Hoe kies jij een studie?

Daar zijn wij benieuwd naar. Vul onze vragenlijst in en bepaal zelf wat voor beloning je daarvoor wilt krijgen! Meedoen duurt ongeveer 7 minuten.

Meedoen

Orientatie op de arbeidsmarkt

Beoordeling 5.1
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 5e klas havo | 2817 woorden
  • 12 juni 2002
  • 32 keer beoordeeld
Cijfer 5.1
32 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Overweeg jij om Politicologie te gaan studeren? Meld je nu aan vóór 1 mei!

Misschien is de studie Politicologie wel wat voor jou! Tijdens deze bachelor ga je aan de slag met grote en kleine vraagstukken en bestudeer je politieke machtsverhoudingen. Wil jij erachter komen of deze studie bij je past? Stel al je vragen aan student Wouter. 

Meer informatie
Inleiding Het lijkt mij erg leuk om in de toekomst iets met economie te gaan doen. Ik vind dit dus ook een leuke opdracht om te doen, ook omdat ik mezelf nog steeds goed moet oriënteren op studierichtingen binnen de economie. Deze opdracht komt mij dus wel mooi uit. Zo kan ik werken voor school en zelf er ook nog wat aan hebben, omdat de meeste vakken praktische opdrachten geven met een nutteloze inhoud is dit een goede opdracht. Ik heb gekozen voor de volgende studierichtingen: - Personeel en arbeid - Commerciële economie - Bedrijfseconomie Ik heb bij verschillende scholen materiaal aangevraagd, nl: - Hogeschool IJsselland te Deventer   - Hogeschool Utrecht te Utrecht   - Hogeschool Brabant te Breda    - Hogeschool Haarlem te Haarlem - Christelijke hogeschool Noord-Nederland te Leeuwarden - Hes Amsterdam te Amsterdam Mijn interesse zijn al eerder naar deze studierichtingen gegaan, maar nu kan ik ze dus beter onderzoeken. Personeel en arbeid Personeel en arbeid lijd  je op voor de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging. Als P&A-er sta in deze ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Je bent als P&A-er bezig met het personeel zich thuis te laten voelen, zich te kunnen laten ontplooien en zo tot hun beste presentaties te kunnen laten komen. Je bent bemiddelaar en adviseur, een stevige gesprekspartner, goede sociale vaardigheden. En je kunt een goede match maken tussen vraag en aanbod. Na het afronden van je studie kun je personeelfunctionaris worden, organisatieadviseur en vele andere dingen. Je kunt aan het werk gaan bij een profit maar ook non-profit bedrijf. De vraag naar goed opgeleide P&A-ers is de laatste jaren sterk toegenomen en neemt nog steeds toe.    De opleiding P&A is niet zo breed als bedrijfskunde, je kunt er dus ook meer in specialiseren. Ook P&A werkt met probleem gestuurd onderwijs, dat betekent dat je in groepjes aan projecten of vraagstukken werkt, onder begeleiding van een tutor. Die in het eerste jaar nog duidelijk aanwezig is, en later op de opleiding een steeds minder sterke plek inneemt.  Het eerste jaar van de opleiding is natuurlijk het propedeuse jaar, en een heel breed jaar, na het tweede jaar kan je je meer gaan specialiseren. Met P&A heb je alleen weinig kans dat je je stage in het buitenland gaat doen.
Christelijke hogeschool Noord-Nederland Het eerste jaar is je propedeuse jaar. Je krijgt veel theorie. En krijgt ook wat praktijk gerichte thema's. Je ontdekt wat de opleiding inhoud. De propedeuse bestaat uit zes thema's.Het tweede jaar krijg je veel meer praktijk gericht opdrachten. De nadruk ligt dus op het uitoefenen van het beroep. Het derde jaar kun je je gaan specialiseren. In loopbaanadvisering, bemiddeling of personeel&organisatie. Daarnaast kun je je door keuzemodulen verdiepen of verbreden. In het vierde jaar ga je zeven maanden stage lopen, en daarna afstuderen. Hogeschool Brabant Het eerste jaar is het propedeuse jaar, dat bestaat uit acht thema's, dat jaar is vooral een theoretisch jaar, en heel algemeen. In het tweede jaar ligt de nadruk meer op specifieke kennis en beroepsvaardigheid. Ook krijg je een aantal keuze en verdiepingsprogramma's. In het derde jaar ga je stage lopen, deze stage duurt tien maanden. Na deze praktijk ervaring krijg je weer theorie als aanvulling. In het vierde en laatste jaar richt je je met een paar medestudenten op je afstudeeropdracht, gedurende tien maanden.daarnaast volg je nog lesprogramma's. De week die je maakt is gewoon 40 uur, dan werk je 15 uur per week met een docent, en het tweede jaar werk je 10 uur per week met een docent. Hogeschool IJsselland Het eerst jaar van de opleiding is heel algemeen, bestaande uit zes modules. Het tweede jaar word al wat specifieker, en bestaat ook uit zes modules In het derde en vierde jaar ga je je specialiseren. Je kiest dan één of twee uit negen verschillende specialisaties. Ook heb je de mogelijkheid om een aparte leerroute te volgen, namelijk psychodiagnostisch werk. In het eerste jaar kun je kiezen voor twee keer een week stage. Daarnaast loop je twee keer een dag mee met een ouderejaars student en zijn of haar stage. In de tweede helft van het derde jaar loop je vijf maanden stage, en ook gedurende de eerste helft van het vierde jaar.  Tijdens de tweede helft van het vierde jaar werk je aan je afstudeeropdracht. P&A in IJsselland heeft haar rooster in het eerste jaar verdeeld over max. vier dagen, dus geen veertig uur per week naar school. In het tweede jaar heb je nog twaalf uur les, en het derde jaar nog tien uur. En ook in IJsselland werk je in groepjes van 12 à 14 studenten, die zich opsplitst in subgroepen,  aan projecten.   Commerciële economie Een commercieel econoom is iemand in het bedrijfsleven die zich bezig houdt met de behoeften en wensen van de consument, het is iemand die er voor zorgt dat mensen producten en diensten krijgen die ze ook echt willen. Commerciële economie is een voltijd opleiding van vier jaar. Vanaf het begin van de opleiding ben je bezig met het maken van commerciële vraagstukken die je doet in projectgroepen, en onder begeleiding van een tutor. Die vraagstukken of projecten zijn in het begin vrij gemakkelijk, en later in de opleiding steeds gecompliceerder en moeilijker. Het doel van de opleiding is dat je leert markeringsvraagstukken aan te pakken, marketingproblemen op te lossen en marketingplannen op te stellen en uit te voeren. Je gaat ook op stage, en je hebt de mogelijkheid om dat te doen in het buitenland, het word zelfs gestimuleerd om dat te doen. Omdat je na je opleiding ook veel te maken krijgt met het buitenland. Ook commerciële economie is een brede opleiding, je hebt de mogelijkheid om een eigen bedrijf te starten en ook om in een bedrijf te gaan werken. Je kunt gaan werken in de reclame. Of je kunt gaan werken in marketing afdelingen in diverse organisaties. Bij commerciële economie word je toegelaten met een vwo, havo of een mbo diploma. Alleen is er op de havo; economie 1 en een moderne vreemde taal 1,2 vereist. Op het vwo alleen economie 1. Hogeschool Utrecht Direct aan het begin van de opleiding kies je uit drie specialisaties. - sales - international management - sport en entertainment marketing Je werk gericht aan vier verschillende projecten. Die ondersteund worden door de vier verschillende modules die je volgt. In het tweede jaar specialiseer je je verder. In het vierde jaar studeer je af. Je kan dat zelfs in het buitenland doen. Je loopt in de opleiding twee stages, waarvan er een verplicht is om in het buitenland te doen, als je international management doet. De eerste stage is in het tweede jaar, en die duurt tien weken. De tweede is in het vierde jaar gedurende twintig weken. Je kan je stages doen in het binnen en buitenland, het buitenland word ook gestimuleerd om te doen.
Hogeschool Haarlem Het eerste jaar dat je doet is een propedeuse jaar. Je krijgt dan al veel theorie en daarnaast projecten die je moet gaan doen. Alle eerstejaars hebben ook een eigen studieadviseur. En de studenten kunnen beroep doen op het Bureau Studiedecanen, die ook kunnen helpen bij problemen. Het eerste jaar is een algemeen jaar, aan het eind van het jaar krijg je een studie advies, dat gebaseerd is op je cijfers, ook kan je aan het einde van dat jaar kiezen uit twee specialisaties: - international management - marketing management het tweede jaar start je met een project en dat blijft het hele jaar de rode draad door de opleiding. In het tweede, derde en vierde jaar voer je een aantal opdrachten uit voor echt bestaande bedrijven. In het derde jaar loop je een keer stage, die stage duurt 20 weken. Je kan in Nederland blijven maar ook naar het buitenland gaan. Het vierde jaar besteed je de helft van het jaar aan een afstudeeropdracht. Deze opdracht is individueel, de enige individuele opdracht die je krijgt in de opleiding. Hogeschool IJsselland In Deventer doe je het eerste jaar een algemeen jaar, het propedeuse jaar. Deventer noemt zich uniek omdat ze naast de klassieke marketing veel aandacht besteedt aan interactieve marketing.Ook Deventer begint meteen aan het begin van de opleiding met het maken van projecten, Deventer heeft dit ingedeeld in thema's. Aan het eind van het eerste jaar volg je een 'bedrijfspracticum' dan ben je 4 dagen intensief bezig met het opzetten van een fictief bedrijf. Deventer laat de studenten heel zelfstandig werken, wel onder begeleiding van een mentor of tutor. In het tweede jaar kun je kiezen uit drie specialisaties: - international (marketing) management - Toerisme - Tele- business Tijdens het derde jaar loop je stage en het vierde jaar studeer je af. Bedrijfeconomie Een bedrijfseconoom is iemand in een bedrijf die financieel-economische beslissingen neemt en de zorg draagt voor de informatieverzorging. Een bedrijfseconoom is altijd bezig met berekeningen. Een bedrijfseconoom werkt met mensen en met cijfers. Voor de opleiding bedrijfseconomie moet je wel economie in je pakket hebben gehad, maar verder zijn er geen eisen. Bedrijfseconomie is een hele brede opleiding, de belangrijkste onderdelen zijn organisatie, en informatievoorziening, financiële planning, organisatie omgeving, besliskunde, interne en externe verslaggeving, bestuurlijke informatie voorziening en financiering en vermogensmarkten. Ook wordt er veel aandacht besteed aan contactuele en communicatieve vaardigheden. Je werkt in kleine groepen, aan taken en vraagstukken, die de docenten formuleren. Per groep is een docent, de tutor, die de studenten intensief begeleidt. Je kan je niet echt heel erg specialiseren in de opleiding bedrijfskunde. Je gaat stage lopen in het derde jaar, dat je ook in het buitenland kan gaan doen. De opleiding is heel breed, dus kun je bij veel verschillende functies inzetbaar zijn. Het is dus niet een heel vaststaand beroep. Je kunt altijd alle kanten op. Én bedrijfseconomen zijn erg gewild op de arbeidsmarkt. Hogeschool Utrecht Het eerste jaar van de opleiding is het propedeuse jaar. Dat is heel theoretisch. De opleiding werkt met vier modules. En het eerste jaar bedrijfskunde lijkt sterk op het eerst jaar van de opleiding accountancy. Aan het einde van het tweede jaar ga je op stage. En in het derde en vierde jaar is de nadruk gelegd op het oplossen en analyseren van financiële vraagstukken. In het vierde jaar studeer je af. Hes Amsterdam Het eerste jaar is het propedeuse jaar, en de studie is verdeeld in twee semesters. Het eerste jaar is heel breed. In het tweede jaar ga je uitdiepen en specialiseren. Je kunt dan de nadruk leggen op algemeen management of op financieel management In het derde jaar loop je vijf maanden stage. In het vierde jaar studeer je af met een scriptie.
Hogeschool Brabant In Brabant is het eerste jaar ook een propedeuse jaar, vwo'ers en MBO'ers kunnen dat in een half jaar doen. Het eerste jaar is opgedeeld in vier thema's van tien weken. De opleiding werkt ook met probleemgestuurd onderwijs, dus heel zelfstandig.Je volgt het onderwijs in groepen van twaalf mensen. Onder begeleiding van een tutor. Na je propedeuse jaar kies je uit zes verschillende richtingen. Waaronder bedrijfseconomie. Stage loop je in het derde jaar, dat ook in het buitenland gedaan kan doen. en het laatste jaar staat in het thema van afstuderen. Keuze van richting Ik vind economie een boeiend vak, het lijkt me ook leuk om er iets mee te gaan doen in mijn vervolgopleiding. Ik wil iets gaan doen dat wel met economie te maken heeft, maar toch ook veel met mensen om gaan. Ik wil wel mensen helpen. En ook zou ook wel leiding willen geven. Dat lijkt me erg leuk. In de opleiding P&A krijg je het meest te maken met mensen, en ik kan dan ook mensen helpen. Alleen heb ik dan veel minder te maken met management als bij de andere twee opleidingen. Als ik dan op de eerste plaats mensen neerzet, zal ik zeker P&A moeten gaan studeren. Ik zou dus graag iets met mensen willen doen, maar rekensommetjes vind ik ook niet erg om te doen. Ik vind het zelfs heel erg leuk om te rekenen. Alleen het moet niet te precies zijn, want ik maak nog wel eens fouten. Leiding geven lijkt me ook wel erg leuk, verantwoording dragen voor anderen. Ik denk dat ik daar wil geschikt voor ben, in groepjes wil ik ook graag leiding geven, maar geef anderen ook de ruimte. Zo moet het in het bedrijfleven ook gaan. Alleen ben ik niet zo goed in het maken van grote beslissingen. Dat vind ik nog wel lastig. Want ik ben een twijfelaar. Ik denk ook wel dat ik in groepen kan werken, alleen vind ik het minder leuk omdat het dan allemaal zo langzaam gaat. Ik ben ook wel creatief, dus ik wil daar ook wel wat mee kunnen doen.  En ik zou ook wel graag op stage willen in het buitenland. Andere culturen kennen, en heel ver weg van je thuis zijn, om zelfstandig te worden. Alleen talen is niet mijn sterkste punt. En ik wil graag een brede opleiding. Ik wil niet graag meteen in een hokje gestopt worden. Want als ik het dan niet leuk vind ben ik de klos, Ik ben namelijk heel erg wispelturig, en ik kan iets opeens niet meer leuk vinden. Dus ik wil heel graag een brede opleiding doen. Ik heb hier alles in een schema gezet:   P&A CE Bedrijfseconomie werken met mensen ++ + + rekenwerk - + ++ management - + + creativiteit - + - stages in het buitenland - + + talen beheersing - + - breedte van de opleiding - + + maken van beslissingen + + ++ Als ik het werken met mensen niet op de hoogste prioriteit zet, merk ik dat ik P&A helemaal niet zo erg leuk vind. Je hebt weinig te maken met rekenwerk, hebt weinig kans om in het buitenland stage te lopen en de opleiding is niet zo heel breed. Dan zou valt P&A dus afvallen.  Want die dingen wil ik ook graag. Het gaat dan om commerciële economie en bedrijfskunde; bij commerciële economie krijg je weer veel te maken met talen, en daar ben ik dus echt niet zo goed in. Dat vind ik erg vervelend, ik zou er dan gewoon harder voor moeten werken. Maar bij bedrijfseconomie krijg je weinig te maken met creativiteit. Dat is heel jammer, en je moet vaker grotere beslissingen nemen. Conclusie Ik wil graag werken met mensen, maar ook kunnen rekenen. Commerciële economie heeft dat beide. Ik zou dan voor die opleiding kiezen, en de beheersing van talen maar voor lief nemen. Plaatskeuze     Utrecht Deventer Haarlem studieduur in jaren   4 4 4 propedeuse jaar   ja ja ja hoeveelheid specialisaties   3 3 2 wanneer spec kiezen   1e jaar 2de jaar 2de jaar zelfstandigheid   groot groot groot projecten   ja ja ja aantal mensen in team   kleine gr kleine groep 5 begeleiding tutor   ja ja ja aantal stages   2 1 1 wanneer doe stage   2e en 4e j 3de jaar 3de jaar hoelang duurt deze   10 en 20w 20 w 1/2 jaar mogelijkheid tot buitenland   ja ja ja Ik ben een twijfelaar, dus ik zou heel graag een jaar een beetje rondkijken in een opleiding voordat ik een keuze maak voor een specialisatie. Utrecht zou dan meteen afvallen, omdat je daar meteen moet kiezen voor een specialisatie. Alle drie de plaatsen werken met het probleemgerichte onderwijs, zodat je met groepjes vraagstukken moet gaan oplossen. Dus op dat gebied zou het niet veel uitmaken. Ook moet je bij alle drie de plaatsen aardig zelfstandig zijn. Ook heb je bij alledrie de plaatsen een mogelijkheid om in het buitenland stage te lopen. Maar het belangrijkste vind ik de specialisaties waaruit je kunt kiezen. Bij alle drie de opleidingen kun je de specialisatie International Management kiezen. Maar de rest van de specialisaties zijn anders. Utrecht is het dichtst bij huis, dus dan zou ik niet meteen op kamers hoeven, ik blijf liever nog een jaartje thuis. Voor Haarlem en Deventer moet ik toch een stukje met de trein, of daar op kamers gaan. In Deventer zijn is er nog wel aan kamers te komen, maar in Haarlem word het moeilijker, omdat dat meer een studentenstad is. de reistijd naar Haarlem op zijn snelst 55 minuten. En naar Deventer is het op zijn snelst 37 minuten. Ik vind het belangrijkst om eerst een algemeen jaar te doen, Utrecht valt dan dus af en er is eigenlijk weinig verschil tussen Deventer en Haarlem. Behalve de specialisaties, want in Deventer kun je een richting toerisme doen of Tele-business. En in Haarlem kan je de richting marketing management doen. Conclusie Toerisme lijkt me niets, en marketing management lijkt mij het leukst. Dus dan zou ik naar Haarlem moeten gaan. Maar ik zou dan toch eerst de scholen bezoeken om de sfeer te proeven, en dan een definitieve keuze maken.
Bronnen Folders en de websites van: - Hogeschool IJsselland te Deventer   - Hogeschool Utrecht te Utrecht   - Hogeschool Brabant te Breda    - Hogeschool Haarlem te Haarlem - Christelijke hogeschool Noord-Nederland te Leeuwarden - Hes Amsterdam te Amsterdam

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.