ADVERTENTIE
Sleepover afzeggen?

Je zou gaan logeren bij je beste vriendin, maar haar moeder is positief getest. Zij wil de afspraak door laten gaan. Wat zou jij doen?


Bekijk de video

Inleiding:
De hoofdvraag is:
- Hoe is Judo ontstaan en hoe is het zo gekomen dat Judo een populaire topsport is geworden in Nederland en over de hele wereld?

De deelvragen zijn:
- Wat is Judo?
- Wat heeft Jiu-jitsu met Judo te maken?
- Wie is Jigoro Kano?
- Wat is de Kodokan?
- Hoe verliep de ontwikkeling van Judo over de hele wereld?
- Hoe werd Judo een Olympische sport?
- Hoe verliep de ontwikkeling van Judo in Nederland?

Dit verslag gaat over de geschiedenis van Judo. Ik heb dit onderwerp gekozen omdat ik zelf al tien jaar op Judo zit en omdat ik het een interessante sport vind. Dus vroeg ik mij af waar Judo vandaan kwam en hoe het zich ontwikkeld heeft.Wat is Judo?

Judo 1
Het woord judo is in twee betekenissen verdeeld “jiu” = zacht, “do” = weg, pad. Judo is een vechtsport waarbij het erom gaat de tegenstander op technisch juiste wijze ten val te brengen.
Judo is een sport voor iedereen. Voor jong en oud en voor zowel meisjes als jongens. Judo is ook een Olympische wedstrijdsport. Wie kent de Olympische medaillewinnaars Anton Geesink, Wim Ruska, Mark Huizinga en Jenny Gal niet. Veel judoka's zijn actief in de wedstrijdsport. Zij proberen elkaar met een judoworp op de mat (tatami) te werpen of hun tegenstander met behulp van een grondtechniek onder controle te krijgen (houdgrepen). Als ze dan een worp voor 100% goed inzetten dan kunnen ze daar punten voor krijgen (bijv. Ippon).
Maar als ze niet binnen ongeveer tien seconden een proberen hen tegenstander aan te vallen dan kunnen ze ook straffen krijgen (bijv. Shido). Hier is een overzicht van de punten en straffen:
Een 100% goede worp, Ippon 1
Punten:
Ippon: 10 punten bij een 100% goede worp (de wedstrijd is afgelopen)
Waza-ari: 7 punten bij een 75% goede worp
Yuko: 5 punten bij een 50% goede worp
Koka: 2 punten bij een 25% goede worp

Als er in een wedstrijd twee keer Waza-ari wordt gescoord (Waza-ari-awaseta) door dezelfde persoon dan geld dat ook als een Ippon en dan is dus de wedstrijd ook meteen afgelopen.Straffen:
Hansoku-make: zwaarste straf, tegenstander krijgt Ippon
Keikoku: zware straf, tegenstander krijgt Waza-ari
Chui: middelmatige straf, tegenstander krijgt Yuko
Shido: lichte straf, tegenstander krijgt Koka

Judo wordt beoefend in een zaal die dojo heet. De tegenstanders ontmoeten elkaar op de mat, genaamd tatami.
Het uniform van een judobeoefenaar (judoka) bestaat uit een lange broek, een jas (kimono) en een sluitband (obi), meestal gemaakt van katoen.
Judo heeft een speciaal bandensysteem. Je hebt kyu’s en dan’s, hier is een overzicht van de banden:
Witte band - 6e kyu
Gele band - 5e kyu
Oranje band - 4e kyu
Groene band - 3e kyu
Blauwe band - 2e kyu
Bruine band - 1e kyu
Zwarte band - 1e t/m 5e dan
Zwart / rood-wit geblokte band - 6e t/m 8e dan
Zwart / rode band - 9e en 10e dan (Anton Geesink is de enige Nederlander die de 10e dan heeft behaald.)

Je behaald de banden door een examen uit te voeren, die is voor de gekleurde kyu’s ieder half jaar. Het dan-examen moet je apart doen bij een speciaal instituut in Nederland, voor dit examen moet je de opgekregen worpen zowel links als rechts uitvoeren en je moet de namen ( in het Japans) van de worpen kennen.

Wat heeft Jiu-jitsu met Judo te maken?
De moeder van het Judo is Jiu-jitsu en is ontstaan in China in ongeveer 1882.
Jiu-jitsu is doordat er al vanaf dat de mens bestaat word gevochten en iedereen wou zichzelf zo goed mogelijk kunnen verdedigen tegen de aanvaller en het liefst wouden ze hem of haar uitschakelen.
Omdat de mensen toen bijna nooit een wapen droegen moesten ze dat met de handen en voeten doen. Zo zijn er verschillende technieken ontwikkeld en die samen een sport hebben gevormd, genaamd Jiu-jitsu. Aan de grootste ontwikkelingen hebben de samurai’s meegewerkt En dat er veel gedaan werd aan die ontwikkeling kun je zien aan de vele wandbeschilderingen, vaasbeschilderingen, beelden en geschreven teksten die gevonden zijn. Deze ontwikkeling was niet alleen in China merkbaar maar ook in Griekenland, Egypte waar je op oude afbeeldingen kunt afleiden dat daar de ontwikkeling van het vuistvechten (boksen) en het worstelen volop aan de gang was. En zo werden er rond die tijd in verschillende landen vecht/verdedegings sporten ontwikkeld. Hier is een klein overzicht van landen en de naam van de sport die uit dat land afkomstig is:

IJsland: Glimea
China: Wushu en Jiu-jitsu
India: Kalarippayat en Silambam
Thailand: Muy-thai-boksen
Frankrijk: Savate en schermen
Rusland: Sambo
Filipijnen: Arnis, Sikaran en Dumog
Hawaii: Lua
Indonesië: Pentjak, Silat, Kuntao en Gulat
Maleisië: Poekoelan
Korea: Taekwondo, Hapkido en Tang soo do
Brazilië: Capoeira
Nederland en België: Worstelen, Schermen en Schieten
Japan: Karate en Judo

Maar nadat er in het westen van de wereld vuurwapens werden toegepast nam de ontwikkeling van zelfverdedigings-technieken al gauw af waardoor vele vecht / zelfverdedengings- sporten verdwenen.
Het aantal wedstrijden waarbij leerlingen van het moderne Judo wonnen van de beoefenaars van het verouderde Jiu-Jitsu werd steeds groter. In 1889 vertrok Kano uit Japan voor een tournee door Europa om ook in het buitenland belangstelling voor zijn sport te kweken. Yamashita, één van zijn beste leerlingen, werd in 1903 naar Amerika gezonden, waar hij een school opende die in korte tijd een geweldige populariteit genoot. Ook president Theodore Roosevelt (President van de VS in die tijd) bezocht de school en werd een enthousiast judoka. In Japan zelf werd het judo als verplicht leervak op de scholen ingevoerd. Tot het einde van zijn leven bleef Kano les geven, en bijna altijd was hij op de mat van de dojo (zaal waar budosporten worden beoefend) te vinden. In 1938 begaf hij zich naar Cairo voor een bijeenkomst van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Dat toen de spelen in Tokio voorbereidde. Op de terugreis naar Japan overleed hij, op 4 mei 1938, ten gevolge van een longontsteking. De judoschool van Kano werd overgenomen door zijn neef Nango Jiro omdat zijn zoon nog te jong was.

Wat is de Kodokan?

de eerste vesteging van de Kodokan 1
In 1882 opende Jigoro Kano in Tokio zijn eigen school, die hij de naam Kodokan gaf. Kodokan bestaat uit drie betekenissen namelijk: Ko: leren, do: de weg, kan: plaats, het hele woord Kodokan betekent dus “de plaats waar je iets kunt leren op en bepaalde manier (weg). De Kodokan begon in de loop van dat jaar met 22 leerlingen, waarvan er vier beroemd werden: T. Tomita - de eerste leerling van Jigoro Kano; Y. Yamashita - die het judo in de V.S. bracht (1903) en o.a. als leerling had president Theodore Roosevelt. Kano zocht geen publiciteit bij zijn studie van het judo en benadrukte zijn leerlingen om gevechten met andere scholen te vermijden. Na enkele provocerende uitdagingen, kon een openlijke confrontatie niet langer uitblijven.
Op een door de nieuwe hoofdcommissaris Mishima speciaal bijeengeroepen toernooi op 10 juni 1886 op het hoofdbureau van politie te Tokyo kwam het Kodokan-team te staan tegenover 15 bekende jiu-jitsu-vechters.

De huidige vestiging van de Kodokan 1
Het Kodokan-judo bewees zijn superioriteit door in die ontmoeting 15 overwinningen te behalen en 2 onbesliste partijen te maken. In augustus 1888 verklaarde Jigoro Kano: "In onze Kodokan hebben wij een geheel nieuwe kunst ontwikkeld. Wij hebben slechts basiselementen van de budoscholen gebruikt. Daarom noemen wij onze kunst eenvoudig Kodokan-judo.
Om judo in de Kodokan te leren moest je daar wonen, maar dat was voor een normale prijs en soms zelfs gratis. De Kodokan maakte geen kosten en de kleding werd gratis geleverd. Toen professor Jigoro Kano nog vrijgezel was waren zijn persoonlijke uitgaven gering, maar de onderhoudskosten van de Kodokan en de Bobunkan, zoals de voeding van diverse van zijn leerlingen, werden niet gedekt door zijn inkomen. Daarom moest hij vaak vertaalwerk (uit het Engels) aannemen om de tekorten te kunnen opvangen. Toen dat niet langer ging besloot Jigoro Kano tot reorganisatie en in mei 1909 werd bij de Kodokan voor het eerst inschrijfgeld en contributie geheven. De leiding werd verzorgd door een uitgebreide staf.

Hoe verliep de ontwikkeling van Judo over de hele wereld?
In 1889 ging Jigoro Kano naar Europa om daar de methoden van onderwijs te bestuderen. In 1903 ging Y. Yamashita, net als sommige andere leerlingen van Kano naar de V.S. en moest daar een school oprichten en daar Judo op een positieve manier bekend maken. Dat lukte erg goed, zelfs zo goed dat hij zelfs Theodore Roosevelt als leerling had.
Enkele Engelsen en Fransen trainden in de Kodokan en brachten de kennis mee naar hun land. In Japan werd rond 1900 het judo op de middelbare scholen en de universiteiten ingevoerd als onderdeel van de lichamelijke opvoeding.
Na de Tweede Wereldoorlog steeg het enthousiasme voor judo hoog door geheel Japan. De eerste Judokampioenschappen werden gehouden in 1948. De "All Japan Judo Association" werd opgericht in 1949.In Europa werd de "Europese Judo Unie" (E.J.U.) opgericht in 1948 en de "Internationale Judo Federatie" (I.J.F.) kwam tot stand in 1953. Als gevolg daarvan werden in Tokyo de eerste Wereldkampioenschappen Judo gehouden in 1956 en de tweede in 1958.

Hoe werd Judo een Olympische sport?
In 1909 werd professor Jigoro Kano lid van het Internationaal Olympisch Comite (IOC). Toen Jigoro Kano terug kwam van de Olympische Spelen in 1928 in Amsterdam, wou hij dat Judo ook een onderdeel werd met de Olympische Spelen. Op de IOC-vergadering in 1938 in Cairo slaagde hij erin Tokyo aangewezen te krijgen voor de twaalfde Olympische Spelen. Dat was het laatste wat Kano kon betekenen voor de sport Judo kon doen want op 4 mei 1938 overleed hij op z’n terug reis aan een longontsteking. In 1964 was Judo voor het eerst onderdeel met de Olympische spelen in Tokyo waar Anton Geesink olympisch kampioen werd.
In 1988 werd Judo een demonstratie sport voor vrouwen bij de Olympische Spelen in Seoul. Op dit moment is Judo een bij de Olympische Spelen een wedstrijd sport geworden, zowel voor manen als voor vrouwen.

Wat waren de ontwikkelingen van Judo in Nederland?
Omstreeks 1910 gaf P.M.C. Toepel als eerste in Den-Haag Jiu-jitsu en er volgde er al snel meer. In 1938 werd in Rotterdam de eerste Jiu-jitsu- en Judoschool geopend. In 1938 werd de Nederlandse Judo Bond opgericht en op 25 mei 1946 werd in Hilversum het eerste Judoleraren-examen gehouden en in 1948 telde Nederland al zes eerste zwarteband-dragers met de eerste Dan.
Steeds meer Nederlanders deden aan Judo en zo kwam het ook dat Nederlandse Judoka’s in je Judo top gingen judo.n en zelf ook prijzen wonnen op het hoogste niveau. Een goed voorbeeld daarvan is Anton Geesink een aantal voorbeelden van zijn successen zijn dat hij bijvoorbeeld bij de 3e Wereldkampioenschappen in 1961 waar Anton wereldkampioen judo werd, in 1964 Olympisch goud (alle categorieën) in Tokyo en zijn tweede wereldtitel (zwaargewicht) behaalde in 1965 in Rio de Janeiro. Een ander goed voorbeeld is Willem Ruska. Hij had ook Nederlandse successen door zijn wereldkampioenschap zwaargewicht in 1967 in Salt Lake City en in 1971 in Ludwigshafen (zwaargewicht) en dan nog eens tweemaal goud (zwaargewicht en alle categorieën) bij de Olympische Spelen in 1972 in München.

Conclusie:
Judo is bedacht door Jigoro Kano, is afgeleid van Jiu-jitsu en komt uit Japan. Door de sterke inzet van Jigoro Kano is Judo vrijwel over de hele wereld bekend en doen ook veel mensen aan Judo.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

R.

R.

er worden veel dingen verteld die niet kloppen, zoals judo komt uit japan niet uit china en de scores hebben niks te maken hoe goed je de worp maakt. anton geesink is de enigste die de 10de dan heeft behaald ook jaap neawelaarts de age heeft de 10de dan ook behaalt. en karate is chinees en jiu-jitsu is japans ook akido is japans

9 jaar geleden

J.

J.

Er staan heel veel dingen die niet kloppen!!!!!!!!!

4 jaar geleden

G.

G.

mooi verslag alleen koka is al in 23 april 2009 afgeschaft

3 jaar geleden

J.

J.

judo betekent zachte weg niet zacht weg

3 jaar geleden