Zinvraag

Beoordeling 5.4
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 4e klas havo | 1428 woorden
  • 10 juni 2003
  • 57 keer beoordeeld
Cijfer 5.4
57 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Voorwoord

Wij (Mark en Yoni) willen onderzoeken of de zinvraag “in” of “uit” is. Dit is dan ook onze hoofdvraag. Om informatie te krijgen over dit onderwerp, zijn we als eerste van plan om gegevens uit de samenleving te verzamelen. Wij hebben ervoor gekozen dit te onderzoeken door middel van enquêtes, die we in laten vullen door verschillende leeftijdscategorieën. Namelijk in de leeftijdscategorie 10-14, 15-20, 21-40, 41-60, 60 +

We denken dat we op deze manier een duidelijk beeld krijgen van wat jongeren van de zinvraag vinden en wat ouderen hiervan vinden. Wat zijn de verschillen tussen de leeftijdscategorieën? Misschien kunnen we ook nog enkele gegevens over dit onderwerp vinden op het internet of in tijdschriften.

Onze verwachtingen vooraf zijn dat hoe hoger de leeftijd hoe meer er over de zinvraag na wordt gedacht en ook denken we dat wanneer je christelijk bent opgevoed je eerder het antwoord vindt in het geloof in God.

Onze deelvragen zijn:

- 1. Heeft het geloof bij een persoon iets te maken met het stellen van de zinvraag? - 2. Wanneer stellen de meeste mensen de zinvraag? - 3. Vinden mensen het fijn gesteund/geholpen/gestimuleerd te worden bij piekervaringen? - 4. Hoe vaak denken mensen na over hun uiteindelijke levenswaarde? - 5. Waarin vinden de meeste mensen zin in hun leven?

Is de zinvraag in of uit?

Voor school moeten wij (Yoni en Mark) een onderzoek doen voor godsdienst en wij wilden dat gaan doen aan de hand van deze enquête. Wil je daarom deze enquête naar waarheid invullen en weer bij Yoni of Mark retour doen.

Vraag 1: Hoe oud ben je en heb je vroeger een christelijke opvoeding gehad?

Vraag2. Wat vind jij het allerbelangrijkste in het leven?

Vraag3. Hoe ervaar je je positieve en negatieve ervaringen in je leven en hoe denk je er over na?

Vraag 4. Wanneer stel je jezelf de zinvraag, indien je dit wel eens doet?

Vraag 5. Vind je het fijn om gestimuleerd te worden bij piekervaringen en/of geholpen?

Vraag 6. Denk je vaak na over de uiteindelijke waarde van het leven en denk je dat andere mensen uit je omgeving dat ook doen?

Vraag 7. Als je zou nadenken over de zinvraag: “Is het leven het leven uiteindelijk de moeite waard?” waar zou je dan als eerste antwoord vinden? A. Zin vind ik in mezelf
B. Zin heeft te maken met anderen
C. Zin is gelegen in God
D. Zin vinden in waarden als geluk en genot
E. Zin heeft te maken met doelen nastreven.

1. Heeft het geloof bij een persoon iets te maken met het stellen van de zinvraag?

Eigenlijk is een heel duidelijk antwoord op deze deelvraag erg lastig. Hierover zijn de meningen nogal verdeeld. Wel hebben we dit tot op de bodem aan uitgezocht en hebben we nog enkele dingen gevonden dat bleek uit de enquêtes, en wat een link legt tussen het geloof en het stellen van de zinvraag.

Uit onze enquêtes bleek namelijk dat voornamelijk in de categorie van 60 + de zin van het leven vooral wordt gevonden in god. Bij de enquête vraag nummer 6, werd er dus vaak voor antwoord C gekozen. Zes van de tien mensen dit het enquête onder de categorie 60 + heeft ingevuld koos voor dit antwoord. Dit legt ook weer een verband met de eerste enquête vraag, daar vulden ze namelijk ook in dat ze een christelijke opvoeding gehad hebben. Wel was dit niet de enige groep die vaak koos voor antwoord nummer C, bij enquête vraag nummer 6.

Het uiteindelijk uitkomst is dus, dat het geloof niet iets te maken heeft met het stellen van de zinvraag (wanneer de zinvraag wordt gesteld, waarom, hoe). Maar of een persoon wel of niet geloofd heeft wel te maken met de vraag “waarin vind jij zin in het leven”. Zij geven dan dus het antwoord dat de zin van het leven gelegen ligt in god.

2. Wanneer stellen de meeste mensen de zinvraag?

Op deze deelvraag is een heel duidelijk antwoord te geven. Uit het onderzoek tussen de vijf verschillende leeftijdscategorieën, kwam hetzelfde resultaat uit elke categorie.

Dit blijkt uit de antwoorden van enquête vraag nummer 4. Als we over alle vijf de categorieën spreek, is het in het algemeen zo dat mensen de zinvraag van het leven stellen, als ze dingen meemaken die niet als “leuk” ervaren worden. Mensen stellen zichzelf dus de zinvraag bij negatieve piekervaringen. Er is iemand overleden, ruzie met ouders. Er is iets gebeurd wat woede, onrust, verdriet en onmachtigheid veroorzaakt.

Ook zijn er een paar enquêtes ingevuld, waarop het antwoord bij vraag 4 is, dat ze zichzelf nooit de zinvraag stellen. Erg typisch is, dat dit vooral onder de “jongere” categorieën is ingevuld. Namelijk de categorie van 10-14 en 15-20. Waarom dit zou kunnen zijn, blijft voor ons ook een raadsel. We denken dat deze mensen onze enquête te vluchtig hebben ingevuld. En bij deze belangrijke vraag niet lang hebben stilgestaan.

Ook zijn er een aantal mensen die de zinvraag tegen het lijf lopen bij de leuke dingen in het leven. Dus bij de positieve piekervaringen. Maar dit is aannemelijk minder, vergeleken met de mensen bij de negatieve piekervaringen. 3. Vinden mensen het fijn gesteund /geholpen / gestimuleerd te worden bij piekervaringen? De uitslag van deze vraag is gebaseerd op vraag vijf van de enquête. In totaal is de uitslag van deze deelvraag gemiddeld. Eens met stelling Oneens met stelling
10-14 = 7 3
15-20 = 3 7
21-40 = 6 4
41-60 = 6 4
60+ = 5 5 4. Hoe vaak denken mensen na over hun uiteindelijke levenswaarde?

De uitslag van deze vraag is gebaseerd op vraag zes van de enquête.

Ja Nee
10-14 = 8 2
15-20 = 10 0
21-40 = 9 1
41-60 = 10 0
60+ = 10 0

Hieruit kan dus een duidelijke conclusie worden getrokken. Mensen denken vaak na over het waarde van hun leven. Omdat ze zelf vaak hierover nadenken, denken ze ook dat anderen hier vaak over nadenken.

Het werkstuk gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

Hieruit kan dus een duidelijke conclusie worden getrokken. Mensen denken vaak na over het waarde van hun leven. Omdat ze zelf vaak hierover nadenken, denken ze ook dat anderen hier vaak over nadenken.

5. Waarin vinden de meeste mensen zin in hun leven?

Deze deelvraag is gebaseerd op vraag zeven van de enquête. De uitkomsten zijn:

Zin vind ik in:

Mezelf anderen god waarden doelen nastreven
10-14 = 0 4 0 6 0
15-20 = 0 1 0 8 1
21-40 = 1 2 3 4 0
41-60 = 2 3 2 2 1
60+ = 0 1 6 3 0

Zoals te zien is zijn “zin vind ik in anderen” en “Zin vind ik in waarden als geluk en genot” de meest populaire antwoorden op de zinvraag van het leven. Het typische is dat “zin vind ik in god” bij oudere leeftijden meer wordt gekozen. Conclusie Wij hebben heel duidelijk geconstateerd dat de zinvraag wel degelijk “in” is. Er waren enkele geënquêteerden die niet echt serieus en rustig de vragen hebben beantwoord. Maar toch blijkt uit alle andere gegevens wel dat de zinvraag “in” is. De meeste mensen stellen zich dan ook regelmatig de zinvraag van het leven, op verschillende tijden (positieve piekervaringen en negatieve piekervaringen). Dit komt ook omdat de zinvraag veel speelt in deze samenleving. Mensen zijn op zoek naar iets wat hun leven zin geeft. Of naar het waarom van hen bestaan.

Het houdt de mensen dus bijna dagelijks bezig. De zinvraag van het leven wordt je bewust, maar ook onbewust aangereikt door middel van de massamedia. Ook via de opvoeding kom je ermee in aanraking. Ben je christelijk opgevoed? Met wat voor normen en waarden? Het is ook niet zo dat de zinvraag in de ene categorie wel “in” is en in de andere categorie “uit” is. We denken dat de zinvraag bij elke categorie “in” is. Het is weer wel zo dat de ene categorie deze vraag meer aanspreekt dan de andere. Over het algemeen kunnen we dus zeggen dat de zinvraag “in” is. De zinvraag speelt gewoon een belangrijke rol in (bijna) ieders leven!

Nawoord.

Dit onderzoek is gemaakt door Yoni en Mark samen, wij vonden het allebei wel vrij moeilijk omdat we de uitleg hadden gemist door omstandigheden, maar we proberen er toch het beste van te maken.

We hebben enquêtes gemaakt en die uitgedeeld aan verschillende mensen van verschillende leeftijdscategorieën in totaal hebben we aan 5 leeftijdscategorieën elk 10 enquêtes per categorie uitgedeeld en dit met elkaar vergeleken en aan de hand daarvan hebben we bepaald of de zinvraag in of uit was en of het ook verschillende per leeftijd. We dachten voordat we begonnen aan het verslag dat hoe hoger de leeftijd hoe meer er over de zinvraag zou worden nagedacht. De uitslag was anders de zinvraag van het leven bleek ook best populair te zijn onder de wat jongere mensen. Wat wij niet gedacht hadden. Het bleek wel zo te zijn, dat mensen die christelijk opgevoed waren. Eerder een antwoord als “zin vind ik in god” op de zinvraag van het leven hadden. We hopen dat u het een interessant verslag vond

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.