Hoe kies jij een studie?

Daar zijn wij benieuwd naar. Vul onze vragenlijst in en bepaal zelf wat voor beloning je daarvoor wilt krijgen! Meedoen duurt ongeveer 7 minuten.

Meedoen

Wicca

Beoordeling 7.1
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 4e klas havo | 2040 woorden
  • 14 juni 2001
  • 123 keer beoordeeld
Cijfer 7.1
123 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Overweeg jij om Politicologie te gaan studeren? Meld je nu aan vóór 1 mei!

Misschien is de studie Politicologie wel wat voor jou! Tijdens deze bachelor ga je aan de slag met grote en kleine vraagstukken en bestudeer je politieke machtsverhoudingen. Wil jij erachter komen of deze studie bij je past? Stel al je vragen aan student Wouter. 

Meer informatie
Wat is Wicca Wicca is een andere benaming voor hekserij en is afgeleid van het engelse "Witchcraft" of "Craft of the wise", wat "Kunst der wijzen" betekent. Wicca is een geloof, maar ook een manier van leven. In andere bronnen staat weer dat het woord ‘Wicca’ is afgeleid van ‘wicce’, wat wijze of ziener betekend. Iemand die Wicca beoefend of leeft volgens de regels van Wicca noemt men wiccan. Wicca wordt vaak op verschillende manieren beschreven en het is moeilijk om uit te leggen wat het precies is. Dit heeft 2 redenen, de 1ste zijn heksenjachten in de middeleeuwen. Wicca is ouder dan het christendom en werd altijd van moeder op dochter doorgegeven, maar doordat toen bijna een hele generatie vrouwen is vermoord werd die traditie doorbroken ook zijn toen de weinige tastbare dingen die ze gebruikten vernietigt. De heksen die de middeleeuwen overleefd hebben, hebben het geloof altijd schuilgehouden om de angst en schaamte. De gevolgen van deze heksenjachten zijn nu nog merkbaar. Zo worden heksen die voor hun geloof uitkomen vaak verkeerd begrepen en bestaan er nog veel in die tijd verzonnen vooroordelen. De 2de reden is dat Wicca nu op zoveel verschillende manier beoefend wordt. Wicca heeft slechts 4 regels waar een wiccan zich aan moet houden. Ook heeft het een wet en een rede. 1. Leef- zorg ervoor dat je een gelukkig leven leidt en dat je dat van anderen niet verpest. 2. Liefde- hou ten eerste van jezelf. Pas als je echt van jezelf houd kan je van anderen houden. Dan wordt het houden van even vanzelfsprekend als ademen
3. Leer- Leer de lessen van het leven, dat is een van de redenen dat je hier bent. 4. Geniet- Geniet van het leven, als je dat niet doet is je tijd hier op aarde verspild. Wicca heeft ook een wet, op deze is het gehele wicca geloof gebaseerd. Doe wat je wil zolang het niemand schaadt. Daarmee wordt bedoeld dat je niemand geestelijk of lichamelijk kwaad mag doen inclusief jezelf.
De Goden van Wicca Wicca is gebaseerd op het respect en de liefde voor aarde en elke levensvorm en de wil daarmee in harmonie te leven. Alle natuurlijke dingen hebben een spiritueel leven, planten dieren mensen en zelfs stenen en alles is in evenwicht: licht en donker, dag en nacht, man en vrouw. Daarom gelooft men niet alleen in een God, maar ook in een Godin. De cirkel van het leven kan men terugzien in de seizoenen en in de loop van de maan. Ook wordt hij vaak gesymboliseerd met de 3 kanten van de godin: maiden, mother en Crone. Zij maakt levensvormen, ontwikkelt het, en neemt het weg. Het doel dat wiccans nastreven is de helende kracht van de natuur gebruiken voor positieve doeleinden. Hierbij worden kruiden, oliën, edelstenen e.d. gebruikt en ook kosmische energie. Ze helpen bij het genezen door bijvoorbeeld magnetiseren, zalven en kruidendranken te maken. Een Godin en een God, die allebei symbool staan voor de aarde en de elementen van de natuur, staan centraal in de Wicca. De Godin zien we belichaamd in de aarde en de maan en de god in de vruchten die de aarde voortbrengt en de zon. De God is ook degene die de aarde bevrucht en die de jaarcyclus op gang zet. Zonder de God zou de aarde dor en dood zijn en zonder de Godin zou er helemaal geen aarde zijn. Ze zijn allebei bekend onder meerdere namen. Veel gebruikte namen voor de Godin zijn Diana, Demeter en Aradia en de God wordt vaak Karnayna of Gehoornde God genoemd. Ook hierdoor, doordat de God als Gehoornde wordt afgebeeld, wordt de associatie gelegd met de duivel, die ook twee hoorntjes op zijn hoofd zou hebben. Er wordt ook gezegd dat de christenen de God van de Wiccans slecht hebben laten lijken omdat zij eigenlijk geen andere godsdienst toestonden dan die van henzelf. Wicca's geloven absoluut niet in de duivel. Dit is een figuur uit de bijbel en komt absoluut niet voor in de Moderne Hekserij. De Symbolen van Wicca Het pentagram: Het pentagram is het symbool voor Wicca en vertegenwoordigt de mens, het is een teken van liefde. Er bestaan verschillende soorten pentagrammen. Tegenwoordig weten de meeste mensen dat een pentagram met de punt naar beneden een Satanistisch pentagram is en een met de punt naar boven een positief pentagram is. In vroegere tijden, toen de mensen dit verschil nog niet kenden, zag men elk pentagram als een negatief en met name Satanistisch symbool. Het pentagram in de Wicca is met de punt naar boven. Het bovenste punt van het pentagram staat voor het hoofd van die mens en symboliseert hiermee het element ether, de spiritualiteit. De andere vier punten staan voor de armen en de benen van de mens en symboliseren de andere vier elementen uit de natuur: aarde, lucht, vuur, water. Deze vijf elementen leven in de natuur en in ieder mens (terwijl er eigenlijk maar 4 elementen bestaan). Het pentagram, ook wel vijfhoek of drudenvoet genoemd, word in een keer getekend, maar dit kan op verschillende manieren gebeuren. Als dit gebeurt vanaf de bovenste punt naar beneden, is het een oproepend pentagram en als het gebeurt vanaf de punt linksonder naar boven, dan is dit een wegsturend ofwel banpentagram. Het oproepend pentagram wordt gebruikt aan het begin van een ritueel om de onzienlijke wezens op te roepen om te helpen bij het magisch werk wat verricht zal worden en het banpentagram wordt gebruikt aan het einde van een ritueel om die onzienlijke wezens weer uit de cirkel weg te sturen. Het pentagram bestond al in de klassieke oudheid toen men het symbool gebruikte in toverformules, waarmee een mens macht over de elementaire geesten kon krijgen. De naam 'drudenvoet' kreeg het pentagram in de middeleeuwen, toen men dacht dat het symbool bescherming zou bieden tegen heksen en druïden, die toen nog als 'het boze oog' werden beschouwd. Wanneer een pentagram doorlopend is getekend, is het een lichtpentagram of ster. Deze beschikt over mysterieuze krachten die we kunnen gebruiken om onze doelen te bereiken. Pentakel Het pentakel is een platte, ronde schijf met daarop gegraveerd het pentagram. Het pentakel vertegenwoordigt het element aarde en dient als focuspunt, om het zout en water te consacreren en om energie te aarden. Het pentakel kan gemaakt zijn van verschillende materialen zoals koper, aardewerk, glas, steen of hout. Het pentakel is ook weer een werktuig dat heel goed zelf gemaakt kan worden. Al eens gedacht aan zoutdeeg? De ingrediënten van dit materiaal ondersteunen absoluut het element aarde. Boetseren, bakken, schilderen en je hebt een zelfgemaakt pentakel waar meer van jezelf zit dan wat je ook maar in de winkel (of Internet) koopt. De Rituelen van Wicca De maanfeesten: Naast de acht jaarfeesten vieren Wicca's traditioneel de dertien volle manen, de maanfeesten. De krachtige energie van de maan leent zich goed voor het bedrijven van magie tijdens of kort voor de volle maan. Deze maanfeesten worden ook wel Esbats genoemd. Tijdens de Esbat wordt alle nadruk gelegd op de invloed van de maan op de aarde, in tegenstelling tot de Sabbat, waarbij de zon centraal staat. Tijdens de magische werkzaamheden die tijdens de Esbats worden verricht, wordt dan ook gebruik gemaakt van de schijngestalten van de maan. Wanneer het volle maan is, is het de tijd om jezelf in verband te brengen met de maan, de Godin en haar aarde. Een van de bekendste rituelen uit de Wicca is het Neerhalen van de maan, wat bij elke Esbat wordt uitgevoerd. Tijdens dit ritueel wordt de Maangodin neergehaald op de Hogepriesteres, wat betekent dat de kracht van de Maangodin via een rituele tekst in de Hogepriesteres van een coven gebracht. Die rituele tekst kan per coven en per maanfase verschillen. het ritueel wordt uitgevoerd door de Hogepriester en de Hogepriesteres raakt daarbij vaak in trance. De Hogepriester en de Hogepriesteres spreken samen de Opdracht van de Godin toe aan de rest van de covenleden. Dit is een instructie van de Godin aan haar volgelingen op aarde. Omdat het magische werk met name tijdens Esbats een groot onderling vertrouwen vergt, werken covens tijdens Esbats meestal alleen. Bij Sabbats komt het daarentegen nog wel eens voor dat deze door meerdere covens worden bijgewoond. Wat is hekserij? Voor veel mensen is hekserij synoniem voor toverij, doorspekt met mysterieuze bezweringsformules en kristallen bollen. Onafgezien van het feit dat magie wel degelijk deel uitmaakt van de hekserij, is dit toch slechts het topje van de ijsberg. Hekserij, zoals het vandaag beleefd wordt in het Westen, is tegelijkertijd een religie en een spiritueel pad. Dit pad is gericht op het herstellen van de band met de natuur en de 'Oude (voorchristelijke) Goden en Godinnen. Principieel eren de heksen de Godin van de Aarde en Drievoudige Maan en haar gemaal, de Gehoornde God. Alle Goden en Godinnen, ook diegenen die niet tot de eigen traditie behoren, zijn evenwel slechts aspecten van de Ene Goddelijke Kracht. Hoewel de heksen hun Goden onder vele namen eren, zijn het vaak Aradia en Cerridwen die de rol van Godin vertolken; terwijl Cernunnos en Herne in vele gevallen de Gehoornde God vertegenwoordigen. Er zijn evenwel tradities waarbij de namen van de Goden en Godinnen zo sacraal worden beschouwd dat men prefereert te spreken van de "Heer" en de "Dame".( the Lord and the Lady). De rituelen en gebruiken van de hekserij zijn er op gericht een hereniging te vinden met de Levenskracht van de natuur, zowel hier op aarde als in het ons omringende universum. Tot dit doel ontmoeten, net zoals vroeger, verschillende mannen en vrouwen elkaar vandaag bij volle maan of tijdens jaarfeesten, in open velden, in huizen van de voorstad of gewoon in iemands achtertuin. Door de natuurkrachten te vieren in onszelf en de ons omringende wereld, kunnen we een glimp opvangen van de oorsprong van de natuur, die, hoewel we haar in de wereld herkennen, toch méér is dan louter de wereld; de natuur die weliswaar wordt uitgedrukt in termen van tijd en evolutie, maar die in wezen tijdloos is. Heksen hebben een sterk ecologisch bewustzijn ontwikkeld en werpen zich op als hoed(st)ers van Moeder Aarde. Aangezien de Goden zich doorheen de natuur manifesteren, geloven heksen dat onze planeet heilig is en daardoor beschermd moet worden tegen de vernielzucht van het mensenras. Heksen koesteren tevens de wijze lessen van het verleden : de overgeleverde mythen, gebruiken en religieuze overtuigingen van onze voorouders, die nog veel dichter bij de natuur stonden. Door middel van ritueel drama, poëzie, gezangen en het in harmonie leven met de Aarde en al hetgeen ze heeft voortgebracht, verschaft de heks zich toegang tot deze wijsheid. "Moderne hekserij bestaat, in Europa en de Verenigde Staten. Het is niet langer een ondergronds overblijfsel waarvan de omvang en zelfs het bestaan een punt van discussie is onder antropologen. Het is ook niet langer de bizarre hobby van een handvol gekken. Het is de religie van een belangrijk aantal mensen. Hoe groot dit aantal is, is onduidelijk, omdat de Wicca geen hiërarchisch gestructureerde religie is. In landen waar er formele organisaties bestaan, zoals in de Verenigde Staten, gebeurt dit omwille van de belastingen of om wettelijke redenen, niet omwille van een dogmatische uniformiteit of om het aantal leden te kunnen tellen. Het aantal heksen is groot genoeg om een verscheidenheid aan tijdschriften te ondersteunen en de publikatie te verantwoorden van een steeds groter wordende bibliotheek over de Wicca. Het aantal actieve aanhangers van de Wicca loopt volgens een redelijke schatting in de tienduizenden, en alles wijst erop dat dit getal blijft groeien. In beide gevallen zijn de meest onderscheiden kenmerken van de Wicca haar natuurgebonden houding, de autonomiteit van de kleine groep, waarbij er geen kloof bestaat tussen het priester - schap en de geloofs - gemeenschap, en haar filosofie over de scheppende polariteit op alle niveaus, van godin en god tot priesteres en priester."
Wat is Wicca Wij vinden hekserij een interessant onderwerp, maar wij geloven er zelf niet in. Het zal best wel kunnen dat er mensen zijn die uit planten geneesstoffen kunnen maken. Ook vinden wij het ritueel warbij de priesters in trance komen onzin, dit is erg onwaarschijnlijk.Wij vinden het best als die mensen ik hekserij geloven maar wij zullen daar nooit in geloven.

REACTIES

D.

D.

hai!

k wilde ff reageren op jullie deel over het pentagram........

1 punt naar beneden hoeft niet een satansster te zijn, in de wicca heb je verschillende rangen en kan het omgekeerde pentagram ook een rang aangeven.

oh en nog een vraag uit eigen interesse, welke bronnen hebben jullie voor dit werkstuk gebruikt? als jullie zin hebben om op mn commentaar te reageren, kunnen jullie er dan een paar namen bij geven?

gr Dif.

22 jaar geleden

C.

C.

he Y en A he heel erg bedankt voor jullie werkstuk hoefde alleen maar het laatste stukje te wissen en kon het zo inleveren!! Nou bedankt xxx carlijne spw 2

22 jaar geleden

E.

E.

ik vind het wel een werkstuk en erg bruiktbaar, maar om hekserij onzin te noemen vind ik belachelijk want ik ben zelf een heks en dus vind ik dat best wel een belediging

22 jaar geleden

P.

P.

Hoi
Zomaar een vraagje,
maar ben jij zelf ook wiccan?
Ik las je werkstuk over wicca en het was erg mooi, alles heb je erin verwoord waar het in de wicca eigenlijk om gaat.
Een goede manier om zo ook scholieren te informeren over wicca.
xxx
Priscilla

22 jaar geleden

L.

L.

heeeee zo leuk werkstuk hebben jullie ervan gemaakt.. vet cool gewoon!

21 jaar geleden

A.

A.

Hmm... Keb jullie verslag over Wicca gelezen.. En ik moet zeggen dat een aantal dingen niet kloppen.

Ik ben wiccan en met veel dingen ben ik het eens, maar jullie vergeten wat dingen.

Het pentakel hoeft niet persee een schijf te zijn, het pentakel is gewoon een pentagram(5 puntige ster) met daar een circel om heen.

Het pentagram vertegenwoordigd niet de mens, maar vertegenwoordigd 5 dingen, 1 ding per punt. Namelijk: aarde, vuur, water, lucht en geest
De circel die erbij komt in het pentakel staat voor liefde.

Verder dan het pentakel gedeelte heb ik het niet gelezen, maar als het mogelijk is verbeter deze fouten voordat iemand die er minder/geen verstand van heeft ze zomaar overneemt!

21 jaar geleden

K.

K.

eeeeuj
leuk werkstuk
ik ga hem zelf ook gebruiken
thnx
xxxkida

21 jaar geleden

M.

M.

hey! ik vind het een hartstikke goed werkstuk. Ik ben jullie heeeel erg dankbaar. groetjes marieke

21 jaar geleden

M.

M.

Wicca heeft NIETS te maken met hekserij in de betekenis , die dat woord thans nog steeds heeft ,evenmin iets met de duivel.Wicca is een Natuur-religie , tevens het soort religie dat nu het meest vooruit gaat .

5 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.