Eindexamens 2024

Wij helpen je er doorheen ›

Verslavingen

Beoordeling 7.4
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 4e klas vwo | 2782 woorden
  • 28 januari 2003
  • 219 keer beoordeeld
Cijfer 7.4
219 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
3 redenen waarom je echt never nooit niet in het buitenland moet studeren

Studeren in het buitenland, de ultieme droom van veel mensen, toch? Nou,
vergeet het maar! Waarom zou je jezelf onderdompelen in nieuwe culturen,
talen en ervaringen als je ook gewoon thuis in je onesie op de bank kunt
blijven zitten?

Check het hier
Wat zijn verslavingen precies? Verslavingen zijn gewoontes die ontstaan uit verlangens of om pijnlijke negatieve dingen uit het leven te ontvluchten. Als zo'n gewoonte een behoefte wordt die niet meer te controleren, te stoppen of te veranderen valt dan is er sprake van verslaving. De meeste mensen gebruiken wel eens middelen, zoals alcohol, tabak, cannabis, kalmerende medicijnen of slaapmiddelen. Hierdoor kunnen ze zich prettiger, zelfverzekerder of meer ontspannen voelen. Ook kun je het gevoel hebben er meer bij te horen of het samen gezelliger te hebben. Zo lang er sprake is van matig gebruik, hoeft er nog niets ernstigs aan de hand te zijn. Signalen van een beginnende verslaving zijn: bij herhaling meer gebruiken dan voorgenomen, drang hebben om te gebruiken en gebruiken om problemen te verlichten. Als men meer gebruikt dan men wil, niet kan stoppen, het gebruik niet meer in de hand heeft, als men een groot deel van de dag bezig is met het gebruik, dan spreek je van een verslaving. Fasen van verslaving Aan verslaving gaat een proces vooraf, dat kan worden ingedeeld in een viertal fasen. Hoe snel de fasen je door die fasen heengaat is onder andere afhankelijk van het middel en van de leefomstandigheden waarin iemand verkeert. Bij heroïne gaat dit in het algemeen sneller dan bij alcohol. Ook gaat het sneller wanneer men verkeert in een omgeving waarin middelengebruik normaal is. Fase 1: 'experimenteerfase' Meestal begint het, vaak op jonge leeftijd met experimenteel gebruik: uit nieuwsgierigheid probeert men een bepaald middel uit. Fase 2: fase van 'sociaal of geïntegreerd gebruik' De gebruiker zoekt de positieve effecten van het middel en weet dit in zijn leven in te passen zonder dat men er last van heeft. Fase 3: fase van 'overmatig en schadelijk gebruik' Het gebruik krijgt een steeds grotere rol in het dagelijks leven. Men gebruikt niet alleen om zich lekker te voelen, maar ook om spanningen en onlust te verdrijven. Fase 4: 'de verslavingsfase' In deze fase wordt vrijwel het hele leven door gebruik beheerst. Er zijn schadelijke gevolgen op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied.
Verschijnselen: A. Lichamelijk De gebruiker kan tolerantie ontwikkelen tegenover het middel. Dit betekent dat je steeds meer nodig hebt om hetzelfde effect te bereiken. Het lichaam kan zo gewend raken aan het regelmatige gebruik dat het niet meer zonder kan. Bij het tijdelijk niet gebruiken van het middel ontstaan onaangename onthoudings- of ontwenningsverschijnselen: trillen, transpireren, misselijkheid, spierpijn, angst, prikkelbaarheid en rusteloosheid. Deze verschijnselen verdwijnen als opnieuw gebruikt wordt. Ook wijzen ze op het op het bestaan van een lichamelijke afhankelijkheid. Tolerantie en onthoudingsverschijnselen treden vooral op bij overmatig gebruik van alcohol en drugs. Het willen verkomen van die verschijnselen is vaak een belangrijke reden om met het gebruik door te gaan. B. Psychisch Er bestaat een onweerstaanbare behoefte aan het middel. Je hebt het gevoel dat je het middel nodig hebt en verlangt terug naar het effect. Je bent in denken en doen continu bezig met het middel. Tegelijkertijd wordt het overmatige gebruik nogal eens ontkend. Naast deze verschijnselen kunnen er symptomen zoals angst, depressie en verwardheid optreden. Steeds sterker naar een middel verlangen en zich eigenlijk niet meer prettig kunnen voelen zonder, wijst op het bestaan van geestelijke afhankelijkheid. C. Sociaal Omdat de gebruiker niet meer goed functioneert, kunnen problemen met de omgeving (partner, gezin, familie en vrienden) en op het werk ontstaan. Aan de ene kant beperkt de gebruiker zijn bestaan steeds meer tot die personen en die situaties die direct te maken hebben met het verkrijgen van het middel; aan de andere kant nemen mensen uit de omgeving vaak afstand van de gebruiker. Welke verslavingen zijn er onder andere? Er zijn een heleboel verschillende soorten verslavingen. Naast het overmatig gebruik van alcohol, tabak en drugs zijn er ook nog andere verslavingen zoals: gokverslaving, internetverslaving, eetverslaving of zelfs werkverslaving. Ik ga het nu over 7 veelvoorkomende verslavingen hebben.  Alcohol: Wat is alcohol? Pure alcohol is een heldere, kleurloze, vrijwel smaakloze vloeistof. Alcoholhoudende dranken bevatten naast alcohol en water nog een hele reeks natuurlijke of toegevoegde kleur- en smaakstoffen. Alcoholhoudende dranken worden gewoonlijk in drie hoofdgroepen ingedeeld: bieren met gemiddeld 5%, wijnen met gemiddeld 12 % en gedistilleerde dranken met gemiddeld 35%. Hoewel het alcoholpercentage van de diverse dranken sterk varieert, krijgt men per glas ongeveer dezelfde hoeveelheid alcohol binnen, namelijk 12 cc. Tenminste …als men de drank in het daarvoor bestemde glas schenkt. Bier (5%) drinkt men uit een groot glas (250 cc), wijn 12% uit een middelgroot glas (100 cc), whisky (35%) uit een klein glaasje (35cc). Wat zijn de gevolgen? Bij een of twee glazen voel je je alert, ontspannen, vrolijk en praat je makkelijker. Polsslag en ademhaling gaan sneller en bloedvaten verwijden zich. Drink je meer, dan word je zorgelozer en neemt je zelfkritiek af. Het beoordelen van situaties gaat lastiger, de reactiesnelheid gaat omlaag en de coördinatie van spieren wordt aangetast. Drink je nog meer, dan kan de vrolijke stemming omslaan in een neerslachtige of agressieve stemming. Bij verder doordrinken worden de bewegingen onbeheerster. Zien, lopen en praten gaan moeizamer. Hoe raak je eraan verslaafd? Bij overmatig gebruik is de kans op verslaving groot. Je raakt niet zomaar verslaafd aan alcohol. Daar gaat vaak lange tijd overheen. Risico lopen mensen die de alcohol voortdurend gebruiken om van stemming te veranderen. Ze merken dat ze zonder alcohol niet meer vrolijk kunnen worden of hun spanningen of angsten niet meer kwijt kunnen raken. Ze hebben de alcohol nodig en kunnen er sterk naar verlangen. Tegelijkertijd went het lichaam aan alcohol. Ze moeten steeds meer drinken om het effect nog te voelen. Het nodig hebben van alcohol en de toenemende gewenning zorgen ervoor dat ze steeds meer en steeds vaker gaan drinken. Op een gegeven moment treden ook nog onthoudingsverschijnselen op zoals slecht slapen, transpireren, angstig en gespannen worden en last hebben van trillingen. Ook kan er nog controleverlies optreden. Je bent dan niet in staat om na een aantal drankjes te stoppen en drinkt door tot de roes.  Drugs: Wat zijn drugs? Wanneer je kijkt naar de werking, dan is een middel een drug wanneer het de hersenen prikkelt en er daardoor geestelijke en lichamelijke effecten optreden. De effecten kunnen stimulerend zijn, verdovend of bewustzijnsveranderend. Stimulerend: Bij deze middelen krijgt de gebruiker het gevoel meer energie te hebben en alerter te zijn. Voorbeelden van stimulerende middelen zijn cocaïne, amfetamine (‘speed’) maar ook tabak en koffie. Verdovend: Hierbij komt de gebruiker in een slaperige roes. Door de kalmerende en ontspannende werking worden de scherpe kanten van het leven afgeslepen. Voorbeelden van verdovende middelen zijn heroïne en andere opiaten, maar ook alcohol en slaapmiddelen. Bewustzijnsveranderend: De gebruiker van deze middelen gaat de wereld (heel) anders zien en beleven. Voorbeelden van bewustzijnsveranderende middelen zijn LSD, hasj, weed, paddo’s en andere tripmiddelen

Hoe raak je eraan verslaafd? Hoe gemakkelijk iemand ‘aan de drugs raakt’, hangt af van verschillende factoren. Of iemand na die eerste keer doorgaat met gebruiken is onder meer
afhankelijk van de werking van de drug en de mate waarin iemand gevoelig is voor de effecten. Ook de beweegredenen om de drug te nemen spelen een rol: iemand die gebruikt omdat hij zich rot voelt, loopt een groter risico op overmatig gebruik dan iemand die gebruikt terwijl hij zich goed voelt. Geen enkele drug leidt bij eenmalig gebruik tot verslaving. Het is moeilijk iets te zeggen over het risico van afhankelijkheid van de verschillende drugs. De ene gebruiker kan snel geestelijk afhankelijk zijn van hasj, terwijl de ander daar nooit last van krijgt. Toch leidt de ene drug tot minder verslavingsproblematiek dan de andere. Zo is heroïne sterk verslavend. Cocaïne en amfetamine zijn dat minder en XTC, hasj en weed. Wat zijn de gevolgen? Het effect van een drug hangt voor een belangrijk deel af van je conditie en je stemming op het moment dat je het middel neemt. Veel drugs versterken die stemming, en daarbij kunnen de effecten soms anders uitpakken dan je had verwacht. Onvrede kan omslaan in diepe neerslachtigheid, angst kan omslaan in paniek. Ook kan een drug ‘verkeerd vallen’. Dat kan zich uiten in misselijkheid, braken of onpasselijkheid. Veel gebruikers nemen verschillende drugs door of naast elkaar. De effecten van combinaties zijn onvoorspelbaar en kunnen ook dodelijk zijn. Ook kan drugs de waarneming en het concentratievermogen beïnvloeden. Bij verslaving is op lange termijn de kans op lichamelijke en geestelijke schade groot. Door overbelasting functioneren bepaalde organen bijvoorbeeld minder goed. Geestelijk kun je bij langdurig gebrek als het ware helemaal doordraaien.  Internetverslaving: Hoe raak je eraan verslaafd? Op het internet is aandacht altijd beschikbaar. Deze aandacht kan een verslavende werking hebben. Wat heel prettig is aan internet is dat je anoniem kunt blijven. Je kunt je voordoen als wat en wie je maar wilt. Hierdoor durven velen veel meer, dan ze in het dagelijks leven zouden durven. Tevens is het internet 24 uur per dag toegankelijk. Wat zijn de gevolgen? Internetgebruik wordt een probleem als je zo in beslag wordt genomen door het internet dat het ten koste gaat van je psychische en sociale functioneren en als je het idee hebt dat je on-line pas echt contact hebt en gekend wordt. Het levert dan schuldgevoel, schaamte of innerlijke tweestrijd op en je bent niet meer open tegenover anderen. Internetgebruikers raken soms alle besef van de wereld om zich heen kwijt. Ze hebben niet meer door of het dag of nacht is en slapen haast niet meer. Hun internetgebruik heeft negatieve gevolgen voor hun werk, sociale leven, relatie, school, maar ook voor hun lichamelijke welzijn.  Gokverslaving: Hoe raak je eraan verslaafd? Aan de staatsloterij zul je niet zo snel verslaafd raken, het risico zit in de zogenaamde 'short odds': de kansspelen waarbij de eventuele winst direct wordt uitgekeerd, zoals bij fruitautomaten. Omdat je heel snel kunt zien of je wat gewonnen of verloren hebt, is de verleiding groot steeds opnieuw een gokje te wagen. Psychologisch zitten de apparaten slim in elkaar. Onderzoek heeft aangetoond dat wanneer je een hele tijd niets wint, af en toe een klein beetje en soms heel veel, je lang door blijft spelen. Logisch want je weet maar nooit wanneer de grote winst zal vallen. Bovendien is het heel opwindend en spannend. Wat zijn de gevolgen? Voor de meeste mensen is af en toe of zelfs regelmatig gokken, gewoon een leuk tijdverdrijf. Anderen die maar niet genoeg kunnen krijgen van het gokken
raken sociaal in de problemen. Ze krijgen problemen met hun partner of op het werk. Uiteindelijk moeten ze zich ook in de schulden steken om het gokken te financieren. Sommigen hopen dan op een grote klapper om hun schulden te kunnen aflossen. Ze spelen steeds vaker en langer, waardoor ze nog meer in de moeilijkheden komen. Nogal eens raken ze op het criminele pad om de schulden te kunnen aflossen.  Rookverslaving: Hoe raak je eraan verslaafd? Volgens wetenschappers bestaan er twee soorten verslaving: Lichamelijke verslaving en geestelijke verslaving. Rokers zijn meestal en lichamelijk en geestelijk verslaafd. Wat is nicotine? Nicotine is de stof waar de rokers zo verslaafd aan raken. Nicotine versterkt verslaving dubbel. Niet alleen bezorgt het de roker het plezierige gevoel dat hij graag telkens opnieuw wil beleven, ook geeft het een klap aan cellen die zich tegen verslaving verzetten. Nicotine kan hersencellen doden en de vorming van nieuwe cellen tegengaan in de hippocampus, een hersengebied dat met het geheugen te maken heeft. Lichamelijke verslaving: Rokers zijn lichamelijk verslaafd aan nicotine. Dat betekent dat het lichaam van een roker een sterke behoefte heeft aan die nicotine. Wanneer er niet genoeg nicotine in het lichaam zit, krijgt de roker ontwenningsverschijnselen. Geestelijke verslaving
Geestelijk verslaafd zijn, heeft niets te maken met de nicotine-behoefte van het lichaam, maar met de gewoonte van het roken. Mensen roken namelijk vaak op vaste momenten of om een bepaalde reden. Voorbeelden van momenten waarop veel mensen roken:  's ochtends als ze wakker worden  tijdens pauzes  na het eten  op feestjes

Wat zijn de gevolgen? Nicotine heeft een opwekkend effect en heeft veel invloed op processen in het lichaam (bijvoorbeeld minder onlustgevoelens, gevoel van betere concentratie en rust). Het lichaam went eraan en raakt in de war als de toevoer van nicotine stopt. Onthoudingsverschijnselen kunnen optreden bij het stoppen met roken omdat er geen nicotine beschikbaar is. Dit uit zich in verschijnselen zoals zweten, trillerigheid, concentratieproblemen, verlangen naar sigaret, nervositeit, honger, hoofdpijn en irritatie. De schadelijke effecten van nicotine uiten zich met name in de bloedvatvernauwing. De teer in de sigaret heeft geen verslavende werking, maar is verantwoordelijk voor de schadelijke effecten op het (long)kankerrisico en hart en bloedvaten. Roken is verantwoordelijk voor een aanzienlijk aantal ziekte en sterftegevallen in Nederland. Stoppen met roken verbetert het gezondheidsrisico aanzienlijk en is ook zinvol op oudere leeftijd en na al eerder ontstane gezondheidsschade. Wat kunnen we doen om van deze verslaving af te komen? Stoppen met roken kan op verschillende manieren. Het is voor iedereen anders waar je het meeste baat bij hebt. Er zijn cursusen, nicotinepleisters, het boek van Carr, cold turkey, lasertherapie, zyban, acupunctuur, en allerlei andere manieren.  Eetverslaving Hoe raak je verslaafd aan eten? Voor de meeste mensen kan eten een bron van genoegen zijn. Problemen ontstaan als eten de enige bron van genoegen is geworden. Het zou belangrijk kunnen zijn een aantrekkelijk alternatief voor eten te vinden. Mensen luisteren over het algemeen slecht naar hun lichaam. Bij eetverslaving zou je moeten kunnen voelen of je echt honger hebt, dus of het lichaam aangeeft dat het eten nodig heeft of dat je alleen de behoefte voelt om te gaan eten omdat je bv emotionele gevoelens willen wegstoppen. Wat dus afgeleerd moet worden is het automatisme van iets eetbaars in onze mond stoppen. Wat zijn de gevolgen? Een slecht gevoel door honger neemt af als je eet. Je zou je kunnen afvragen hoe dat dan zit met andere gevoelens van onbehagen; verdriet, woede en eenzaamheid bijvoorbeeld. Je spreekt dan over emotionele pijn. Het gaat er in feite om dat we onze problemen tijdelijk kunnen wegstoppen. Het zijn zogenaamde lapmiddelen.  Seksverslaving: Hoe raak je eraan verslaafd? 1. Seksverslaving is een ziekte die ontstaat als overlevingsmiddel bij kinderen die misbruikt, mishandeld, verwaarloosd of op een andere wijze worden grootgebracht die niet aansluit bij de behoeftes en wensen van een kind. Vanuit deze situaties leert een kind te overleven. Kinderen die opgroeien in gezinnen waar sprake is van verslavingen, grensoverschrijdingen of ander wangedrag van ouders, kunnen verslaving gaan gebruiken als overlevingsmiddel. Vanuit deze ongezonde situatie groeit de seksverslaafde op met 4 kernovertuigingen. Deze kernovertuigingen versterken en garanderen een doorlopend verval in verslaving. 4 kernovertuigingen van seksverslaafden. 1. Ik ben in principe een waardeloos en slecht mens. 2. Niemand houd van mij zoals ik ben. 3. Mijn behoeften worden niet door anderen bevredigd. 4. Seks is mijn belangrijkste en enige waarde als mens. Wat zijn de gevolgen? Seksverslaving heeft grote consequenties voor het leven van de verslaafde zelf, zijn partner/gezin, en omgeving. Een aantal voorbeelden van deze consequenties zijn: -Emotioneel: enorme schaamte- en schuldgevoelens over het verslaafde gedrag, omdat dit gedrag vaak botst met de eigen normen en waarden. -Lichamelijk: de verslaafde kan geslachtziektes oplopen zoals herpes, Hepatitus-B of zelfs met het HIV-virus besmet raken. -Juridisch: de verslaafde kan ernstige problemen krijgen, zijn baan verliezen of zelfs in de gevangenis belanden vanwege exhibitionisme, voyeurisme, "stalken", verkrachting, incest of misbruik van kinderen. -Financieel: de verslaafde besteed vaak kapitalen aan het bezoeken van prostituees, pornografisch materiaal, 06-lijnen of internet. Wat is mijn mening over de manier waarop we verslavingen moeten tegengaan? Ik denk dat je sommige verslavingen niet kunt tegengaan zoals eetverslavingen en sexverslavingen. Andere verslavingen zoals drugs-, rook- en alcoholverslavingen moeten wel op een bepaalde manier worden tegengegaan vind ik. Onze wetgeving maakt bijvoorbeeld- in tegenstelling tot een heleboel andere buitenlandse wetgevingen - geen onderscheid tussen de zogenaamde hard en soft als het om bestraffen gaat. Ook niet wanneer het gaat om bezit voor eigen gebruik. Er wordt daarentegen wel veel voorlichting gegeven aan de jeugd over het omgaan van drugs. Dit heeft tot nu toe nog niet veel resultaat gegeven omdat het drugsgebruik nog steeds aan het stijgen is. Ik denk dat het veel beter zou zijn alle drugs te verbieden en coffeeshops te sluiten. Ook moeten de regels op drugssmokkel worden verscherpt. Wat alcoholgebruik betreft zou misschien nog strenger gecontroleerd moeten worden onder de jeugd. Het afschaffen van het verkopen van producten met een hoog alcohol percentage in supermarkten zou misschien ook een oplossing kunnen zijn. De regels en wetten die voor de verkoop van sigaretten en andere tabaksproducten gelden zijn ook veel te soepel naarmate de grote schade die ze voortbrengen. Deze problemen rond sigaretten en andere tabaksproducten zouden opgelost kunnen worden door het sterk verhogen van de prijs van het product, het nog meer geven van voorlichting en het alleen verkopen aan personen van 18 jaar en ouder.

REACTIES

L.

L.

hee
bedankt ik er heel veel aan gehad

lotte

19 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.