Satanisme

Beoordeling 6.6
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 4e klas vwo | 4897 woorden
  • 21 november 2001
  • 39 keer beoordeeld
Cijfer 6.6
39 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Maak jij weleens gebruik van de achteraf betalen-optie bij een webshop?

Voor veel jongeren is het de normaalste zaak van de wereld, maar het kan ook risico’s met zich meebrengen. Zo belandde Maura in de schulden: 'Wat begon met achteraf betalen eindigde met een schuld van zo’n 3.000 euro.'

Lees nu het interview
Artikel uit het tijdschrift Skepsis: Van Hitler tot Hoenderloo
De vele gedaanten van 'Het Getal van het Beest'
In hoofdstuk 13 van Openbaring, het laatste en raadselachtigste boek van de Bijbel, ziet Johannes in een visioen twee monsters, een 'beest uit de zee' en een 'beest uit de aarde'. Het beest uit de aarde is te herkennen aan een getal: 666. Over de betekenis van dit getal wordt al twintig eeuwen gespeculeerd. 'En het [beest uit de aarde] maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig. (Openb. 13:16-18) Het Beest uit de Aarde wordt van oudsher geïdentificeerd met de antichrist, wiens verschijning het einde der tijden inluidt. Waarom is het Getal van het Beest een getal van een mens en waarom is dat getal 666? Aan die vragen is in de bijna tweeduizend jaar die zijn verstreken sinds Johannes zijn visioenen zag op het eiland Patmos, begrijpelijkerwijs veel tijd en vernuft gespendeerd. Het ligt voor de hand dat Johannes het getal 666 bedoelde als code voor een naam. Dat namen vercijfert kunnen worden door de letters te lezen als getallen en die getallen bij elkaar op te tellen, lag voor Johannes en zijn tijdgenoten meer voor de hand dan voor ons. De Israëlieten, Grieken en Romeinen gebruikten hun alfabet namelijk niet alleen om te schrijven, maar ook om getallen te noteren. Ze konden daardoor elk getal als woord lezen en omgekeerd. Johannes gebruikte dus een bekende methode, maar het valt te betwijfelen of zijn lezers hebben begrepen op wie hij doelde. Het probleem is dat verschillende namen na omzetting in cijfers hetzelfde getal kunnen opleveren. Daardoor circuleerden al in de tweede eeuw na Christus verschillende oplossingen voor het raadsel uit Openbaring. Een van de populairste kandidaten voor de positie van antichrist was keizer Nero. Elegant was deze oplossing niet. Om de gewenste uitkomst te verkrijgen, moet Nero namelijk eerst op zijn Grieks als Neron worden geschreven; pas na toevoeging van zijn keizerstitel en genoteerd in Hebreeuwse letters komt de som uit op 666: N R O N K S R
50 200 6 50 100 60 20

In de 16de eeuw besteedden eminente wiskundigen kostbare dagen van hun leven aan de puzzel van Johannes. Protestanten ontdekten dat de paus een 666-titel droeg, vicarius filii dei ('plaatsvervanger van de zoon Gods'). Uit deze woorden zijn de drie zessen te destilleren door de letters die tevens een Romeins cijfer zijn bij elkaar op te tellen: VICarIVs fILII DeI = (5+1+100+1+5) + (1+50+1+1) + (500+1) = 666
Pausgetrouwe cijferaars sloegen terug door met een ingewikkelde en dubieuze formule aan te tonen dat niet de paus, maar Martin Luther de antichrist in eigen persoon was. Zo leverde zelfs de wiskunde haar bijdrage aan de godsdienststrijd. Ook nu, bijna tweeduizend jaar nadat Johannes zijn profetieën op schrift stelde, kan het Getal van het Beest nog angst aanjagen. Niet alleen namen, maar ook gebouwen, identiteitskaarten en nummerborden kunnen het ongeluksgetal bevatten. We maken een korte wereldreis. De afgelopen jaren werden de sinistere drie zessen op de volgende plaatsen aangetroffen: · In de glazen piramide voor het Louvre, die uit 666 platen glas zou bestaan. Dit bouwwerk, ontworpen door de Chinese architect Ming Pei en voltooid in 1988, zou zich bovendien bevinden op een snijpunt van krachtlijnen en daardoor werken als een katalysator voor kosmische energieën die de Parijse machthebbers beïnvloeden. · Op Griekse identiteitskaarten, wat voor duizenden Grieken reden was om in 1986 te demonstreren voor het parlementsgebouw in Athene. Alle kaarten zouden beginnen met drie zessen. · In de naam en het adres van president Reagan, die voluit Ronald Wilson Reagan heet, drie namen van zes letters. Na zijn presidentschap verhuisde Reagan naar Californië, 666 St. Cloud Drive. Reagan, niet de minst bijgelovige president van de VS, liet zijn adres veranderen in 668 St. Cloud Drive. · In Engelse nummerborden die hun eigenaars niets dan ongeluk brachten. Een autobezitter doorstond een aanval van een hondsdolle vos en 22 kamikazeduikvluchten van vogels. Een moordenaar werd naar eigen zeggen tot zijn daad gedreven door het 666-nummerbord van zijn vrachtwagen. Wat er ook van waar mag zijn: het Britse kentekenregistratiebureau geeft sinds 1990 geen 666-nummerborden meer uit. · In het merkteken dat stemmers bij het referendum in Zuid-Afrika in maart 1992 op hun hand kregen om te voorkomen dat iemand meer dan eens zijn stem zou uitbrengen. Leden van de Pinkstergemeente vermoedden in die veeg van een vloeistof die alleen zichtbaar was onder een ultraviolette lamp het Merkteken van het Beest. · In de naam van computertycoon Bill Gates (voluit William Henry Gates III), de baas van het Microsoftimperium. Vervang de letters van 'Bill Gates' door ASCII-waarden en tel er drie bij op. De uitkomst is 666. Deze laatste vind ik wel erg vergezocht, zo kun je bijna elke naam wel vervangen door ASCII-waarden en er zoveel bij optellen of aftrekken dat het 666 wordt. Wat deze berichten gemeen hebben, is dat het manifestaties zijn van wantrouwen in autoriteiten die mensen onpersoonlijk behandelen. Als nummers. Het gaat in deze geruchten keer op keer om machtige, anonieme instanties, die beschikken over alwetende computers en die identiteitsbewijzen, autopapieren en stemkaarten uitreiken. Instanties die individuen machinaal verwerken. Een magische handeling brengt hun gevreesde macht terug tot beter hanteerbare proporties: mensen die zichzelf als nummer behandeld voelen, beroofd van hun naam en daarmee van hun identiteit, bezweren de boze macht door van diens naam een nummer te maken. Het sterkste voorbeeld van deze angst voor de technodictatuur is het verband tussen het Getal van het Beest en computers. Streepjescode Volgens Openbaring 13 zal als het einde der tijden nadert niemand kunnen 'kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.' Welk merkteken is in de jaren '90 van de 20ste eeuw onontbeerlijk voor iedereen die iets wil kopen of verkopen? Wat anders dan de streepjescode! Streepjescodes werden in 1973 ingevoerd door Amerikaanse levensmiddelenzaken. In de jaren '80, toen de codes ook in Nederland werden geïntroduceerd, zijn in Den Haag (en wellicht ook in andere plaatsen) huis aan huis pamfletten verspreidt die de burgerij waarschuwden voor dit nieuwe werktuig van de duivel. Waar zit het Getal van het Beest in de streepjes? Het gerucht wil dat de 6 wordt voorgesteld door twee dunne streepjes, en dat die in iedere streepjescode drie maal voorkomen: aan het begin, in het midden en het eind. Ze zijn goed te herkennen omdat ze langer zijn dan de andere streepjes. Die codes, aldus de gelovigen, maken deel uit van het duivelse meesterplan. Zij begrijpen uit Openbaring en andere bijbelse voorspellingen dat de eindtijd gekenmerkt zal worden door een groei naar grotere staatkundige eenheden, een steeds grotere economische eenwording, en daardoor ook een steeds grotere concentratie van macht in de handen van een wereldregering. Voortekenen daarvan zien ze in de Europese Eenwording en in de vervanging van klinkende munt en knisperende bankbiljetten door plastic kaartjes en elektronisch geldverkeer. Dit gedachtegoed stamt uit de VS, maar is ook te beluisteren in fundamentalistische kringen in Nederland, waar deze denkbeelden bijvoorbeeld worden uitgedragen in de brochures van de Stichting Moria en de lezingen van de heer Van Baaren. De hedendaagse Amerikaanse profeet Hal Lindsey schetst in Op weg naar het einde der tijden (The 1980's Countdown to Armageddon, 1980) een ontwikkeling naar een maatschappij waarin alleen nog elektronisch kan worden betaald. Uiteindelijk zal de wereldregering zelfs geen genoegen meer nemen met creditcards. Om ieders identiteit vast te leggen, wordt in onzichtbare inkt een nummer op de huid getatoeëerd dat alleen onder een bepaald licht leesbaar is - een nummer dat de cijfers 666 bevat. Of is het al zover? Sommige Amerikaanse fundamentalisten geloven dat computers stralen uitzenden die het getal bij gebruikers onzichtbaar op hun voorhoofd branden. Dit vorige kleine stukje vind ik ook nogal vergezocht, als je dat gelooft ben je toch wel een beetje paranoïde denk ik. Van Baaren, een tot God gekomen vrijmetselaar die in tientallen brochures waarschuwt voor de komende computerdictatuur, voorspelt dat iedereen gemerkt zal worden met 'een soort sofi-nummer', misschien door het 'onderhuids instralen' van een microchip. Degenen die weigeren de werelddictator te gehoorzamen, 'zullen worden uitgesloten van het sociaal en economisch verkeer. Ja, mogelijk gedood worden.' Heel veel mensen schijnen bang te zijn voor een computerdictatuur, persoonlijk ben ik daar niet zo bang voor. Computers kunnen niet zelf denken. En als de technologie ooit zo ver komt dat het wel kan zal het waarschijnlijk niet zo ver komen dat de computers de wereld overnemen.ik geloof er in elk geval niet in. Volgens een Amerikaans gerucht uit het begin van de jaren '80 ontving een aantal AOW'ers een onbekend type cheque van de sociale dienst. Om de cheques te verzilveren hadden deze bejaarden volgens de toelichting een identificatienummer nodig op hun rechterhand of hun voorhoofd. Toen de sociale dienst hierover werd aangesproken, zeiden de verantwoordelijke ambtenaren dat het een vergissing was: de cheques hadden nog niet verstuurd mogen worden, ze zouden pas in de toekomst gebruikt worden. Om precies te zijn in 1984. De 666-paranoia tiert ook in buitenkerkelijke kring. Eind 1994 werd ik gebeld door een medewerker van Contact Network International, een organisatie die zich bezighoudt met het blootleggen van samenzweringen (de Amerikaanse regering weet meer van UFO's dan ze loslaat; er bestaat een middel tegen aids maar de farmaceutische industrie houdt het geheim; Hitler stond in directe verbinding met occulte meesters in Tibet) De complottendeskundige had twee belangrijke tips voor me: een van de grootste profiteurs van de cashloze maatschappij is de plasticgeldorganisatie Visacard. Wat is het telefoonnummer van Visa? 020-6600600! En als ik nu nog niet overtuigd was, wist hij er nog een: stel A = 1 × 6, B = 2 × 6, C = 3 × 6 ... Z = 26 × 6, en pas deze sleutel toe op het woord computer: 18 + 90 + 78 + 96 + 126 + 120 + 30 + 108 = 666
Ook in de fundamentalistische lunatic fringe is ontdekt dat het woord computer het Getal van het Beest bevat. Zo'n uitkomst kan toch geen toeval zijn! Of wel? We namen de proef op de som. In een film naar een andere bestseller van Hal Lindsey, The Late Great Planet Earth ('De planeet die aarde heette' - oplage meer dan 28 miljoen), komt een scène voor waarin computers de namen van wereldleiders controleren: welke verbergt het duivelse getal? Op bescheiden schaal heb ik ook zo'n experiment uitgevoerd. Jan Willem Nienhuys schreef daarvoor een computerprogramma dat van elk gegeven woord kan checken of het Getal van het Beest erin verstopt zit. De resultaten van de proef met eze 'Beestdetector' waren onthullend. Hitler was niet alleen de baarlijke duivel, maar ook een sadist en een idioot. De woorden bewijzen het, zoals we zien als we de sleutel: A=100, B=101, C=102... toepassen. Hitler = 107 + 108 + 119 + 111 + 104 + 117 = 666, hij was een sadist = 118 + 100 + 103 + 108 + 118 + 119 = 666, een idioot = 108 + 103 + 108 + 114 +114 + 119 = 666 en getikt geeft dezelfde uitkomst. Deze 'Hitler-sleutel' (A=100, B=101...) past echter ook op bisschop Bomers van Haarlem, op de detective Sherlock Holmes, de schilder Ingres, de schrijvers Joost van den Vondel, Isaac Bashevis Singer, Robert Graves en Gerard de Nerval, de popmuzikanten John Lee Hooker en Alice Cooper en de wiskundigen Kaluza, Shanks en Kneser. Omdat iedere letter minimaal 100 punten krijgt, kunnen alleen woorden van zes letters met deze sleutel worden omgerekend tot 666. De computersleutel (A=6, B=12, C=18...) levert veel meer treffers op. Veelbetekenende namen zijn die van Henry Kissinger, Hoffmann von
Fallersleben (dichter van 'Deutschland über Alles') en spellinghervormer Kollewijn. De meest omineuze plaatsnamen die de Beestdetector vond, zijn Jeruzalem, Berchtesgaden (ooit hoofdkwartier van Adolf H.) en Deutschland (van über Alles). Maar op de uitdraai verschenen ook Pietersen, Smulders, Brinkgreve, Slauerhoff, Horatius, Confucius, Hoenderloo en Venezuela. Je kunt volgens mij altijd wel een of andere sleutel bedenken om een woord zo te berekenen dat het getal 666 eruit komt, dit bewijst niks. Andere woorden die volgens de computersleutel 666 opleveren zijn paragnost, amuletten, exorcisme, spiraaltje, kernenergie, en zenuwgif - allemaal personen en zaken die ten minste volgens een deel van de Nederlandse bevolking des duivels zijn. De woordkunstenaar A.J.S. Majoor attendeerde me na lezing van een eerdere versie van dit artikel nog op ongelovige, duivelarij, seksclubs en - jawel! - getallenmagie. Maar de rekensom komt ook op 666 uit bij de onschuldige woorden reukorgaan, wereldstad, ooggetuige, koffiemolen, barokcantate, lantaarnpaal en kijkcijfers. De conclusie die uit dit telwerk kan worden getrokken, is dat de

identificatie van Hitler of computer met het Getal van het Beest het overtuigendst is wanneer men de context niet kent. Wie weet dat de omrekenmethode arbitrair is en de verzameling treffers omvangrijk, zal niet zo snel onder de indruk raken van de resultaten. Geloof in deze getallenmagie is een van de uitingsvormen van ons talent om betekenis te zien in het betekenisloze, om opzet te herkennen in willekeur. Ik sluit me helemaal aan bij het vorige stukje. In werkelijkheid betekent het feit dat het woord computer met een goocheltrucje veranderd kan worden in 666 niets meer dan het schitterende toeval dat het spreekwoord 'de kip met de gouden eieren slachten' uit exact dezelfde letters gevormd is als 'geheime code dekt duistere plannen' - een spreuk die als motto zou kunnen gelden voor al deze occulte naspeuringen. SATANISME VOLGENS DE SATANISTEN. In 1966 stichtte Anton Szander LaVey, oud leeuwentemmer en politie fotograaf, de Church of Satan in San Francisco. Een onderdeel van deze kerk is ook in Nederland gevestigd. LaVey schreef onder andere ook de 'Satanic Bible" waarin hij het Satanisme beschrijft als een elitaire filosofie met een leefwijze waarbij de nadruk op het vleselijke, de lusten en natuurlijke instincten ligt. Satanisme is een voorstander van het invoeren van de wet "van de sterkste" als basis voor het rechtssysteem. Het satanisch rechtvaardigheidsprincipe gaat niet uit van "oog om oog, tand om tand" maar van: "wraak met een flinke toegevoegde rente". Gezellige maatschappij krijg je dan. Het Satanisme leert de satanisten om zelfbewust en alert door het leven te gaan, te letten op details en signalen die de meeste mensen verleerd of nooit geleerd hebben waar te nemen. Zelfbehoud is voor hen de hoogste wet. Ze leven in het hier en nu. Voor hen bevindt hemel en hel op deze aarde en nergens anders. Van dienen of aanbidden is geen sprake in het Satanisme; de enige die de satanist dient of aanbidt is zichzelf. Satanisten zijn gevoelig voor de wereld om hen heen. Waar de meeste mensen nauwelijks nog diepgaande gevoelens kunnen voelen, traint de satanist zijn gevoelens bewust: bij rituelen die hij praktiseert, maakt hij gebruik van emoties om zijn doelen te verwezenlijken. Eigenlijk is het satanisme dus een heel egoïstisch geloof. Alles draait om jezelf, een satanist aanbidt zichzelf. En het recht van de sterkste dat zij willen invoeren wordt natuurlijk ingevoerd door de sterkste, maar als diegene zwakker wordt zal een ander de macht grijpen. Als je dus in zo’n maatschappij een redelijk belangrijke positie hebt moet je altijd voorzichtig zijn en zorgen dat je vooral niet zwakker wordt, want dan word je vervangen. Wat een chaos zou dat zijn. Alle beschuldigingen over rituele offers, verkrachtingen etc. doet de Church of Satan van de hand. Er zijn natuurlijk mensen die deze dingen doen in de naam van Satan maar de Church of Satan vindt dat dit meer zegt over hun geestelijke gezondheid dan over het Satanisme. De 9 Satanistische Zonden 1) Stommiteit. De nummer één op de lijst van Satanische Zonden. De Hoofdzonde van het Satanisme. Het is erg jammer dat stommiteit geen pijn veroorzaakt. Onwetendheid is iets geheel anders, maar onze samenleving drijft steeds meer op stommiteit. Het hangt af van mensen die alles geloven wat hen wordt verteld. De media promoveert een gecultiveerde stommiteit als een houding die niet alleen geaccepteerd wordt maar ook lovenswaardig is. Satanisten moeten leren om deze trucs te doorzien en kunnen het zich niet veroorloven om stom te zijn. 2) Pretentie. Je beter voordoen dan je bent kan heel irritant zijn en hiermee past men de hoofdregels van de Lagere Magie niet toe. Op gelijke plaats met stommiteit als het gaat om dat, wat het geld laat rollen dezer dagen. Iedereen kan zich tegenwoordig als een belangrijk persoon voordoen, of ze dit nu kunnen waarmaken of niet. 3) Naïviteit. Kan zeer gevaarlijk zijn voor Satanisten. Het projecteren van je reacties, responsen en gevoeligheden op iemand anders die hoogstwaarschijnlijk veel minder gevoelig is afgestemd dan je zelf bent. Het is de fout die men maakt als men ervan uitgaat dat mensen jou dezelfde vriendelijkheid, begrip en respect betonen die jij vanzelfsprekend naar hun toe uitdraagt. Volgens satanisten is dit nooit het geval, maar de praktijk laat zien dat dit wel erg vaak zo is. Je zult bijna altijd betere reacties krijgen en meer bereiken als je je vriendelijk, beleefd en respectvol gedraagt. Dat doen ze niet. In plaats hiervan moeten Satanisten ernaar streven om het gezegde "Behandel anderen zoals ze jou behandelen" toe te passen. Het is een klus voor de meesten van ons en vergt constante oplettendheid of je glijdt weg in de aangename illusie dat iedereen hetzelfde is als jij. Zoals al eerder is gezegd zouden bepaalde utopieën ideaal zijn in een natie van filosofen, maar helaas (of misschien gelukkig maar, vanuit een Machiavellisch standpunt) is dit nog ver van ons verwijderd. 4) Zelfbedrog. Nog een Hoofdzonde. We mogen geen eer betuigen aan de vele "heilige koeien" die ons worden voorgeschoteld, inclusief de rol die van ons verwacht wordt te moeten spelen. Zelfbedrog is alleen toegestaan als het leuk is, en indien men er zich bewust van blijft. Maar dan is het geen zelfbedrog meer! Het is dus gewoon NIET toegestaan. 5) Conformeren aan de kudde. Dat is vanzelfsprekend vanuit een Satanisch standpunt. Het is prima om jezelf te conformeren aan andermans wensen, als het ten lange leste ten goede van jezelf komt. Alleen idioten volgen de kudde en laten een onpersoonlijke godheid bepalen wat ze moeten doen en laten. De sleutel is om je meester wijs te kiezen in plaats van slaaf te worden van de opwelling van de massa's. 6) Gebrek aan perspectief. Dit kan alweer leiden tot een hoop ellende voor Satanisten. Je mag nooit uit het gezicht verliezen wie en wat je bent en wat voor bedreiging je kan zijn door je feitelijke bestaan. We maken nu geschiedenis, iedere dag weer. Houdt altijd het wijde historische en sociale plaatje in gedachten. Dit is belangrijk bij zowel Hogere als Lagere Magie. Bekijk de patronen en leg de plaatjes zo neer zoals jij wilt dat ze in elkaar moeten zitten. Wordt niet weggedrukt door kuddebeperkingen; weet, dat jij op een totaal ander niveau werkt dan de rest van de wereld. 7. Het vergeten van verleden gewoonten. Wees je bewust hiervan, want dit is één van de sleutels die men gebruikt om mensen te hersenspoelen om iets te aanvaarden als "nieuw" en "anders", terwijl het in feite vroeger al bestond en het nu in een nieuwe verpakking verschijnt. Er wordt dan van ons verwacht weg te zijn van de "uitvinder" en vergeten het origineel. Dit resulteert in een wegwerpsamenleving. En dat terwijl ze wel zelf een wegwerpsamenleving willen realiseren, alleen dan met mensen. 8) Tegenproduktieve trots. Het eerste woord is het belangrijkste: trots is prima tot het punt dat je het kind met het badwater weggooit. De Regel van het Satanisme is: als het voor jou werkt, prima. Als het niet meer voor jou werkt en je hebt jezelf in een positie gemanoeuvreerd zodat de enige uitweg is door te zeggen: "het spijt me, ik heb een fout gemaakt, kunnen we geen compromis sluiten?", Doe het dan! 9) Gebrek aan esthetiek. Dit is de tastbare toepassing van de Balansfactor. Dit is belangrijk bij Lagere Magie en zou moeten worden ontwikkeld. Het is voor de hand liggend dat niemand er doorgaans geld aan kan verdienen en dus wordt dit ontmoedigd in een consumentensamenleving, het is echter een essentieel Satanisch werktuig en moet worden toegepast voor magische effectiviteit. Het is niet wat aangenomen wordt dat plezierig is, het is wat daadwerkelijk plezierig is. Esthetiek is een zeer persoonlijke aangelegenheid en reflecteert iemands eigen natuur, maar er bestaan universeel aantrekkelijke en harmonieuze configuraties die niet ontkend mogen worden. Dit is de eerste doctrine die geproclameerd wordt in ruim twee decennia en geeft enkele belangrijke regels voor Satanische praktijken. Het zal duidelijk zijn dat deze tekst op geen enkele wijze de Negen Satanische Verklaringen of de Elf Regels der Aarde overtreft of vervangt, maar is bedoeld om voornoemde principes verder aan te vullen. De 9 Satanistische verklaringen. 1)Satan staat voor bevrediging, in plaats van onthouding! 2)Satan staat voor vitaal krachtig bestaan, in plaats van spirituele dromen! 3)Satan staat voor onbesmette wijsheid, in plaats van schijnheilig zelfbedrog! 4)Satan staat voor goedheid jegens hen die dit verdienen, in plaats van liefde te verspillen aan ondankbaren! 5)Satan staat voor wraak, in plaats van andere de wang toe keren! 6)Satan staat voor verantwoordelijkheid voor de verantwoordelijken, in plaats van aandacht voor psychische vampiers! 7)Satan staat voor de mens als gewoon dier,soms beter, vaker slechter dan degene op vier poten, want door onze "spirituele en intellectuele vooruitgang" zijn wij de meest gebrekkige en wreedste van allen geworden! 8)Satan staat voor alle zogenaamde zonden, als dezen lijden tot
lichamelijke, mentale of emotionele bevrediging! 9)Satan staat voor de beste vriend die de kerk ooit had, want hij heeft het in werking gehouden al deze jaren!
De 11 Regels der Aarde 1) Geef geen mening of advies, tenzij u dit gevraagd wordt. Mee eens. 2) Vertel uw problemen niet aan anderen, tenzij u zeker weet dat zij hiernaar willen luisteren. Mee eens. 3) Wanneer u zich in iemands woonstede bevindt, betoon dan uw respect of blijf er anders weg. Mee eens
4) Indien een gast in uw woonstede u vernedert, behandel diegene wreed en zonder mededogen. Niet mee eens. 5) Maak geen sexuele toenadering, tenzij je een teken van andere zijde is gegeven. Mee eens. 6) Neem niet datgene wat een ander toebehoort, tenzij het een last voor de ander is en de ander smeekt ervan verlost te worden. Min of meer mee eens. 7) Erken de Krachten der Magie indien u deze krachten succesvol heeft gebruikt om datgene te verkrijgen wat u wenste. Indien u echter deze Krachten ontkent nadat u ze met succes heeft gebruikt, zult u alles weer verliezen. Hier geloof ik niet in. 8) Klaag nooit over zaken die niet direct met uzelf te maken hebben. Niet mee eens. 9) Mishandel nooit kinderen. Mee eens. 10) Dood nooit dieren, tenzij men aangevallen wordt of voor voedsel. Mee eens. 11) Al lopend in open of neutraal terrein, val niemand lastig. Indien iemand u lastig valt, vraag diegene daar mee op te houden. Doet dit persoon dat dan niet, vernietig diegene!! Met het eerste deel ben ik het wel eens, met het tweede niet, dat vind ik een beetje overdreven. Leugens over Satanisme De idioot zegt met zijn hart, "Er is geen god." Zij zijn corrupt, doen verachtelijke daden, er is er geen die goed doet. (Psalmen 14.1) Deze veelvuldig aangedragen passage uit de bijbel geeft aan hoe een gemiddeld persoon Satanisme ziet. Satanisme is waarschijnlijk de minst populaire, en in ieder geval de minst begrepen, filosofische stroming op aarde vandaag de dag. Het wordt bijna altijd bekeken met angst en onbegrip, omdat mensen geen idee hebben wat Satanisme precies inhoud. Zijn wij eigenlijk wel de immorele, pessimistische, fascistische en nihilistische Satanaanbidders die wij, volgens veel mensen schijnen te zijn? Een Satanist heeft erg veel moeilijkheden om zijn standpunten in een goede discussie te verdedigen en uit te leggen. Daarom hebben wij deze pagina gemaakt. Iedereen kan hier zien wat satanisme eigenlijk inhoudt en waar wij ons mee bezig houden. Wij hopen hiermee de vooroordelen uit de weg te ruimen! 1) Satanisten geloven niet in het bestaan van Satan. Ze aanbidden hem dan ook helemaal niet! Satan is een verzinsel van de Christelijke kerk. Waarom dan de naam van Satan aan dit geloof is gekoppeld: het satanisme is in 1966 opgericht. In die periode was er een heel sterke stroming gaande, die zich verzette tegen christelijke normen en waarden. Net als stromingen als humanisme en existentialisme vinden ook wij ons verlicht en waarom dan niet de naam van de ultiem verlichte nemen? De Romeinse god Lucifer, door de Katholieke kerk tot duivel gebombardeerd was toch de drager van het licht, de lichtbrenger, het prototype van de verlichter? Satan de lichtbrenger? Satanisten schijnen niet te begrijpen dat ze zichzelf constant tegenspreken. Als satan de lichtbrenger is, en zij zijn satanisten waarom zijn ze dan zo gek op alles wat donker is? En zo zijn er nog aardig wat voorbeelden die je bijna direct opvallen als je de website bezoekt. Het antichristelijke van het begin komt doordat deze vorm van satanisme erg gebaseerd is op filosofen als Nietzsche, Sartre en bijvoorbeeld Darwin. Deze filosofen en wetenschappers waren geen aanhangers van het christendom, omdat deze in strijd staat met alles wat met evolutie, logische redenatie en de wetten van de natuur te maken heeft. Het bestijden van geloof is inmiddels allang voorbij, maar niet onze ideeën over normen, waarden en moraliteit. Geloven wij dan helemaal niet? Dat ligt aan uw idee van wat 'geloven' is... Theïsme is "het geloof in een God of Goden." De term atheïsme betekent dus: zonder (=a) geloof in een god of goden (=theïsme. In de striktste zin van het woord zijn wij dus atheïsten, want wij geloven niet in een god of goden. Wij geloven WEL in de krachten van de mens! De mens kan heel veel, zolang hij zichzelf niet onderdrukt of laat onderdrukken. Wij zijn er wel trots op om namen van demonen en duivels te gebruiken, die eigenlijk namen van Goden en Godinnen zijn, van volkeren die door Christelijke hordes zijn 'bekeerd' 2) De vraag of wij pessimistisch en immoreel zijn, lijkt me duidelijk! NEE! In tegendeel, wij staan heel positief tegen het leven aan en zullen er bijna alles aan doen om dit leven ook zo mooi mogelijk te maken. Als ze niet pessimistisch zijn, waarom dan wel alle pessimistische rituelen, kleren, make-up en gebruiken? Ik vind dat er nogal wat tegenstellingen in dit stukje en de het stuk over de zonden staan. Onder de vele mythes over het geloof, is er geen meer uitgezaaid en gevaarlijker dan de gedachte dat religie en moraal niet gescheiden kunnen worden. De religieuze visie dat zonder het geloof in God de moraal zou
verdwijnen, is natuurlijk absurd. Daar ben ik het op zich wel mee eens, maar ik ben nog nooit een religieuze tegengekomen die zegt dat je zonder geloof in God geen moraal hebt, want dat is gewoon niet zo. Zeker als religies hun eigen moraal zo goed nastreven: * Een Iraanse ayatollah meent het recht te hebben in naam van zijn religie een staatsburger van een andere natie ter dood te veroordelen en roept zijn volgelingen op het doodvonnis eigenhandig te voltrekken. * In Algerije moorden moslims de intelligentsia uit, terwijl ze in Israël door bloedbaden te veroorzaken het vredesproces frustreren. * In Japan bouwde de religieuze sekte Aum Shinrikyo een chemisch

laboratorium en maakte genoeg zenuwgas Sarin om miljoenen mensen om het leven te brengen. * In de VS heeft een dominee personeelsleden van een ziekenhuis waarin abortus wordt gepleegd met een machinegeweer neergeschoten, later gevolgd door een andere jonge christen. In deze omstandigheden kan men niet onverschillig blijven ten aanzien van de vraag of religie een rechtvaardiging biedt voor moraal. Begrijp mij niet verkeerd, de misdaden die in de naam van religie werden begaan, zullen echt niet veel groter zijn die op grond van atheïstische heilsdoctrines als het communisme. 3) De vraag of wij een hekel hebben aan mensen die Christelijk of Moslim zijn, of welk ander geloof dan ook. Nee, wij respecteren ieder geloof, als ze maar niet proberen anderen tot hun geloof te laten bekeren (ze proberen het zelf ook, ze gaan zelfs zo ver dat ze beweren dat iedereen een satanist is in zijn of haar hart) Als mensen in staat zijn met goede argumenten te komen, staan wij daar geheel voor open en willen de discussie graag aangaan! 4) Wij offeren geen kinderen of dieren en brengen hun ook geen leed toe! PUNT UIT
Van elke man, vrouw en kind die werd vermoord in Jericho (volgens de bijbel althans), werden de hoofden vanaf getrokken en op spiesen geplaatst. Dit zou in opdracht gebeurd zijn van Jehova. 'Satan' geeft dit soort orders niet. Geen enkele Satanist zou zo'n bevel überhaupt uitvoeren. Wij zijn geen zonen van Abraham, wij willen onze kinderen niet offeren ten behoeve van Jehova, of wat voor God dan ook! 5) Satanisten worden ook verantwoordelijk gehouden voor de grafschennis in steden als Heerlen en Leiden. Het Satanisme heeft hier NIETS mee te maken. Als u de berichten goed heeft gelezen zijn het jongeren van 14/15 geweest, op zoek naar heel veel aandacht. Hier distantiëren wij ons dan ook van. Satanisten worden nergens toe aangezet, laat staan grafschennis! Artikel van een andere website: Het is in Nederland verschillende keren voorgekomen dat jongeren graven vernielden als uiting van hun satanistische geloof. Op 25 mei 1999 vond in Arnhem een rechtszaak plaats die betrekking had op een groepje jongeren dat in 1997 diverse graven in de omgeving had vernield en bovendien geprobeerd had om brand te stichten in een christelijke kapel. Ook gooide de groep diverse keren de ruiten van een kerk kapot. Tijdens de rechtszaak liet één van de hoofddaders weten dat hij spijt heeft van zijn daden maar zegt daarnaast dat de schending van heilige grond past binnen zijn satanistische geloof.

REACTIES

D.

D.

Dit is het eerste goede werkstuk over satanisme dat ik tegenkom. Ik vind het heel goed dat je de leugens en vooroordelen tegenspreekt, je bent een van de weinigen die er echt wat van weten. De andere werkstukken staan vol met onzin :s

dankjewel voor dit goede werkstuk :)

22 jaar geleden

P.

P.

Echt vet een boeiend onderwerp vind ik dit. ik had er veel aan.

bedankt,

Paul

22 jaar geleden

E.

E.

Die 666 is niet alleen cijfer van de mens dat getal zit ook verbonden aan alle bouwstenen...

Zo ook aan het tetraeden kristal

5 jaar geleden

J.

J.

Satanisch ritueel misbruik is zeer wijdverbreid. Als je werkelijk wilt weten wat de waarheid is, luister dan maar overlevers van deze praktijken.
Ik wil wel een waarschuwing geven dat deze verhalen niet bepaald makkelijk zijn maar als je het echt wilt weten luister dan naar één van deze mensen :
- Anneke Lucas (annekelucas.com, boek 'Quest for love' Memories of a child sexslave' en podcast op YouTube)
- Chantal Frei
(boek 'Speaking Out!' en podcast op YouTube)
- Cathy O'Brien
(https://trance-formation.com/ en vele interviews op YouTube)
- Max Lowen (unbroken.global)
- Laura Worley
(https://laurajworley.com/author-home/)
- Jeanette Archer (interview met Anneke Lucas en Max Lowen)
- Yvonne van Riemsdijk
(https://justyvonne.nl/)
- 50voices of ritual abuse op YouTube.
Onderzoek de werkelijkheid voordat je over dit onderwerp schrijft. Deze mensen steken persoonlijk hun nek uit om met gevaar voor eigen leven de waarheid naar boven te brengen.
Mocht je nog twijfelen verdiep je dan in de Dutroux zaak of de Epstein zaak. Voor nog meer historisch besef kun je ook de vele verhalen op het internet over de roze balletten in België lezen.

5 maanden geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.