Eindexamens 2024

Wij helpen je er doorheen ›

Pauzen van 100 tot 500

Beoordeling 6
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 3e klas vmbo | 947 woorden
  • 17 april 2004
  • 11 keer beoordeeld
Cijfer 6
11 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
3 redenen waarom je echt never nooit niet in het buitenland moet studeren

Studeren in het buitenland, de ultieme droom van veel mensen, toch? Nou,
vergeet het maar! Waarom zou je jezelf onderdompelen in nieuwe culturen,
talen en ervaringen als je ook gewoon thuis in je onesie op de bank kunt
blijven zitten?

Check het hier

Paus: (via Lat. papa v. fr. pappas = vader), sedert ca. de 6de eeuw de exclusieve titel van de bisschop van Rome in diens functie van gezagvol eenheidscentrum van de Rooms-Katholieke Kerk. De toekenning van deze titel en deze functie aan de bisschop van Rome berust op de rooms-katholieke overtuiging, teruggaand op het “Gij zijt Petrus” (Matt. 16:18), dat in de bisschoppen van Rome de functie van Petrus de Apostel, als ‘rots’ van de kerk voortleeft.
Tot de volledige titulatuur van de paus behoort tot op heden: plaatsbekleder van Jezus Christus, opvolger van Petrus, opperherder van de universele kerk, patriarch van het Westen, primaat van Italië, aartsbisschop en metropoliet van de Romeinse kerkprovincie, bisschop van Rome, soeverein van de staat Vaticaanstad, dienaar van de dienaren Gods.

Pauzen van 100 tot 500:


nr Naam van - tot bijzonderheden gebeurtenissen
1 H.Petrus tot 29 juni 67 Martelaar
2 H.Linus van 67 - 23/11-76 Martelaar Stelde de eerste 15 bisschoppen aan.
3 H.Anacletus van 76 - 88 Martelaar Bisschoppen worden voortaan gewijd
4 H.Clemens I 88 - 97 Martelaar Instelling van het Vormsel.
5 H.Evaristus 97 - 105 Martelaar
6 H.Alexander I 105 - 115 Martelaar
7 H.Sixtus I 115 -125 Martelaar
8 H.Telesphorus 125 - 136 Martelaar Invoering van de vastentijd
9 H.Iginus 136 - 140 Martelaar *Peter en meter worden bij een doop aangewezen. *Alle kerken moeten de naam van een heilige dragen
10 H.Pius I 140 - 155 Martelaar Bestreed Marcion
11 H.Anicetus 155 - 166 Martelaar *Opkomst van het Montanisme. *Pasen werd definitief op de zondag geplaatst.
12 H.Soterus 166 - 175 Martelaar Huwelijken niet door een priester gezegend waren niet geldig
13 H.Eleuterius 175 - 189 Martelaar
14 H.Victor I 189 - 199 Martelaar Trad radicaal op m.b.t. de paasdatum.
15 H.Zepherinus 199 - 217 Martelaar Invoering van kristalkelken en hostieschalen
16 H.Callistus I 217 - 222 Martelaar Bouwde de beroemde catacombe
17 H.Urbanus I 222 - 230 Martelaar.H.Hyppolytus (tegenpaus) Doopte H.Ceacilia. Bouwde een kerk boven haar graf.
18 H.Pontianus juli 230 - sept 235 Martelaar Ordening van gezangen en psalmen
19 H.Anterius nov.235 - jan 236 Martelaar Werd als eerste in de Calixtuscatacomben begraven.
20 H.Fabianus jan 236 - jan 250 Martelaar Eerste slachtoffer onder de christenvervolging van keizer Decius
21 H.Cornelius maart 251 - april 253 Martelaar
22 H.Lucius I juni 253 - maart 254 Martelaar Samenleving met niet familieleden werd ten strengste afgekeurd.(zowel clerici alsook leken).
23 H.Stephanus I mei 254 - aug. 257 Martelaar Strijd over de geldigheid van het doopsel door ketters.
24 H.Sixtus II aug. 257 - aug. 258 Martelaar Bracht de rust terug in de kerk.
25 H.Dionysius juli 259 - dec 268 Wegens de vervolging na een jaar gekozen Onder keizer Gallienus kregen de christenen meer vrijheid.
26 H.Felix I jan 269 - dec 274 Martelaar *Christus is twee naturen in een (God en mens tegelijk). *Hij stond toe dat martelaren onder het altaar begraven werden. *H.Missen werden op de graven toegestaan
27 H.Eutychianus jan 275 - dec 283 Martelaar Liet de martelaren met een dalmatiek toedekken. (Liturgisch kleed van een diaken)
28 H.Cajus dec 283 - april 296 Martelaar Leken kunnen geen bisschop worden.
29 H.Marcellinus juni 296 - okt 304 Martelaar Christenvervolging is op haar hoogtepunt. HH.Lucia, Agnes,
30 H.Marcellus I juni 308 - jan 309 Martelaar Spaanse Synode van Elvira (306). Celibaat voor bisschoppen en priesters wordt ten zeerste aanbevolen.
31 H.Eusebius april 309 - aug. 309 Martelaar Werd, samen met Heraclius, door keizer Maxentius verbannen naar Sicilië.
32 H.Melchiades juli 311 - jan 314 Martelaar *Bestreed de donatisten. *Begin van de bouw van Sint-Jan van Lateranen (313)
33 H.Silvester I jan 314 - dec 335 *Concilie van Nicea I (325). Geloofsbelijdenis (Credo).Arianisme. *De viering van de zondag werd wettelijk verplicht.
34 H.Marcus jan 336 - okt 336 Martelaar Samenstelling van de eerste religieuze kalender
35 H.Julius I feb 337 - april 352 Martelaar Romeinse Synode (340-341). Ten gunste van Athanasius neemt Julius I stelling tegen het Arianisme

36 Liberius mei 352 - sept 366 Besluit van de bouw van de basiliek Santa Maria Maggiore wordt genomen..
37 H.Damasus I okt 366 - dec 384 Arsinius (366-367) tegenpaus * Christendom wordt staatsgodsdienst onder Theodosius de Grote (380). * Concilie van Constantinopel I (381).Goddelijke Drie-eenheid. * Vertaling van de H.Schrift in het Latijn. Vulgaattekst.
38 H.Siricius dec 384 - nov 399 Hij bekrachtigde het celibaat voor priesters en diakens.
39 H.Anastasius nov 399 - dec 401 * Steunde de Afrikaanse bisschoppen tegen de Donatisten. * Priesters moeten tijdens het Evangelie staan.
40 H.Innocentius I dec 401 - maart 417 Veroordeling van het Pelegianisme (417).
41 H.Zosimus maart 417 - dec 418
42 H.Bonifatius I dec 418 - sept 422 tegenpaus was Eulalius
43 H.Coelestinus I nov 422 – juli -432
* Concilie van Efese (431). Maria moeder van God. * Begin met de bouw van de Santa Maria Maggiore.
44 H.Sixtus III juli 432 - aug 440
45 H.Leo I, de Grote nov 440- nov 461 kerkleraar Concilie van Chalsedon (451).
46 H.Hilarius nov 461 - feb 468 Instorting van het west Romeinse rijk.
47 H.Simplicius maart 468 - maart 483 Verdedigde het concilie van Chalsedon tegen de monofysieten.
48 H.Felix III maart 483 - maart 492
49 H.Gelasius I maart 492 - nov 496 "Magna Charta"
50 Anastasius nov 496 - nov 498 *Doop van Clovis (496). *Verzoeningspoging in het Acaciaans Schisma.


Hieronder een stukje over de pauzen Lucius I en Eusbius


Lucius I (25 juni 253 tot 5 maart 254)
Vrijwel onmiddellijk na zijn verkiezing werd Lucius door keizer Gallus uit Rome verbannen.
Na de dood van Gallus slaagde Lucius erin samen met andere verbannen Christenen naar Rome terug te komen.
Omdat hij in zijn geloof in ballingschap had geleden kan Lucius worden beschouwd als een belijder. Er is geen bewijs van dat hij als martelaar gestorven is.
Lucius is begraven in de pauscrypte in de catacombe van Calixtus.

Eusebius (18 april 310 tot 21 oktober 310)
Het korte pontificaat van Eusebius werd beheerst door het thema van verzoening van degenen die hun geloof in opspraak hadden gebracht tijdens de vervolgingen van Diocletianus. Zij werden Apsi (slappelingen) genoemd. Hij bood verzoening aan. Zijn tegenstanders waren tegen een hernieuwde toelating onder alle omstandigheden.
Na z’n pausschap stierf hij en werd hij naar Rome gebracht en begraven in de catacombe van Calixtus.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.