mythes en draken

Beoordeling 4.8
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • Klas onbekend | 1722 woorden
  • 22 juni 2009
  • 16 keer beoordeeld
Cijfer 4.8
16 keer beoordeeld

Inhoud

Inleiding
Wat zijn mythes?
Het begin van de wereld.
Vuur en ijs.
Drijvende schijf
Pandora
Opperwezens
Heerser over de grieken.
Vloedgolven
Het koninkrijk Atlantis
De wereld van natuur
Panfluit
Bloeiende flora
Kinderen van goden
Vader van de farao’s
Heldhaftige hercules
Mythische dieren
Wilde paarden
Hoorn van zuiverheid
Vleugels van een held
De Chimaera
Draken
Draken in China
Klassieke draken
De adem als wapen

Voortplanting
Sint Joris en de draak (een mythe met een draak)Informatiebronnen

Inleiding
Dit werkstuk gaat over mythes en draken.
Ik heb dit onderwerp gekozen omdat ik altijd wel van mythische verhalen houd en draken ook heel leuk vind en draken passen wel bij mythes.
Want er zijn ook veel mythes waar draken in voorkomen en ook in nieuwe boeken zoals: De Drakenmeester en Harry Potter komen draken voor.
Ook omdat ik er best veel over weet en door informatie te zoeken ook zelf leer.
En ook gewoon omdat het een leuk onderwerp is en niet veel mensen er veel van weten, dus kan iedereen er veel van leren.Wat zijn mythes?

Het woord ‘mythe’ komt van het Griekse woord ‘mythos’, dat woord of verhaal betekend.
Het is bijvoorbeeld een mythe dat je van worteltjes betere ogen krijgt.
Maar over dat soort mythes ga ik het niet hebben.
Ik ga het hebben over mythologie (dat zijn verhalen over: Goden, Het ontstaan van de wereld, leven en dood, centauren, helden en dat soort figuren).
Mythologie is geen verzameling leugens maar een verzameling waarheid.
Veel verschillende volken denken anders over mythische dingen, daardoor heeft bijna elk volk een andere mythologie.
Alleen lijken sommige verhalen uit mythologieën op elkaar.

Het begin van de wereld.

Vuur en ijs.

De vikingen geloofden dat de wereld begon toen vuur uit het zuiden en ijs uit het noorden
elkaar ontmoeten.

Het ijs in het midden begon te dooien en vormde zichzelf tot het eerste schepsel (wezen),
Yimr uit wiens zweet de eerste vorstreuzen ontstonden.
Toen vormde het smeltwater een koe, met de melk waarvan Yimr zich voedde.
De koe likte het ijs in de vorm van de eerste man, Buri.

Drijvende schijf

Volgens de oude Grieken was Gaia, de aarde, de eerste die uit de oerchaos werd geboren.
De aarde werd voorgesteld als een schijf die op de wateren dreef, omringd door de rivier
Oceanus.
Gaia kreeg 2 kinderen, Uranus (de hemel) en Chronos (de tijd).

Pandora

Prometheus en zijn broer Epimetheus hadden van Zeus de opdracht gekregen om de mens te maken. Zijn maakten dan ook de man, maar omdat die man zo ongelukkig was, stal Prometheus een brandende toorts uit Olympus en schonk de mensheid het vuur. Dit vond Zeus zo erg, dat hij de mensheid wilde straffen. Hij liet Hephaistos uit water en aarde een vrouw vormen. Alle goden schonken haar goede gaven: intelligentie, talent, manieren, mooie kleding en schoonheid. Als laatste schonk Hermes haar spraak en iets wat nog geen mens had: nieuwsgierigheid. Ze kreeg de naam Pandora, dat betekent “de al begaafde”. Epimetheus trouwde met haar. Zeus gaf haar ook een vat, waarin alle ongelukken zaten opgesloten. Dat vat mocht dus niet open. Maar Pandora kon haar nieuwsgierigheid niet bedwingen. Toen ze het vat opende, kwamen alle rampen, ziekten en zorgen eruit en verspreidden zich over de aarde.

Opperwezens


Heerser over de grieken.

Zeus(bij de Romeinen bekend als Jupiter)was de heerser over de Griekse goden.
Zeus stootte zijn vader, Cronos van de troon voordat hij zijn heerschappij op de berg
Olympus begon.
Zijn vrouw, Hera, de godin van het huwelijk, was jaloers door de vele keren dat hij op een
ander verliefd was, waardoor hij vader werd van de goden Apollo en Artemis en van de helden
Perseus en Hercules.

Vloedgolven

Het koninkrijk Atlantis

De Griekse zeegod Poseidon werd verliefd op een zekere Cilito en bouwde een paradijselijk eiland
voor haar.
Cilito kreeg de zonen van Poseidon, die op het eiland het koninkrijk Atlantis begonnen.
De broers regeerden verstandig maar latere koningen werden te hebberig.

Daarom stuurde Poseidon een vloedgolf om Atlantis en alle bewoners te vernietigen.

De wereld van natuur

Panfluit

Met zijn geitenhoorns en poten was Pan de Griekse god van de weiden.
Hij kon zijn vijanden zoveel angst aanjagen dat ze vluchtten in wat wij nu paniek noemen.
Pan was ook verliefd op een nimf, Syrinx maar haar vader wou niet dat haar dochter met een halve geit
zou trouwen, dus veranderde hij haar in een rietstengel.
Maar Pan was zo verliefd dat hij de rietstengel afhakte en er de eerste panfluit van maakte.

Bloeiende flora

Flora was de Romeinse godin van de lente, die planten en bloemen liet bloeien.
Flora had ook een bloem die vrouwen zwanger maakten wanneer ze haar aanraakten.

Ze leende de bloem aan de godin Juno die zwanger werd van de oorlogsgod mars.


Kinderen van goden

Vader van de farao’s

Horus met de kop van een valk, wiens ogen de zon en de maan waren, was het kind van de Egyptische goden Isis en Osiris.
Hij werd geboren toen Isis het leven blies in de gemummificeerde Osiris, die door zijn broer Seth was vermoord.
De lange strijd tussen Seth en Horus was wreed, maar uiteindelijk won Horus.
De Egyptische farao’s zeiden dat ze van hem afstamden en ze werden ’ De levende Horus ‘ genoemd.

Heldhaftige hercules

De Griekse god hercules was de zoon van Zeus en een gewone vrouw, Alcemene.
Als baby bewees hij al dat hij een god was door twee dodelijke slangen te wurgen die door Zeus’ jaloerse vrouw, Hera waren gestuurd.
Hera’s haat achtervolgde hercules heel zijn leven en beroofde hem van de troon die eigenlijk voor hem was.


Mythische dieren

Wilde paarden

De centaur (half mens, half paard) was een wild woest schepsel.
Behalve Chiron, een wijze centaur die de leermeester was van veel Griekse helden.
Hij stierf toen hercules hem per ongelijk raakte met een vergiftigde pijl.

Hoorn van zuiverheid

De eenhoorn was een wit op paard lijkend wezen met een enkele hoorn op zijn voorhoofd.
De mensen geloofden dat als de eenhoorn zijn hoorn in water dompelde het dan zuiver werd.
De eenhoornhoorn was een symbool van zuiverheid daardoor kwam het dat zogenaamde eenhoornhoorns(in het echt narwalslagtanden) ooit wel 20 keer hun gewicht in goud waard waren, eentje is zelfs een stad waard geweest.

Vleugels van een held


Het gevleugelde paard Pegasus werd bereden door de Griekse held Bellerophon.
Toen zijn vijanden hem opdroegen de monsterlijke Chimaera te doden, hoopten ze dat hij daarbij zou sterven. Maar Bellerophon dook op de rug van Pegasus en schoot vanuit de lucht pijlen naar de Chimaera en doodde het monster.

De Chimaera

De Chimaera was een vuurspuwend monster, het had het voorlijf van een leeuw, uit zijn rug kwam de kop van een woeste bok, het achterstuk was bedekt met slangenschubben en de staart was een slang.

Draken

Draken in China

Draken hebben een lange geschiedenis in de Chinese cultuur. Chinezen noemen zichzelf daarom afstammelingen van de draak. De Chinese draak lijkt op een mengeling van een slang, een krokodil en een hagedis. Niemand weet waar de verhalen vandaan komen. Archeologen hebben bewijs gevonden dat de draak al 5000 tot 6000 jaar geleden werd vereerd.

Volgens de verhalen zijn keizers feitelijk draken. Daarom slapen ze op drakenbedden, zitten ze op een drakentroon en dragen ze drakenkleding. Overal zijn de afbeeldingen van draken terug te vinden! De draak is het teken van de macht van de keizer.

Een andere taak van de draak is dat hij bepaalt waar en wanneer het regent. De draken die dit bepalen wonen in paleizen onder de oceaan.


Klassieke draken

De Wyvern was een gevleugelde draak, die plagen over Noord-Europa, Griekenland en Ethiopië bracht. Hij had een slanglijf en onder zijn vleugels een paar vogelpoten. Zijn naam betekende in het Saksisch “slang”.

De Ampfipteron leefde langs de Nijl en in Arabië. Hij was een gevleugelde slang die wierrookbomen beschermde. Hij bedreigde de mensen die de kostbare hars van die bomen wilden oogsten.

De Heraldische draak kwam het meest voor van allemaal. Hij had reusachtige slagtanden, vier poten met klauwen en scherpe pennen op zijn rug.

De adem als wapen

Een draak kan op drie manieren zijn adem als wapen gebruiken.

Vuurspuwen: als de draak in zijn lichaam methaan en fosfor maakt als hij gegeten heeft, kan hij dit bewaren in een aparte long totdat hij vuur wil spuwen, wel 200 meter ver met een temperatuur van ruim 1000 graden Celsius.

Vrieskou spuwen: als de draak geen methaan en fosfor, maar nitrogeen maakt, kan hij zijn tegenstander bevriezen door vrieskou te spuwen, het wordt dan -50 graden Celsius.

Zuur spuwen: als de draak in zijn lichaam een bepaald zuur maakt (dit heet HC1), kan hij zijn tegenstander verbranden door zuur te spuwen. Zelfs een harnas helpt daar niet tegen.


Het ademwapen heeft duidelijk te maken met wat een draak eet. Als een draak tekort heeft aan eten, zal zijn wapen dus ook niet meer goed werken (of helemaal niet).

Voortplanting

Draken hebben nogal een rare manier van kinderen maken. Twee draken vliegen zo hoog mogelijk in de lucht, grijpen zich dan aan elkaar vast en slaan hun vleugels om elkaar heen. Ze laten zich zo lang mogelijk vallen en vlak boven de grond laten ze elkaar los en stijgen weer op. Draken leggen eieren met heel harde schalen. De schaal wordt steeds zachter, zodat de kleine draak hem wat makkelijker kan breken.

Sint Joris en de draak (een mythe met een draak)
Volgens dit verhaal heeft Sint Joris een draak gedood. De draak staat hierbij symbool voor het heidendom (niet geloven in God). Het verslaan van de draak staat symbool voor de bekering van een heidense stad tot het christendom (dat de mensen wel in God gingen geloven).

Een stad (Silena in Libië) werd door een draak getiranniseerd. Elke dag offerden de mensen hem 2 schapen om hem rustig te houden. Toen de schapen op waren, eiste de draak mensenoffers. Op een dag was de dochter van de koning aan de beurt. In een trouwjurk ging zij op weg naar de draak. Maar Sint Joris viel de draak met een lans aan en verwondde het monster. Hij beloofde de koning en het volk dat hij de draak zou doden als iedereen zich door hem zou laten dopen. De koning en het volk vonden dat goed. Sint Joris doodde de draak en op die dag lieten 15.000 mensen zich dopen.


Informatiebronnen

Mythologie (Ooggetuigen) door Neil Philip
Werken met Draken, cursus drakologie door Ernest Drake
www.freewebs.com/weetje/mythesenlegendes.htm
www.knightsrazor.com/razorblog/article.asp?blogID=19&msgID=132


einde

REACTIES

S.

S.

bij sommige hoofdstukken heeft hij niks getypt

5 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.