Liefde en Seksualiteit binnen de Islam

Beoordeling 5.8
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 2e klas havo/vwo | 874 woorden
  • 28 mei 2002
  • 271 keer beoordeeld
Cijfer 5.8
271 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE

Wat zou je het liefste doen?

Maak een keuze en ontdek welke opleiding bij jou past!

Seksualiteit binnen de islamitische cultuur Binnen het islamitisch cultuurgebied is sprake van een systeem gebaseerd op de waarden eer en schande, dat betrekking heeft op veel maatschappelijke terreinen. 'Eer, schaamte en schande zijn basisbegrippen, die ingewikkeld en ten dele vaag omschreven zijn'. Marokkanen praten niet openlijk over seksualiteit, het is 'hsuma', schaamte . Ook bínnen het islamitische gezin wordt niet over seksualiteit gesproken en is binnen de opvoeding elke verwijzing naar seksualiteit taboe. Zo krijgen de meeste islamitische meisjes geen seksuele voorlichting van hun moeder en als ze iets te horen krijgen, dan is dat vaak onjuist en niet toereikend, waardoor meisjes bang en onzeker kunnen worden. Islamitische mannen praten onderling wel over seksualiteit, maar niet wanneer het hun eigen huwelijk aangaat, islamitische vrouwen praten meer open over seksualiteit, waarbij het taalgebruik echter indirect is
Jongens krijgen hun informatie over seksualiteit door met elkaar over seks te praten, waarbij het belangrijk is dat je seks hebt, anders wordt je een 'mietje' genoemd. Vooral de vrouw kan eer verliezen, het is een onderdeel van de groepseer. Een eerbare vrouw behoort 'ongeschonden' te zijn en haar gedrag moet onberispelijk zijn. De omgang met vreemde jongens is voor meisjes dan ook verboden. Een 'goed' islamitisch meisje is volgens islamitische jongens in tegenstelling tot Nederlandse meisjes niet te versieren. Voor een 'behoorlijk' Turks meisje geldt, dat ze geen seksuele ervaring mag hebben. Het initiatief moet aan de jongen overgelaten worden. Een Turks meisje waarvan men weet dat deze met iemand naar bed is geweest is 'onzedelijk' of 'een hoer'. Binnen de Turkse en Marokkaanse islamitische cultuur, wordt een relatie tussen een volwassen man en vrouw in beginsel gezien als een seksuele en geldt dat seksualiteit en vriendschap tussen man en vrouw losgekoppeld zijn
Alhoewel velen zich er niet aan houden, is vrijen in het openbaar 'not done'. Bij een Turks meisje mag een (Turkse) jongen 'niet te ver gaan'. Er zijn overigens meer vast omschreven normen voor de vrouw dan voor de man (n.b.: in stedelijke gebieden anders, meer westers, dan op het platteland). Voor een Turkse man betekent een ontmaagding dat hij de plicht heeft om de vrouw te trouwen. Binnen de islamitische cultuur is sprake van een systeem van schaamteregels. Zo zijn bij de vrouw alleen de handen en het gezicht geen schaamstreek. Bij de man is het gebied tussen de navel en zijn knieëen de schaamstreek. In geval van nood, zoals bij verzorging of onderzoek van zieken, geldt dit niet. Wel dient dit bij voorkeur door een seksegenoot te geschieden. Hieraan verbonden gelden ook kledingregels. Homoseksualiteit wordt religieus en sociaal afgewezen: er rust een groot taboe op, het is onbespreekbaar. Het wordt door Turken bijvoorbeeld gezien als een 'ziekte' die onder hen 'niet voorkomt'. Een homo tast de familie-eer aan en kan verstoten worden. In de praktijk blijkt het echter niet ongewoon te zijn, dat een man seksueel contact heeft gehad met een man. Door de Koran wordt seksualiteit zeer positief gewaardeerd. Binnen het huwelijk is seksueel contact niet alleen toegestaan, maar zelfs voorgeschreven. Hierbij heeft men niet de verplichting om kinderen te verwekken. Buitenechtelijk geslachtsverkeer is echter verboden en wordt veroordeeld. Een schending van dit verbod wordt gezien als een aantasting van de sociale orde in zijn kern. Binnen sommige islamitische culturen staat hier (voor man en vrouw) de doodstraf op. Voor ontucht door ongehuwden staat een lichtere straf zoals bijvoorbeeld een lijfstraf of eventueel verbanning. Het koranisch strafrecht wordt in de praktijk echter zelden toegepast. De Sharia (wetboek) stelt een groot aantal voorwaarden waaraan voldaan moet zijn voordat er sprake is van 'ontucht' of 'overspel'. De scheiding der seksen is binnen de islamitische samenleving duidelijk aanwezig. Globaal betekent dat: de mannenwereld is naar buiten gericht, de vrouwenwereld naar binnen. De man vervult externe rollen en is hoofd van het gezin. Hij heeft de verantwoording voor contacten met de buitenwereld. De vrouw is verantwoordelijk voor de werkzaamheden binnenshuis (o.a. verzorging en opvoeding van de kinderen) en voor initiatieven m.b.t. externe taken en deelname aan meningsvorming over de wijze waarop die door de man worden uitgevoerd. Overigens is dit beeld in de praktijk gedifferentieerder, er zijn verschillen tussen landen onderling en tussen stad en platteland en dit rollenpatroon is versoepeld door urbanisatie, migratie, wetswijzigingen en door invloeden van buitenaf .

Liefde en Islam Moslimjongens zijn vaak erg duidelijk. Ze willen trouwen met een moslimmeisje dat nog maagd is, dat is het grootste ideaal. Seks hoort bij het huwelijk. Zowel jongen als meisje moeten als maagd het huwelijk
ingaan. Met elkaar naar bed gaan voor het huwelijk is dus verboden. Dit staat allemaal in de Koran. De Koran leert zuiverheid en reinheid. Als je je houdt aan de voorschriften dan heb je geen problemen. Omdat we in de Nederlandse cultuur vaak open en vrij met seks omgaan, is het voor veel moslimjongens verleidelijk met een meisje naar bed te gaan voor het huwelijk. Vaak zijn dit juist geen moslimmeisjes, omdat zij weten dat maagd zijn heel belangrijk is. Aangezien veel jongens nogal eens opscheppen over hun 'bed-prestaties' willen moslimjongens niet achterblijven. Het niet-maagd-zijn bij jongens is natuurlijk ook goed te verbergen. Toch is het maagd-zijn van meisjes wel erg belangrijk. Als een meisje geen maagd meer is, dan kwetst zij de familie.

REACTIES

M.

M.

je hebt best wel mooi geschreven ik heb er wat van geleerd heel erg bedankt

20 jaar geleden

A.

A.

hoi,

ik wilde alleen even opmerken dat je veel foute informatie in je stuk hebt geschreven.

Arash

19 jaar geleden

C.

C.

De tekst klopt niet helemaal helaas, de vorige generatie kende veel onwetendheid en deed daardoor veel aan cultuur. Maar tegenwoordig zijn moslims meer met sexuele vooprlichting bezig en dat is ook aanbevolen in de Islaam. Uiteraard kennen wij kuisheid en schaamte (en daar is niks mis mee, wij ned hebben dat niet meer) Maar dat geld zowel voor mannen en vrouwen. Een man hoort ook zijn kuisheid te bewaken en te beschermen. Ieder geslacht moet als maag het huwelijk in, ook de man! Jammer dat jullie zo'n negatief beeld weergeven van de islaam. Jammer dat ik als bekeerde moslima daar weer wat over te zeggen heb. Hopelijk doen jullie iets met mijn informatie. Verdiep je eerst goed in een GELOOF (niet in tradities en cultuur) en vertel er daarna wat over. Tuurlijk zullen er vrouwen zijn die hun kids het verkeerde of te weinig vertellen, maar dat is een minderheid en kan ook bij nederlanders...

9 jaar geleden

A.

A.

Ten eerste deze onderwerp is verkeerd onderbouwd. De islaam heeft niets te maken met de marokkaanse cultuur of turkse. Islam is een geloof!! Ten tweede in de islaam is het helemaal geen Taboe om over seksualiteit te praten of kennis over te zoeken. Baseer je op feiten en hadith uit het geloof en niet op gesprekken die je voert met je vrienden of vriendinnen!! De zoveelste fout die gemaakt wordt betreft Islam!! 90 % klopt niet wat er in het verslag staat. Alleen dat seks voor het huwelijk niet toegestaan is zowel vor man als vrouw. Dit zodat de kuisheid bewaard wordt en eer. Dit is ook in andere geloven zo!

8 jaar geleden

M.

M.

jouw verslag is subjectief. Dit is niet waar en volgende keer eerst de verschillen tussen cultuur en religie kennen dan pas beginnen aan een verslag over de Islam!! want bijkbaar weetje helemaal niks van de Islam.

7 jaar geleden

M.

M.

In de Koran staat dat seks met meisjes die nog niet mentsrueren is toegestaan binnen het huwelijk.

Koran 65:4 En indien gij twijfelt aangaande diegenen uwer vrouwen, die geen menstruatie meer verwachten, haar (wacht) periode is drie maanden, hetzelfde geldt ook voor degenen die haar menstruatie nog niet hebben gehad. En de wachtperiode voor de zwangeren duurt tot zij verlost zijn. En degenen die Allah vrezen, zal Hij van het nodige voorzien door Zijn gebod.

7 jaar geleden

A.

A.

In de islam kan je open over geslachtsgemeenschap praten en de zaken er om heen. Alleen is het niet de bedoeling dat je je eigen bedverhalen hoeft te verhalen. De islam is niet gebaseerd op turkse of marokaanse cultuur. Ik denk dat deze persoon wat research heeft gedaan. Dit onderwerp is groot en is te simpel uitgelegd in deze tekst.

6 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.