Samen met onze partner #UseTheNews doen we onderzoek naar de Europese en Amerikaanse verkiezingen. Geef jouw mening en maak kans op 20 euro Bol.com tegoed!

Ku Klux Klan

Beoordeling 6.8
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • Klas onbekend | 5987 woorden
  • 16 april 2002
  • 135 keer beoordeeld
Cijfer 6.8
135 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Durf jij de uitdaging aan?

Ben jij tussen de 17-30 jaar en wil je kennismaken met Defensie en een bijdrage leveren aan de samenleving? Tijdens de MDT Missie van het Ministerie van Defensie en Stichting TijdVoorActie zet je jezelf 80 uur in voor zelfontwikkeling, maatschappelijke impact én teamwork. Meer weten? 

Check de video
VOORWOORD § 1 WAT GA IK IN DIT WERKSTUK UITEENZETTEN? Na de inleiding op het onderwerp waarin ik in het kort vertel wat de Ku Klux Klan is ga ik in het tweede hoofdstuk als eerst de geschiedenis van de KKK uiteenzetten. De titel luidt dan ook van klein genootschap tot grote organisatie. Hierin komt naast het ontstaan en het verloop van de KKK ook de KKK hedendaags aan bod. Daarnaast behandel ik de era’s de manier waarop de KKK hun geschiedenis indelen. Tijdens het maken van dit hoofdstuk probeer ik antwoord te vinden op de vraag: “Waarom/waardoor is de Ku Klux Klan ontstaan en hoe komt het dat de KKK in bepaalde periodes soms weer sterk opkomt?” Het tweede hoofdstuk wat het meest betrekking heeft op het vak godsdienst en dus ook het grootste is heet “invloed op de samenleving” en gaat over de visie het doel en activisme van de Ku Klux Klan. Ook dit hoofdstuk heb ik in paragrafen opgedeeld waarvan de eerste weer uit kleinere deelonderwerpen bestaat. Ik hoop hierbij antwoord te krijgen op de volgende deelvragen: - Wat is de Ku Klux Klan en welke ideeën houden zij er op na ? - Wat is het doel van de KKK, hoe wil men deze bereiken ? - Hoe “christelijk” is de Ku Klux Klan eigenlijk
Daarmee is het grootste deel over de KKK behandeld. Het derde hoofdstuk is dan ook veel kleiner. Deze gaat over de KKK die in het buitenland opkomt, met name in Europa. Ik behandel in twee paragrafen de EWK, de KKK organisatie voor Europese Klans en de aanhang van de KKK in Nederland. Dit hoofdstuk moet een beetje een vergelijking geven met de VS en de bijbehorende deelvraag (Welke invloed heeft de Ku Klux Klan op het Europa ?) samen met de andere deelvragen het antwoord op de hoofdvraag compleet maken. Alle antwoorden op de deelvragen moeten dus uiteindelijk een antwoord op de hoofd/onderzoeksvraag kunnen geven: Wat maakt de KKK zo omstreden in zowel de VS als Europa ? Hier zijn natuurlijk meerdere verklaringen voor. Deze staan in de conclusie, waar ik overigens ook nog mijn mening over de KKK geef. In het werkstuk heb ik geprobeerd zo objectief mogelijk de ideeën en het handelen van de KKK te vertellen, dit was lastig want de sites van de KKK zelf zijn een en al propaganda en zo subjectief als maar kan. Bovendien zien ze erg sadistisch uit, niet echt fijne sites om te bekijken, ze schrikken meer af dan dat ze aanlokken. Ik heb er aan de andere kant wel goed een beeld kunnen vormen van de KKK.
§ 2 WAT HEEFT DE KU KLUX KLAN MET HET VAK GODSDIENST TE MAKEN ? De Ku Klux Klan (KKK) is een protestants christelijk (wat ik voorheen nooit gedacht had) genootschap die als afscheiding binnen het christendom er zijn eigen levensvisie op na houdt. Het genootschap groeide uit tot een grote organisatie, toch is de Ku Klux Klan is een sekte te noemen want er eenmaal in betrokken kom je er niet makkelijk meer vanaf . Bovendien gebeurt veel ondergronds in het geheim en dit is vaak tegen de wet. De leden van de Ku Klux Klan geloven in de superioriteit van blanken en werken de emancipatie van zwarten, rooms-katholieken, joden en andere bevolkingsgroepen tegen. Leden van de Klan protesteren in het openbaar in witte toga's en met puntige hoofddeksels. De Ku Klux Klan houdt er dus binnen het christendom een eigen levensvisie op na. Het onderwerp KKK heeft dus alles te maken met het vak godsdienst. INLEIDING KKK staat voor Ku Klux Klan. De naam Ku Klux Klan komt van het Griekse woord, kuklos, wat cirkel of kring betekent. De Cirkel symboliseert de eenheid van de Klan. Ku Klux Klan betekend ongeveer: witte racistische samenleving. “Ku Klux” is afgeleid van Kuklos en “Klan” is het engels voor groep. De Ku Klux Klan is een organisatie die ooit uitgroeide tot wel meer als 5 miljoen (!) leden (Klanswomen, Klansmen en aan het hoofd The Imperial Wizard) verspreid over heel de Verenigde Staten. Dus wie ooit heeft gedacht dat extreem rechtse ideeën alleen in Europa voorkwamen heeft dit mis, ook de Ku Klux Klan is extreem rechts. De organisatie van de Ku Klux Klan zit erg ingewikkeld in elkaar doordat er binnen de KKK meningsverschillen zijn wat resulteert in verschillende kleinere Klans (ongeveer 200). Zo hebben ze allemaal een andere oplossing voor hoe de ‘problemen’ in de VS aangepakt zouden moeten worden, zeggen ze allemaal de originele Ku Klux Klan te zijn en beschuldigen ze elkaar van plagiaat. Dit is de voornaamste reden waarom het niet helemaal botert tussen de Klans. Ten eerste is de Ku Klux Klan op te delen in een Europese (EKA/EWK) die nog maar enkele jaren actief is en ten tweede een Amerikaanse (UKA= United Klans of America) die al sinds 1865 bestaat. Binnen de UKA zijn er 2 grote Klans en meerdere kleinere. - De IKA “Imperial Klans of America” , is de grootste organisatie die in vrijwel alle staten v/d VS actief is. - Elke Amerikaanse Staat heeft dus op zijn minst de IKA maar ook zijn eigen kleinere KKK-organisaties. - Een grote afscheiding binnen de Ku Klux Klan is de Knights of the Ku Klux Klan. Zij - houden er als enige een andere visie en organisatie op na. Vooral in Zuid-Amerika, waar het na afschaffing van slavernij erg slecht ging, is de aanhang van de Ku Klux Klan groot te noemen. Maar ook in europa stak de KKK de kop op. In Europa bestaat de European White Knights of the Ku Klux Klan die in een apart hoofdstuk besproken wordt. Ku Klux Klan à UKA - IKA - Knights of the Ku Klux Klan - onderstaande kleinere Klans à (EKA)/EWK
Alabama: Alabama White Knights
Southern Cross Militant Knights
Southern Cross Militant Knights II
Imperial Klans of America
Southern White Knights
Arkansas: Church of the American Knights
South Arkansas Knights
Knights of the Ku Klux Klan
Imperial Klans of America
National Knights of the Ku Klux Klan
California: Imperial Klans of America
Connecticut: Southern White Knights of the Ku Klux Klan
Florida: Imperial Klans of America
311 Mountain Church of Florida
Georgia: Free Knights of the KKK
North Georgia White Knights
Imperial Klans of America

Illinois: Knights of the White Kamellia
Imperial Klans of America
Southern White Knights of the Ku Klux Klan
Indiana: Imperial Klans of America
Church of the American Knights of the Ku Klux Klan-National
National Knights of the Ku Klux Klan (Indiana) Iowa
Imperial Klans of America
Kansas: Imperial Klans of America
Kentucky: Knights of the White Kamellia
Imperial Klans of America Hoofdstuk 1 VAN KLEIN GENOOTSCHAP TOT GROTE ORGANISATIE § 1 DE GESCHIEDENIS VAN DE KU KLUX KLAN Over de periode 1865 tot heden zijn eigenlijk 3 Ku Klux Klans te onderscheiden. In deze 3 perioden herleefde de KKK. De eerste periode was tijdens de Reconstruction Period, de tweede tijdens WO I en de derde in de jaren 50 en 60 (na WO II). De Ku Klux Klan is in de winter (op kerstavond) van 1865 opgericht in Pulaski Tennessee door zes ex legerofficieren: Calvin E. Jones, John B. Kennedy, Frank O. McCord, John C. Lester, Richard R. Reed, James R. Crowe. In dit jaartal was de ‘Reconstruction period’ aan de gang, negers kregen na de Amerikaanse burgeroorlog meer rechten en de slavernij werd afgeschaft. De aanhangers van de Ku Klux Klan waren echter voor rassenscheiding. De Klan ontwikkelde zich al snel tot een grote organisatie en had vooral succes in het zuiden. Zij vonden (evenals vele andere uit die tijd racistische groeperingen) dat de Verenigde Staten verkeerd werd opgebouwd; de zwarte mensen kregen te veel politieke macht. Grote delen v/h zuiden vielen daardoor onder bestuur van de KKK en vormden onderdeel van the invisible empire. In die tijd werd overal in Amerika het brandend kruis gezien In 1887 werd de KKK verboden vanwege zeer gewelddadig optreden, zoals lynchpartijen en kerkverbrandingen. Dit volgde op de vervolging van een van de leiders binnen de KKK die ook andere leden verraden had en een KKK rapport (1871) waarin de gewelddadigheden aan het licht kwamen. Daardoor slonk de Klan ineen tot 1 miljoen leden. Tijdens WO I herleefde de Ku Klux Klan. In die periode (1915) werd de Knights of the Ku Klux Klan opgericht in Georgia door Priester Kolonel William Simmons. The Ku Klux Klan kreeg een wijder programma en richtte zich tegen meerdere minderheden. Via de media groeide het uit tot een grote organisatie o.a via de film the clansmen die de KKK romantiseerde Het hoogtepunt bereikte de KKK in 1924 het had toen zo’n 5 a 6 miljoen leden ! In 1927 werd de Ku Klux Klan opgeheven na corruptie binnen het Ku Klux Klan apparaat. Niet- officiële groeperingen blijven echter de naam KKK dragen. De KKK komt pas terug tijdens WO II wanneer deze word hersteld door Samuel Green. De KKK haalt banden aan met Nazi-Duitsland. De Ku Klux Klan is dan niet alleen een verzetsgroepering maar je ziet ze dan ook terug in de politiek. Op dat moment doet ze niet meer zo geheimzinnig, het laat duidelijk horen wat het wil en ziet zelfs van geweld af. De Ku Klux Klan word niet meer zo succesvol als voorheen, ze valt namelijk uiteen in kleinere Klans. Het ledenaantal loop terug tot enkele duizenden. Alleen in 1990 wanner David Duke (de Imperial Wizard) zich als president beschikbaar stelt krijgt de Ku Klux Klan weer aandacht. De Era’s
De geschiedenis van de Ku Klux Klan is in verschillende tijdperken verdeeld, Era`s genoemd. We zitten nu in de zesde era. Elke keer als er een nieuwe Imperial Wizard (leider binnen de KKK) komt, begint er een nieuwe era. The First Era

De Ku Klux Klan bestond toen nog maar uit een klein groepje mensen en de Klan was een nog legale organisatie. De Ku Klux Klan bood weinig tegenstand tegen de regering. Er werden wel acties en demonstraties gehouden, maar nog niet veel. De belangrijkste man uit deze era was Imperial Wizard Nathan Bedfort Forrest
The Second Era
In deze era groeide de Ku Klux Klan enorm. Dit is met name gekomen door de media. De Klan ging de aanslagen steeds opvallender plegen. De Klan wilde de mensen ervan overtuigen dat ze op moesten komen voor hun dromen. De belangrijkste persoon was Kolonel William Joseph Simmons welk de Knights of the Ku Klux Klan oprichtte. The Third Era
Na de Tweede Wereldoorlog kwamen er steeds meer buitenlanders in Amerika wonen. De Klan gaf deze mensen de schuld van het in elkaar storten van de Amerikaanse economie en het verstoren van het Amerikaanse sociale leven. De Klan ging steeds meer aanslagen plegen om te verkomen dat de buitenlanders nog meer schade zouden opbrengen. De belangrijkste personen uit deze era waren Sam Bowers, James R., Venable en Robert Shelton. The Fourth Era
Deze Era heeft als bijnaam 'de televisie Era'. In deze Era werd net als in de tweede Era veel gebruik gemaakt van de media. Over de Klan werd nu niet meer geheimzinnig gedaan. Alles werd bekend gemaakt over de Klan. De Klan vertelde zelfs haar doelstellingen, ook in het buitenland. De Klan gebruikte met name de televisie om meer aanhangers te krijgen en de televisie wereld gebruikte de Klan om hogere kijkcijfers te krijgen. De Imperial Wizard in deze Era is David Duke, hij zorgde met ene Evans voor veel publiciteit en als gevolg daarop meer leden. The Fifth Era
De publiciteit en het aantal leden namen in deze Era af. Dit kwam doordat de regering het niet meer toestond dat de Klan zo vaak op het nieuws konden komen met hun racistische slogans en doelstellingen. De Klan moest hardere aanslagen gaan plegen om de aandacht van de regering en het publiek te trekken. De belangrijkste personen uit deze Era zijn Robert E. Miles en Louis Bean. We zitten nu in de zesde Era waar pastoor Thomas Robb de belangrijkste persoon van de Ku Klux Klan is. In deze era wil men via de politiek macht zien terug te winnen om vervolgens radicale veranderingen in te voeren. De Klan is te klein en dus te zwak voor het ondernemen van geweldplegingen. § 2 DE KU KLUX KLAN HEDENDAAGS De Ku Klux Klan beweert nog steeds zo te zijn als 150 jaar geleden. Het ontkend al die tijd gewelddadig te zijn geweest maar zegt wel door het verdedigen van hun ras succesvol te zijn geweest en destijds de blanken in het zuiden van de VS gered te hebben. De KKK heeft zich echter tegen meerdere groepen in de samenleving gericht en vaak wel degelijk geweld gebruikt om hun doel te kunnen bereiken.Tegenwoordig is Imperial Wizard Thomas Robb de belangrijkste persoon van de Klan. Het is de laatste jaren ook betrekkelijk rustig rond de Ku Klux Klan. Er zijn naar schatting nog zesduizend Amerikanen actief lid van de organisatie. Die bedenken zich wel even voor ze overgaan tot mishandeling van een neger, jood, communist, katholiek, Vietnamees, homoseksueel, uitkeringsontvanger of wie dan ook die in hun vijandbeeld past. Het kost te veel geld en het is te gevaarlijk nu dit maar door heel weinig mensen nog word getolereerd. Bovendien bestaat er tegenwoordig de Klanwatch, een organisatie die zich tegen de Ku Klux Klan richt en alarm slaat wanneer deze ergens actief wordt. Ze heeft mede bijgedragen aan het inkrimpen van de KKK.De Klan hoopt nu op betere tijden (economische/politiek slechte tijden) en probeert door wereldwijde bekendheid (o.a via internet) weer meer leden te trekken, vooral in Europa. De KKK heeft dan ook een politieke partij opgericht; The Knights Party. Men is ervan overtuigd dat met genoeg leden de KKK (m.b.v God) Amerika zal redden van zijn ondergang. Waarschijnlijk de komende jaren nog niet gebeuren, daarvoor is teveel onenigheid tussen de verschillende Klans en is de KKK voorlopig nog veel te klein. De KKK blijft echter een gevaar. Nu het in de VS na 11 september ook slechter gaat zal de Ku Klux Klan weer meer kansen maken. Hoofdstuk 2 INVLOED OP DE SAMENLEVING § 1 DE VISIE VAN DE KU KLUX KLAN - Negers, kleurlingen

ze verheven de blanken vooral boven negers maar ook boven andere etnische groepen. Ze zeggen hierbij zwarten niet te haten maar vinden dat zij niet geholpen en gesteund moeten worden door blanken (zoals financiële hulp aan Afrika). Elk ras moet voor zichzelf opkomen, de sterkste overwint. Zwarten krijgen de schuld van economische malaises en de criminaliteit. In periodes waarin de economie slecht gaat en de criminaliteit toeneemt krijgt de KKK dan ook snel meer aanhang. - Rassenmenging/Nationalisme. Trouwen buiten het ras (interracial marriages) is verboden, het is slecht voor het blanke ras. the Ku Klux Klan is voor alleen een arisch ras in de VS en heeft daarmee dus gelijke ideeën met de fascisten. Ze willen een ideale natie met een eervol eigen volk dat vreedzaam samenleeft en er morele ideeën op na houdt betreft natie Klan geloof en volk. Een volk dat geen andere geloven, volken, drugsgebruikers, criminelen of mensen met een immoreel karakter tolereert. Een land waarin het eigen volk voor gaat op andere volkeren, binnen het volk moet iedereen gelijkwaardig zijn, de armen en zieken moeten geholpen worden. De KKK wil dat dit eigen volk bestaat uit een blank arisch christelijk ras. Ze willen dit volk organiseren en opleiden zo het ras wereldwijd te beschermen tegen de gevaren van andere volken tegen hun cultuur en geloof. “Elke soort behoort nou eenmaal tot zijn eigen genetische code zoals god die bedoeld heeft”. Toch is dit wel omstreden, binnen de KKK is men het hierover niet helemaal eens en een deel vind dan ook dat de Swastika niet gebruikt moet worden. Het geeft de KKK een negatieve lading. - Homoseksualiteit. The Ku Klux Klan is heel duidelijk op het gebied van homoseksualiteit. Ze zijn fel tegen het uiten van mensen met een homoseksuele geaardheid. Homo’s moeten niet gestraft worden omdat ze homo zijn maar omdat ze dit openlijk bekend maken en uiten. Homo’s worden beschuldigd van het doen ontstaan en voortzetten van soa’s (ze krijgen vooral schuld voor AIDS) en andere ziekten. Homoseksualiteit zelf word ook als ziekte gezien. Homo’s worden gezien als satanistisch. -Welvaart. De welvaart in Amerika gaat voor, het steunen van goede doelen in het buitenland word als geldverspilling gezien, omdat veel volken zich tegen Amerika keren. Bovendien vind de KKK dat er in eigen land meer geld nodig is voor problemen als drugsgebruik, werkloosheid, gezondheid en voor mogelijke problemen in de toekomst. - Drugsgebruik. Drugsgebruikers zorgen voor problemen in de samenleving. Er moet geen hulp aan hen gegeven worden als reactie op hun drugsgebruik. Hun rechten op huisvesting en uitkeringen moeten afgenomen worden zodat zij gedwongen zijn af te kicken. - Katholieken. Hier bestaat nogal een misverstand over. De KKK was voorheen niet anti Rooms-katholiek maar gaf wel aan protestanten de voorkeur. Er waren dus ook katholieken aangesloten bij de KKK. Later keerde de Ku Klux Klan zich echter radicaal tegen Rooms-katholieken, ze hingen het ware geloof niet aan. Ook nu nog is de KKK anti katholiek (want dat is niet 100% Amerikaans). - Joden
the kkk is het met geen enkele andere godsdienst als het christendom eens maar ment koestert vooral wrok tegen joden omdat zij in de geschiedenis zich van “het ware geloof” hebben afgekeerd door Jezus niet als de Christus te erkennen. - Conservatisme. Men wil terug naar het Amerika van 200 jaar geleden, zwarten worden onderdrukt en
als minderwaardig gezien het gezin is belangrijk. Trouwen en scheiden gaat tegenwoordig
te gemakkelijk, er wordt te gemakkelijk over seks gesproken (pornografie word verboden). Het moderne denken word dan ook gezien als de oorzaak van AIDS, het toestaan van abortus, kindermisbruik, pedofilie, polygamie en incest. Zij zijn de oorzaak van het denken in deze moderne tijd. Ook moderne muziek moet worden tegengegaan, het blanke ras moet zijn eigen muziek hebben, muziek uit buitenland is niet toegestaan. Het nieuwe Amerika moet weer zijn zoals de founding fathers het gesticht hebben. Daarbij moet het christelijk geloof en de bijbel de basis zijn voor de manier waarop samengeleefd moet worden. De wet moet opgesteld zijn naar bijbelse principes. (vreemd is dan echter wel dat men hardere straffen voor criminelen wil (zoals de doodstraf) om de veiligheid te doen ‘terugkeren’. - Man en Vrouw. Opvallend is dat er geen onderscheid word gemaakt tussen mannen en vrouwen. Vrouwen worden niet onderdrukt de man is verplicht vrouwen goed te onderhouden (de man is kostwinner en wordt gezien als beschermer) en ze in hun waarde te houden. Wel vind men dat de vrouw er is om zo veel mogelijk kinderen te krijgen en huishoudelijk werk te doen. De Ku Klux Klan laat dan ook geen vrouwen toe in het bestuur (bij the knights of the Ku Klux Klan is dit wel zo) - Communisme
De KKK is tegen communisme omdat zij iedereen gelijk stelt en iedereen van de staat leeft. De KKK is nogal tegen de heerschappij door de staat, mensen moeten voor zichzelf opkomen. - Uitkeringstrekkers
Zij leven van andermans geld en zijn te lui om te werken. (bovendien zijn veel niet-Amerikanen afhankelijk van een uitkering) 00 % Amerikanisme
Het volk van het nieuwe Amerika zou aan 100% amerikanisme moeten voldoen: - Protestantisme - Liefdadigheid (aan het eigen volk) - Moederschap - Moraliteit - Onthouding - Geschooldheid
Hoe dit op te lossen ? - Buitenlanders (door de KKK getypeerd als illegale aliens en kankercellen in de
samenleving! ) mogen het land niet meer in. Oorlog voeren in het buitenland is onnodig, volken moeten zelf hun grenzen verdedigen tegen invasies van anderen, niet de VS. Bovendien keren veel volken zich dan tegen de VS. - Wetherziening. Wetten die niet overeenkomen met het christendom of
tegen de natuur ingaan moeten worden herzien. Abortus polygamie

homoseksualiteit e.d moet worden tegengegaan. Ze zijn de oorzaak van plagen als AIDS. Opmerkingen Voorheen keerde de Ku Klux Klan zich alleen tegen negers, later in de jaren 20 begon men zich ook op homoseksuelen, joden, Rooms-katholieken en andere niet 100% Amerikanen te richten. Argumenten die de Ku Klux Klan aanvoert komen bijna allemaal rechtstreeks uit de bijbel of zijn gebaseerd op het morele denken van het christelijk geloof. De KKK verwijst naar citaten die profeten of god uitgesproken zou hebben of geven hun eigen interpretatie aan een handeling of uitspraak a.d.h.v de moraal. De Ku Klux Klan vind wil dat er niet illegaal door leden tegen de medemens opgetreden mag worden door bijvoorbeeld te moorden. Men moet zich aan de wet houden, anders kan de Ku Klux Klan haar doel niet bereiken. (de KKK word dan verboden of afgeschilderd als terreurorganisatie). Bovendien behoort geweld ook niet tot de moraal binnen het christendom. Wat echter opvalt is dat er wel degelijk hard opgetreden word door de KKK. Er is vaak melding van massaslachtingen, lynchpartijen, het in brand steken van kerken en het moorden en plunderen van dorpen. De KKK zegt echter dat dit om onofficiële leden gaat (die zich niet aan de regels van de KKK houden) of dat dit medialeugens zijn, iets wat ze nogal vaak als argument aanvoeren. Ook word vaak als argument aangevoerd dat het om zelfverdediging gaat en dus niet om geweld. Bovendien zijn wapens noodzaak, het blanke ras kan anders slaaf worden van de zwarte bevolking. Wat verder opvalt is dat de argumenten van de Ku Klux Klan (bewezen) vaak nergens op gebaseerd zijn, ze kloppen niet of men laat/voegt factoren zodanig weg/toe dat alles erger voorgespiegeld word als het werkelijk is. Kijk maar eens op een van de websites van de KKK, pure propaganda en geen objectief stuk tekst te zien! § 2 DE RELATIE TOT HET NAZISME/FASCISME Zoals al eerder gezegd is de KKK voor een arisch ras en stelt de blanken boven andere rassen. Alleen daarom al heeft zij overkomsten met het fascisme. In Amerika worden ze dan ook wel Amerikaanse nazi’s genoemd. Het is tenslotte niet voor niets dat de Ku Klux Klan vooral tijdens de eerste en na de Tweede Wereldoorlog (jaren 50) veel aanhang kreeg. Wat bekend is dat skinheads en neo-nazi’s ook nu nog betrokken worden bij acties van de KKK. Beide groepen worden steeds vaker gesignaleerd nu ook de KKK in europa actief is. Bovendien heeft de Ku Klux Klan veel tradities overgenomen zoals het hakenkruis, de adelaar en de manier waarop men naar elkaar als knight salueert (plaatje). § 3 HET DOEL VAN DE KU KLUX KLAN Het doel van de KKK is hun levensvisie te verwezenlijken, een groot arisch ras in de VS oftewel The Invisible Empire (het onzichtbare keizerrijk) te creëren. Men gaat er hierbij wel vanuit dat dit nooit volledig haalbaar zal zijn, maar doordat ze willen terugkeren naar hoe de VS van vroeger weet de KKK wat haalbaar is. § 4 ACTIVISME, HOE DENKT MEN HET DOEL TE BEREIKEN ? De KKK probeert het doel bijna altijd met geweld te bereiken en probeert schrik aan te jagen bij de niet Amerikaanse bevolking. Alleen wanneer dit niet lukt onderneemt men ook actie via de politiek. (zo stelde David Duke zich kandidaat voor het presidentschap). Kleding De pakken met punthoeden, die de Ku Klux Klan draagt, zijn niet zomaar gekozen. Ze hebben ieder een functie. Het witte pak is voor de "normale" Klanleden. In het boek van de Onthullingen, staat geschreven dat het leger van God ook witte pakken draagt. Dit doen ze om puurheid uit te stralen maar ze doen zich ook voor als de zielen van gestorven soldaten (jaagt angst aan). De zwarte pakken worden gedragen door mensen van de Klanbeveiliging. Deze Klanbeveiliging wordt ook wel de Nighthawks" genoemd. Deze Klanleden zijn niet verplicht om de zwarte pakken te dragen. Rond 1920 werden er ook gekleurde pakken gedragen. Een paars pak werd gedragen door een "Imperial Wizard" (zie plaatje rechts), oftewel een Keizerlijke Tovenaar. Dat is de hoogste rang die je als lid kan krijgen. Gouden pakken voor officieren die net iets minder te zeggen hadden. Een rood pak werd gedragen door de organisator (zie plaatje links) van een demonstratie of feest. Een locale leider doeg een groen pak. Tegenwoordig worden gekleurde pakken bijna niet meer gedragen. De pakken kunnen nog wel besteld worden, maar die worden alleen uitgereikt aan leden die aan strenge eisen voldoen. Veel leden dragen er vaak een strop bij, dit als een teken dat ze iemand kunnen en durven ophangen. De Klanleden lopen er niet altijd zo bij. In het dagelijks leven hebben ze gewone kleding aan, die iedereen draagt evenals tijdens rally’s (bijeenkomsten). Alleen tijdens, huwelijken, de crosslightning ceremony en de nationale bijeenkomst word de kleding gedragen maar dan slechts als traditie (Voorheen dienden ze om anoniem te blijven en om schrik aan te jagen). Redenen hiervoor zijn: 1. Kleding jaagt angst aan, iets wat averechts werkt. (geeft de KKK een slecht aanzien en doet denken aan de KKK van vroeger) 2. Kleding verbergt je identiteit wat geweldplegingen gemakkelijk maakt, iets wat de KKK niet meer wil. 3. Kleding geeft het idee van een geheime organisatie, de KKK wil juist meer open staan voor alle (blanke) mensen en van het imago als geheime organisatie af. The Fiery Cross
The Fiery Cross is het verbranden van een kruis (of zoals de KKK het zegt, het verlichten van het kruis). Het ritueel is afkomstig uit Schotland waar de Fiery cross werd gebruikt als symbool van vrijheid, vrijheid van zonden en vrijheid van de tirannie (engelse overheersers). Bij de Ku Klux Klan is de Fiery cross een soort bijeenkomst om de nadruk te leggen op het Christelijke geloof van de Ku Klux Klan. Na de bijeenkomst van de Klan wordt een groot kruis in de brand gestoken als ritueel hoogtepunt. Volgens de Klan is dat het licht van Jezus. Jezus stierf namelijk voor het Blanke Ras (de Ariërs). De Klan gaat dan in een cirkel om het kruis staan en wordt dan aan de warmte van Jezus blootgesteld. Als de Klan de bijeenkomst in een gebouw houdt, dan steken ze geen groot houten kruis in de brand, maar in plaats daarvan steken ze op een klein houten kruis dertien kaarsen aan. Dertien omdat er oorspronkelijk dertien Amerikaanse staten waren. Met the Fiery cross probeert men de niet Amerikaanse bevolking schrik aan te jagen om zo een volledig Amerikaanse staat voor elkaar te krijgen. Amerika is naar hun mening door God bedoeld als een 100 % arische staat. Lynchpartijen en demonstraties

Deze gebeuren volgens oude rituelen. Zwarten worden opgehangen aan een strop om hun plaats te wijzen. Tijdens demonstraties houd men vaak Tar and featherparty’s waarbij Slachtoffers met teer worden ingesmeerd en door de veren gerold. Symbolen - De Swastika (hakenkruis): dit symbool is erg omstreden, een deel van de Klans gebruikt hem dan ook niet. - The Blood Drop symbol: Alle Klans gebruiken The Blood Drop symbol, oftewel Het Bloeddruppel symbool. De bloeddruppel is volgens de Klan een druppel van Jezus. - Het Kruiswiel: The Crosswheel, het kruiswiel is bedacht door de Knights of the KKK. Er is geen ander symbool dat zoveel in één keer zegt over de Ku Klux Klan dan het kruiswiel. In het kruiswiel kunnen we het volgende zien: het Christelijke kruis, het wiel van scheppende kracht, de cirkel van eenheid en het oude Arische symbool van het licht. Hoofdstuk 3 DE OPKOMST VAN DE KKK IN EUROPA § 1 DE EWK De EWK is geen politieke groepering maar strijd (zoals belangenorganisaties) dmv demonstraties e.d voor de rechten voor blanken in europa. Het eerste doel van de EWK is om alle Klans (soms wel 2 per land) in europa te verenigen. Net zoals in Amerika de UKA bestaat wil de EWK een UKE (United Klans of Europe) want daarna zal opereren pas echt mogelijk worden. Dit is echter lastig omdat de Klans in hun land niet hun hoge rang willen opgeven aan een overkoepelende organisatie. Voorlopig ziet het er dan nog niet echt naar uit dat alle Klans in een grote Europese Klan zullen opgaan. De EWK vind (net zoals in de VS) de regering schuld heeft aan de aanwezige problemen, deze moet dus veranderen. De EWK heeft daar de volgende redenen voor. Om deze redenen wil de KKK de samenleving verbeteren. Als ze ooit genoeg macht hebben zou in hun invisible empire alleen mensen met een hoge moraal een gezond verstand, goede manieren en loyale, christelijke, blanke en patriottistische mensen toegelaten worden. Wie het niet eens is met de visie v/d KKK en niet in hun principes gelooft past niet in de maatschappij en moet maar ergens anders gaan wonen. Verder zou het nieuwe Europese volk trouw moeten beloven aan the invisible empire nooit klansmen mogen verraden. Wat mij opvalt is dat de KKK vooral actief is in landen waar het slechter gaat of waar van bekend is dat daar veel nationalisme heerst zoals Vlaanderen, Tsjechië, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Italië. Maar ook in Nederland is de Klan actief zij het op (heel) kleine schaal. De Ku Klux Klan is niet alleen een Amerikaans fenomeen ze is vergelijkbaar met enkele in Europa soortgelijke organisatie zoals de neonazi’s, skinheads, het Vlaams blok, le Front National en de centrumpartij die wat betreft niet-blanken en andere minderheden er dezelfde ideeën op na houden. Het is dan ook niet zo vreemd dat sinds de KKK internationaal zijn gezicht laat zien veel contact onderhoudt met deze groepen. Zo worden in Amerika skinheads bij de KKK waargenomen, in europa klanleden tussen de neo-nazi’s. § 2 DE KU KLUX KLAN IN NEDERLAND In Nederland zijn er naar schatting ongeveer 700 á 800 Klanleden, waarvan in de omgeving van Tiel ongeveer 100. Dit komt vooral door mond op mond reclame van de leden, die allemaal zoveel mogelijk propaganda maken. Citaat van de Tielenaar: "De grote boosdoener is de Nederlandse regering. Die moet een stop zetten op het binnenlaten van buitenlanders” (precies zoals men dat ook in de VS beweert). “Als je toch hoort dat 80% van de lieden in de gevangenis buitenlanders zijn…" Nog een citaat van de desbetreffende Tielenaar: "Ik heb het gevoel dat we als blanken een minderheid gaan vormen." In Rotterdam werden propagandafolders van de Ku Klux Klan onder geparkeerde auto's aangetroffen en in Tiel folders met een Ku Klux Klan tekst. Ook worden er in Nederland Kruisverbrandingen gehouden, die meestal door 250 tot 400 aanhangers worden bijgewoond. Verontrustend is dit
echter niet, er is vrijwel geen kans dat de KKK zich in Nederland uitbreid. CONCLUSIE § 1 MIJN MENING Hoewel ik vind dat iedereen recht heeft op vrijheid van meningsuiting vind ik dat de KKK te ver gaat. Zij leggen namelijk hun mening op aan anderen op een vaak gewelddadige manier, iets wat mij niet aan staat. Verder vind ik dat er nog heel veel meer slechte kanten aan Ku Klux Klan (en waar deze beweging voor staat) zitten. Ik vind dus dat ze op een slechte manier hun doel willen bereiken, in hun acties of demonstraties werden onschuldige mensen vermoord op de meest gruwelijke wijze. Maar ten tweede ben ik het er niet mee eens om de zwarte bevolking eronder te houden en blanke noorderlingen schrik aan te jagen door zich voor te doen als de geesten van gesneuvelde soldaten. Het enige waar ik het zo’n beetje wel mee eens ben is dat de moraal in de VS en ook in europa best wel slecht is. Men vervreemd van elkaar waardoor de samenleving steeds arroganter wordt. § 2 ANTWOORD OP DE DEELVRAGEN EN HOOFDVRAAG Deelvragen - Waarom/waardoor is de Ku Klux Klan ontstaan en hoe komt het dat de KKK in bepaalde periodes soms weer sterk opkomt ? - Wat is de Ku Klux Klan en welke ideeën houden zij er op na ? - Wat is het doel van de KKK, hoe wil men deze bereiken ? - Welke invloed heeft de Ku Klux Klan op het buitenland, met name in Europa ? - Hoe “christelijk” is de Ku Klux Klan eigenlijk

Antwoorden - De KKK komt zo blijkt tot nu toe vooral terug in periodes dat het in het binnenland slecht gaat met de economie of politiek en dan vooral tijdens de oorlog. Zo ontstond de KKK tijdens de reconstruction period, een economisch slechte periode waarin de VS in een burgeroorlog verkeerde. Tijdens WO I en WO II werd de KKK heropgericht kreeg een veel groter ledenaantal en werd weer actief. Momenteel is het dan ook niet vreemd dat de KKK geslonken is tot enkele duizenden leden. - De KKK keerde zich voorheen alleen tegen negers, tegenwoordig ook tegen homoseksuelen, andere niet- blanken, uitkeringstrekkers, communisten, drugsgebruiker, katholieken, joden oftewel iedereen die niet 100 % Amerikaan/Europeaan is en het niet met hun principes eens is. Zij zijn de zondebok van de op dat moment heersende problemen in het land. De KKK wil terug naar het Amerika van 150 jaar geleden waarin de moraal weer hoog in het vaandel staat. - Het doel is een volledig blank Amerika (invisible empire) en misschien ook wel europa. Voorheen probeerde men dit dmv geweld te bereiken (men moordde, verbrandde kerken en joeg schrik aan), tegenwoordig opereert de KKK ook wel via de politiek. - De invloed van de KKK word dankzij de media naast de VS ook zichtbaar in Europa, Japan en Australië. Zij hier vooral nauw contact met andere fascistische groeperingen zoals de neo-nazi’s en skinheads. In europa is hiervoor de EWK in het leven geroepen. - Een moeilijk te beantwoorden vraag. Hoewel ze steevast aan het geloof vast houden en naar de regels van de bijbel proberen te leven plegen ze daarentegen wel moorden en jagen (ook het eigen) volk angst aan. Men is dus niet erg tolerant tegenover de medemens. De hoofdvraag
De hoofdvraag was: Wat maakt de Ku Klux Klan omstreden in zowel de VS als in Europa ? Antwoord op de hoofdvraag: Hoewel er heel veel redenen zijn aan te wijzen waarom de KKK erg omstreden is in zowel de VS als europa zijn de belangrijkste toch wel de volgende: - Ten eerste heeft de KKK een slechte reputatie, het staat er om bekend te zeggen niet gewelddadig te zijn, maar intussen gebeuren de vreselijkste dingen. Daarnaast heeft het ook bij de eigen blanke bevolking een slechte naam doordat de KKK schrik aangejaagd, kerken in brand steekt en mensen lynched. De KKK is daardoor niet erg betrouwbaar, wanneer via de politiek geen oplossing word gevonden komen er altijd geweldplegingen. De KKK doet dit altijd af als acties van niet officiële Klans. - Ten tweede is er hun visie. Deze is erg in strijd met hoe deze van de meeste Europeanen en Amerikanen nu is (de heersende opinie). Men is n.l tegen racisme terwijl de KKK hier juist openlijk voor pleit. Bovendien richtten ze zich tegen zoveel verschillende bevolkingsgroepen dat er maar weinig mensen voldoen aan hun ideaal ras die dus achter de KKK zouden kunnen staan. Ook zijn ze bij de meeste blanken niet populair, zelfs als zij het met het ideaal eens zijn dan vaak nog niet met de manier van opereren. - In europa heeft men slechte ervaringen met het fascisme. De visie en handelen van de KKK lijken hiermee overeen te komen. Mede omdat de KKK al 150 jaar een omstreden beweging is is de kans dat de KKK ooit zal uitgroeien tot een machtig orgaan in de samenleving erg klein. Ook binnen de KKK is er nog veel onenigheid wat de versplintering tot gevolg heeft. Ik denk dan ook dat als het de komende decennia niet al te slecht zal gaan met de VS en Europa de KKK zo goed als verdwenen is, hij zou dan alleen nog nieuw leven ingeblazen kunnen krijgen wanneer er wel iets gebeurd. BRONVERMELDING KKK sites: www.kkk.com
www.kkk.net
www.kukluxklan.org
www.k-k-k.com
www.americanknights.com
www.kkklan.com
www.wckkkk.com
www.europeanwhiteknights.com
www.nationalknights.org
Internet: www.spartacus.schoolnet
www. Internetcollege.nl
www.scholieren.com
w1.499.telia.com/~u49903154/sw /school/arbeten/kkk.htm 36k
www.expage.com/klansmen
www.unique.com/kkk/ startpagina.nl
startnederland.nl
google, altavista
Fbi.gov
Cia.gov
Encyclopedieën
www.encyclopedia.com
Encarta 96 (engels) 98 en 2000
Christelijke encyclopedie Kok

Encyclopædia Britannica
De grote oosthoek
Spectrum encyclopedie
Knipselmap (bibliotheek)

REACTIES

D.

D.

heej sander
kei mooi werkstuk heb je gemaakt over de KKK
k heb dr heel veel aan thnx!!:)

19 jaar geleden

L.

L.

5 jaar geleden

E.

E.

Hallo Sander,
We zijn nu bijna 19 jaar verder. Ik heb zojuist je werkstuk gelezen. Ik had de vraag of de kkk van oorsprong christelijk is. Dat tikte ik op Google in. En direkt kwam jouw stuk. Super veel informatie uit gehaald. En mijn vraag is beantwoord. Het leest ook heel makkelijk weg. Van mij krijg je een 8.
Ik hoop dat je mijn reactie nog kan lezen. 19 jaar later. Best grappig toch.
Alsnog hartelijk dank voor je werkstuk. En de informatie die het mij gegeven heeft.

Venez

3 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.