Kerkverslag (n.a.v. interview)

Beoordeling 4.8
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 4e klas vmbo | 767 woorden
  • 21 augustus 2008
  • 16 keer beoordeeld
Cijfer 4.8
16 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Naam van de kerk: Sint Paulus bekering is Paulus.
Interview van de pastoor.


Ik heb Meneer Duynstee geïnterviewd. Hij is al bijna 11 jaar pastoor bij begon op 1 december 1995. Hij is pastoor geworden omdat hij het belangrijk vindt dat er na Brugge gezocht wordt tussen God en mens. Hij heeft geen speciale opleiding gedaan om pastoor te worden maar toen hij een jaar of 5/6 was, was hij erg geïnteresseerd in geschiedenis. Na de middelbare school is hij geschiedenis gaan studeren in Rotterdam toen hij een jaar of 18 was. Daarna is hij naar Utrecht gegaan om theologie te studeren. Hij heeft hiervoor ook in een andere kerk gewerkt. Hij heet 3 jaar gewerkt in Vlaardingen en nu werkt hij al 7 jaar in de RK Sint Paulus Bekering. En hij is niet getrouwd omdat hij niet hoort als je pastoor bent want, een pastoor is met ieder mens getrouwd die in de kerk komt. De dingen die hij moet doen in een dienst op zondag zijn: bidden met de mensen, preken, zingen, voor gaan aan tafel met brood en wijn. De leuke kant aan dit beroep is dat je veel met mensen omgaat, en dat je wat voor ze betekent en je helpt ze zoeken na zingeving. Het minder leuke is, ik zou willen dat de kerk voor meer mensen aanspreekbaar zou zijn. Een standaard dienst duurt ongeveer 1 uur. Je hebt verschillende kleuren stola`s. Je hebt er door het jaar heen is het groen. Bij advent tijd is voorbereidingstijd tot aan Pasen die 40 dagen duurt dat heeft de kleur tuks paars en dat staan voor bezinning. Dat heb je met Kerstmis en Pasen de kleur wit. En bij Pinksteren is het rood. Je hoeft niet gelovig te zijn om naar de kerk te gaan, maar je gaat wel om iets na de kerk toe dan heb je een andere motivatie dan gelovig zijn. Je mag in alle kleding komen in de kerk dus niet alleen maar in een rok maar ook in je gewone kleding.

De Bijbel wordt gebruikt om uit te preken. Een heilig boek of een heilig geschrift is in veel religies en spirituele bewegingen een boek of geschrift dat door de aanhangers van deze bewegingen wordt beschouwd als van goddelijke of spirituele oorsprong. Meestal vormen deze teksten een belangrijke fundering van zo’n beweging.

Een altaar is een tafel (platte steen) waar rituele handelingen worden verricht. Gebruiken ze voor het brood en het wijn. Het brood staat voor het lichaam van Jezus en het wijn het bloed van Jezus.

Het kruis laat zien dat Jezus door de Romeinen aan het kruis is gehangen. Ze eren Jezus voor wat hij heeft gedaan voor de mensen. Jezus, wou niet afwijken en had het er voor over.

De doopvont wordt gebruikt om mensen te dopen. In de katholieke kerk heb je zeven sacramenten. Die zeven sacramenten zijn het doopsel, de eucharistie (dat is de communie), het huwelijk, de ziekenzalving, de priesterwijding, de biecht en de ziekenzalving. Het dopen gebeurt bij de doopvont. In dat doopvont zit water dat gezegend is en daarbij zitten potjes met zalf waarmee de pastoor een kruisje maakt op het voorhoofd van het kind.

De paaskaars is een belangrijk symbool voor Christus, het ´Licht van de wereld.´ In het kerkgebouw valt deze massieve wassen staaf op door zijn hoogte: Met de kandelaar vaak meer dan twee meter.
Dat wil zeggen dat de dood niet het laatste is maar het licht.

Het wordt nergens voor gebruikt alleen dan kunnen de mensen zien dat Jezus ook een moeder had.

De kerk is voor mensen die gelovig zijn of voor mensen die steun zoeken. Het maakt niet uit of je gelovig bent iedereen is welkom of je nu arm of rijk ziek of gezond . Maar je gaat altijd naar de kerk ook al geloof je niet maar er is toch een motivatie om te gaan. En de naam van de kerk is RK Parochie St. Paulus' Bekering.

Sint Paulus bekering is Paulus is. Iemand die in de tijd rond van Jezus leefde en een jood was en niks van Jezus moest weten. Op een bepaald moment bekeerde hij tot de christenen. En wilde het geloof naar de mensen brengen die nog geen geloof hadden.

Ik heb aan deze opdracht leuk gewerkt. Ik kwam eigenlijk geen problemen voor en het duurde 4 uurtje toen had ik het klaar. Wat ik geleerd heb is dat je niet gelovig hoeft te zijn maar ook naar de kerk kan met een andere motivatie. En wat ik niet heb begrepen hoe het in elkaar zit dat Jezus of God naar de mens staat.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.