Examenkandidaten gezocht!
We zoeken nog een aantal examenkandidaten die (voor moneys) hun frustraties, verdriet, of blijdschap willen uiten na afloop van de examens. Solliciteer voor 3 maart als eindexamenvlogger!

Meedoen

Katholieke jongerendag 1998

Beoordeling 2.9
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • Klas onbekend | 1116 woorden
  • 24 maart 2002
  • 17 keer beoordeeld
Cijfer 2.9
17 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
"Hij was echt die meester die iedereen voor de klas wil hebben"

Pabo-student Melle wil graag leraar worden. Wij spreken hem over zijn rolmodel en hoe het is om stage te lopen. Wil je meer weten over hoe het is om voor de klas te staan en hoe je zelf leraar kunt worden? Check onze pagina over ‘leraar worden’! 

Naar de pagina
Jongerendag
Katholieke jongeren benutten talenten
Stakende treinen en barre weersvoorspellingen konden afgelopen zaterdag 24 oktober niet voorkomen dat zo’n dertienhonderd jongeren naar de zestiende Katholieke Jongerendag in Den Bosch kwamen, op zoek naar talenten. Vera van Dijk
Talenten heeft iedereen. En dat die niet alleen op het gebied van school, surfen of gitaar spelen kunnen liggen moge ook duidelijk zijn. Juist in de relatie tot God en mensen komen deze talenten zeer sterk naar boven, en zijn ze eigenlijk het belangrijkste. Maar daar wordt slechts weinig aandacht aan besteed in het gewone leven. Bisschop Jozef Punt opende echter deuren om die talenten te ontdekken met zijn inleiding op het thema ‘Talentvol leven’ op de Jongerendag in Den Bosch. De Sint-Janskathedraal in Den Bosch stroomde zaterdagochtend vol met mensen. Jonge mensen wel te verstaan; dus veel paardenstaartjes en jeugdige gezichten in plaats van de gebruikelijke grijze haren. Kwebbelende meisjesgroepjes gaan dicht naast elkaar zitten in de kerkbanken terwijl ze intussen opgewonden speuren naar bekenden tussen het kerkvolk. Ze komen allemaal voor de nationale jongerenviering die, na het succes van vorig jaar, weer de opening vormt van de Katholieke Jongerendag. Onder de priesters op het altaar bevinden zich ook kardinaal Simonis en monseigneur Hurkmans, van het bisdom Den Bosch. “Kijk, dat is een aardige priester, hè!” fluistert een meisje haar vriendin in het oor. “Wat voor kleur kazuifel heeft die aan. Oranje? Nee man, dat is paars, ben je kleurenblind of zo?” Ze giechelen nog wat en zijn dan stil. De viering verloopt verder heel waardig. Dat het een beetje fout gaat af en toe, geeft goed aan dat we hier met een jongerenmis te maken, die niets gekunstelds heeft. Bij de mededelingen wenst Patrick Lubach, de voorzitter van de Werkgroep Katholieke Jongeren, iedereen een talentvolle dag, waarna alle jonge kerkgangers zich uit de kathedraal wringen en naar het Sint-Janslyceum lopen. Geholpen door een paar in gele info-t-shirts gestoken vrijwilligers – waarvan er zo’n 90 waren in totaal – begeven we ons door weer en wind naar de school. De nieuwe locatie ligt dichter bij het centrum dan de Maaspoort, die voorheen meestal werd afgehuurd, maar wegens geldgebrek en een overschot aan ruimte vorig jaar, afgeschreven moest worden. Millenniummakers
Het programma begint met een optreden van de rockformatie No Buts. Piepjonge pubers, die overigens in opvallend groten getale aanwezig zijn vandaag, vormen voornamelijk het publiek in de gezellige schoolaula. Intussen ontmoeten veel mensen elkaar in de hal en bij de informatiemarkt. “Het is moeilijk aan iedereen evenveel aandacht te geven”, vindt een meisje, “voor je de kans hebt iemand te vragen hoe het gaat, duikt er al weer iemand anders voor je neus op, die je lang niet gezien hebt en waar je ook even mee wil praten.” Dan begint de lezing op het hoofdpodium. Jozef Punt, hulpbisschop van Haarlem, is uitgenodigd te spreken over het thema van deze dag. Het is een rustpunt in deze verder zo chaotische dag, waar iedereen door elkaar heen loopt en trap-op-trap-af naar het volgende programmaonderdeel snelt. Mgr. Punt opent meteen sterk door de jongeren te adresseren als “de millenniummakers en apostelen van deze tijd”. Hij vertelt verder over de talenten waar mensen over beschikken en waarmee zij hun liefde voor God en de medemens tot uiting kunnen brengen. Ook al denk je dat je nog zo weinig talenten hebt gekregen, dan kun je ze toch nog gebruiken. Bovendien stuurt God je leven wel, als je dit wilt, je hoeft dus geen zorg te hebben dat je talenten niet tot ontplooiing komen. Daarna vertelt de bisschop een indrukwekkend verhaal over een man die verdronk omdat hij zich op offerde door de reddingsboei die telkens opnieuw in zijn handen geworpen werd, door te geven aan andere drenkelingen om hem heen. Hij bezweek uiteindelijk van de uitputting. Fouten horen erbij

Aan de hand van dit soort voorbeelden laat de bisschop zien hoe je door inzet voor anderen heel veel voor God kunt betekenen. Vervolgens geeft hij aan dat ook de zwakheden en fouten in ons leven horen bij Gods plan. Zij dienen mede van ons de mens te maken die God in gedachte heeft. Kijk maar naar de heilige Petrus, redeneert mgr. Punt: hij was een vurig en enthousiast strijder voor het geloof. Toch liet hij even snel de moed zakken en verloochende hij Christus. Maar door zijn fouten leerde Petrus veel en werd hij uiteindelijk de rots van de Kerk. Mgr. Punt haalt ook voorvallen uit zijn eigen leven aan. Dit maakt hem kwetsbaar en tegelijkertijd sterk. Zijn eigen dwaalwegen blijken nu een bron van inspiratie. Verder met het thema. Talenten zitten overal, houdt mgr. Punt vol. Je hebt bijvoorbeeld het talent van eerbied tot God en andere mensen. Oprechtheid is er nog een. Of het talent voor mededogen. Zo lijkt hij eindeloos te kunnen doorgaan met het aanvoeren van nieuwe mogelijkheden en voorbeelden. Hij eindigt met de slotzin: “Maranatha; Heer Jezus kom spoedig.” Een zeer lang applaus volgt; dit was absoluut het hoogtepunt van de dag. Een aantal jongeren stroomt meteen door naar het lokaal waar mgr. Punt zijn workshop zal geven. Relaxed op een stoel zittend borduurt hij even later verder op zijn indrukwekkende toespraak. Van alle kanten worden hem vragen gesteld, die hij vlot weet te beantwoorden. Eén meisje stelt een wel heel originele vraag: “Maar wat moet je nou doen als je een talent hebt om fouten te maken?” Dan staat ook de bisschop even met zijn mond vol tanden. Niet iedereen is bij de toespraak geweest. “Ik vind het echt stom”, klaagt een meisje. Ze wilde naar mgr. Punt gaan, maar kon niet binnengaan. “Wij mochten er niet in, omdat we drie minuten te laat aankwamen. En de kardinaal kon twintig minuten later zo binnenlopen!” Op de vraag of ze het verder toch wel leuk heeft hier, zegt ze lachend: “Jazeker, er zijn dit jaar veel leuke jongens.” Eenheid
De afsluiting begint al om half vijf. Het Rome-koor zingt op het hoofdpodium en nadat Mario uit Amsterdam zijn zelfgecomponeerde en -geschreven themalied ‘Gebruik je talent’ live ten gehore brengt, komt de feeststemming er pas echt in. Jongeren beginnen te dansen en dat gevoel van eenheid, zoals die in Parijs kon worden ervaren, is weer even terug. Maar dan is de dag eigenlijk al voorbij. Jammer. Toch was het een rijke dag met veel indrukken en nieuwe informatie, waar nog lang over na gepraat zal worden. Het absolute hoogtepunt blijft voor velen de prachtige toespraak van mgr. Punt. Hij heeft in ieder geval een ‘talent’ voor een functie bij de media, zo bleek nogmaals. Bij de uitgang is het weer dringen. Snel elkaar gedag zeggen en dan trekken 1300 uitgeputte jongeren weer naar huis; ze hebben hun talenten vandaag goed benut.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.