Jodendom

Beoordeling 5.6
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 2e klas vwo | 940 woorden
  • 26 april 2003
  • 127 keer beoordeeld
Cijfer 5.6
127 keer beoordeeld

Levensvragen -Wat is belangrijk in het leven? Joden geloven in 1 God, de God van Israël. Je moet je naaste en God liefhebben. Ook moet je respect hebben voor de medemens en niet alleen aan jezelf denken. Door de Thora te lezen, begrijpen de Joden beter hoe het leven in elkaar steekt en zijn ze in staat om beter te handelen. -Hoe leven mensen met elkaar samen? Joodse mensen leven volgens de leefregels van de tien woorden of ook wel ‘de tien geboden’ genoemd. Deze leefregels staan beschreven in de Exodus en geven duidelijke aanwijzingen en regels over het samenleven en voor de relatie tussen God en de mens. Als je je aan de tien woorden houdt, kan iedereen zorgen dat de mens gelukkig kan worden en in harmonie met God leeft en sterft. De tien woorden zijn: 1. Je mag alleen Mij (God) dienen. 2. Je mag geen beeld van Mij (God) maken. 3. Je mag Mijn naam niet misbruiken. 4. Een keer in de week is het rust- en gedenkdag (sjabbat). 5. Eer je vader en moeder (heb respect voor je ouders). 6. Je mag niet doden. 7. Je moet trouw zijn aan je echtgeno(o)t(e). 8. Je mag niet stelen
9. Je mag niet roddelen over anderen

10. Je moet je zinnen niet zetten op wat van een ander is. -Wie is de mens? Volgens de Joden is de mens: -Een beeld van God, wij horen op God te lijken. -Iemand die vrij is en zelf kan kiezen welke weg hij wil volgen. Je hoort als mens altijd voor het goede te kiezen. Ook al is het verleidelijk om voor jezelf te kiezen, je moet toch altijd rekening houden met je medemens. -Beperkt. Wij kunnen niet alles zelf. Een geboorte van een kind moeten we toch overlaten aan God. -Een sterfelijk wezen. Gebouwen Een synagoge is voor Joden een heel belangrijk gebouw. Joden moeten bidden tot God. Dat kan thuis, maar sommige gebeden moeten in gezelschap van andere Joden. Dit kan in een synagoge. Een synagoge wordt niet alleen gebruikt om te bidden maar ook om te leren en om godsdienstige feesten te vieren. Je hebt verschillende soorten synagogen: Orthodoxe synagogen en liberale synagogen, maar 1 ding is hetzelfde: Ze zijn allemaal gericht op Jeruzalem. Orthodoxe synagogen: In orthodoxe synagogen zitten de mannen beneden en de vrouwen op de tweede verdieping of op de galerij zij volgen een andere dienst. De diensten worden gehouden in het hebreeuws. De mannen worden door de Biema opgeroepen en moeten uit de Thora lezen en de ark openen. De diensten worden gehouden in het hebreeuws. Het is belangrijk dat er bij elke dienst een minjan (tien mensen) aanwijzig is. Liberale synagogen: In een liberale synagogen zitten de mannen en de vrouwen door elkaar, ze hebben even veel te zeggen. De diensten zijn veel korter dan in orthodoxe synagogen en de diensten worden meestal in de taal gesproken waar de synagoge staat. Een minjan is niet noodzakelijk. Heilige boeken Het allerbelangrijkste boek voor de Joden is de TeNaCH. Dit betekent bijbel in het Joods. TeNaCH is een afkorting, want je zou moeten zeggen Thora, Nebiim, Chetubim. De TeNaCH is ontstaan in een zeer lange periode en bestaat uit zeer veel geschiedenis lofzang en wijze spreuken. Een groot deel van de TeNaCH bestaat uit dezelfde verhalen als het oude testament van het Christendom. Dat komt doordat het Christendom van het Jodendom afstamt. De Tenach begint met de woorden Beresjit bara elohim, in het begin schiep God
De Thora is een deel van de TeNaCH. De Thora bestaat uit de 5 boeken van Mozes: Bereejiet Genesis

Sjemot Exodus
Wajikra Leviticus
Bamidbar Numeri
Dewariem Deuteronomium - De Bereesjiet is een verzameling van verhalen over de schepping van de wereld, de zondvloed en de geschiedenis van Josef. - In de Sjemot gaan de verhalen over de uittocht uit Egypte en het leven in de woestijn en in de Sjemot staan ook vele wetten, geboden, verboden, voorschriften en bepalingen. - In de Wajikra staan de priesterwetten en de offervoorschriften. - In de Bamidbar de gebeurtenissen - En tot slot staan er in de Dewariem sociale wetsvoorschriften. Het Dewariem wordt afgesloten met de dood van Mozes. De TeNaCH werd eerst doorgegeven via mondelinge overleving maar pas rond het jaar 200 na Christus is het opgeschreven. De Thora is gemaakt van perkament. De dierenhuiden mogen lang niet allemaal gebruikt worden voor de Thora. Alleen de huiden van dieren die je mag eten, mag je gebruiken voor de Thora. De dierenhuiden worden aan elkaar gemaakt met pezen van dieren en daarbij geldt hetzelfde als met de huid. Bij het maken van de Thora moet je blijven denken aan het heilige doel. De Thora wordt met de hand geschreven met een veer van een kalkoen of gans. De inkt die gebruikt wordt moet aan veel eisen voldoen. De teksten worden in kolommen geschreven. Als dan alles af is geschreven wordt het begin van Genesis aan een stok verbonden en het laatste deel van Deuteronomium aan een andere stok. Andere belangrijke boeken De Misjna is ook een zeer belangrijk boek. De verhalen uit de Misjna hebben betrekking tot het religieuze en sociale leven. De Misjna is tot stand gekomen rond 200 na Christus. De Talmoed is het commentaar van Joodse geleerden op de Misjna. De Talmoed heeft rond 500 na Christus haar definitieve vorm gekregen. In de Midrasj worden stukjes tekst uit de TeNaCH uitgelegd. Het is voor veel Joden een bron van kracht en troost. De midrasj kreeg een definitieve vorm in de 10de en 11de eeuw na Christus.
Bronnen -www.scholieren.com -Standpunt -jodendom.pagina.nl - www.xs4all.nl/~tmax/jodendom.htm - www.student.kuleuven.ac.be/~m9919504/jodendom.htm

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.