Humanisme

Beoordeling 6
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 1e klas vwo | 1615 woorden
  • 5 juni 2006
  • 211 keer beoordeeld
Cijfer 6
211 keer beoordeeld

Werkstuk Humanisme A. De zes kernvragen: 1. Wat is belangrijk in mijn leven? 2. Wie is de mens? 3. Hoe leven mensen met elkaar samen? 4. Hoe kijken mensen aan tegen lijden en dood? 5. Wat is tijd? 6. Wat is de natuur? 1. Wat is belangrijk in mijn leven? Wat Andries zo in het humanisme aanspreekt is het geloof in de mens. Hij zegt ook: De mens is het hoogste goed. Andries voerde met zijn klas een discussie over de vraag of God bestaat. Twee van zijn klasgenoten zijn erg gelovig opgevoed en hebben geen enkel twijfel aan het bestaan van God. Andries denkt eigenlijk dat God niet bestaat want hij vindt dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor wat ze doen. En God heeft daar niks mee te maken. Soms twijfelt Andries wel eens aan het bestaan van God. Andries zijn zus twijfelt niet aan het bestaan van God. Voor haar betekent God niets. Andries begrijpt goed dat sommige mensen wel geloven in God. Hij vindt ook dat geloven veiligheid en zekerheid geeft. Sommige mensen hebben erg behoefte aan het geloven in bijvoorbeeld God. Andries heeft dat zelf minder en vind dat je houvast en zekerheid in jezelf moet zoeken. Hij gelooft er niet in dat gelovige mensen beter soort mensen zijn en dat zij nooit stelen en slaan of schoppen. Bij elk geloof zie je wel mensen die verkrachten en die diefen zijn zegt Andries. Humanisten proberen ook goed te leven maar dat doen ze niet vanuit hun geloof. Hij vindt dat ieder mens kan bedenken dat je niet iemand mag vermoorden of dat je niet mag stelen. Ieder mens heeft een geweten en daar heb je geen God bij nodig. Als humanist vindt hij dat je gewoon rekening moet houden met elkaar en ieder mens respect verdient. Wat Andries ook belangrijk vind is de gelijkwaardigheid tussen de mens. Hij heeft een enorme hekel aan discriminatie. Discriminatie is het achterstellen van mensen met bijvoorbeeld een andere huidskleur of uit een ander land komen. Voor hem is ieder mens hetzelfde waard. Of hij nou bijvoorbeeld zwart is of blank of christen of moslim voor hem is iedereen evenveel waard. Een groep Feyenoord-supporters maakten discriminerende opmerkingen over joden. Andries vond dat heel erg omdat ze hiermee de Ajax-supporters probeerden te pesten. Maar ze hebben allemaal geen idee van wat ze zeggen maar tegelijkertijd gelovige joden er diep mee kunnen kwetsen. Hij vindt het eigenlijk ook wel een beetje de schuld van Ajax zelf omdat ze zichzelf een ‘jodenclub’ noemen. Andries vindt dat nergens op slaan. 2. Wie is de mens? Het humanisme ziet de mens als vrij wezen. Ze bedoelen hiermee dat ieder mens een eigen wil heeft en over verstandelijke vermogens beschikt. In tegenstelling tot een dier kan een mens redeneren en keuzes maken. Bijvoorbeeld: Als een dier honger heeft, eet het. Een dier doet de dingen die hij denkt te moeten doen. Als een mens honger heeft, kán maar hoéft hij niet te eten. Hij kan het weigeren. Zo kunnen mensen dus in een hongerstaking gaan zelf totdat ze er aan doodgaan. Mensen hebben netzo als dieren instincten maar we kunnen deze onder controle houden en de dieren niet. En de mens heeft ook een moreel besef, een geweten. Er wordt hiermee bedoelt dat we het verschil weten tussen goed en kwaad. Dat mensen vrij zijn betekent niet dat de mens geen rekening hoeft te houden met anderen. Regels zijn nodig omdat de samenleving een enorme puinhoop wordt. Vrijheid is dus prima zoland de ander maar geen last van je heeft.
Een voorbeeld: Twee maanden geleden werd bij Andries in de stad een jongen mishandeld. De daders hadden teveel gedronken en waren dus dronken. Ze vielen mensen op straat lastig en zochten ruzie. Het slachtoffer werd aangesproken en reageerde daar op. Ze hebben de jongen in elkaar geslagen en toen hij op de grond lag netzo lang tegen hem aangetrapt totdat hij buiten bewust zijn raakte. De omstanders durfden niet in te grijpen omdat ze bang waren zelf mishandeld te worden. 3. Hoe leven mensen met elkaar samen? Onlangs werd op TV een reportage uitgezonden over pesten. Kinderen op een school die het leven van een leerling zuur maakten door hem te treiteren en hem belachelijk te maken. Een kind kan er helemaal aan kapot gaan. Vaak beseffen degenen die kinderen pesten niet wat de gevolgen kunnen zijn bij zo’n kind en wat ze zo’n kind wel niet kunnen aanrichten. In Andries zijn klas wordt ook wel eens gepest. Hij heeft daar eens wat over gezegd: Pesten getuigt niet van respect voor je medemens. Andries vindt respect heel erg belangrijk. 4. Hoe gaan mensen om met lijden en dood? Andries heeft een vriend die sinds drie maanden ernstig ziek is. Zijn vriend heeft kanker. Volgens de doktoren heeft zijn vriend een goede kans dat alles weer overgaat. Mensen kunnen er vaak niets aandoen dat ze ziek worden. Maar niet al het lijden valt buiten de verantwoordelijkheid van mensen. Het meeste verdriet word door mensen veroorzaakt. Denk maar aan pesten, seksueel misbruik van kinderen, oorlog en honger bijvoorbeeld. Daar hebben menselijk gewoonlijk dus bijna altijd zelf de schuld aan. Als het gaat over de dood is er nog iets anders. Het humanisme vindt dat de mens zelf moet kunnen beslissen over leven en dood. Als bijvoorbeeld een meisje ongewenst zwanger raakt, moet ze zelf kunnen beslissen of ze abortus wil plegen of niet omdat het haar lichaam is. Hetzelfde geldt voor euthanasie. Er zijn mensen die erg veel pijn lijden en liever dood dan levend zijn omdat ze het leven dan als een last gaan zien. Deze mensen moeten een arts kunnen verzoeken om hen te helpen bij een menswaardige, zachte dood. Dit moet dan natuurlijk wel op eigen verzoek zijn.
5. Wat is tijd? Voor een humanist is de toekomst erg belangrijk. Het gaat erom dat we tijdens ons leven samen werken aan een betere wereld. Een van Andries zijn vrienden gelooft in leven na de dood. Hij zegt dat hij in de hemel komt na zijn dood. Andries zelf gelooft dat niet. Hij denkt dat het gewoon afgelopen is als je doodgaat. Andries gelooft niet in God en ook niet in een leven na de dood. Hij zegt: Als ik doodga, is het echt afgelopen met mij. Hij vindt al die verhalen over de hemel en een hergeboorte (reincarnatie) maar fabeltjes. Sommige mensen verlangen na een leven na de dood. Ze hebben namelijk moeite met de gedachte dat er niks is na dit leven. Wetenschappelijk valt een leven na de dood niet te bewijzen. Bovendien vindt Andries het veel belangrijk om ons nu in te zetten voor een leefbare wereld. 6. Wat is de natuur? De natuur is belangrijk. Doen we de natuur geweld, dan doen we ons zelf geweld. Wij zijn namelijk zelf een deel van de natuur. Wij onderscheiden ons van dieren en planten omdat wij een vrije wil hebben en verstand. Wat we gemeenschappelijk hebben met dieren is het instinctieve. Als dieren aangevallen worden, verdedigen ze zichzelf wij als mensen doen dat ook. Mensen zijn op allerlei manieren verbonden met de natuur. Zo krijgen wij door het broeikaseffect te maken met een opgewarmde aarde waardoor het klimaat zachter wordt: hogere temperaturen, meer neerslag. Gevolg: meer overstromingen. Vandaar dat wij het broeikaseffect moeten terugdringen. Me moeten veel milieuvriendelijker moeten leven. Maken we de natuur kapot, dan maken we ons zelf ook kapot! Mensen kunnen gebruik maken van dieren en planten voor voedsel. We zeggen dan: planten en dieren hebben voor de mens een gebruikswaarde of instrumentele waarde. Maar planten en dieren hebben ook innerlijke waarde. Ze verdienen daarom ook respect omdat zij ook een waarde in zichzelf hebben. Dus moeten we er voorzichtig mee omgaan. Zo mogen bijvoorbeeld mensen niet zonder goede redenen bij planten of dieren schade veroorzaken. Een sirieuze reden is de menselijke behoefte aan voedsel. Daarvoor moet de natuur af en toe gekwetst worden. Anders loopt de gezondheid en het leven van mensen gevaar. Het leven van mensen weegt dan zwaarder (is dus in dat geval belangrijker) dan de schade aan de natuur. B. 3. Je beschrijft een Humanistische organisatie Humanistische Organisatie Ik heb gekozen voor de organisatie: HIVOS
HIVOS staat voor: Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking
Wat is en wat doet HIVOS: Hivos is een Nederlandse, niet-gouvernementele organisatie die handelt vanuit humanistische waarden. Hivos wil een bijdrage leveren aan een vrije, eerlijke en duurzame wereld, waarin burgers - vrouwen en mannen - gelijke toegang hebben tot hulpbronnen, kansen en markten, en actief en gelijkwaardig kunnen deelnemen aan besluitvormingsprocessen die bepalend zijn voor hun leven, hun maatschappij en hun toekomst. Dit stukje heb ik van internet dat op de site: www.hivos.nl staat. HIVOS wil dat alle mensen gelijkwaardig zijn. Ze willen ook dat iedereen elkaar helpt en elkaar steunt en dat er geen verschillen meer zijn in rijk en arm. Samenwerking: De kracht van Hivos zit voor een belangrijk deel in de grote hoeveelheid partners met wie wij werken en die we samenbrengen. Dit geldt niet alleen voor de activiteiten in het zuiden. Ook met noordelijke organisaties en netwerken heeft Hivos zich op verschillende manieren verbonden. Met een rijke schakering aan organisaties bestaan banden en samenwerkingsprojecten. Doelstelling HIVOS: Hivos' doelstelling is een bijdrage te leveren aan een democratische, pluriforme wereld waarin alle mensen - vrouwen en mannen - gelijke rechten en kansen hebben om deel te nemen aan besluitvormingsprocessen die hun leven bepalen, en waarin rechtvaardigheid en duurzame ontwikkeling gewaarborgd zijn. Zowel rechtvaardigheid als duurzame ontwikkeling kunnen niet zonder gendergelijkheid tot stand worden gebracht en kennen verschillende dimensies - sociale, politieke, economische, ecologische en culturele - die een samenhangende aanpak vragen. Dit stukje heb ik ook van internet ook van de site:
www.hivos.nl

REACTIES

D.

D.

gthhgfhudjgfguiyjgfdryukvhsjfkyguifxyreuiozlghdfuklhbvruigydfui

6 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.