Hindoe feesten

Beoordeling 6
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 3e klas vwo | 1645 woorden
  • 6 oktober 2001
  • 269 keer beoordeeld
Cijfer 6
269 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

1 Inleiding.

Hindoe feesten zijn vrolijke levendige gebeurtenissen. Hierbij doet de hele familie, de hele gemeenschap of het hele dorp mee. Er zijn het hele jaar door honderden feesten. Op sommige feestdagen wordt de geboorte of een belangrijke gebeurtenis uit het leven van sommige goden gevierd. Andere feestdagen zijn verbonden met het wisselen van de seizoenen, de oogsttijd of gebeurtenissen in de familie. De meeste feesten in het Hindoeïsme hebben te maken met de tijdsrekening. Er zijn twee van dergelijke berekeningen, één volgens de zon en één volgens de maan. In het algemeen is de tijd van de wassende maan en een sterker wordende zon een gunstige periode, wordt de zon zwakker dan is het ongunstig. Vele feesten worden alleen gevierd in bepaalde streken of in bepaalde kringen en zijn bij anderen onbekend. De meeste hindoes vieren in elk geval het feesten van Divali, Holi, het badfeest (Kumbh Mela) en Dusehra. Voorbeelden van andere feesten zijn:, Raksha Bandhan, Pitri Poedja en vele familie/dorpsfeesten.

2 Vragen stelling,

1. Wij hebben belangrijke christelijke feesten zoals Kerstmis en
Pasen, maar wat zijn de belangrijkste feesten in het Hindoeïsme?

2. Zijn Hindoeïstische feesten aan één god of aan meerdere goden gewijd? Dus wat is de aanleiding tot een feest in het Hindoeïsme?

3. Zijn Hindoeïstische feesten hetzelfde in de hele wereld?

4. Op welke manieren worden de belangrijkste feesten gevierd?

5. Is er iets gezamelijks tussen de westerse / katholieke / christelijke en Hindoeïstische feesten?

3 Het feest van Divali:

De naam Divali komt van “Dipavali”. In het Sanscriet betekend dat: “rij van lichten”. Het feest wordt eind oktober / begin november gevierd. Overal in en om het huis worden brandende olielampjes of kaarsen gezet. De kinderen houden optochten met olielampjes en laten ze daarna in rivieren, meren of vijvers drijven. De lichten worden aangestoken om Rama naar huis terug te begeleiden en het is de overwinning van het licht op de duisternis. Het is ook een soort opoffering, ze branden om de wereld licht te brengen. Alle huizen worden schoon gemaakt en opnieuw geschilderd. Met een rode verf worden door vrouwen tekens geschilderd bij de ingang en op de vloeren van huizen. De meisjes en vrouwen beschilderen ook hun handen en voeten met deze rode verf. De mensen geven elkaar kaartjes en cadeaus in de vorm van zilver of nieuwe kleren. Er worden speciale gerechten bereid en er wordt heel veel vuurwerk afgeschoten. Het Divali feest wordt ook wel het Hindoeïstische nieuwjaars feest genoemd. Op deze feestdag wordt de godin Lakshmi vereerd. Lakshmi is de godin van de voorspoed, dus in winkels, fabrieken en kantoren begint men op deze dag een nieuwe boekhouding. Het feest duurt ongeveer een week.

Op de pagina hiernaast is een afbeelding te zien van deze godin. Zij is de vrouw van Visjnoe. Lakshmi draagt hier goud als symbool van materiële welstand. Zij is gekleed in goud en rozerood, en zij is omgeven door lotusbloemen (dit is een symbool van voorspoed en geluk). De pauw naast haar is symbool voor onsterfelijkheid.

4 Het Holi of Phagua feest,

Holi is een heel vrolijk feest. Het wordt gevierd aan het begin van het hete seizoen in
India (bij ons februari/maart) Op de avond voor Holi worden vreugdevuren aangestoken, hierna word een pop in de gedaante van de valse heks Holika verbrand. De volgende dag vallen alle grenzen tussen de rangen en standen weg. Leerlingen rennen op straat achter hun leraren aan en arbeiders zitten hun bazen achterna. Iedereen gooit met ballonnen gevuld met gekleurd water, poeder en confetti naar elkaar. Maar ook reukwater en parfum word naar elkaar gegooid. Ook houd men elkaar voor de gek met zelf verzonnen boodschappen en trekt men zingend en lachend langs de huizen. ’s Avonds gaat iedereen in bad, trekt schone kleren aan en vervolgens gaan ze bij familie en vrienden op bezoek om deze een vrolijk Holi te wensen. Tijdens het feest worden in India vaak gele en groene kleren gedragen, deze symboliseren de lente en de groene aarde.

5 Kumbh Mela of het feest van de Kruik,

Dit wil je ook lezen:

Om de twaalf jaar wordt Kumbh Mela of het heilige feest van de Kruik gehouden. Tijdens Kumbh Mela nemen miljoenen pelgrims en duizenden naakten sadhu’s een bad in de Ganges om al hun zonden weg te wassen. De deelnemers zijn ondergebracht in honderdduizenden tenten. Elke sekte, elke kloosterorde, elke yogaschool en elke goeroe met rijke volgelingen heeft een eigen omheind kamp. De hele nacht klinkt er godsdienstige muziek, overal wordt gebeden. Heel vroeg beginnen de eerste pelgrims over de pontonbruggen te lopen richting de Sangam, de samenvloeiing van de Ganges en de Jamuna. Daar trekken de mannen hun bovenkleding uit, maar de vrouwen stappen met de kleren aan het donkere water in, en nemen een diepe duik. De temperatuur van het water komt net boven het vriespunt. Met de hand gieten ze druppels over de middenscheiding van hun haar. Hierna nemen ze drie slokjes water en klimmen weer op de oever. Daar staat de volgende groep mensen al klaar om precies hetzelfde te doen. Tegen de tijd dat het licht wordt, zijn de leden van de lagere kasten al weg. De Sangam is nu van de brahmanen. Waarom doen ze dit? Hindoes geloven heilig, dat demonen de “Kumbh”, de kruik met onsterfelijk makende nectar, hadden meegenomen maar dat de zoon van de god Indra de kruik weer had weten te bemachtigen. Tijdens de strijd om de kruik zijn druppels nectar in de Ganges gemorst. Hierdoor werd het water heilig en wie zich erin wast geneest van zijn ziekten en wast al zijn zonden weg.

6 Dusehra

Het Dusehra feest vindt plaats in de maanden september en oktober en wordt door alle Hindoes gevierd. Maar het wordt niet overal op dezelfde manier gevierd. In Noord India is het feest verbonden met zaaien. In kleine schaaltjes wordt gerst gezaaid. De jonge plantjes krijgen een speciale plaats op het huisaltaar. In Oost India wordt de overwinning herdacht van godin Durga op de kwade buffel. Op deze feestdag worden grote beelden van godin Durga gemaakt. Zij draagt veel wapens om boze geesten mee te bestrijden. De overwonnen buffel ligt aan haar voeten. Aan het eind van de feestdag gaat men in optocht met het papieren beeld naar een rivier of meer. Ze leggen het beeld in het water en het zinkt langzaam weg. Daarmee is het feest afgelopen. In weer andere delen van India viert men de overwinning van de god Rama op de duivelse koning Ravana (Rama is een verschijningsvorm van Visjnoe op aarde). Rahma werd uit het koninkrijk verbannen en moest in het bos leven. Zijn mooie vrouw Sita werd ontvoerd door de slechte Ravana. Met behulp van zijn Hanuman en zijn apen-leger versloeg Rama de koning. Het verhaal over Rama staat in het heilige Hindoeboek Ramayana. Dit verhaal wordt opgevoerd tijdens het Dusehra feest. Het spel heet Rama Lila. Op de 10e en laatste dag van het feest schiet de hoofdrolspeler (Rama) in een reusachtig papieren beeld gevuld met vuurwerk. Het beeld stelt Ravana voor. De duivelse koning ontploft met een geweldige knal.

Het werkstuk gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen
Gids Eindexamens

Alles wat je moet weten over de eindexamens

Het Dusehra feest vindt plaats in de maanden september en oktober en wordt door alle Hindoes gevierd. Maar het wordt niet overal op dezelfde manier gevierd. In Noord India is het feest verbonden met zaaien. In kleine schaaltjes wordt gerst gezaaid. De jonge plantjes krijgen een speciale plaats op het huisaltaar. In Oost India wordt de overwinning herdacht van godin Durga op de kwade buffel. Op deze feestdag worden grote beelden van godin Durga gemaakt. Zij draagt veel wapens om boze geesten mee te bestrijden. De overwonnen buffel ligt aan haar voeten. Aan het eind van de feestdag gaat men in optocht met het papieren beeld naar een rivier of meer. Ze leggen het beeld in het water en het zinkt langzaam weg. Daarmee is het feest afgelopen. In weer andere delen van India viert men de overwinning van de god Rama op de duivelse koning Ravana (Rama is een verschijningsvorm van Visjnoe op aarde). Rahma werd uit het koninkrijk verbannen en moest in het bos leven. Zijn mooie vrouw Sita werd ontvoerd door de slechte Ravana. Met behulp van zijn Hanuman en zijn apen-leger versloeg Rama de koning. Het verhaal over Rama staat in het heilige Hindoeboek Ramayana. Dit verhaal wordt opgevoerd tijdens het Dusehra feest. Het spel heet Rama Lila. Op de 10e en laatste dag van het feest schiet de hoofdrolspeler (Rama) in een reusachtig papieren beeld gevuld met vuurwerk. Het beeld stelt Ravana voor. De duivelse koning ontploft met een geweldige knal.

7 Andere Hindoe feesten,

7.1 Raksha Bandhan, Raksha Bandhan is een typisch familiefeest welke in augustus plaatsvind. Zusjes binden felgekleurde armbanden “Rakhis” genoemd, om de rechterpols van hun broers of om de rechterpols van de jongens van wie ze hulp en bescherming verwachten. De meisjes bieden de jongens een balletje gemaakt van suiker en melk aan. Hiervoor in ruil moeten de jongens geld of cadeaus geven.

7.2 Pitri Poedja, Dit is een feest dat wordt gehouden ter ere van de voorouders. Hindoes hebben verplichtingen ten opzichte van de ouders en voorouders. De schuld aan de ouders wordt afgelost door de ouders te verzorgen als ze oud worden. De schuld aan de voorouders wordt afgelost tijdens Pitri Poedja. De voorouders krijgen voedsel en bloemen als offergaven, er wordt voor hen gebeden en gevraagd om bescherming voor het komende jaar. Volgens de religieuze voorschriften moet de oudste zoon de offerplicht uitvoeren, daarom is het voor hindoes zeer belangrijk om een zoon te hebben.

7.3 Dorpsfeesten, Dorpsfeesten zijn speciale dagen die veel dorpen hebben om te vieren dat de rijst- of de tarwe- oogst binnen is, maar er zijn ook feesten waarin op een bepaalde dag de koeien met kransen worden versierd.

8 Wat hebben wij geleerd tijdens het maken van dit werkstuk,

Het eerste wat ons is opgevallen, was het feit dat hindoes gelovig maar tolerant zijn. Je mag op veel manieren geloven. Wij vonden het heel opvallend dat er veel symbolen gebruikt worden (kleuren, lichten enz), maar ook dat er aan feest heel veel tijd en moeite vooraf gaat. Er worden speciale beelden en figuren van papier, hout en soms zelfs beton gemaakt. Huizen worden schoon gemaakt, speciale gerechten worden bereiden en er worden nieuwe kleren gekocht. Opvallend is dat bij bijna alle feesten het kastesysteem gehandhaafd blijft, maar bij het Holi feest is dat niet het geval. Het Holi feest lijkt heel erg op stuntdag op onze school. In sommige opzichten lijken de meeste Hindoeïstische feesten op onze westerse feesten, wij gebruiken bij onze feesten ook licht, muziek, offers e.d. maar het geloof en de familiebanden zijn in het Hindoeïsme veel sterker dan bij ons. Wat bij elk feest toch weer terug komt is dat het goede altijd het kwade overwint.

8.2 Taakverdeling

Wij hebben alle informatie samen op- en uitgezocht, samen de vragen stelling bedacht. Ieder zelf een aantal vragen beantwoord en dit op de computer ingetikt. Op het einde hebben wij alles samen tot een mooi geheel gebracht, en een conclusie geschreven.

9 Bron opgave,

1. Hindoeïsme door R. Kronenburg, ISBN, 1997

2. Wat weten we over Hindoeïsme? – A. Ganeri, ISBN, 1995

3. De wereld van de Hindoes – P. Bahree, ISBN, 1998

4. Nederland – wereldland – P. van Schaik, I. stam, ISBN, 1999

5. Godsdiensten van de wereld, P. B. Clarke, ISBN, 1993

6. India, Goden als mensen – W. Calleweart, ISBN, 1991

7. NRC Handelsblad, April 2001 – extra bijlage

8. Internet, www.suyamedia.nl

9. Internet, www.boolywood.com

REACTIES

M.

M.

het feest van de kruik bestaat helemaal niet!!!!!!!!!!!!!!!

17 jaar geleden

A.

A.

hey dj ik vind het een goed werkstuk alleen de site sie je hebt opgegeven suyamedia bestaat niet dus dat wou ik zeggen laterzzzzzzzzzz

18 jaar geleden

S.

S.

ik vind het goede informatie!

11 jaar geleden

M.

M.

slecht:P...
grapje haha supergoed

11 jaar geleden

M.

M.

Bedankt man!
Goeie informatie (had ik echt nodig bij mijn godsdienst huiswerk )

10 jaar geleden

W.

W.

interesant ik gebruik de informatie

10 jaar geleden

P.

P.

misschien dieper ingaan op de feesten in nederland

7 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.