Foster Parents Plan

Beoordeling 7.3
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 3e klas havo | 604 woorden
  • 15 maart 2002
  • 26 keer beoordeeld
Cijfer 7.3
26 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Check check, dubbelcheck!

Heb jij tweestapsverificatie al ingesteld op je accounts? Tweestapsverificatie is jouw tweede slot op de deur 🔐. Met tweestapsverificatie heb je 99,9 procent minder kans dat je account gehackt wordt. Check hoe jij je accounts beter kunt beveiligen!

Meer informatie
Werkstuk Arme en Rijk: Foster Parents Plan Inleiding: Het werkstuk moet over arm en rijk gaan dus wij vonden het Foster Parents Plan wel geschikt. Het Foster Parents Plan stelt zich tot taak blijvende verbeteringen te bewerkstelligen in het leven van kansarme kinderen in ontwikkelingslanden. We vonden dit de moeite waard om er een werkstuk over te maken. Hoofdstuk 1: Geschiedenis Foster Parents Plan In 1937 werd de basis voor het Foster Parents Plan gelegd. Tijdens de Spaanse Burgeroorlog zette Foster Parents Plan zich in voor jonge slachtoffertjes, zoals bijvoorbeeld wezen en dakloze kinderen. Inmiddels is het Foster Parents Plan uitgegroeid tot een van de grootste, kindgerichte ontwikkelingsoranisaties. Foster Parents Plan breidde de activiteiten na 1945 uit. De organisatie trok zich het lot aan van de kinderen en gezinnen die hadden geleden als gevolg van de Tweede Wereldoorlog. In de jaren 50 verbeterde de situatie in Europa geleidelijk. Daarom versschoof Foster Parents Plan de focus van de werkzaamheden naar landen waar slechte sociaal-economische omstandigheden voortduurden. Het zwaartepunt kwam te liggen in arme landen buiten Europa. Tegenwoordig werkt Foster Parents Plan in meer dan 40 ontwikkelingslan Latijns Amerika, Afrika en Azië. Wereldwijd staan bij Foster Parents Plan inmiddels meer dan een miljoen Foster Parent-kinderen ingeschreven
Hoofdstuk 2
Wat is Foster Parents Plan?
Foster Parents Plan is een internationale humanitaire ontwikkelingsorganisatie, die zich al meer dan 60 jaar inzet voor kansarme kinderen in ontwikkelingslanden. Vanuit meer dan 140 kantoren in ruim 40 ontwikkelingslanden voert Foster ParentsPlan kindgerichte ontwikkelingsprojecten uit.dit gebeurt in nauw overleg en samenwerking met direct betrokkenen van het kind n het kind zelf. Alle projecten staan in het teken va de verbetering van de levensomstandigheden in de directe omgeving van het kind. Foster Parents Plan zet zich in om blijvende verbeteringen tot stand te brengen in het leven van kansarme kinderen in ontwikkelingslanden door: - kansarme kinderen, hun familie en de gemeenschap waarin zij leven in staat te stellen in hun basisbehoeften te voorzien en hen meer mogelijkheden te geven volledig deel te nemen in de samenleving; - het aanmoedigen van contact tussen mensen van verschillende landen en culturen om onderling begrip en samenhorigheidsgevoel te bevorderen; - het verdedigen van rechten en belangen van kinderen, waar ook ter wereld. Hoofdstuk 3
Wat doet Foster Parents Plan?
Alle projecten van Foster Parents Plan komen tot stand in nauw overleg met de ouders, familieleden en dorpsgenoten van de Foster Parent-kinderen en worden in samenwerking met hen uitgevoerd. Foster Parents Plan is geen geldgever, maar stelt planmatig geld beschikbaar voor initiatief. Foster Parents Plan gelooft namelijk in een actieve bijdrage van de mensen zelf. En alleen investeringen in oplossingen die door de mensen zelf worden aangedragen, zorgen op de lange duur voor een werkelijke verbetering. Als armoede niet op meerdere fronten tegelijk bestreden wordt, houdt armoede armoede in stand: gebrek aan inkomen betekent ondervoeding, betekent een slechte gezondheid, betekent leerproblemen, betekent gebrek aan scholing, betekent geen werk, betekent geen inkomen
Om deze “cirkel” van armoede blijvend te doorbreken kiest Foster Parents Plan voor een aanpak waarbij op 5 aandachtsgebieden, die niet los van elkaar te zien zijn, wordt gewerkt: - beter onderwijs - betere leefomgeving - betere gezondheidszorg - inkomensverbetering - meer communicatie hoofdstuk 4
Werken bij Foster Parents Plan
Foster Parents Plan Nederland is gevestigd in Amsterdam. De belangrijkste taken van Foster Parents Plan Nederland zijn marketing, rapportage en voorlichting aan de donateurs, en het vergemakkelijken van het contact tussen Foster Parents en de Foster Parent-kinderen. De organisatie kenmerkt zich door haar hoge kwaliteitsbewustzijn, doelgerichtheid en efficiency. Vrijwilligerswerk Ruim 700 vrijwilligers, verspreid over 25 regio’s in Nederland, zetten zich enthousiast in als voorlichters van Foster Parents Plan. Zo geven zij bredere bekendheid aan de werkwijze van de organisatie

REACTIES

R.

R.

in België worden zelfs nog alleenstaande vrouwen en kinderen van gescheiden ouders jarenlang misbruikt en uitgebuit, waarom daar niet eens iets aan doen.

5 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.