Examenkandidaten gezocht!
We zoeken nog een aantal examenkandidaten die (voor moneys) hun frustraties, verdriet, of blijdschap willen uiten na afloop van de examens. Solliciteer voor 3 maart als eindexamenvlogger!

Meedoen

De plaats van de vrouw in verschillende godsdiensten

Beoordeling 8
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • Klas onbekend | 2117 woorden
  • 19 februari 2000
  • 732 keer beoordeeld
Cijfer 8
732 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Dit zijn de 5 irritantste type leraren

Die ene docent die altijd met een koffieadem over je heen hangt tijdens de uitleg van een lastige wiskundeformule of de veel te jolige gymnast: sommige leraren lijken meer op karakters uit een sitcom dan op echte docenten. En de irritantste? Dat zijn deze 5 types 👇

Bekijk ze hier
Inleiding Overal worden vrouwen nog onderdrukt. Maar het feminisme doet steeds meer haar best om dit te laten verdwijnen. Worden vrouwen nog wel echt onderdrukt? En hoe zit dat in de godsdiensten? Over deze vragen zal mijn werkstuk gaan. Ik bespreek de rol van de vrouw in het Christendom, de Islam en het Jodendom. Ik zal ook de oorzaken proberen te vinden. Tot slot zal ik de drie godsdiensten en vrouwen daarin vergelijken. Ik hoop dat u ervan zult genieten! Ik begin met een paar uitspraken van godsdienstige mannen over vrouwen. `De vrouw wordt door de wet beschouwd als akker, en de man als zaad(...) Als men het mannelijk vermogen tot verwekken vergelijkt met het vrouwelijk vermogen, wordt het mannelijke superieur bevonden, want de nakomelingen worden gekenmerkt door de tekenen van het mannelijk vermogen' Wetten van Manou (India)
`De man hoeft zij hoofd niet te bedekken, omdat hij een afspiegeling is van God. Maar de vrouw is de afspiegeling van de man. Daarom moet zij op haar hoofd een teken van onderwerping dragen' De Bijbel (Christendom) `De vrouw: een kameel die God ons geeft om de woestijn van het leven te doorkruisen' Koran (Islam) `Vrouwen zijn meedogenloos. Ze zijn begiftigd met meedogenloze kracht (...) Ze zijn nooit bevredigd door een enkel wezen van het andere geslacht' Mahabhrata `Dank u, God, dat u mij als man geboren hebt laten worden' Dagelijks gebed van de Joden
Deze uitspraken zijn erg heftig. Natuurlijk zijn deze uitspraken uit hun context gehaald of vroeger gezegd. Het staat er echter wel. Zijn deze godsdiensten oorzaak van de eeuwenlange vrouwenonderdrukking? Is er de afgelopen jaren genoeg veranderd? En wat is precies verdrukking, worden vrouwen nog wel verdrukt? Catharina Halkes schrijft in haar boekje `Met Mirjam is het begonnen' het volgende: "Wat is nu precies verdrukking? vragen mannen mij dan. Het zij hier nog eens gezegd: dat de ene sekse heeft bepaald en doorgaat nog steeds te weten wie de andere sekse is, hoe ze zich moet gedragen, welke rollen ze maar mag/kan vervullen en welke waarden daaraan gehecht dienen te worden" De rol van de vrouw in het christendom De bijbel is de leidraad in het christendom. De bijbel schrijft de wet voor daar moeten alle christen zich aan houden. Christen belijden dit ook in hun belijdenis. In de bijbel staan veel teksten en stukken die nadelig zijn voor vrouwen. Er staat dat de vrouw moet zwijgen, dat de vrouw slecht is en meer van dat soort dwaze uitspraken. Vooral Paulus had het, mijn inziens, niet zo op de vrouwen. Hij benadrukt dat de vrouw moet zwijgen in de kerk. Veel christen trekken daaruit de conclusie dat vrouwen niet in het ambt mogen. Dat betekent dat ze geen leidinggevende functie mogen bekleden, zoals dominee of priester.
Twee uitspraken van Paulus "De man is het hoofd van de vrouw, zoals Christus het hoofd van de man is" "Laten de vrouwen op bijeenkomsten zwijgen" Toch zegt Paulus ook andere dingen. In 1 Korintiers 12 en Efeze 4. Daarin staat namelijk dat de Heilige Geest, dat is een geest die God heeft gestuurd om christenen op aarde te ondersteunen, gaven heeft gegeven aan iedereen. Niet alleen voor mannen. Ook niet via een vaste rolverdeling. Dus niet dat mannen leidinggevende gaven hebben en vrouwen dienende gaven. Hiermee geeft Paulus en de bijbel ook gelijkheid aan. Jezus ziet vrouwen ook als gelijken. In zijn gelijkenissen gebruikt hij niet alleen mannelijke beelden, maar ook vrouwelijke. Hij komt op voor Maria van Magdalena, die zelfs hoer is en hij geneest op de sabbat een `onreine' vrouw die al jarenlang gebukt gaat onder zware pijnen. Toch blijven die vele vrouw-onvriendelijke teksten en uitspraken in de bijbel staan. Ook zijn vrouwen eeuwenlang onderdrukt in het christendom. De oorzaak kan veel dingen zijn. Het ligt natuurlijk in de hele geschiedenis dat vrouwen worden gezien als het mindere geslacht en dat werkt ook door in het christendom. Net zoals dat het geval is in andere godsdiensten. De geschiedenis is grotendeels bepaald door mannen, de bijbel is dus ook uit mannelijk perspectief geschreven. Eigenlijk zou je die uitspraken met een korreltje zout moeten nemen. Maar toch is de bijbel wel de leidraad van het christendom. De bijbel zou dan anders gelezen moeten worden, maar dat is onduidelijk. Dit verklaart dus ook dat er verschillen van mening over dit onderwerp tussen de christenen zijn. Mensen die de bijbel echt `letterlijk' nemen, zullen bijvoorbeeld geen vrouwen in het ambt willen. Mensen die de bijbel lezen en het willen toepassen op deze tijd, die zullen daar waarschijnlijk minder moeit mee hebben. De vraag is alleen, wat heb je dan eigenlijk aan een bijbel? De samenleving wordt steeds vrijer, steeds meer dingen die in de bijbel verboden worden mogen nu wel. Als een christen zich daar ook steeds aan aanpast, dan heeft de bijbel weinig zin. Aan de andere kant als een christen gewoon door gaat met leven precies volgens de bijbel, dan gebruikt diegene z'n eigen verstand bijna niet meer. Daarom denk ik dat je niet kunt zeggen dat je leeft volgens de bijbel. De bijbel kan misschien wel een basis zijn, maar echt volgens de bijbel leven is gewoon onmogelijk. Om in het christendom vragen als deze te kunnen beantwoorden is de feministische theologie ontstaan. De feministische theologie houdt zich bezig met een aantal dingen om meer acceptatie voor vrouwen te krijgen binnen de kerk. De rol van de vrouw in de islam "Zij, van wij gij opstandigheid vreest, vermaan haar! Verban haar naar haar rustplaats en sla haar!" Koran "Nooit zal een volk dat zijn zaken aan een vrouw toevertrouwd voorspoed kennen" Koran
Zoals ook wel blijkt uit deze twee citaten uit de Koran, moet de vrouw onderdanig zijn aan de man volgens de Islam. De islamitische mannen zien vrouwen als onnozel. Ze mogen er wel zijn, maar onder bepaalde voorwaarden. Ze hebben hun eigen plaats in het leven. Overduidelijk is die plaats dus onder de mannen. Vrouwen die hier tegen in opstand komen, worden verbannen. Natuurlijk is dat niet overal zo. In de strenge moslimlanden, bijvoorbeeld in het Midden-Oosten, is dit wel heel erg het geval. Vrouwen moeten sluiers dragen, zodat de mannen geen moeite hebben om hun lusten in te moeten houden. De vrouwen doen alles wat de mannen zeggen. Ze doen alles in het huishouden. Hun taak is om de kinderen groot te brengen. Meisjes worden grootgebracht om te trouwen en kindren ter wereld te brengen. Meisjes mogen hun eigen man niet kiezen, dat doen de ouders voor hun. Voor ons, westerlingen, zijn deze dingen wreed en vreemd. Er zijn echter in die landen veel vrouwen die het gewend zijn om zo te leven en ook helemaal niet anders zouden willen leven. Zij zien deze strenge regels als een teken van liefde van hun man. Zij vinden het wreed, als mannen hun vrouw gewoon hun gang laten gaan. Dan stel je ze bloot aan de meedogenloze omgeving. Een vrouw hoeft toch niet buitenshuis te werken? Dat vinden ze gemeen. De man werkt hard genoeg voor de kost. Dat ligt dus aan de cultuur. Jarenlang hebben vrouwen zo geleefd zonder openlijk protest te laten horen. Maar de vraag is natuurlijk of die ontevredenheid niet al bestond. Met de opkomst van het feminisme is er ook in de Islam wat veranderd. Veel minder dan in andere gebieden en godsdiensten en ook lang niet overal, maar langzamerhand kregen vrouwen toch meer rechten. De moslims die in minder strenge landen wonen of in het westen leven soms al als westerse vrouwen en mogen alles. Toch worden mannen heel erg door hun omgeving en familie beïnvloedt. In de film "Not without my daughter" wordt dit goed weergegeven. Een vrouw die met een islamitische man getrouwd is gaat samen met haar man en dochtertje naar zijn land van herkomst, waar zijn familie nog woont. De man wordt zo beïnvloedt dat hij zijn vrouw steeds meer gaat onderdrukken. Ze mag ook niet meer terug naar haar eigen land. Volgens de regels van dat land zijn vrouwen ondergesteld en zijn ze bezit van de man. De dochter is ook van de man. De vrouw mocht wel terug, alleen moest haar dochter blijven. Door een geheime vlucht is het haar toch gelukt om weg te komen. Maar dit soort problemen gebeuren nog overal. Er zijn hele strenge regels voor de vrouwen, boeken vol. Nu is dat wel zo in de hele Islam, maar voor de vrouwen wordt echt elk detail uitvoerig voorgeschreven. Als een vrouw ongesteld is, wordt ze als onrein gezien en mag ze niet meer aan het vlees zitten. Zelfs over de kleinste dingetjes als nagels zijn voorschriften: "Het knippen van de nagels: nagels moeten kort en schoon worden gehouden. De westerse mode van lange vingernagels is niet acceptabel voor en moslimvrouw" Het handboek voor Moslimvrouwen, Huda Khattab

Jongens krijgen een veel vrijere opvoeding dan meisjes. Meisjes moeten maagd zijn als ze trouwen, jongens niet. Dat zorgt dus automatisch voor een onderscheid tussen hoeren en heiligen. Is een meisje geen maagd meer? Dan is ze een hoer. Zoals ik al zei is het erg extreem in de Islam, maar er bestaan natuurlijk ook gematigde moslims, die veel vrijer zijn ten opzichte van al deze regels en machtsverhoudingen. Dat neemt niet weg dat in een groot deel van de islam de vrouw nog steeds heel erg wordt onderdrukt en achtergesteld. De rol van de vrouw in het jodendom "Een vrouw wordt niet opgeroepen voor de Thora vanwege de eer van de gemeente" Talmoed
In het jodendom mogen vrouwen geen leidinggevende functie bekleden. Ze mogen geen voorganger zijn in de synagoge, geen voorzanger, rabbijn of bestuurslid. De Joden leggen dit uit, door te zeggen dat de psychische structuur (emotionaliteit) die afgeleid is van een sociale rol(moederschap) het de vrouwen onmogelijk maakt om objectief en rationeel na te blijven denken. Net als in het christendom zitten er grote verschillen in de rol van de vrouw in verschillende stromingen. De orthodoxe joden, bijvoorbeeld de chassidisme, geven de vrouwen bijna geen rechten. Zij moeten kinderen baren, het huishouden doen, kinderen opvoeden en nog meer van die typisch vrouwelijke dingen. In `The Chosen' van Chaim Potok is het verschil tussen orthodoxe en liberale joden erg goed te zien. Dit boek gaat over twee jongens die erg goed bevriend raken. De een is orthodox en de ander liberaal. De liberale jongen komt in aanraking met de veel strengere stroming van zijn geloof. De regels en ook de rol van de vrouw zijn erg verschillend. De vrouw wordt ook uitgehuwelijkt, maar in de minder strenge stromingen mogen vrouwen zelf hun man kiezen. Andere joden laten vrouwen vrij en die vrouwen mogen net zo leven als veel andere vrouwen. Zij mogen werken, leidinggeven, boeken schrijven enzovoorts. In de Thora hebben vrouwen soms ook wel een doorslaggevende rol. Een voorbeeld is Deborah, een vrouwelijke profeet. Esther, de joodse koningin die door haar man te beïnvloeden het hele joodse volk heeft gered, wordt in het Jodendom ook wel eens de tweede Mozes genoemd. Ook Mozes heeft het Joodse volk gered in Egypte. Hier zijn dus erg veel verschillen te vinden, waar dat aan ligt is moeilijk te zeggen. Het heeft natuurlijk te maken met de interpretatie van de Thora. De orthodoxe Joden vatten alles letterlijk op, en laten de vrouwen inderdaad zwijgen tijdens bijeenkomsten. Zij mogen kinderen baren. Andere Joden gaan meer met hun tijd mee en denken er ook zelf over na. Ne als veel christenen ook doen. Dan mogen de vrouwen een stuk meer. Er zijn tussen het Christendom en Jodendom in dit opzicht dus wel overeenkomsten te vinden. De Islam is strenger tegenover de vrouw. In de Islam zijn er natuurlijk ook mannen die hun vrouw vrijlaten, maar in het Christendom en het Jodendom zijn echt stromingen aan t wijzen waar binnen vrouwen worden vrijgelaten. Dit is in de Islam niet het geval. Oorzaak hiervoor is denk ik de traditie van de Islam. De Islam is veel meer op regels gericht. Ook is de oorsprong van de Islam in het Midden-Oosten en omgeving. Daar zijn de westerse invloeden minder dan in de gebieden waar Joden en Christenen vandaan komen. Het feminisme is immers in het westen begonnen. Het feminisme heeft veel invloed gehad op de positie van de vrouw in de afgelopen jaren, maar het kan nog meer. Dat zal zeker gebeuren. Bronvermelding Vrouwen zijn mislukte mannen, 2000 jaar minachting voor de vrouw in 200 citaten. Benoite Groult, 1995. Op haar plaats? 13 vrouwen over hun positie in kerk en maatschappij. Nynke Dijkstra-Algra e.a., 1992
Bijbelse vrouwen vandaag, facetten van modern vrouwzijn belicht vanuit de bijbel. Jeanne Hendricks, 1983
Het handboek voor Moslimvrouwen
Huda Khabbath, 1996
Sara en Maria, vrouwen in kerk en synagoge
Judith Frishman e.a., 1987
Vrouwen in de Islam
Yamina Benguigui, 1997

REACTIES

H.

H.

Ik zie dat er ongelovelijk veel fouten in staan over de islaam.... Ik erger me er ongelovelijk aan. Er wordt geloof en cultuur door elkaar gehaalt. Dat zijn twee verschillende aspecten, die in de praktijk bij elkaar komen, maar niet van uit een aspect komen. Ik zal u een voorbeeld geven, ik las net dat wanneer een moslima geen maagd meer is ze van uit de ogen van de islaam als hoer wordt aangezien. Dat klopt niet, je wordt gezien als een zondenaar en dat geldt ook voor een man als hij geen maagd meer is. Ik zie dat het een zeer oud verslag is maar het klopt voor geen meter. ik hoop dat jullie het zelf even willen door lezen en beoordelen, want er wordt verkeerde informatie overgebracht.

MVG,
Hind
MBO-studente

13 jaar geleden

R.

R.

Bij het stukje over de islam te eenzijdig beschreven en ook zeer onduidelijk, mag wel wat meer aan veranderd worden, want dat geschreven stukje is niet verantwoord.

15 jaar geleden

O.

O.

Ik heb een opmerking over sommige dingen in je werkstuk. Ik weet niet precies hoe het zit met die andere godsdiensten, maar in de islam is de vrouw totaal gelijk aan elkaar, met ieder zij of haar plichten en rechten. En voor elk regel in de islam is er een duidelijk en rationeel verklaring. En dat er in de koran staat van dat de man de vrouw dan moet slaan, staat er volgens mij niet in. Haal maar eens een vertaalde koran uit de bieb en kijk maar waar het staat. Als je dat kunt bewijzen dan geef ik je gelijk dat het er staat, maar de koran is zo geschreven dat je niet alles letterlijkj moet overnemen. Integendeel, je moet het in figuurlijke betekenis overnemen. Als je wat te opmerken hebt, mail me gerust.

22 jaar geleden

A.

A.

Ik ben het eens tot aan figuurlijk en niet letterlijk. In het werkstuk hierboven wordt er helaas 1 regel uit de Koran getrokken. De Koran staat vol geschreven over goede daden en het verbod om mensen tot slaaf te maken van rente. Maar daar gaat het niet over, er wordt 1 regel geciteerd die de Koran vrouw onvriendelijk moet plaatsen t.o. de Bijbel. Nou kan ik je zeggen dat de Bijbel veel vrouw onvriendelijker is. Verder is de Koran streng t.o. vrouwen en zeker ook streng t.o. mannen.

6 jaar geleden

E.

E.

hoi,
ik ben eline!
ik vind het een heel goed werkstuk omdat jij als een van de weinigen de bronvermelding erbij hebt gezet en dat is toch wel heel belangrijk!!!
groetjes eline

22 jaar geleden

S.

S.

hallo,

Ik heb een aantal opmerkingen. Ik weet niet wat voor een cijfer jij voor dit werkstuk heb gekregen, maar het slaat nergens op wat jij in dit werkstuk, met name over de Islam heb geschreven. Ik weet niet waar je deze informatie vandaan hebt, maar het is allemaal niet waar. Ik zal je het eens uitleggen:

Moslims, zowel mannen als vrouwen zijn 1400 jaar geleden, door de komst van de Profeet Mohammed bevrijd. Voor de komst van de profeet Mohammed werden meisjes levend begraven. Vrouwen werden in het openbaar verkracht. Zoons hadden seksueel contact met hun zusters en hun moeders. Vrouwen werden gezien als vuil, kortom de omstandigheden van vrouwen waren voor de komst van Mohammed slecht. Maar, nadat de profeet Mohammed was gekomen, heeft hij de zwart-wit, man-vrouw, groot-klein, arm-rijk allemaal aan elkaar gelijk gesteld. Hij heeft van Allah de opdracht gekregen om de vrouwen de beschermen, de slaven te bevrijden van hun bazen iedereen aan elkaar gelijk te stellen. Mohammed is gekomen om de mensheid uit het duisternis te bevrijden.

MAAR, wat jij zegt dat vrouwen geen rechten hebben, ik zal je eens wat zeggen, weet je wanneer de vrouwen in het westen pas stemrecht kregen?????? Nee?? dan zou ik dat maar eens gauw gaan opzoeken, maar de vrouw in de islam had 1400 jaar geleden al stemrecht en dit allemaal door de komst van de profeet mohammed en dit zijn de wetten van Allah.

Zuster, ik probeer je niet aan te vallen, maar er staan een heleboel dingen in jou werkstuk die niet kloppen volgens de Koran. Ik raad je aan de koran eens zelf te lezen.

Ik hoop dat ik nog iets van je terug krijg.

Dag sameena19 jaar geleden

A.

A.

ik kan er geen woord aan toevoegen! Die vooringenomenheid en onwetendheid in dit "werkstuk" is echt ongelooflijk! Het is geen werkstuk, maar een stelling gebaseerd op niets.

6 jaar geleden

T.

T.

Hoi,
Bij dezen wil ik je ff laten weten dat jouw wersktuk over 'De onderdrukking van de vrouw' niet juiste informatie bevat. En dan heb ik het vooral over het gedeelte over de vrouw in de islam. De vrouw staat in de islam helemaal niet onderdanig aan de man. De vrouw en de man zijn in de islam gelijk, maar ze hebben een andere positie (andere taken die vervuld moeten worden).
Tegen jou wil ik dus zeggen dat je eerst research moet doen, voordat je dit soort uitspraken doet. Mannen in het Midden-Oosten die hun vrouw onderdrukken, doen dit niet namens de islam. Ze doen dit, omdat ze zich op deze manier 'machtig voelen'.
Ik ben blij dat ik dit misverstand ff de wereld uit heb geholpen. Ik begrijp waar dit misverstand op berust, maar nogmaals dit is onjuist. Ik ben zelf een islamitisch meisje, en geloof me, ik kan het weten.

Liefs Touriya

18 jaar geleden

F.

F.

Ik vond je verslag wel interressant, maar je hebt meer je mening in gezet..
En ik zal je wat zeggen, ik weet dit als moslim zijde, uit de koran gehaald, dat nog de man nog de vrouw allebei maagd moeten zijn totdat ze trouwen.. En de positie van de vrouw is verbeterd met de komst van islam, en onze profeet v.z.m.h.
Hier de een hoofdstuk uit de Koran genaam An- Nisa
19 O jullie die geloven, het is jullie niet toegestaan vrouwen tegen hun wil te erven, noch te verhinderen om wat jullie aan hen gegeven hebben mee te nemen, behalve als zij duidelijk ontucht pleegden. En behandelt hen volgens de voorschriften. En wanneer jullie een afkeer van hen hebben, dan kan het zijn dat jullie een afkeer hebben van iets, terwijl Allah daarin veel goeds gelegd heeft.

Hier zie je dat een vrouw eigenlijk niet uitgehuwelijkt mag worden, maar er zijn moslims die dat verkeerd begrijpen...en naar eigen mening handelen...dus ik zou zeggen bekijk het in de bron,,dus de Koran..niet moeilijk gwn een nlse vertaling net een woordenboek..bij de vrouwen zoeken..en je hebt het...
Ik zou wel met je in contact willen komen, want ik betreur het me als er mensen zijn die gewoon verkeerd denken..

Liefs,
Funda

17 jaar geleden

H.

H.

Ik vind dat je niet goed opzoek bent gegaan daar hoe de positie van de vrouw is in de islaam. En je hebt ook geen correcte informatie over islam staan in je werkstuk.
Bijvoorbeeld: je vertelt in je werkstuk dat mannen geen maagd moeten zijn voor het huwelijk en een vrouw wel. Dat is echt onzein wat de islam eist van beide geslachten maagd te blijven tot hun huwelijk en ze hebben beide soort gelijke straffen van het overtreden van deze regel.
Verder heeft u citaten staan in uw werkstuk, die uit hun context zijn gehaald waardoor het heftiger lijkt dan hoe het uigelegt word in de koran. Bijv bij dat stuk waar staat : en sla haar!, Een man mag zijn vrouw absoluut niet mishandelen en ook neit een klap geven waardoor ze een blauwe plek kan krijgen.
Ik heb 1 advies en dat is als je iets zoekt zoek et dan goed en zet neit halve waarheden in je werkstuk want die maken het alleen zwak:D

14 jaar geleden

I.

I.

De tekst over de Islam klopt voor geen meter. Je zou is de koran moeten bestuderen, dan zou je dit soort onzin niet eens op internet durfen te zetten. Man en vrouw zijn gelijk aan elkaar in de islam. Doe je huiswerk je volgende keer.

13 jaar geleden

A.

A.

hoi
Ik vind dit werkstuk veel te subjectief. Het kan veel mensen kwetsen, vooral de moslims. Want die wordt het slechts beschreven. Sinds de islam waren de rechten van de vrouw juist verbeterd. Veel mensen denken dat de islamitische vrouw geen rechten heeft, omdat ze een hoofddoek moet dragen. Maar in de Koran staat juist beschreven dat een vrouw belangrijk is voor de maatschappij en gelijk is als de man. ik hoop dat je wat van deze en de andere informatie leert.

12 jaar geleden

S.

S.

Wat is dit voor flauwe kul????? Dat zoiets wordt geplaatst op internet! Er zitten zoveel fouten in!! Wat is hier juist de bedoeling van? Werd dit effectief opgezocht of is dit eerder de mening van die auteur? Want het lijkt eerder de mening dan een wetenschappelijk werkstuk! Dit geeft weer dat de persoon die dit schreef een enorme RACIST is!!!!!Dit zorgt voor arrogantie en problemen, en aangezien jullie dit hier zo al lang staan hebben, is het waarschijnlijk ook de bedoeling om voor problemen te zoeken en mensen niet te onderwijzen!!!!!

12 jaar geleden

D.

D.

Meisje, de gehele tekst wat jij hebt gebruikt over moslims klopt niks van!! hahaha, in de KORAN staat dat de man de vrouw niet eens mag slaan. Als je boeken leest over de Profeet Mohammed s.a.w. dan zie je hoe goed hij was voor zijn vrouwen. Hoezo mogen moslim vrouwen niet werken?? Khadija r.a. zij was de vrouw van de Profeet Mohammed, en zij had een eigen handel, zij werkte en mannen werkten voor HAAR!! En over dat nagels knippen, islam heeft HYGIENE erg hoogzitten, dus nagels knippen heeft betrekking tot hygiene, mannen moeten ook regelmatig hun nagels knippen, BEIDE moeten rond de 40 dagen hun nagels knippen, net zoals de schaamstreek scheren en okselhaar, dit allemaal HYGIENE en geldt voor zowel MAN als VROUW.. Wat betreft als de vrouw ongesteld is mag ze GEEN VLEES ETENE?????!!!!!! hahahahhaha nog nooit in me leven gehoord, ze is wel ONREIN, DUhhh bloed is toch niet echt lekker toch, je hoeft dan alleen het gebed niet te verrichten, wij moslims moeten 5 keer per dag bidden en de wassing doen, die wassing OOK HYGIENE! en wat betreft maagdelijkheid niet VOOR MANNEN!! lieve schat lees de koran, zowel de MAN als de VROUW moeten hun KUISHEID bewaren en als de man niet in staat is om te wachten met gemeenschap dan moet hij gauw trouwen, zodat hij zijn lusten niet op de vrouw beoefent. De vrouw wordt in de islam gezien als een PAREL een DIAMANT, de hoofddoek en de bedekking dient omdat de vrouw geen LUSTOBJECT hoort te zijn, maar in haar eigen waarde laten. Als ik 2 snoepjes heb in mijn hand, de ene heeft een papiertje en de andere niet, ik laat ze beide op de grond vallen, welke zou jij daarna willen opeten,met of zonder het papiertje?? Ik denk MET...met dit voorbeeld doel ik op de vrouw, als de vrouw bedekt is, en zichzelf ''bewaard'' voor het huwelijk dan is zij erg waardevol!!

ga geen teksten verzinnen enzo, kom met echte bronnen.... dat van maagdelijkheid dat is gewoon zo door de mens opgenomen, mensen hebben eigen cultuur van gemaakt, en gezegd ach ja voor de jongen is niet zoooo erg...maar dat is het zekerssss wel!!!

wat bertreft vrijere opvoedingen? elk mensen heeft eigen manier van leven, eigen manier van denken enzo, dus elke opvoeding is anders dan de ander, ISLAM is gewoon ISLAM....daaar is geen streng in en geen vrij in....

12 jaar geleden

M.

M.

Wereldwijd lijden zowel moslims als niet-moslims onder de islam en telkens zijn vrouwen de grootste slachtoffers...De vrouw wordt binnen de islam gezien als een lustobject. Om te voorkomen

dat mannen in de war zouden geraken, houdt men dat lustobject zoveel

mogelijk uit de publieke sfeer. Een meisje moet ook maagd blijven.

Daarom houdt men haar steeds in huis. En als ze het huis buitengaat dan

meestal bedekt of in gezelschap van anderen. Heel wat moslimvrouwen en

-meisjes zitten zo in een fysieke kooi....

7 jaar geleden

D.

D.

En vrouwen MOGEN onder geen enkele voorwaarde worden uitgehuwelijkt ZONDER haar toestemming mag zij NIET GEHUWD worden! en dan dat van vrouwen die lkker thuis blijven. ik zit ook thuis en heb 2 kleine kids, eigen keuze ik mag wel werken van mijn man heb ook altijd gewerkt en wil dat ook wel weer in de toekomst maar nu wil ik er zijn voor mijn kinderen, en volledig bij hun opvoeding zijn.. Ik vind dat westerse vrouwen pas worden onderdrukt, ik heb nog een keuze, de nederlandse vrouwen die ik ken MOETEN wel werken, anders kunnnen ze de hypotheek niet betalen etc, dus hup kinderen naar de creche, je mist hun eerste woordje eerst stapjes alles! en onderdrukking is niet dat je een hoofddoek moet dragen dat is mijn eigen keuze!! onderdrukking is als je moet voldoen aan het ideaal beeld van de westerse samenleving, zo bloot mogelijk, anders hoor je er niet bij!!! dat is pas ONDERDRUKKING!!

kan me zo irriteren aan dit soort ideeen over de islam!
Wat betreft DOOR feminisme is er ook wel wat veranderd in de ISLAM?? NOGMAALS ISLAM ZAL NOOIT veranderen, de koran blijft zoals de Profeet Mohammed s.a.w hem heeft gesschreven..niet zoals de Bijbel, die steeds naar eigen wens is veranderd en overgeschreven hahaha, nou meneer de priester ik vind het niet zo leuk dat vrouwen moeten zwijgen als er samenkomsten zijn, en dat ze een hoofddeksel moeten dragen, ach dan veranderen we dat toch even!! haha lachwekkend...

hier een ECHTE BRON UIT DE BIJBEL!!::


Moslim vrouwen worden vaak aangezien dat ze onderdrukt worden, omdat ze een hoofddoek dragen. Deze vrouwen willen juist een hoofddoek dragen, omdat God het wil. Moeder van Jezus (vrede zij met hem), Maria droeg ook een hoofddoek. Ook in de Bijbel staat dat een vrouw een hoofddoek moet dragen: 5 Maar een vrouw maakt haar hoofd te schande wanneer ze met onbedekt hoofd bidt of profeteert, want ze is in dat geval precies hetzelfde als een kaalgeschoren vrouw. 6 Een vrouw die haar hoofd niet bedekt, kan zich maar beter laten kaalknippen. Wanneer ze dat een schande vindt, moet ze haar hoofd bedekken. (1 Korintiërs 11/5-6). In de Bijbel kunnen we verzen lezen waarbij de vrouwen worden onderdrukt: 34 Vrouwen moeten gedurende uw samenkomsten zwijgen. Ze mogen niet spreken, maar moeten ondergeschikt blijven, zoals ook in de wet staat. 35 Als ze iets willen leren, moeten ze het thuis aan hun man vragen, want het is een schande voor een vrouw als ze tijdens een samenkomst spreekt. (1 Korintiërs 14/34)

12 jaar geleden

M.

M.

Beste,
Het onderwerp dat u heeft gekozen spreekt mij aan en is een onderwerp waar ik mij ook al jaren op focus. Maar helaas moet ik zeggen om een werkstuk te schrijven zijn er bronnen nodig, en dan wel relevante en betrouwbare bronnen. De bronnen die u heeft gebruikt vanuit de Koran zijn helaas niet zoals uw andere bronnen benoemd. Ik wil graag weten of u weet uit welke hoofdstukken het zijn.
Ik heb even voor u het netjes onder elkaar gezet:
In de koran staat inderdaad: "... Maar zij (vrouwen) van wie u opstandigheid vreest, vermaant haar en vermijdt haar op de rustplaatsen en slaat [daraba] haar. Maar indien zij gehoorzaam (deugdzaam, godvrezend) zijn, zoekt dan geen weg tegen haar..." (4.34).

In tegenstelling tot het woord darraba (met dubbel r) betekent daraba hooguit zachtjes slaan of vermanen. Bedoeld is dus niet het mishandelen en aftuigen van vrouwen, wat in de tijd dat de koran werd geopenbaard heel gebruikelijk was en dat in sommige samenlevingen - of die nou islamitisch zijn of niet - nog steeds is. Het woord daraba in vers 34 betekent niet alleen (zachtjes) slaan, maar ook vertrekken en scheiden. Het komt in de koran op een aantal plaatsen in diverse betekenissen voor. De laatste betekenis past volgens Laleh Bakhtiar veel beter in de context van de koran, waarin ook op andere plaatsen scheiding is toegestaan. Zo geïnterpreteerd kan een man die het oneens is met zijn vrouw en het niet meer goed krijgt, ook niet na overreding of een afkoelingsperiode, beter van haar weggaan. Deze interpretatie wordt ondersteund door 2:231, waarin gesteld wordt dat een man zijn vrouw niet mag kwellen wanneer hij van haar wil scheiden. Zie meer op http://www.abubakker.nl/0706.htm


Ten tweede zowel voormannen als vrouwen is verplicht om de maagdelijkheid te beschermen. In de Koran hoofdstuk Nour 26, zegt Allah swt: "The bad women for the bad men, and the bad men for the bad women, and the good women for the good men, and the good men for the good women. The latter are innocent of such accusations. They have attained forgiveness and a generous reward."
Hier is slecht niet slecht in de zin van kwaad maar in zijn reinheid, schoonheid, eerlijkheid en maagdelijkheid. Kortom, als jongens wel ontmaagd mogen zijn, wie trouwt er dan met die maagd dames gezien de Koran? Niemand. Ofwel er is hier een gelijkheid in en zij moeten beiden van zelfde niveau zijn.

Ten derde de bron "Nooit zal een volk dat zijn zaken aan een vrouw toevertrouwd voorspoed kennen" heb ik overal gezocht maar kan het niet vinden. Dus als u mij de bron juist geeft dan zal ik er naar kijken.

Ten vierde: ik ben bereid om persoonlijk alle Koran bronnen met betrekking tot vrouw en man verhouding met u door te nemen.

Ik ben een moslima, en ik zeg dit, ik ken geen onderdrukking. Enige onderdrukking zie ik om mij heen van de Westerse maatschappij die probeert om jonge dames al op hele jonge leeftijd te onderdrukken.
Is het geen onderdrukking dat een meisje verplicht voor haar 16de in bed moet geweest zijn met een of meerdere mannen? De juiste kleren moet aantrekken om in de maatschappij geaccepteerd te worden? Het juiste gewicht moet hebben om erbij te horen? Make-up dragen, drinken, uitgaan met verschillende mannen waarbij zij als een stuk vlees wordt gepresenteerd? Is dit recht dat vrouwen krijgen hier? Laten we maar niet beginnen over de salarisverhoudingen en de stemrechten van de vrouw tot voor kort geleden. De houding van Westerlingen "Laten we ons verbergen achter fouten van anderen en niet naar onze eigen fouten kijken" irriteert mij wel eens. Maar goed, dat is cultuur. En ook daarop wil ik iets voegen. Islam is ontstaan in Saoedi Arabië en niet in Marokko of Turkije e.d. Islam is vanuit handel naar buiten gekomen en als een stamhoofd voor een religie koos werd heel de groep moslim. Maar zij wisten niet zo goed wat de Islam was en waarin zij geloofden. Hierbij is er bij velen misgegaan en is er religie-cultuur issue ontstaan. Wat verdere gevolgen heeft gehad tot op de dag van vandaag. Helaas zijn mensen niet perfect en doen zij fouten en praktiseren niet volledig naar behoren. Zowel moslims niet als andere groeperingen. Dit uit zich in verschil tussen het boek Koran en de overleveringen van Profeet Mohammed vzm en de moslims op de dag van vandaag. Ik hoop dat u deze verschillen kunt zien.
Toch bedankt dat u heeft "geprobeerd" om vanuit islam recht van de vrouw naar voren te brengen.

Groetjes,

Muberra

11 jaar geleden

M.

M.

Hoi,

Ik wou alleen melden dat je verslag totaal onwetenschappelijk is opgebouwd. Meer dan de helft van je tekst is subjectief en gedreven door een achterhaald beeld van de feiten. Je hebt vele teksten in de drie religies uit hun context gehaald. Vooral bij het stuk over de islam heb je laten weten hoe slim je bent(sarcastisch natuurlijk!). Verder kan ik niet begrijpen hoe jij zo over zulke wereldreligies kan praten?!
En nooit waren uitspraken van wetenschappers of geleerdes bepalend voor religies. De bronnen zijn bespreekbaar, maar worden niet bestuurd door menselijke uitspraken.

11 jaar geleden

K.

K.

Beste mensen, Het is ontzettend belangrijk iets uitgebreid op te zoeken eer het op internet wordt geplaatst of voor waar aan te nemen. In dit verslag staan: onwaarheden, eenzijdige argumenten en het ergste van al: meningen.

Zo doet men geen research. Bij research hoort men onafhankelijke te zijn, uit dit verslag kan ik proeven dat de Islam zeker naar beneden wordt gehaald. Mensen die niet voor zichzelf na denken kunnen dit voor waar aannemen. Dat is oneerlijk, ook is de bronvermelding belangrijk en is het absoluut een kwalijke zaak om zinnen uit in context te halen.

Kortom dit verslag is niet geschikt voor naslag werk, tenzij je graag onwaarheden in je verslag wilt hebben.

Kim

10 jaar geleden

A.

A.

Vrijwel alles wat je over de islam vermeldt is onzin. Dingen uit hun context halen en er een eigen interpretatie aan koppelen, shame on you. Geen onzin praten als je geen kennis hebt over zaken aub.

10 jaar geleden

A.

A.

Grappig dat al het commentaar van moslim kant komen. Is het niet algemeen bekend dat mensen ontzettend defensief worden als er negatieve waarheden over je worden gesproken. Ga hier niet lopen zeggen dat de Islam perfect is want jullie zijn verre van perfect. Hoeveel mannen en vrouwen worden nog vermoord of onteerd omdat ze homosexueel zijn? Stelletje lafaards. Als zij deze mening heeft mag ze die verkondigen. Ook in een werkstuk. Een werkstuk hoeft helemaal niet objectief te zijn.

10 jaar geleden

A.

A.

omdat het leugens zijn. En dat wordt rechtgezet. Logisch toch?

6 jaar geleden

A.

A.

zoveel onzin over islam! vrouwen en mannen zijn gelijk bij moslims en de man mag zijn vrouw of dochter niet slaan das helemaal verboden!! er is natuurlijk uitzondering als vrouw of dochter zich tegen islam gedraagd op negatieve wijze en ze luisteren ni als je zegt dan pas is slaan toegestaan! en over maagd zijn! JONGENS en meisjes MOETEN allebei maagd zijn als ze trouwen! en de vrouw doet ni alles in huis! man moet haar altijd helpen en steunen

9 jaar geleden

R.

R.

Dit is precies al de informatie die ik nodig heb voor mijn werkstuk

7 jaar geleden

P.

P.

Vrouwen zijn het grootste slachtoffer van de Islam.Zij worden als een soort minderjarigen beschouwd die altijd van een man afhangen. Daartegenover staat dat een vrouw aan haar man moet gehoorzamen(“de mannen hebben een rang boven haar/vrouwen“-Koran 2:228). Indien nodig moet een man zijn vrouw “tuchtigen” om haar op het rechte pad te houden, zoals ouders dit doen met hun kinderen. Omgekeerd geldt dit niet; een man moet niet aan zijn vrouw gehoorzamen en het is ook haar verantwoordelijkheid niet om hem op het rechte pad te houden en zo nodig te “tuchtigen”.De bekende korantekst die aangeeft dat de vrouw geslagen mag worden indien ze opstandig is, handelt niet over algemene ongehoorzaamheid van de vrouw, maar gaat specifiek over het weigeren van seks aan haar man: 'Maar zij van wie jullie opstandigheid vrezen, vermaant haar, laat haar alleen in bed en slaat haar' (Koran 4:34)....'Uw vrouwen zijn een akker voor u, zo komt dan tot uw akker zoals gij maar wilt' (Koran 2:223)...Vrouwen mogen niet eens zelf bepalen of ze de deur uitmogen; het is haar mannelijke voogd die bepaalt of ze dit wel of niet mag...Het symbool van de ondergeschikte positie van de vrouw is de verplichte islamitische lichaamsbedekking,zoals hoofddoek, nikab en boerka.De hoofddoek of hijab is het teken van de vastberaden afwijzing van het idee dat mensen gelijk zijn.Doordat sommige vrouwen een hoofddoek dragen en anderen niet, wekt de suggestie dat er twee soorten vrouwen zijn: kuise islamitische vrouwen en uitdagende westerse vrouwen, die hun seksualiteit als het ware te koop aanbieden(door de hoofddoek, laten moslima zien dat ze geen westerse hoeren zijn)...Er staat nergens in de Koran dat een vrouw een hoofddoek moet dragen.Ik ben geen Korangeleerde, maar naar mijn mening zegt deze passage niets over het bedekken van het hoofdhaar, maar alleen iets over het bedekken van de borsten en het geslachtsdeel:“En zij moeten sluiers over hun boezem dragen en hun sieraad niet openlijk tonen, behalve aan hun echtgenoten.“(Koran 24:31)...

6 jaar geleden

M.

M.

Wereldwijd lijden zowel moslims als niet-moslims onder de ISLAM en telkens zijn vrouwen de grootste slachtoffers.Miljoenen moslimvrouwen moeten geïsoleerd leven in angst voor lijfstraffen en ze hebben geen rechten. Binnen het islamitische wereldbeeld worden vrouwen gezien als minderwaardige wezens, die op allerlei terreinen worden achtergesteld op de man.Ze mogen niet eens zelf bepalen of ze de deur uitmogen; het is haar mannelijke voogd, die bepaalt of ze dit wel of niet mag...Allah heeft aan mannen en vrouwen verschillende rechten en plichten gegeven:Een man kan huwen met een meisje dat niet geslachtsrijp is (Koran- 65, 4)...De erfenis van een vrouw is de helft van die van een man”(Koran- 4, 176)...De man heeft het recht zijn vrouw te slaan bij ongehoorzaamheid ”(Koran- 4, 34)…Het getuigenis van een man is dat van twee vrouwen waard ”(Koran- 3, 282)...De vrouw dient beschikbaar te zijn voor de seksuele bevrediging van de man...Uw vrouwen zijn een akker voor u, zo komt dan tot uw akker zoals gij maar wilt”(Koran- 2:223)... Het symbool van de ondergeschikte positie van de vrouw is de verplichte islamitische lichaamsbedekking,zoals hoofddoek, nikab en boerka.De hijab is als een ketting rond de nek en de geest van een vrouw, die haar afhankelijk en onderdanig maakt. Wie ervoor kiest om een hijab te dragen, kiest voor een leven als tweederangsburger en alle vernederingen die daarbij horen...De hoofddoek is als een opgestoken middelvinger van mensen, die zich verzetten tegen de westerse levenswijze.En de boodschap, die met het dragen van een boerka, hoofddoek of nikab wordt afgegeven, is: “Ik wil niet meedoen aan het maatschappelijk verkeer tussen mensen. Ik wil niet op gelijkwaardig niveau communiceren met de medemens. Ik sta buiten jullie samenleving. Het is jullie samenleving, niet de mijne.”…Dat sommige vrouwen een hoofddoek dragen en anderen niet, wekt de suggestie dat er twee soorten vrouwen zijn: kuise islamitische vrouwen en uitdagende westerse vrouwen die hun seksualiteit als het ware te koop aanbieden…

6 jaar geleden

A.

A.

wist niet dat vrouwenhandel en de porno-industrie Islamitisch waren. Vertel.

6 jaar geleden

A.

A.

De positie van de vrouw is juist door Islam sterk verbeterd! Jouw werkstuk verdrinkt in anti-Islam aannames en propaganda. Weinig van wat je over de Islam beweert is gebaseerd op Islamitische wetten. Je herkauwt slechts anti-Islam propaganda. Om maar iets te noemen, is overspel (gemeenschap buiten het huwelijk) ten strengste verboden voor zowel man als vrouw. Je zou opnieuw kunnen beginnen, maar dan wel de zaken waar je over schrijft bestuderen. Anders is je stuk helemaal niets waard.

6 jaar geleden

M.

M.

koel

5 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.