Hoe kies jij een studie?

Daar zijn wij benieuwd naar. Vul onze vragenlijst in en bepaal zelf wat voor beloning je daarvoor wilt krijgen! Meedoen duurt ongeveer 7 minuten.

Meedoen

Boeddhisme in Thailand

Beoordeling 5
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 3e klas vwo | 529 woorden
  • 8 juni 2003
  • 45 keer beoordeeld
Cijfer 5
45 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Overweeg jij om Politicologie te gaan studeren? Meld je nu aan vóór 1 mei!

Misschien is de studie Politicologie wel wat voor jou! Tijdens deze bachelor ga je aan de slag met grote en kleine vraagstukken en bestudeer je politieke machtsverhoudingen. Wil jij erachter komen of deze studie bij je past? Stel al je vragen aan student Wouter. 

Meer informatie
Boeddhisme in Thailand. Er is vrijwel geen aspect van het land dat niet op een of andere manier nadrukkelijk door de religie wordt beïnvloed of er zelfs volledig van doordrongen is. Thaise cultuur. Ieder regionale groep heeft zijn eigen taal en bepaalde gebruiken. De Thaise cultuur valt voornamelijk toe te schrijven aan de principes en onbevooroordeeldheid die de kern van het boeddhisme zijn. Het boeddhisme werd in de 3de eeuw voor Christus in Thailand geïntroduceerd, nog voor het ontstaan van de twee grote boeddhistische leren. De grote meerderheid van het Thaise volk is boeddhistisch. Er zijn ruim 150.000 boeddhistische monniken en meer dan 30.000 tempels (alle tempels in Thailand zijn voor publiek toegankelijk) in het land. Veel ervan worden dagelijks gebruikt. Vrijwel alle boeddhistische mannen verblijven minstens eenmaal tijdens hun leven een paar dagen of maanden als monnik in een klooster of tempel. 95% van de bevolking hangen het Theravada-boeddhisme aan, de officiële religie. Het boeddhisme is geen godsdienst in de strikte zin van het woord. Boeddhisten zijn aanhangers van de leer van Siddhartha Gautama, een prins die zo'n 2500 jaar geleden in Noord-India een levensleer verkondigde, die in feite bedoeld was om het verstarde hindoeïsme van die tijd te hervormen Deze kern van de moderne Thaise cultuur beheerst vele kanten van het dagelijkse leven. Thailand dankt zijn relatieve gezellige samenleving vooral aan het boeddhisme en de daarna de van nature innig verbonden traditionele waardesystemen, die een grote nadruk leggen op de heiligheid van familie, vrienden en sociale harmonie. Thai geloven dat welvarende, rijke of machtige mensen hun status door een hoger karma hebben verworven, terwijl de arme, noodlijdende mensen gebukt gaan onder hun lot als gevolg van misstappen uit een vorig leven. Deze stelling verklaart grotendeels de hardnekkige sociale rangorde in de Thaise gemeenschap. Iemand die rijk, machtig of gezaghebbend is, heeft blijkbaar een verdienstelijk vorig leven geleid. Zijn hogere karma geeft hem het recht en het voorrecht van eerbied. De Thaise cultuur heeft veel elementen overgenomen van het boeddhisme, zoals feestdagen en de maandkalender, beeldhouwkunst, bouwkunst en de schilderkunst zijn ook sterk beïnvloedt door het boeddhisme. In het Thaise dansen, muziek en theater zijn ook veel geloofselementen in opgenomen. Leer van leegte een leegte van de leer. Het enige wat er tegen bestand is, is verandering, luidt een wezenlijk inzicht. Dit gaat zo ver, dat zelfs de toekomst van het boeddhisme zelf als onzeker wordt beschouwd. De toekomstbeelden houden de ondergang van (dhamma) de boeddhistische leer in. Monniken, van het land zelf, tonen aan dat ook het nirvana (dat met ´paradijs´ nog zwak is beschreven) geen ata bezit, (geen zelf) maar anatta is, zonder eigen, innerlijke natuur en daar mee ook niet bestendig. Niets is duurzaam, dus moet jij je aan niets hechten.
De verschillende scholen. Er zijn drie hoofdrichtingen overgebleven van de vele richtingen die er waren. Hier heb ik er twee van de drie: 1. Het Tibetaanse lamaïsme, de ´Grote Wagen´ (mahayana), dat tegenwoordig over heel Oost-Azië is ver breid, net als 2. theravada, de oudste school, die waarschijnlijk rechtstreeks van Boeddha afstamt. Op de scholen geven voornamelijk monniken les. Extra: Volgens de boeddhistische voorschriften mogen boeddhabeelden slechts in een beperkt aantal poses worden gegoten.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.