Eindexamens 2024

Wij helpen je er doorheen ›

Antroposofie

Beoordeling 6.5
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 4e klas vwo | 2067 woorden
  • 12 november 2003
  • 55 keer beoordeeld
Cijfer 6.5
55 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Durf jij de uitdaging aan?

Ben jij tussen de 17-30 jaar en wil je kennismaken met Defensie en een bijdrage leveren aan de samenleving? Tijdens de MDT Missie van het Ministerie van Defensie en Stichting TijdVoorActie zet je jezelf 80 uur in voor zelfontwikkeling, maatschappelijke impact én teamwork. Meer weten? 

Check de video

De geschiedenis van Antroposofie tot Nu
De grondlegger van de Antroposofie is Rudolf Steiner. Hij is geboren in Kraljevic in Kroatie op 27 februari 1861 en stierf in Dornach bij Basel op 30 maart 1925. Na verschillende studies zoals filosofie en pedagogiek werd hij gevraagd als voorman van de Theosofische Vereniging. Van 1902 tot 1913 heeft hij dat gedaan maar na conflicten binnen de organisatie is hij opgestapt.. Steiner richtte vervolgens de Antroposofische Vereniging op en noemde zichzelf de ‘leider’ en de ‘leraar’. Hij zag de Antroposofie als een uitbreiding van de Theosofie. Hij kreeg veel aanhangers vanuit de Theosofische vereniging die het met hem eens waren en zijn voorbeeld volgde. Steiner deed veel onderzoek en legde dat als voorbeeld uit aan de mensen die zo konden zien wat het in de maatschappij voor henzelf betekende. Rudolf Steiner vond het noodzakelijk om scholen, college’s en wetenschapscentra op te stichten omdat hij daar anders over dacht. De vrije school is hieruit ontstaan. Ook heeft Steiner veel boeken geschreven die nog steeds invloed hebben op de denkwijze van antroposofisten. Vaak zie je citaten staan waar je erg over moet nadenken maar die een inspiratiebron moeten zijn voor je leven. De Antroposofische Vereniging kwam in 1923 in Nederland. De 28-jarige arts en psychiater Willem Zeylmans werd door Rudolf Steiner aangewezen als voorzitter. Zeylmans hield heel erg veel van kunst en schreef een boek over de werking van kleuren op het gevoel. Het waren vooral abstracte kunstenaars. Met Zeylmans was de grondslag van Antroposofie in Nederland gezet.
In hetzelfde jaar werd er meteen een ‘vrije school’ en een kliniek gesticht.. In 1926 ontstond het eerste biologisch-dynamische landbouwbedrijf in Nederland, daar vertel ik meer over verder in dit werkstuk. Ook na Steiners dood in 1926 bleek de Antroposofische Vereninging zo hecht dat ze bleven voortbestaan. Vooral in de jaren ’60 en ’70 vond er een bloei plaats en groeide de beweging niet alleen in Nderland maar ondertussen zijn er meer dan 40 landen aangesloten bij de internationale Antroposofische Vereniging (AAG) waarvan het hoofdkantoor in Dornach zit.. In Nederland is de voorzitter van de AV mr. Dunselman sinds 1997. Hij is psycholoog en therapeut.. Het hele bestuur telt 10 mensen. Nederland telt ongeveer 50 studiecentra waar leden van de Antroposofische Vereniging samenkomen en activiteiten doen zoals: Lezingen, culturele activiteiten, creatieve activiteiten, spirituele activiteiten, en informatie geven over voeding, scholing en geneeswijze. Je kunt het dus vergelijken met een uitgebreide kerk. Er zijn vele speciale voorzieningen voor leden van de AV zoals banken, verzekeringen, theater, scholing, artsen, winkels en voeding. Bij Antroposofie worden verschillende culturen en geloven gecombineerd zoals het hindoeïsme, boeddhisme, het christendom en natuurgodsdiensten. Antroposofie gaat namelijk veel verder dan het christendom terwijl Christus wel de Messias voor hen is en daarom zou ik graag Antroposofie willen verklaren als een levenswijze. Ze beschrijven zichzelf als een Vereniging die vragen op alle santwoorden kunnen verklaren met behulp van wetenschap en de natuur. Alternatieve geneeswijzen, karma en reïncarnatie zijn namelijk een onderdeel van deze geesteswetenschap zoals zij zichzelf noemen. Het is wel duidelijk dat Rudolf Steiner voortdurend aanwezig is, zijn boeken over opvoeding, denken, kunst, eten en geneeskunde zijn een groot voetstuk voor de Antroposofische Vereniging.

Hoe ziet de antroposofie het menselijke lichaam, de ziel en de geest?
De antroposofie is er om vragen over het leven, waar we vandaan komen, waar we naar toe gaan en wat we hier op aarde voor taak hebben te beantwoorden. Antroposofie ziet het menselijke lichaam als een machine op aarde die op een gegeven moment kapot gaat. Tot die tijd kunnen we ons ontwikkelen en onze eigen ik zoeken en dit kan oneindig want ons innerlijke mens kent geen grenzen voor kennis. We onderscheiden het denken, het voelen en het willen als geest ziel en lichaam.. Toen de aarde de zonde kreeg konden we moeilijk naar onze oorsprong terug en begonnen de vragen over ons lichaam en over ons bestaan. Ook kwam het kwade de wereld in. Bij Antroposofie proberen we het kwade te verdringen door middel van ontwikkeling. Een mens is nooit uitgeleerd. Om vragen te beantwoorden moet je ontwikkelen en op een gegeven moment vind je zelf de antwoorden. Je hebt het dus allemaal zelf in de hand. Antroposofie geeft voorbeelden om je te ontwikkelen en wil je hierin helpen.Je moet er wel helemaal voor open staan. Iedereen is dus op aarde om dit soort vragen te beantwoorden maar voor je verdere levenspad heb je niet alleen wijsheid nodig en daarom legt de antroposofie meer de nadruk op het individueel want ieder mens heeft andere capaciteiten. Zelf geestelijk gehandicapten kunnen achter de vragen des levens komen door ze op hun manier te laten ontwikkelen. Bij
ontwikkelen bedoelen we de geestelijke ruimte die je kunt verleggen om zo vragen te beantwoorden voor jezelf en niet voor anderen.

Wat is er voor nodig om deze vragen des levens te beantwoorden?
Je eigen wil om te leven en te ontwikkelen. Daarnaast legt men bij antroposofie de nadruk op de natuur die ons geschonken is en waarvan wij moeten leven. Alles wat gebeurt in deze wereld heeft een doel. Als je bijvoorbeeld ziek wordt heeft dit te maken met je ontwikkeling, om je ziekte te overwinnen krijg je krachten die je een bepaalde kant willen opsturen. Vandaar dat in de antroposofie er ook andere artsen en klinieken zijn omdat ze een hele andere instelling hebben over ziek zijn. Ziektes moeten worden opgelost door de natuur en er mogen daarom geen chemische medicijnen aan te pas komen. Je moet dus begaan zijn met de natuur en eigenlijk ook je hele leven wijden aan de antroposofie: Voeding, school, gezondheidszorg, instellingen en natuur. Het is wel moeilijk om je zo aan een iets over te geven want je moet het eigenlijk eens zijn met Steiner en alles wat hij heeft geschreven. Als je ook zo over het leven denkt is het een stuk makkelijker en wordt je het leven gegeven wat je nodig had en waar je naar verlangde. Antroposofie is niet een geloof maar een geesteswetenschap. Door onderzoek en waarnemingen zijn vragen te beantwoorden.

Hoe komt het dat ook andere culturen en geloven aan de antroposofie verbonden zijn?
Ten eerste is de antroposofie gegroeid uit de Theosofie maar is de antroposofie uitgebreider. Bij de Antroposofie kijken we verder en voelen we ons verbonden met anderen die ook de natuur als basis zien en ook vragen over het leven proberen te beantwoorden. We zijn het met veel dingen eens zoals reïncarnatie en karma. Omdat dat ook allemaal dingen zijn die door de natuur worden geproduceerd mogen wij daar ook van leven van alles wat de natuur ons schenkt. Soms lijkt het of die dingen bij andere geloven horen maar het tegendeel is waar want dat soort dingen moet je niet opdringen aan een geloof of cultuur want misschien hoort het wel bij meerderen.

Wat is de dood?
Bij antroposofie is de dood een stap in het leven. Doordat innerlijke rust is gevonden door ontwikkelingen leef je ergens anders voort.. Lichaam en geest zijn gescheiden en antwoorden en vragen krijgen bevestiging. Sommige dingen moet je achter je laten maar een ander leven begint. Ook maak je plaats voor een nieuw wezen. Gevoelens die iedereen heeft komen namelijk ergens vandaan, uit een vorig leven. Het vorige leven maakt je deels de persoon die je nu bent maar in je nieuwe leven komen daar invloeden bij. Bij antroposofie zijn ze er niet zo voor om je te veel te laten lijden door andere personen, ontplooi jezelf!

Wat is onze relatie met god en met het heelal?
Het Kosmos neemt een grote plaats in de antroposofie Mens en Kosmos zijn gelijk aan elkaar volgens Steiner want ze hebben veel gemeen zoals de mens kan zien. Ook de kosmos begaat een reïncarnatieproces. Tot nu toe heeft ze 3 periodes gehad en nu leven we in de vierde periode namelijk de aardperiode. De periode van Saturnus, van de zon, en van de maan hebben we al gehad. Er volgen nog 3 periodes namelijk die van Jupiter, van Venus en van Vulcanus. In elke periode krijgt men een ander lichaam en word anders van aard. Uiteindelijk is het allemaal een plan van de mysteriegodsdienst en zijn we mysteriewezens. Bij Antroposofie gelooft men dat Jezus uit een aardstraal “wijsheid Sophia” is ontstaan. Christus en Jezus zouden twee aparte wezens zijn geweest en iedereen heeft een persoonlijke god.

Waar baseert de Antroposofie deze meningen op?
Veel mensen zeggen dat het allemaal onzin is en dat alles wordt verzonnen, de Antroposofie zelf zegt de bijbel als heilig boek te hebben en daarnaast de opvattingen en onderzoeken van Steiner erg serieus te nemen. Als hij er niet was geweest wisten wij nu niet de kern van de bijbel, wordt gezegd. Steiners boeken zijn nog steeds grote inspiratiebronnen die het leven grotendeels bepalen. Steiner heeft zinnen in de bijbel op zijn eigen manier geïnterpreteerd waardoor er vaak gekke dingen uitkomen.

Heilig Boek
Ze hebben de bijbel maar interpreteren die op een andere manier door Rudolf Steiner. Hij heeft allerlei boeken geschreven over het leven en over het bestaan en die zijn mede een inspiratiebron voor het leven en kan je als ander ‘heilig’ boek kunnen noemen. In de Antroposofie wordt er veel waarde gehecht aan deze boeken omdat er precies instaat wat mensen willen weten. Terwijl ze veel overnemen van andere godsdiensten en culturen hebben ze niks met andere heilige boeken te maken.
Enkele boeken van Steiner zijn:
-Wegen naar Christus
-Opvoeden en onderwijzen als sociale opgave
-Kunst en cultuurvernieuwing
-De onzichtbare mens
-Over de zin van het leven
-Hoe karma werkt

Is antroposofie een sekte? En mijn eigen standpunt over deze beweging.
Zelf zeggen ze natuurlijk nergens dat ze een sekte zijn want een sekte staat niet bekend als een populair iets. Op alle informatiesite’s die ik heb geraadpleegd komen ze vriendelijk over maar laten duidelijk hun andere visie merken. Teksten van Steiner, muziek en een bepaald lettertype laat zien dat ze alternatief en anders zijn, maar heel cultureel en met de natuur begaan. Ze hebben een voorbeeld, een grondleggen; Rudolf Steiner. Overal wordt over hem gepraat, maar Steiner is dood en nu hebben ze een bestuur. Ze hebben dus niet een leider wat een kenmerk van een sekte is. Maar het is allemaal niet zo duidelijk, wat ik een beetje vreemd vind. Ze leven volgens de boeken van Steiner. Het komt allemaal over alsof het niet verplicht en dat is ook een beetje vreemd. Regels kom je nergens tegen. Het lijkt allemaal alsof zij precies weten hoe de wereld in elkaar zit en hoe zij de hele maatschappij kunnen helpen op allerlei gebieden, ikzelf geloof daar niet zo in. Over de bijbel hebben ze vreemde opvattingen. Ze vinden de maagd Maria een vaag goede maar zelf hebben ze het over aardstralen wat natuurlijk ook niet voor de hand ligt. Overal wordt wel geze3gd dat je verrijkt wordt als je volgens antroposofie gaat leven wat lijkt op speciale gaven die je krijgt wat een kenmerk is voor een sekte. Nergens staat dat ze anderen moeten bevrijden van het kwade en het normale leven wordt ook niet gezien al bedreiging. Strenge regels vind je nergens. Over isolatie wordt niet gesproken. Wel zien zij het leven als een soort missie. De inkomsten komen grotendeels uit bijdrage van de leden, opbrengsten van de activiteiten en uit de opbrengsten van hun maandblad motief. Nergens kun je vinden of leden hun hele bezit moeten afgeven en helemaal geïsoleerd moet leven. Wel zijn heel veel mensen niet zo positief over antroposofie. Het zou een racistische beweging zijn die erop uit zou zijn om een goed ras te creëren. De antroposofische verenging heeft een onafhankelijk onderzoek gedaan naar deze beweringen en uit een scriptie is gebleken dat die beweringen allemaal onzin zijn. Al met al lijkt het alsof het niet een sekte is, maar nogmaals het is te allemaal vaag en onduidelijk om hiervan uit te gaan, vind ikzelf. Er zit een kern van waarheid in het geloof van antroposofie maar ik zou er nooit op in gaan. Het is wel ver doorgevoerd, maar toch is het onduidelijk. De creatieve kant van de mens die men laat ontwikkelen bij jonge kinderen lijkt me een goed idee, maar ik ben denk ik toch te nuchter en te gewoon om in zo’n organisatie te stappen.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.