Hoe kies jij een studie?

Daar zijn wij benieuwd naar. Vul onze vragenlijst in en bepaal zelf wat voor beloning je daarvoor wilt krijgen! Meedoen duurt ongeveer 7 minuten.

Meedoen

Gaius Julius Caesar

Beoordeling 5.5
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • Klas onbekend | 1324 woorden
  • 11 februari 2007
  • 143 keer beoordeeld
Cijfer 5.5
143 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Overweeg jij om Politicologie te gaan studeren? Meld je nu aan vóór 1 mei!

Misschien is de studie Politicologie wel wat voor jou! Tijdens deze bachelor ga je aan de slag met grote en kleine vraagstukken en bestudeer je politieke machtsverhoudingen. Wil jij erachter komen of deze studie bij je past? Stel al je vragen aan student Wouter. 

Meer informatie
GAIUS JULIUS CAESAR Uiterlijk Gaius Julius Caesar is zijn volledige naam. Hij was, zo vertelt men, lang van postuur, met blanke huidskleur en welgevormde ledematen. En uit beschrijvingen in de antieke bronnen is bekend dat hij ook mager en pezig was. Zijn gezicht was iets aan de volle kant en hij had zwarte ogen, die enerzijds levendigheid en anderzijds zachtheid uitstraalde. Hij was kaal, maar door zijn ijdelheid liet hij zich steeds afbeelden mét haar. En het haar dat hij nog had, kamde hij steevast naar voren, zodat hij nog niet echt kaal leek. Ook door zijn ijdelheid besteedde hij veel aandacht aan lichaamsverzorging. Zo liet hij zich niet slechts zorgvuldig knippen en scheren, maar zelfs epileren. Hij droeg altijd een lauwerkrans rond zich als recht van alle eerbewijzen die senaat en volk hem hadden toegekend. Zijn kleding was ook wel opvallend: hij droeg een tunica met brede purperen baan, waaraan franje, die tot op zijn handen afhing. Daarop droeg hij steeds een gordel, die hij nogal losjes pacht te bevestigen. Karakter Uit verhalen en beweringen over hem, kan je afleiden dat hij zichzelf beter voelde dan anderen. Daarom had hij ook zijn vroegere vrienden in de steek gelaten, omdat hij vond dat hij slimmer was en meer waard was dan andere patriciërs. Dit was door zijn hoogmoedigheid en hooghartigheid waardoor hij dan vaak werd gehaat. Ook daar zijn hoogmoedigheid stond hij niet recht voor anderen wanneer hij dat niet nodig vond en wierp bepaalde mensen onvriendelijke blikken toe. Caesar liet zichzelf voorstellen als een nuchter en zakelijk man, rationeel, hard voor anderen en zichzelf, filosofisch, weloverwogen en beheerst. Hij stond verder bekend om zijn milde wijsheid. Dat hij een nuchtere persoon was dat niet veel dronk, ontkende niemand. Op gebied van voedsel was hij zeker niet kieskeurig. Noch als legeraanvoerder noch als magistraat was hij onbaatzuchtig. Bij een strijd is hij zowel voorzichtig als gedurfd. Hij zorgde ervoor dat zijn leger een niet te groot risico opliep met een strijd of tocht en zijn durf kwam aan bod toen hij plannen had, zoals vermomming en dergelijke. Hij had een sterk doorzettingsvermogen omdat hij nooit opgaf of wachtte met zijn plannen. Aanvallen deed hij eerder dan vluchten. Hij was meestal streng voor zijn soldaten, maar dit was dan wel rechtvaardig vonden ze. Soms deed hij eens een oogje dicht of zag het door de vingers. Men zei ook wel dat hij zachtaardig was zelfs als hij wraak op iemand nam. Bvb: Toen hij de zeerovers, die hem gevangen genomen hadden, te pakken kreeg, liet hij hen wel aan het kruis nagelen, maar eerst wurgen i.p.v. levend te kruisigen. En hij strafte zijn slaaf, die hem wou vergiftigen, door terechtstelling zonder foltering. Naar zijn eigen leger toe was hij ook zeer lief, want hij behandelde zijn soldaten als burgers en beschermde hen omdat hij van hen hield. In de strips van ‘Asterix en Obelix’ omschrijft men Caesars karakter in de volgende begrippen: • opvliegend • ijdel en hoogmoedig • streng maar rechtvaardig • heeft er alles voor over om zijn doel te bereiken
Voorliefdes Caesar was erg gevoelig voor de mode en daarom gaf hij erg veel geld uit aan kleding. Volgens veel schrijvers was hij verzot op weelde en verfijning en kocht hem dus alles wat hij wou, zodat hij zich na verloop van tijd in de schulden stak. Zelfs op zijn veldtochten zou hij mozaïekvloeren en marmeren plavuizen meegenomen hebben. Verder had hij ook nog een gouden zetel in het senaatsgebouw en op de rechtbank, een wagen en een draagbaar voor gebruik bij de processie naar de Circus, tempels, beelden naast die van de goden, een godendivan, een flamen, een afdeling Luperci en de vernoeming van een maand naar hem (Juli). Caesar gaf dus veel geld uit voor zijn avonturen en permitteerde zich alle luxe die hij maar kon hebben. Hij hield ook erg veel van vrouwen en had veel affaires met gehuwde, ongehuwde, patricische, koninklijke of barbaarse vrouwen. Hij verleidde ze één voor één, wat niet zo moeilijk was voor een knappe man als hem. Het waren zowel jongere als oudere vrouwen. Voor hen kocht hij dure geschenken zoals waardige parels en dergelijke. Zo kwam het voornamelijk ook dat veel mensen hem verkeerd beoordeelden. Hij werd zelfs eens ‘de kale vrouwendief’ genoemd. Er werd ook van hem gezegd dat hij homoseksuele neigingen had, en dit berustte uitsluitend en alleen op zijn omgang met Nicomedes. Maar dat was een zware en blijvende smaad, die hem blootstelde aan de schimpscheuten van al zijn vijanden. Gedrag & levensstijl Hoewel Caesar een goede gezondheid had, leed hij soms aan flauwtes en kreeg twee epilepsieaanvallen. Hij schonk zeer veel aandacht aan lichaamsverzorging en wou er altijd zeer knap voorkomen. Daarvoor maakten sommigen hem een verwijt. Hij stak zich vaak in de schulden doordat hij veel te luxueus leefde. Van het luxueuze leven zijn een tal van voorbeelden te vinden. Hij gedroeg zich alsof hij dé man was, dit kan je merken aan zijn uitspraken die hij heeft gedaan: Veni vidi vici (ik kwam, zag en overwon), Aut Caesar aut nullus (ofwel Caesar, ofwel niemand), … Hij voelde zich dus zeer machtig omdat hij gebieden had veroverd. Aan zijn goede manieren kon je zien dat hij uit een patricische familie kwam. Hij leefde vrij op het gebied van vrouwen, want hij heeft er een aantal gehad. Maar op andere vlakken leefde hij dan weer nauwgezet en streng. In welsprekendheid en krijgskunde was hij zeer vlot, hij werd zelfs tot de beste advocaten gerekend. Hij sprak, naar men zegt, met heldere stem en heftige bewegingen en gebaren, die toch niet onelegant waren. Ook in het hanteren van wapens en het paardrijden was hij uiterst bekwaam en zijn uithoudingsvermogen was onvoorstelbaar groot samengaand met zijn sterk doorzettingsvermogen. Caesar had zeer veel respect voor zijn leger dat hij niet als soldaten beschouwde, maar als burgers. Hij was op het punt van beoordeling zeer eerlijk en rechtvaardig naar hen toe. Want hij beoordeelde hen niet naar hun zedelijk gedrag of hun maatschappelijke positie, maar uitsluitend naar hun dapperheid, en hij behandelde hen met evenveel gestrengheid als toegeeflijkheid. Om het enthousiasme om te vechten van zijn leger nog wat hoger te krijgen, fantaseerde hij er geregeld iets bij. Als hoofd van zijn leger was hij ook zeer trouw tegenover hen, waardoor de soldaten vertrouwen in hem kregen. Naar het volk toe was hij ook bijna altijd vriendelijk, zachtaardig en lief. Hij wou een machtig, knap en geliefd man naar zijn volk toe zijn. Evaluatie In totaal ben ik er zo’n 5 uren aan bezig geweest, maar deze uren gingen zeer vlot voorbij. Ik vond het zelfs aangenaam en leuk om deze taak te maken. Dat we al een bijlage kregen vond ik wel handig, maar toch maakte ik ook nog gebruik van het Internet. De informatie die ik daarop vond, leek voor het grootste deel op wat ik al wist uit de bijlage. De informatie die ik vond over Gaius Julius Caesar ging voornamelijk over zijn veroveringen en tegenslagen en niet echt over zijn persoonlijkheid. Echte problemen deden er zich niet voor, enkel het verschil tussen karakter, gedrag en levensstijl was niet zo goed te onderscheiden. Daarom heb ik gedrag en levensstijl tot één puntje verwerkt. En goede zinnen maken met informatie die je vindt, is ook niet altijd gemakkelijk. Maar ik vraag mij nu nog altijd af of Caesar een goed of slecht persoon is, want dit is altijd zeer vaag. Voordat ik aan de taak begon, dacht ik al wat over hem te weten, maar als ik er nu aan terugdenk, weet ik dat ik er eigenlijk nog niet alles van wist en dat ik wel wat heb bijgeleerd. Omdat dit soort cultuur me interesseert, ben ik blij dat ik opdracht 4 gekregen heb! Bronnen: Bijlage: Suetonius’ leven van Caesar
http://www.romans-latin.net/julius.htm
http://www.student.hro.nl/0548160/caesar.htm#_Toc30262879
http://www.museumkennis.nl/lp.rmo/museumkennis/i000370.html

REACTIES

L.

L.

Waarom staat er niet bij waaneer hij leefde?

14 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.