Verschil Romaanse en Gotische kunst

Beoordeling 5.7
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 1e klas mbo | 398 woorden
  • 31 maart 2004
  • 340 keer beoordeeld
Cijfer 5.7
340 keer beoordeeld

Opdracht 4:
Analyseer en beschrijf het verschil tussen de twee middeleeuwse stijlen.
Betrek ook de beeldhouwkunst hierbij.
Gebruik begrippen zoals: Open/ gesloten ruimte of volume, gewelfsystemen, rondbogen, pilaren, zuilen, lisenen, middenschip, zijschepen, transept enz….

Het verschil tussen de Romaanse en Gotische bouwkunst:
is dat bij de Romaanse periode wordt gestreven naar het herleven van Romeinse bouw-vormtechnieken!
Er werd gebruik gemaakt van tongewelven, en er was weinig lichtinval, het interieur in de Romaanse periode was bij een de pelgrimkerken behoorlijk zwaar!

Dat kwam doormiddel van zware rechthoekige pijlers, scheibogen en gordelbogen
De pelgrimkerken missen de doorzichtige structuur die je bij gotische bouwkunst aantreft.
Bij de basilickerken is al geprobeerd het lichtniveau te verhogen doormiddel de zijbeuken net zo groot te maken als de middenbeuken.
De gewelfconstructie werd veranderd doormiddel van spitsbogen en kruisgelaatswelfen
Het voordeel daarvan is dat er meer licht binnen valt.
Bij de gotische kunst zijn ze doorgegaan met de constructie en ze hadden nu een spitsbogig kruisgraatgewelf.
Men kon nu dus grotere ramen inbrengen en had meer lichtval, het bouwwerk werd een skeletconstructie met relatief zware pijlers en dunnere wanden waardoor er dus meer ruimte voor glas-in-loodramen was.
Op deze manier was het mogelijk om zeer hogen kerken te bouwen.

De pijlers binnen de kerk fungeren nu meer als dragers dan als afscheiding tussen de traveeen,zo lopen de verschillende ruimtes van de kerk vloeiend in elkaar over.
Het is een belangrijk karakteristiek van de gotische kunst het onderscheid deze van de zware Romaanse bouwwijze.
Ornament speelt in gotische kerke een belangrijke rol, we zien dat vooral aan de kapitelen en het prachtige traceer werk bij de ramen.
Ook vinden we bij de gotische bouwkunst overal versieringen en details die vaak een grandioos geheel vormen.

Het verschil tussen de Romaanse en Gotische beeldhouwkunst en schilderkunst:
De Romaanse kunst was in deze tijd een uitdrukking voor de religieuze cultuur.
Er werd gezocht naar een vormgeving die welliswaar ten koste ging van de anatomische nauwkeurigheid.
Er waren lang gerekte vormen en ongelijke houding en een expressieve weergaven van gezichtsuitdrukkingen.
Van de Romaanse schilderingen is maar weinig over, het waren fresco`s.
De figuren zijn erg tekenachtig en vlak, opvallend is wel de grote bewegelijkheid en het expressieve gebarenspel.

In de gotische periode werden de beelden veel soepeler van beweging en loskomend van uit de achtergrond.
Pijlers,zuilen en gewelven werden nu meestal bont geschilderd, maar het betrof hier vooral niet-figuratieve figuren.

REACTIES

J.

J.

Waarom staat er niks over de gotische stijl beschreven?

10 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.