Jongens gezocht!
We zoeken nog een aantal examenkandidaten die (voor moneys) hun frustraties, verdriet, of blijdschap willen uiten na afloop van de examens. Solliciteer voor 3 maart als eindexamenvlogger!

Meedoen

Triomftochten

Beoordeling 5.3
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 4e klas vwo | 1833 woorden
  • 7 maart 2000
  • 52 keer beoordeeld
Cijfer 5.3
52 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Overweeg jij een maatschappelijke studie?

Misschien is een studie Sociologie of Antropologie dan wel iets voor jou! Bij beide opleidingen ga je aan de slag gaat met maatschappelijke vraagstukken. Wil jij erachter komen welke bachelor bij jou past? Kom in maart proefstuderen aan de VU.

Meer informatie
Inleiding

Dit werkstuk gaat over triomfen bij de Romeinen. Iets waar de Romeinen het beste waren was vechten. Daarom hadden ze ook zoveel triomftochten. Telkens als er een bijzondere overwinning werd behaalt werd er een triomftocht ter ere van dit persoon gehouden.

In dit werkstuk leg ik uit wat triomftochten zijn, hoe het zit met de triomfbogen iets over het Forum Romanum en een stukje over een voorbeeld van een triomftocht.

Triomfen hebben erg lang geleden plaatsgevonden en daarom is er niet heel erg veel over bekend. Ik hoop dat ik u met dit werkstuk toch genoeg geinformeerd heb over triomfen.


Triomfbogen

De Latijnse naam van triomfboog is triumphus. Dit woord kennen wij nu nog steeds. Hieruit kun je dus afleiden dart er in de tijd van de Romeinen al triomftochten waren. Een triomfboog is een ereboog. Dus een gebouw wat ter ere van iemand is gebouwd.

Een triomfboog werd dus gemaakt ter ere van iemand. Maar wanneer verdiende iemand nou een triomfboog? Als er een keizerlijke overwinning was of een andere goede prestatie werd er een triomfboog gebouwd. Later werd er ook een triomfboog gemaakt ter gelegenheid van een regeringsjubilea.

Een triomfboog werd meestal over een weg of straat gebouwd. Of soms ook wel op een peilen midden op een kruispunt. Net als de Arc de triomf in Parijs. Maar als het midden over de weg werd gebouwd of ook zelfs op zo een plein waren er openingen in zo een gebouw nodig om doorheen te kijken of te rijden. Daarom zitten er vaak poorten in een triomfboog om het verkeer niet te hinderen.

Eerst zag een triomfboog er niet bijzonder uit. Daarna werden ze steeds vrolijker en meer versierd. Men maakte er zelfs afbeeldingen van de held waarvoor het beeld gemaakt werd in. Het was dus een eer als je een held in de oorlog was. En maakte misschien zelfs wel een triomfboog voor je. Dit komt vooral ook omdat oorlog voeren het belangrijkste was wat de Romeinen deden en ze wilde dus zorgen dat men wist hoe goed en hoe sterk ze waren. Dus lieten ze triomfbogen bouwen om dit te vereeuwigen. Een paar bekende triomfbogen uit de tijd van de Romeinen is: Septimus Serverus, Constantijn, Trajanus.Een triomftocht in het oude Rome.

Als een veldheer op de dag van de overwinning het leger had aangevoerd was het nog niet zeker of deze een triomftocht kreeg. Deze moest op de Campus Martius afwachten of de senaat hem toestond een triomftocht te houden.
Een Campus Martius is een Marsveld. Een vlakte in het oude Rome, tussen de Tiber en de heuvels Pincio, Quirinale en Capitool, buiten de stadsgrens, gewijd aan Mars. Het veld werd gebruikt voor exercities, sportbeoefening. Caesar, Agrippa en Augustus versierden het verder. Ter ere van Augustus werd er in 13–9 voor Christus de Ara Pacis (ook wel de Augustae) gebouwd. Ook praalgraven van bekende personen werden er opgericht.
Als de senaat het goedkeurende ging de triomftocht, die op het marsveld opgesteld stond, door de porta Triumphalis de stad binnen. De porta truimphalis is dus letterlijk vertaald de poort van de triomf. En daarna volgde de stoet de weg verder naar het centrum van de stad. De tocht liep over de Via Sacra naar het Capitolium. Het Capitolium is een driedelige tempel, gewijd aan het drietal Jupiter Optimus Maximus, Juno en Minerva. Op de zuidwestelijke helling daarvan lag de Tarpejische rots, waar landverraders van afgeworpen werden. Op de zuidoostelijke hoek daalde een slingerende weg (clivus Capitolinus) naar het Forum Romanum af. De Via Sacra is de heilige weg. Dit was een soort hoofdweg en liep over het Forum Romanum. Omdat het een hoofdweg is werd het waarschijnlijk meteen de heilige weg genoemd. Langs de Via Sacra lagen vele tempels, monumenten en staatsgebouwen. De Via Sacra begon bij het collosseum.

Op een gegeven moment staat de boog van keizer Titus langs de weg. Deze is gemaakt ter herdenking van de overwinning op de Joden in 70 na Christus. Na deze boog is de weg aangekomen op het Forum Romanum.
Nu beschrijf ik de route op het Forum Romanum. De functie van de tempels op het Forum bespreek ik in een ander hoofdstuk.
Links van de weg lag de tempel van Vesta, de beschermgodin van huis en haard.Bij de volgende tempel wordt de weg ineens wat breder. De volgende tempel is de tempel die in 29 voor Christus werd gewijd aan Iulius Caesar. In het zuidoosten van deze verbeding lag de tempel van Casto en Pollux. Deze werden vereerd omdat ze de Romeinen op bijzondere wijze geholpen hadden bij de strijd. Nu lagen links en rechts twee basilieken. Links de basilica Julia en rechts de Basilica Aemilia. Deze gebouwen werden gebruikt al rechtsgebouw, beursgebouw en vergaderplaats. Het noordwesten van het plein werd gebruikt voor volksvergaderingen en daarom ook wel het Comitium genoemd. Dit was dan ook wel het politieke centrum van Rome, want hier lag het gebouw waarin de senaat vergaderde en stond het podium voor politieke redenaar om toespraken te houden.

Voor de tempel van Saturnus maakt de via sacra een scherpe bocht en leidt de stoet naar het Capitolum. Hier splitste de triomftocht zich voor het eerst. De krijgsgevangen die meeliepen moesten nu rechtsaf gaan en werden tot slaaf gemaakt. De aanvoerders die ook krijgsgevangenen waren werden gevangen genomen of gewurgd.
De triomfator ging echter door naar boven om in de tempel van Iuppiter een witte stier te offeren.


Forum Romanum

Het Forum Romanum is het oudste forum van Rome, gebouwd in de oorspronkelijk moerassige vlakte tussen de Palatijnse, Capitolijnse en Esquilijnse heuvel. In de 8ste en 7de eeuw voor Christus werd het gebruikt als begraafplaats; ook zijn er sporen van bewoning gevonden. Daarna werd het marktplein en in het begin van de Republiek (kort na 500 voor Christus) werd het een politiek en religieus centrum. Midden door het Forum Romanum liep de Via Sacra (ofwel de heilige weg). Omdat het tot in de 7de eeuw na Christus in gebruik bleef, is er een wirwar van telkens weer vernieuwde monumenten.
De bekendste daarvan zijn:
- De Porticus van de Twaalf Goden. Dit was een soort zuilengalerij met daarin twaalf godenbeelden. Ligt in de zuidhoek.
- De Tempel van Vespasianus, opgericht in 79, vernieuwd ca. 200, waarvan nog drie Corinthische zuilen overeind staan. Tempel gebouwd ter ere van Vespasianus. Dit was de eerste keizer die niet uit de oude Romeinse aristocratie stamde
- De Tempel van Concordia, opgericht in 366 v.C. na de verzoening tussen patriciërs en plebejers, waarvan slechts het podium is bewaard.
Deze drie monumenten, aan de voet van de Capitolijnse heuvel, zijn door een moderne straat van de overige gescheiden. De Capitolijnse heuvel is de heuvel waarop het Capitool is gebouwd.

- De Tempel van Saturnus dateert uit de vroege Republiek. De acht zuilen die ervan overeind staan, zijn uit de 4de eeuw; in de kelders binnen het podium werd het geld van de staat bewaard. Tempel ter ere van de god Saturnus. Deze god had te maken met de landbouw en de wijncultuur.
- De Lapis Niger is het oudste monument, men denkt dat het het graf van Romulus is. Onder een zwart marmeren platform, omheind met rechtopstaande witmarmeren platen, staat een – afgebroken – zuil met een van de oudste Latijnse inscripties (ca. 500 v.C.).
- De Rostra bestaat uit een hoog podium, dat als sprekerstribune diende. De naam Rostra komt van de aan het podium bevestigde scheepssnebben (rosta). Dit zijn lijsten van de positie van de zeeschepen.
- Het Comitium is het plein van de volksvergadering. Deze was al erg vroeg af gebakend. En diende voor de bijeenkomsten van de volksvergadering.
- De Curia, het senaatsgebouw daarachter, volgens de traditie nog uit de Koningstijd, dateert in zijn huidige vorm uit ca. 300.
- De Boog van Septimius Severus, bij zijn tienjarig jubileum in 203 opgericht, is versierd met reliëfs die zijn veldtochten illustreren.
In de 8ste eeuw was het Forum al geheel in verval. De ruïnes werden in de middeleeuwen voortdurend ontdaan van stenen en andere bouwmaterialen ten behoeve van andere gebouwen. Tijdens de renaissance begon de belangstelling voor antieke monumenten op te leven. Vanaf het eind van de 18de eeuw werden de eerste opgravingen verricht.
Op het Forum Romanum staan dus heel veel belangrijke gebouwen. Dit zijn er enkele. Hoewel er nog meerder hebben gestaan. Omdat er zoveel belangrijke gebouwen staan ter ere van beroemde personen is het logisch dat de triomftocht hieroverheen ging. Misschien kwam er later wel een tempel of boog te staan ter ere van de triomfator.

Zo zou het Forum Romanum eruit kunnen hebben gezien.


De triomf van Vespasianus en Titus.

Dit hoofdstuk ga ik beschrijven wat er moest gebeuren voordat de trioptocht waard was en wat er precies gebeurde onder zo’n triomftocht.

Als voorbeeld hiervan neem ik de triomf van Vespasianus en Titus.

Vitellius was aan het vechten tegen de Donau-legioenen toen er opnieuw een burgeroorlog uit brak. Vitellius doodde vele officieren van de Donau-legioenen, maar hier kon hij niet lang mee doorgaan want er was een ander leger in aantocht.
Vespasianus , de gouveneur van Sirie steunde het leger in het oosten.
Hij trok samen met de Donau-legioenen op naar de po-vlakte. De Donau-legioenen
Overwonnen en trokken op naar Rome.
De oudste broer van Vespasianus werd gedood voor de komst van de Donau-legioenen.De Donau-legioenen doodde ook Vitellius.
Rome stond nu een vreselijk bloedbad te wachten. Gelukkig arriveerde Vespasianus zijn eigen legioenen om dit te voorkomen. Vespasianus zelf kwam pas in het voorjaar van 70 aan in Rome.
Vespasianus stond bekend als bevelhebber van de Romeinse troepen die opstand van de joden in Palestina moesten beëindigen.
Toen hij naar Rome vertrok liet hij deze taak aan zijn oudste zoon over, Titus.
Titus nam meteen de stad Jerusalem in en verwoestte de tempel.

Titus werd tot triomfator benoemd en zijn krijgsbuit werd door de straten van Rome vervoerd.

Vespasianus begon te bouwen in Rome, hij herbouwde de Capitolijnse tempel en het Forum Paris, gelegen bij het Forum van Augustus.Dit deed hij omdat er opnieuw vrede was. Hier werd ook de krijgsbuit van Titus uit Jeruzalem onder gebracht

Conclusie


Ik vond dit niet echt een leuk onderwerp om een werkstuk over te houden. Ik vind die oorlogen uit de Romeinse tijd namelijk niet echt interessant. Het is wel interessant, vind ik, dat een volk zo’n groot rijk kan krijgen. Maar de strijd daarvan interessert me niet.

Ik begrijp wel dat sommige stijders als helden werden gezien. En ik vind het ook leuk dat ze dan een heel feest kregen ter ere van hun, maar ik vind het niet leuk dat ze hiervoor eerst moesten vechten. Maar jer kon natuurlijk ook triomf krijgen in de politiek.

Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk op te zoeken wat er te vinden was. De informatie was beperkt en ging teklens over het zelfde. Informatie die ik graag had willen hebben kon ik niet vinden. Ik had bijvoorbeeld wel willen weten hoe zo’n tocht opgesteld werd. Maar toch heb ik nog aardig wat kunnen vinden voor een werkstuk.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.