Hera

Beoordeling 6
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 4e klas vwo | 4633 woorden
  • 20 juni 2009
  • 135 keer beoordeeld
Cijfer 6
135 keer beoordeeld

Hoofdstuk 1: Algemene informatie Hera

Hera was een Griekse, eigenlijk van afkomst een pre-Helleense godin. De Romeinen noemden haar Juno. Godin Hera was beschermelinge van het huwelijk en de godin van het gezin. Ze is ook een van de bekendste godinnen uit de Griekse oudheid. Ze was de oppergod van de Olympiërs. Haar naam is de vrouwelijke vorm van het Griekse woord Heros genoemd. Heros betekent held. Haar naam betekent daarom beschermster.
Hera werd geboren als dochter van de titanen Kronos* en Rhiea*. Zij waren broer en zus van elkaar. Kronos at al zijn kinderen op, op Zeus* na. Rhiea baarde hem in het geheim op Kreta, en om Kronos te misleiden stuurde ze stenen omwikkeld door een witte doek. Ze was daar naar toe gevlucht omdat ze bang was dat hij Zeus ook op zou eten. De opgegeten kinderen waren Hestia*, Demeter*, Poseidon*, Hades* en ook Hera. Toen Zeus opgegroeid was ging hij naar zijn vader toe om te eisen dat hij zijn broers en zussen uit moest spugen. Met de hulp van zijn broers en zussen onttroonde Zeus zijn vader Kronos en daarna werd Zeus zelf de koning van de goden én mensen. Kronos en zijn aanhangers werden gevangen genomen en opgesloten in Tartarus*. Tartarus was een deel van de Griekse onderwereld. Het was het ergste deel van de onderwereld. Kronos’ zoon Hades was de leider in Tartarus. De rede dat Kronos zijn kinderen op at was dat er een voorspelling was gedaan waarin werd gezegd dat een van zijn kinderen de macht van hem over zou nemen en daar was hij bang voor. Nadat Kronos Hera had uitgespuugd werd ze naar Arcadia gebracht, een Grieks departement, en daar werd ze grootgebracht door Temenus* en de Seizoenen.

De voedsters van Hera waren de drie Naiaden* van een rivier genaamd Asterion. Dat waren Akraia*, Prosymna en Euboia*. Twee heuvels bij het Heraion, Hera's heiligdom in Argos, dragen de namen Akraia en Euboia. De vlakte beneden de tempel heet naar Prosymnia. De rivier die hier door het landschap stroomt is de Asterion.
Een aantal heilige dieren waarmee ze geassocieerd werd zijn bijvoorbeeld de koe, de pauw, de slang en paarden.
Op latere leeftijd trouwde Hera met haar jongste broer Zeus, oppergod en god van het weer. Samen kregen ze vier kinderen: de goden Ares* en Hephaistos* en de godinnen Eileith yia en Hèbè*.
Ares was god van Oorlog en conflicten.
Hephaistos was de god van de smeedkunst, het vuur en de vulkanen. Ook was hij smid van de goden. Volgens Homerus* was hij zoon van Zeus en Hera, maar volgens Hesiodus* was hij alleen de zoon van Hera. Hephaistos was getrouwd met Aphrodite*, maar later bedroog zij hem met zijn broer Ares. Samen kregen zij een kind genaamd Harmonia*.
Eileithyia was de godin van de geboorte en was moeder van Leto* en Alkmene*.
Eileithyia’s zus Hèbè was godin van de jeugd en de schenkster van de goden op Olympus.
Hera was een ijverige godin want Eileithyia moest van haar bevallen van Leto en Alkmene, terwijl dat een erg zware bevalling was. Ook was ze erg jaloers omdat Zeus met veel andere vrouwen omging. Een aantal van hen was Leto, Callisto*, Semele* en Io*.
Heracles* was degene aan wie Hera zich het meest irriteerde. Heracles was de zoon van Alkmene. Hera kwelde hem bijna zijn hele leven. Toen zij een keer werd beet genomen had ze Heracles borstvoeding gegeven toen hij nog klein was. Toen zij erachter kwam dat hij de zoon van Zeus was, stootte zij hem van haar borst en door de melk die nog steeds uit haar borst vloeide, werd de Melkweg geboren. De druppels die op de grond vielen werden lelies. Hera was ook heel streng als er iemand ontrouw was, maar kuisheid beloonde ze. Ze was ook erg toegewijd maar daarentegen ook heel erg kwetsbaar.

Een keer, toen de godin Pallas Athena*, de dochter van Zeus en Metis*, uit het hoofd van Zeus te voorschijn kwam, was Hera zo kwaad over het overspel van haar man Zeus dat zij korte tijd later het monster Typhon baarde. Het monster was er bijna in geslaagd Zeus te onttronen, maar uiteindelijk wist de oppergod dit angstaanjagende schepsel te bedelven onder de Etna, waaruit men zijn vurige adem kon zien ontsnappen.
Hera was een van de mooiste godinnen, ze droeg bijna altijd een zwarte jurk. Haar haar was krullend, zoals een slang die kronkelt, en haar wenkbrauwen waren gevormd als een soort hoorns. Ook had ze erg grote ogen. Ze wilde altijd de mooiste zijn. En ze heeft een keer, toen een Trojaanse prins haar niet aanwees als de mooiste godin, Aeneas, de stichter van Rome, laten verdrinken.
Hera werd in Griekenland al vereerd voor de Grieken of Hellenen het land binnentrokken. Haar belangrijkste cultus (verering) bevond zich in Argos*, waar later haar grootste tempel werd gebouwd, met het beroemde beeld van Polycletus*. Andere beroemde tempels stonden op het eiland Samos en bij de berg Olympia, waar ter ere van haar jaarlijks de Spelen plaatsvonden. De ruzies tussen Zeus en Hera liepen soms zo hoog op dat de Olympus stond te schudden. Eenmaal was Zeus zo kwaad over de manier waarop zijn vrouw Heracles had bejegend, dat hij haar met vastgebonden polsen en gewichten aan haar voeten aan het uitspansel ophing. Waarschijnlijk was het vreemdste onderwerp van de ruzie’s tussen Hera en Zeus over sexualiteit. Dat was een onderwerp waarover Zeus het een en ander meende te weten. Hera hield vol dat de man er het meeste plezier aan beleefde. Zeus was het daar niet mee eens en ze zouden tot het einde der dagen ruzie hebben gemaakt als ze niet op het idee waren gekomen om Tiresias* te laten beslissen. Zijn antwoord was dat een vrouw negen keer meer plezier had dan een man. Dat antwoord maakte Hera zo razend dat zij hem met blindheid sloeg. Als compensatie verleende Zeus hem profetische gaven.
Hera verzorgde haar schoonheid heel goed. Ze ging naar baden elk jaar in het voorjaar Canathus als Nauplia en vernieuwde haar maagdelijkheid in de ‘mystieke wateren’. Ze stond bekend als de "witte gewapende godin" en was toen ze onweerstaanbare luchtjes haar lichaam met een lotion zo lief dat ze het hele heelal vulde met haar geur.

Hoofdstuk 2: De bijnamen en attributen van Hera


De bijnamen van godin Hera

Hera had heel erg veel verschillende bijnamen, dat komt doordat ze heel veel dingen heeft meegemaakt en gedaan. Beschermster, Bruid, Olympische, Volwassen, Dia en koe.
Beschermster: Hera werd vaak ‘de beschermster’ genoemd omdat ze bescherm godin was van de getrouwde vrouwen en van het gezin. Ze was vooral erg goed als mensen goede dingen deden en degenen die goede dingen deden, beschermde Hera dan ook.
De uitspraak ‘iets met argusogen bekijken’ komt oorspronkelijk ook af van deze mythe over Hera en een van Zeus’ minnaressen af.

Ze werd ook wel koe genoemd omdat haar ogen de zelfde vorm hadden als de ogen van dit dier.
Verder werd Hera weleens de bruid genoemd. Dat kwam doordat ze beschermheilige was van het huwelijk en doordat ze de bruiden beschermde en hen hielp werd ze zo genoemd.
Dia: Hera werd ook wel Dia wat ‘hemelse’ betekent of Koningin van de hemel genoemd.
Olympische, zo werd Hera genoemd omdat ze een van de 12 goden was van de berg Olympus. Er waren 6 goden bij Olympus: Zeus, Poseidon, Hermes, Ares, Apollon en Hephaistos. Ook waren er 6 godinnen en dat waren: Hera, Pallas Athena. Aphrodite, Artemis*, Hestia en Demeter. Zij heersten met hun macht en bevoegdheden over hemel én aarde, volgens de wensen van Zeus. Ze woonden op de berg maar zij daalden regelmatig af en voegden zich tussen de mensen om hulp te bieden, te straffen en zelfs om kinderen te verwekken. De kinderen die geboren werden uit de verbinding- van een god en een mens worden halfgoden genoemd en zij hadden bijzondere eigenschappen. Zij verrichtten hele series heldendaden en genoten de bewondering van iedereen.
De goden aten ambrozijn en dronken nectar, een uitsluitend aan goden voorbehouden drank. Zij aanvaardden overigens wel de slacht- en brandoffers die de mensen hen brachten in de vorm van vee of landbouwproducten. Zij hielden zich aan de beloftes die ze deden, vooral als die gepaard gingen met een eed. Hun meest heilige eed was die "op het water van de Styx".
Volwassen. Ze werd omschreven als volwassen omdat ze tegen overspel was en kuisheid erg goed beloonde. Ze was er tegen als mensen dingen ‘fout’ deden of als ze niet handelden zoals het hoorde.

De attributen van Hera

Hera had heel veel attributen die aan haar toegewijd zijn.

Een staf In Hera’s hand is wel een van de bekendste attributen die aan haar zijn toegewijd.
Ook is een pauw een van haar attributen. Dat kwam doordat Hera heel erg trots was. En zoals het spreekwoord gaat: iemand is zo trots als een pauw. Ook staat de pauw voor onsterfelijkheid en wedergeboorte. De pauw staat bekend als de vogel met honderd ogen. Het oog-achtige patroon zou staan voor: de sterren, de zon, de maan, het universum en de hemel. Volgens de mythe over Argos*, had Hera’s pauw de honder ogen van de reus Argos met honderd ogen. In deze tijd wordt er nu gezegd dat de ogen van de pauwenveren ongeluk brengen.
Ook was de koe een van haar attributen. De bijnaam koe kreeg ze doordat ze een van Zeus’ velen minnaressen had veranderd in een koe. Dat kwam door dat ze een heel erg jaloerse godin was. Toen Hera haar man er van verdacht een liefdesrelatie met de priesteres Io te hebben, veranderde ze Io in een koe en vroeg ze Argus om Io te bewaken. Ze ging ervan uit dat hem niets zou ontgaan. Hera vroeg toen aan Zeus de koe als geschenk, en plaatste Argus vervolgens als wachter bij haar. Op bevel van Zeus probeerde de god Hermes* (zijn zoon) de koe te stelen, maar dit plan werd verraden. Toen nam Hermes de gedaante van een herder aan. Het lukte hem Argus in slaap te spelen met heel mooi fluitspel. Hij doodde Argus en bevrijdde Io.
De granaatappel was een vrucht die ook aan Hera was toegewijd. Dat kwam doordat de granaatappel het teken is van het leven. De granaatappel werd gezien als symbool van onsterfelijkheid en vruchtbaarheid. Het werd gezien als terugkeer van de lente en de vruchtbaarheid. De granaatappel was ook gewijd aan Persephone* en Ceres*. Een granaatappel stond voor voorspoed, overvloed en een gelukkige toekomst. Naast de perzik en de citroen is de granaatappel een van de belangrijkste vruchten.
De peer was ook een van de dingen die toegewijd waren aan Hera. Evenals aan Aphrodite en Pomona*. Het hout dat afkomstig was uit de perenbomen werd gebruikt om beelden van Hera uit te snijden. Omdat een perenboom heel erg lang leeft werd de peer gezien als het symbool van een lang leven. De bloesem van de perenboom werd gezien als rouw, vanwege de kleur, maar van de andere kant werd het gezien als het symbool van schoonheid.
De kraai was een vogel die ook aan Hera was toegewijd.

Hoofdstuk 3: De relaties met andere goden

Hera was oppergod wat inhoud dat ze best veel macht had. Ze strafte veel mensen als ze ‘foute’ dingen deden of hadden gedaan.
Zo strafte ze, volgens een legende, de nimf Echo*. Echo moest de aandacht van Hera afleiden als Zeus zich met de nimfen amuseerde. ( Echo was goed van de tongriem gesneden en kletste nogal). Toen de godin dat ontdekte, strafte zij de nimf Echo door haar de spraak te ontnemen; zij kon alleen nog herhalen wat iemand het laatst gezegd had. Echo werd verliefd of Narcissus*, maar ze kon niets tegen hem zeggen alleen maar zijn laatste woorden herhalen. Narcissus verliet haar en zo kwijnde Echo langzaam weg van verdriet en alleen dat echo-geluid is van haar overgebleven.
Ze vond het niet leuk dat haar man zo vaak overspel pleegde. Ze strafte daarom Zeus’ minnaressen en daar ook de kinderen van.

Toen Hera hoorde van Zeus en Leto kon ze het niet laten om Leto te straffen. Hera begon Leto het vuur aan de schenen te leggen. Ze gaf de slang Pythoon de opdracht om Leto te achtervolgen zodat ze nergens een plaatsje zou vinden om rustig te bevallen. Uiteindelijk vluchtte Leto de zee over in de hoop dat ze een eiland kon vinden waar ze ongestoord haar kinderen ter wereld zou kunnen brengen. Maar Hera had alle eilanden verboden om Leto toe te laten op het eiland. Tot ze in de buurt kwam van het eilandje Delos. Hier werd haar de toegang niet geweigerd, en dat was maar net op tijd, want de weeën begonnen al. Leto ging zitten in de schaduw van een dadelpalm, om er uit te rusten en te bevallen. Maar Hera had nog anderen straffen in gedachte. Ze zorgde ervoor dat de weeën erg hevig en pijnlijk waren en dat de bevalling ondanks alles er niet op vooruitging. Ook leidde ze de aandacht af van de godin Eileithuia*, die de helpster is in barensnood. Het duurde negen hele lange dagen tot Zeus Leto’s nood inzag. De oppergod riep Eileithuia’s hulp in en Leto baarde haar tweeling, de armen krampachtig geslagen rond de dadelpalm. De tweeling waren kinderen van Zeus.
Tegen over dingen die goed werden gedaan stond Hera erg positief. Ze beloonde de mensen en ze stond voor eerlijkheid tegen over je partner.
Hera zal niet erg geliefd bij de goden zijn geweest omdat ze natuurlijk erg jaloers was op alles en iedereen die met Zeus omging. Zo nam ze wraak op alle minnaressen (en soms ook de kinderen) die ze verdacht van overspel met Zeus.
Ondanks dat was Hera toch bij het volk erg geliefd, vele vonden haar de mooiste godin van de Olympia. Tussen Hera en Aphrodite was er ook vaak strijd omdat ze allebei de mooiste godin van Olympia wilden zijn. Zoals ik al eerder heb gezegd heeft ze Aeneas op zijn tocht over zee laten verdrinken omdat iemand uit zijn land Hera niet als mooiste godin heeft uitgeroepen maar Aphrodite. Op dat soort dingen was ze ook erg jaloers, dus het was niet alleen het feit dat Zeus heel veel minnaressen had. Hera haatte de grote held van Heracles omdat hij de zoon van haar man Zeus was samen met een sterfelijke vrouw. Toen Heracles nog een kind was, had ze slangen op hem afgestuurd om hem aan te vallen toen hij in zijn wieg lag. Later heeft ze de Amazones tegen hem opgeklopt tijdens een van zijn zoektochten.
De nimf Callisto was een volgeling van de jachtgodin Arthemis. Arthemis eiste van haar volgelingen dat ze, net als zijzelf, maagdelijk waren. Zeus werd verliefd op de knappe nimf Callisto. Hij verkrachtte haar. Toen Arthemis merkte dat Callisto zwanger was, gooide ze haar uit haar gevolg. Callisto kreeg een zoon, Arcas*. Hera was weer eens woedend en nam wraak, niet op Zeus maar op Callisto, die er niks aan kon doen. Ze veranderde haar in een beer. Atcas groeide op en werd een groot jager. Toen hij na een paar jaar tijdens het jagen zijn moeder als beer tegenkwam, plaatste Zeus Callisto als “de grote beer” in de hamel. Arcas werd “de kleine beer”.
Meer dan een van de andere Griekse godinnen, herinnert godin Hera ons eraan dat er sprake is van zowel lichte als donkere gedeelten binnen ons zijn. En die vreugde en pijn zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden in het leven. De Griekse godin Hera is de volheid van het leven en bevestigt dat we kunnen gebruik maken van onze eigen wijsheid in de uitoefening van een doelstelling die wij kiezen.
Zeus was de enige liefde van Hera, zover bekend. En ze was dus de echtgenote en zus van oppgergod Zeus. Ook is ze de dochter van titaan Kronos en Rhea. Haar zussen zijn Hestia, Demeter. Haar broers zijn Poseidon, Hades en Zeus. Hera bracht vier kinderen op de wereld. Dat waren de goden Ares en Hephaistos, en de godinnen Eileithyia, volgens sommige mensen, en Hèbè. Hera heeft een hekel aan alles dat met haar man en broer Zeus een relatie heeft gehad. Ze was nogal jalores. Een aantal voorbeelden van vrouwen en goden die met Zeus hebben gehad: Callisto, Semele, Alkmene, Leto en Europa. Callisto, één van de vriendinnen van Artemis, deed het voor de eerste keer met Zeus die zich had vermomd als Artemis. Hera was daar niet blij mee. Artemis kreeg een kind en noemde hem Arcas. Hera was zo boos dat ze Callisto veranderde in een beer. Arcas doodde zijn moeder bijna toen hij aan het jagen was. Zeus was de gene die hem tegenhield. Daarna plaatste Zeus Callisto de beer en Arcas aan de sterrenhemel als de Grote Beer en Kleine Beer. Hera vond het niet leuk van Zeus dat hij Callisto en Arcas aan de hemel had geplaatst dus vroeg ze Tethys om hulp. Tethys was de godin van water en zij was degene die beide sterrenbeelden vervloekte om voor altijd om de hemelpool te draaien en nooit onder de horizon te verdwijnen.Verder haatte ze de godin Ino. Dat kwam doordat Hera haar zus Semele had vermoord. Toen moest Dionysos verzorgd worden door haar. Natuurlijk had Hera een hekel aan alle kinderen van Zeus die niet van haar waren, de buitenechtelijke kinderen. Dat waren onder andere Heralkes en Arcas. Trojanen haatte ze ook. Dat komt omdat de Trojaanse prins Paris de godin Aphrodite als mooiste godin aanwees, en niet haar. Ze probeerde bijvoorbeeld de Trojaan Aeneas, de stichter van Rome, op zijn zeereis te laten verdrinken.


Hoofdstuk 4: Het contact met mensen

Mensen die met Hera in aanraking kwamen werden vanwege Hera’s vertoning de diepste eerbied gewekt. Hera’s functie was als beschermheilige van het huwelijk goed in de mythen waarin ze vol jaloezie Zeus’ minnaressen en hun kinderen achtervolgt. Ze was voor een huwelijk zonder overspel. Als je overspelig was geweest was het geen pretje om met Hera in contact te komen. Het was ook aan Zeus om vaak de strijd aan gaan met zijn vrouw en zus, zo werden sommige hemelverschijnselen verklaard als de echtelijke strijd tussen Hera en Zeus. Er werden echter ook, ter ere van ‘t heilige huwelijk van Zeus en Hera en ter ere van Hera, spelen georganiseerd. Dat waren wel erg feestelijke gebeurtenissen..

Hera werd veel geëerd in tempels. Een van de bekendste en voornaamste plaatsen waar dat gebeurde, was de stad Argos. Dat was een oude stadsstaat uit de Griekse geschiedenis. Daar werden veel feesten gevierd; Heraea. Daar werden ook veel openbare spelen gehouden. Vanuit deze stad verbreidde zich het eren van godin Hera over de Peloponnesos. Zo werden er tempels gebouwd in onder andere Olympia, Korinte, Tiryns en Perachora. Argos en Mykenas en Sparta, steden die dichtbij Argos lagen worden reeds door Homerus de lievelingssteden van Hera genoemd. Dat kwam doordat de mensen in Argos en Mykenai haar heel veel en vaak vereerden. Tussen die beide steden lag een tempel, het Heraion genaamd, naar Hera. Ook Korinthe was een belangrijke plaats voor het eren van Godin Hera. Daar werd zij vooral op de Akrokorinthos vereerd. Alle al de kolonies van Korinte verspreidden die dienst over verschillende streken van de toen bekende wereld. Want het wereld beeld van toen was heel anders dan van nu. Ook in noordelijker streken van Griekenland, in Iolkos, in Boeotië met daarnaast het eiland Euboia werden eel veel tempels van Hera aangetroffen en ook werden daar veel feesten ter ere van Hera gevierd.

Naast Argos was de voornaamste plaats waar Hera vereerd werd, het eiland Samos. Dat ligt aan de oostkust van Turkije. Op dat eiland was ‘het heimelijke huwelijk tussen Zeus en Hera’ gesloten en ze geloofden hier zo sterk in dat het zo’n grote invloed had op het leven in de maatschappij dat ze de hoogste god, de oppergod, moesten navolgen. En dat ze daar ook het huwelijk moeste verenigen. Kreta was ook een van de eilanden waar Hera veel vereerd werd. Het hieros gamos, dat het heilige huwelijk betekent, van Zeus en Hera werd ook buiten Athene, in Samos en Knossos uitgebreid gevierd. In Paestum werd Hera als beschermster van de kraamvrouw het zelfde met de geboortegodin Eileithyia, haar dochter, zoals gezegd wordt. Zij werd door de Romeinen Iuno Lacinia genoemd. Het was Eileithyia’s taak dat Hannibal een offer bracht.

Paris was een zoon van een koning uit Troje. Op de Olympus was tussen drie godinnen een hevige twist ontstaan. Die drie godinnen ware Hera, Athena en Aphrodite. Alle goden en godinnen waren op een prachtige bruiloft uitgenodigd. Deze werd gehouden in Thessalië, en allen brachten voor het bruidspaar geschenken en cadeau’s mee. Eris, de godin van de tweedracht, was als enige niet uitgenodigd. Dit kwam door dat er vrees was voor haar, dat ze de vreugde verstoorde. Hierdoor was zij zo beledigd dat zij een gouden appel gooide met een opschrift in Grieks: τηι καλλίστηι. Dit betekent in Nederlands: voor de schoonste. Athena, Hera en Aphrodite vonden alle drie dat ze recht hadden op de appel. Toen zij het niet eens konden worden, wendden ze zich tot oppergod Zeus met het verzoek dat hij in deze strijd zou beslissen wie de winnares was. Maar Zeus had echter geen zin in de wraak van de twee verliezende godinnen op de hals te halen. Daarom ontweek hij voorzichtig de uitspraak van de mooiste godin. Vervolgens was hij het die hen verwees naar Paris, die woonde op de nabij gelegen berg Ida. De godinnen besloten dat hij de ‘scheidsrechter’ was in deze driestrijd, en begaven zich, samen met Hermes die hen beschermde, naar de Ida. Paris vertelde de 4, nadat Hermes hem de oorzaak van de komst van de drie godinnen had medegedeeld, het oordeel te willen uitspreken en mee te willen werken aan het besluit. Voor een lange tijd wist hij niet wie te kiezen. Hij vond alle drie de godinnen heel mooi. Hera probeerde de jonge Paris te overhalen om haar de prijs van de schoonheid toe te kennen, door hem te beloven dat zij hem de grootste rijkdommen en de heerschappij over geheel Azië zou schenken; Athena beloofde Paris grote krijgsroem en de diepe wijsheid; Aphrodite eindelijk wendde nog krachtiger middelen aan om de scheidsrechter tot haar belang over te halen; zij streelde zijn eigenliefde, door hem als de schoonste jongeling van Phrygië te roemen, die ook de schoonste vrouw op aarde waardig was. Tevens beloofde zij hem, dat zij hem zou bijstaan om de liefde te verwerven van de schoonste vrouw op aarde, Helena, de dochter van Leda en gemalin van Menelaos, de koning van Sparta, wanneer hij haar de prijs van de schoonheid toewees. Nu aarzelde Paris niet langer; meegesleept door de verleidelijke voorstellingen en beloften van de godin Aphrodite, schonk hij haar de gouden appel. Van die tijd af waren Hera en Athena verbitterde vijandinnen van de Trojanen.
Hera’s vijhand was Apollo.

Hoofdstuk 5: De god in de beeldende kunst


Hera stond op verschillende manieren in de beeldende kunst. Zo waren er schilderijen, beelden en tekeningen. Ook is er een aantal tempels naar haar vernoemd. Een voorbeeld is hiervan de Hera-tempel. Dit is een peripteros tempel, en hij was de oudste tempel. Deze Hera-tempel is gebouwd in het midden van de 7e eeuw voor Christus. In de cella stond het cultusbeeld van de zittende Hera met er naast Zeus die stond. De tempel is 108.63 x 55.16 meter en gebouwd in de zevende eeuw voor Christus. De tempel staat op het Griekse eiland Samos op 6 kilometer afstand van Pythagorion, een stad op een eiland van Griekenland.
Er is ook een toneelstuk over Hera dat nu op de planken staat. De hoofdrollen worden gespeeld door Vera Mann en Arjen Ederveen. Het gaat over Hera en over Zeus. En ook over een comeback van Hera: Je krijgt goed nieuws en slechts nieuws te horen in deze voorstelling. Het slechte nieuws is: je bent op weg naar het theater omgekomen. Het goede nieuws is dat je de kans krijgt om in een nieuw lichaam terug te keren, want je bent gearriveerd in de gezellige reïncarnatiekliniek van Hera. Deze, bijna vergeten, machtige godin uit de Griekse mythologie wil met de kliniek een comeback maken en lijkt in die opzet te slagen. Maar net als je je klaarmaakt voor je volgende leven ontstaat er grote onrust. Zeus gaat er met een aardse vrouw vandoor en laat Hera, na drieduizend jaar gedeeld lief en leed, eenzaam en verbitterd achter. Plotseling bent je getuige van een ruzie tussen de goden. Laat Hera het er bij zitten of zal haar wraak bitterzoet zijn? En wie is die mysterieuze jongeman die haar de liefde verklaart?

Op dit plaatje is Hera te zien. Haar krullen zijn goed zichtbaar. Ook een aantal van haar velen sieraden zijn getekend.
Wat de wijze betreft, waarop Hera door de beeldende kunst werd voorgesteld, ook daarin werd zij gehuldigd als koningin van de hemel en als beschermster van het huwelijk. Men beeldde haar af zittend op een heerlijke troon of in een erg mooi gewaad gekleed, met een Koninklijke kroon op het hoofd, en dat was vaak in combinatie met een granaatappel, het symbool van de vruchtbaarheid in de hand. Van het beroemdste beeld van Hera door Polykletos vervaardigd is reeds met een woord gewag gemaakt. Zij werd daar voorgesteld op haar troon gezeten, terwijl haar kroon versierd was door de beelden van de Chariten en de Horen. In de ene hand hield zij een granaatappel, in de andere haar scepter, waarop een koekoek, eveneens een symbool van de vruchtbaarheid, zat.
<- De zogenaamde “Hera Ludovisi”, die feitelijke Antonia minor voorstelt die in Palazzo Altemps staat. Van de tot op onze tijd bewaard gebleven beelden is het beroemdste de buste, bekend onder de naam van Iuno Ludovisi. In deze buste zijn schoonheid met ernst en waardigheid op hele goede wijze samengevoegd.
“Iuno Barberini” die in het Pio-Clementino Museum staat is een ander beroemd beeld, dat gemaakt is voor Hera. Dit beeld draagt de naam van Iuno Barberini, en wordt in de Vaticaanse musea tentoongesteld. Er wordt gezegd dat het een navolging van een van de grote kunstwerken uit de bloeitijd van de Griekse beeldhouwkunst is
Op plaatjes of schilderingen van Hera zul je bijna altijd een pauw bij haar zien staan, want ze was mooie en trotse vrouw.
Hera werd ook wel afgebeeld met twee leeuwen, de armen opgeheven, en een kroon waaruit takken met druiven groeiden.
Ook is ze op veel afbeeldingen gesluierd en zit ze vaak op een troon en draagt ze een scepter.
Er is ook een stad naar godin Hera vernoemd. Dat is de stad Herat die in het oosten van Afghanistan ligt. Deze stad werd zo genoemd door Alexander de Grote.
Dit is ook een afbeelding van godin Hera. Je ziet de pauwenveren en haar kroon. Twee van de dingen die je vaak bij Hera ziet. Ze zit er rustig bij.

Veel uitdrukkingen en spreekwoorden zijn afkomstig uit de Griekse mythologie. Voorbeelden hiervan zijn een tantaluskwelling, iets wat heel dichtbij is maar voor altijd onbereikbaar. De doos van Pandora, een sisyfusarbeid, de achilleshiel, een Oedipuscomplex. De naam verwijst naar de Griekse legende over Oedipus, die door het noodlot zijn vader doodde en met zijn moeder trouwde. Een augiasstal, een achillespees, een odyssee, een muze en een orakel(spreuk). Ook dragen heel wat planeten namen van goden, zoals Mars en Venus. Ook sterren en andere hemellichamen hebben namen die afkomstig zijn uit de Griekse mythologie. Venus* werd door de Grieken ook wel eens Aster Aphroditas genoemd (ster van Aphrodite) of Aster Heras (Ster van Hera).
Nu zijn er ook vaak horoscopen waarin wordt verwezen naar godinnen. Ook wordt er wel eens gekeken wie je bent: Een jaloerse vrouw, u bent Hera. Of als u heel liefde vol bent, bent u

Aphrodite.

REACTIES

K.

K.

halloo,
dit is egt een leuke site.
doei

13 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.