Energie

Beoordeling 5.8
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 3e klas vmbo | 2257 woorden
  • 27 februari 2004
  • 143 keer beoordeeld
Cijfer 5.8
143 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Wat is groene energie?

Groene energie is duurzame energie die particulieren en bedrijven bij een energiebedrijf kunnen kopen. Energie is duurzaam als ze is opgewekt met energiebronnen die milieuvriendelijk en hernieuwbaar zijn. Zij wordt opgewekt uit natuurbronnen zoals wind, zon, biomassa (hout en stro) en waterkracht.

Groene energie onderscheidt zich van de zogenaamde grijze energie, omdat ze schoon is. Bij de productie van groene energie komen geen schadelijke stoffen in de lucht die het klimaat aantasten, en er wordt geen gebruik gemaakt van kernenergie dat gevaarlijk afval oplevert. De energiebronnen waarmee groene energie gemaakt wordt kunnen nooit opraken, zoals energie van wind, zon en stromend water.

Stimuleren van groene energie

Wie duurzame energie wil afnemen kan zelf zonnepanelen op het dak plaatsen en zo gebruik maken van de energie die de zon levert. Ook worden er milieuvriendelijke nieuwbouwprojecten gerealiseerd waar de bewoners gebruik maken van duurzame energie. Die mogelijkheden zijn niet voor iedereen weggelegd. En het is vaak praktischer en voordeliger om grootschalig duurzame energie op te wekken op de optimale locatie. Daarom bieden energiebedrijven een alternatief voor energie uit kolen, aardgas, olie en kernenergie: groene energie. Zo kan elk huishouden thuis groene energie gebruiken. Het is zelfs mogelijk om te kiezen voor bepaalde energiebronnen zoals 100 % biomassa of wind en energie die in Nederland is opgewekt.

De Nederlandse overheid bevordert de markt voor groene energie. Ze ziet het als een belangrijk middel om het aandeel van duurzame energie in het energieverbruik te vergroten. Bedrijven en overheden in Nederland hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over het energieverbruik, de Meerjarenafspraken

Windenergie

Door de warmte van de zon, het draaien van de aarde en de wrijving van de lucht met het aardoppervlak ontstaat wind. Om uit wind nu energie te halen worden windmolens gebruikt. Vroeger gebruikte men deze al om direct meel mee te malen, of hout te zagen de wind liet dan de wieken van de molen rondblazen. Tegenwoordig heet een moderne windmolen een ‘windturbine’ en de ronddraaiende wieken heten ‘rotorbladen’. Door het ronddraaien van deze rotorbladen zorgt de wind voor energie. Er zijn windturbines met een, twee of drie rotorbladen van verschillende afmetingen. Hoe meer rotorbladen en hoe langer de rotorbladen, hoe groter de energieopbrengst.

De eerste windturbines in Nederland hadden een klein vermogen. De huidige turbines hebben maar liefst een vermogen van 600 kilowatt en produceren 1 tot 1,5 miljoen kilowatt elektriciteit. Hiervan kan jouw hele buurt een jaar lang gebruik maken.

Zonne-energie

De zon zorgt voor al het leven op aarde. De zon geeft licht én warmte. Beiden zijn te gebruiken als energiebron.

Licht vang je op met je ogen, zodat je kunt zien. Licht kan echter ook opgevangen worden door zonnecellen, die het licht dan omzetten in elektriciteit. Deze zonnecellen worden samengevoegd in zonnepanelen, die je op het dak van je huis kan plaatsen. Om één huis te voorzien zijn van elektriciteit heb je ongeveer 25 tot 40 zonnepanelen op je dak nodig. Voor een hele wijk, bijvoorbeeld waar jij in woont, zijn dus in totaal 10.000 tot 16.000 zonnepanelen nodig!

‘Wat heb je nu aan zonnepanelen in Nederland, de zon schijnt hier toch bijna nooit’, zul je misschien denken. Maar ook op bewolkte dagen leveren de zonnepanelen elektriciteit! Wolken kunnen namelijk juist helpen meer zonlicht te vangen: stralen die van de aarde terugkaatsen, kunnen nogmaals naar de aarde gereflecteerd worden door de wolken.

Dit wil je ook lezen:

Daarnaast kan de warmte van de zon ook gebruikt worden om energie op te wekken. De warmte van de de zon is namelijk sinds miljoenen jaren opgeslagen in het binnenste van de aarde, die je nu nog als energie kunt gebruiken. Dit heet warmtekracht.

Waterkracht

Zoals je merkt als je zwemt, is water heel sterk. Dit komt omdat water beweegt, het stroomt. De stroming van water kun je nu gebruiken voor energie-opwekking Eeuwen geleden werd dit al gedaan door watermolens. Tegenwoordig wordt dit met moderne waterkrachtcentrales gedaan. Er wordt hierbij vaak gebruik gemaakt van stuwmeren (waterkracht op grote schaal). Door het bouwen van een dam wordt water in een meertje opgeslagen. Het opgeslagen water hierin wordt door molens aan de voet van de dam omgezet in elektriciteit. Grootschalige waterkrachtcentrales horen niet bij de duurzame energie, omdat ze onvriendelijk voor het milieu zijn. Ze zijn bijvoorbeeld gevaarlijk voor vissen. Ook wordt er soms gebruik gemaakt van kleinere stromingscentrales, waarbij het water niet eerst wordt opgeslagen, maar direct wordt gebruikt als energiebron. De kleinere centrales horen wel bij de duurzame energiebronnen als ze milieuvriendelijker zijn. Waterkracht is op dit moment de meeste belangrijkste duurzame energiebron in Europa; bijna 20 % van de elektriciteit wordt met waterkracht geproduceerd. In Noorwegen wordt bijvoorbeeld alleen maar gebruik gemaakt van waterkracht voor de elektriciteit in het hele land.

Biomassa

Je kunt ook mensen, dieren en planten op de aarde als energiebron gebruiken. Het gebruiken hiervan noemt men biomassa. Deze energie is energie uit organisch materiaal, zoals planten, bomen, mest of mensenpoep. Biomassa wordt bijvoorbeeld gehaald uit houtafval uit de bosbouw, plantaardig afval uit de landbouw zoals stro, plantaardig afval uit de landbouwindustrie en speciaal geteelde energiegewassen.

Biomassa wordt net als grijze energie door verbranding omgezet in warmte en elektriciteit. Het
verschil bij biomassa is dat de volgende generatie bomen en planten de CO2 (de stof kooldioxide) weer in zich opnemen. Het verspreidt zich daardoor niet in de lucht en is daarom niet echt onvriendelijk voor het milieu.

Voor het gebruiken van biomassa zijn biomassa-centrales nodig. Biomassa wordt ook bijgestookt in
kolencentrales.

De niet-duurzame energiesoorten leveren een groot probleem op. Ze zijn vervuilend maar ook slecht voor het klimaat. En dat is erg belangrijk, want het klimaat is onze hele planeet, de temperatuur op aarde, de lucht die we inademen en het leven van alle planten, dieren en mensen op aarde. En als het klimaat in de war raakt wordt het minder plezierig om op aarde te leven.

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat het klimaat in evenwicht blijft. Dit kan door ervoor te zorgen dat er heel veel bomen op aarde blijven. En door zo min mogelijk energie te verbruiken. En als we dan toch energie willen verbruiken, kunnen we die het beste opwekken zonder vuile stoffen uit te stoten.

Het werkstuk gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

Milieu en klimaat

De schade aan het klimaat wordt veroorzaakt door de reststoffen die vrijkomen als iets verbrand wordt. Deze reststoffen heten kooldioxide of CO2. Deze CO2 is een gas dat je niet ziet en niet ruikt en dat van nature ook in de atmosfeer voorkomt. Als er genoeg bomen en planten zijn is dat niet zo erg.

Kooldioxide is belangrijk voor groene planten. Planten leggen de kooldioxide vast in de bladeren en maken daarbij zuurstof die ze afstaan aan de lucht. Dit heet ook wel de koolstofkringloop. Dit is de ademhaling van de plant. Bomen, planten en plankton zuiveren de lucht dus. Als er minder planten en bomen zijn blijft er meer kooldioxide in de lucht. En die kooldioxide zorgt dat de aarde warmer wordt.

Om de aarde ligt de atmosfeer. Deze ligt als een deken om de aarde met kooldioxide heen en houdt de zonnewarmte vast. Zo zorgt hij dat de temperatuur op aarde redelijk gelijk blijft. Wanneer deze atmosfeer er niet was, zou de temperatuur enorm gaan schommelen

Broeikaseffect

De laatste jaren neemt de kooldioxide in de atmosfeer flink toe. De ‘deken’ om de aarde begint sterker te isoleren. Dit heeft verschillende oorzaken. Er worden veel fossiele brandstoffen (zoals kolen, gas en aardolie) verbrand. En de hoeveelheid plankton, bossen en oerwoud nemen af. Dus er kan niet zoveel lucht meer gezuiverd worden. Door de toename van kooldioxide en andere gassen, stijgt de temperatuur op aarde. Dit is het broeikaseffect.

Het broeikaseffect betekent dat de aarde langzamerhand opwarmt. De gassen laten het zonlicht voor het grootste gedeelte door, maar geven de aarde niet de kans om de warmte naar buiten uit te stralen. De ‘deken’ absorbeert de warmte. Zo wordt de warmte vastgehouden op aarde. En dat heeft nare resultaten.

Effecten op aarde

De verwarming van de aarde zal grote effecten hebben, maar niemand weet welke dat precies zullen zijn. Het is zeker niet zo dat het alleen maar lekker warm in Nederland of op de hele wereld zal worden. Er kan van alles gebeuren maar het is wat moeilijk om precies te voorspellen wat er allemaal te verwachten is.

De kans is groot dat het ijs van de Noord- en Zuidpool gaat smelten. Wetenschappers zijn het er tegenwoordig over eens dat dit proces al begonnen is. En als ijs smelt houd je water over. Dit betekent dus dat de zeespiegel over de hele wereld stijgt.

Amersfoort aan zee klinkt ons nu nog vreemd in de oren. Maar reken er maar op dat er in de toekomst heel wat gedaan moet worden om het water tegen te houden. Dijken moeten opgehoogd worden om er voor te zorgen dat het water niet over het land stroomt. De gevolgen
zijn veel erger voor laag gelegen landen die het niet kunnen betalen om dijken te plaatsen en op te hogen. Zoals Bangladesh bijvoorbeeld. Deze landen kunnen overstromen en verdwijnen als niemand iets doet.

Het klimaat gaat veranderen, wat betekent dat er verschuivingen zullen komen. Het is alleen niet precies uit te rekenen wat de precies het effect zal zijn. Maar het kan net zo goed dat er een enorm koud klimaat in West Europa komt.

Dit heeft natuurlijk ook allerlei gevolgen voor de dieren. Er zullen veel soorten met uitsterven bedreigd worden. Nu ziet het er al slecht uit voor de ijsbeer.

Wat kan je doen?

Iedereen kan meehelpen om hier iets aan te doen. Het broeikaseffect kan tegengehouden worden. Eigenlijk is de oplossing simpel: zorgen dat er veel bossen zijn, zo min mogelijk energie verbruiken en zorgen dat er geen of nauwelijks stoffen in de lucht komen die slecht zijn voor het klimaat. Maar om dat voor elkaar te krijgen moet er nog heel wat veranderen. En het werkt het beste als heel veel mensen meedoen.

Natuurlijk kan je je best doen om overal een steentje aan bij te dragen, maar aan het energieverbruik kan je echt makkelijk iets doen.

-Energie besparen
Energie besparen is heel makkelijk. Je kunt het licht uit doen als je van de WC komt, niet onnodig het licht op je kamer laten branden, spaarlampen gebruiken en geen tv laten aanstaan als er toch niemand kijkt. En het scheelt ook heel veel energie als je de videorecorder niet op de sluimerstand laat staan, maar gewoon uit zet.

-Duurzame energie gebruiken
Door voortaan groene energie te gebruiken kiezen mensen ervoor om energie te gebruiken die schoon is opgewekt. Dat kan op twee manieren: door zelf energie op te wekken en door te kiezen voor groene energie.

-Zelf duurzame energie opwekken
Veel mensen wekken tegenwoordig zelf zonne-energie op.Ze hebben een aantal zonnepanelen op het dak geplaatst.

Groene energie kopen van het energiebedrijf
Mensen kunnen tegenwoordig zelf kiezen bij welk bedrijf ze groene energie willen kopen.Er zijn heel wat aanbieders van groene energie. De een levert alleen maar windenergie, de ander heeft een mix van alle soorten.De een levert energie uit Nederland, de ander levert energie die hij in het buitenland inkoopt.

Duurzame energie in Nederland

In Nederland wordt er veel gebruik gemaakt van groene energie. Van Europa is Nederland het land met de meeste gebruikers van groene energie. Op dit moment zijn er meer dan 1.000.000 huishoudens in Nederland die groene energie gebruiken, wat neerkomt op ongeveer 2000 wijken. In totaal gebruiken nu 14,5 % van alle huishoudens groene energie. In meer dan 1 op de 7 huizen in Nederland gebruiken de mensen dus al groene energie.

Dit aantal blijft waarschijnlijk stijgen omdat mensen steeds milieubewuster worden en omdat de prijs voor groene energie laag is. De regering wil, om het milieu schoner te maken, er namelijk voor zorgen dat zoveel mogelijk mensen groene energie kopen. Daarom hoef je als je groene energie koopt geen energiebelasting te betalen, waardoor groene energie goedkoop blijft.

De mensen in Nederland kunnen heel makkelijk en snel van grijze naar groene energie overstappen. De regering heeft geregeld dat iedereen die het wil mag overstappen naar een andere energieleverancier. Misschien hebben jullie thuis ook al groene energie. Vraag ook eens of je school al groene energie heeft.

De mensen in Nederland kunnen heel makkelijk en snel van grijze naar groene energie overstappen. De regering heeft geregeld dat iedereen die het wil mag overstappen naar een andere energieleverancier. Misschien hebben jullie thuis ook al groene energie. Vraag ook eens of je school al groene energie heeft.

Als je groene energie koopt, moet je niet denken dat alle lichten in huis ineens op groen gaan. Je krijgt namelijk ook niet echt groene stroom uit je stopcontact. Het is immers niet eenvoudig en veel te duur om een apart elektriciteitsnet aan te leggen voor de groene energieklanten. Daarom verschilt er in je stopcontact niets als je nu groene of grijze energie koopt. Met het geld dat je betaalt voor groene energie moet het energiebedrijf namelijk echt groene energie kopen. Omdat de vraag naar groene energie steeds groter wordt, gebruiken energiebedrijven het geld dat ze verdienen natuurlijk ook vaak voor het neerzetten van windmolens, zonnepanelen of extra biomassacentrales. Dat het energiebedrijf met jouw geld echt groene energie koopt, wordt door de regering heel goed gecontroleerd. De energiebedrijven krijgen namelijk een speciale verklaring, een groencertificaat, als hun groene stroom echt aan de regels van duurzame energie voldoet.

..Nederland zeer geschikt is om windenergie op te wekken. Nederland ligt namelijk aan zee, waar veel wind vandaan komt die over ons land wordt geblazen. ..Noord-Holland de beste provincie is om windturbines neer te zetten. ..de allereerste zonnecellen in satellieten werden gebruikt. Iedere satelliet is uitgerust met (uitvouwbare) zonnepanelen. ..veel rekenmachines ook op zonnecellen werken, pas als je ze aan het daglicht toont, gaan ze aan. ..op afgelegen plekken, waar geen elektriciteit is, vaak zonnecellen worden geplaatst. ..je daarom zelfs in landen in de Derde Wereld zonnecellen vindt. ..zonnecellen ook veel gebruikt worden op caravans of op zeilboten.

REACTIES

M.

M.

thx voor voor dit werkstuk ik kon iets niet vinden en nu heb ik het bedankt en ik heb er eem goed cijfer voor gekregen groetjes mark H2B uit Hoogvliet

18 jaar geleden

A.

A.

Heel erg bedankt, ik had het net nodig, je hebt een goed werkstuk gemaakt. Het is heel informatief

18 jaar geleden

I.

I.

Ik vind het een heel mooi stuk,ik heb er veel aan gehad om informatie te zoeken.
dankje wel daarvoor.
NU zal ik eindelijk een 10 krijgen.

17 jaar geleden

J.

J.

Ik vind dit werkstuk erg Mooi

xxxx

12 jaar geleden

R.

R.

ik zit op de basisschool, maar ik heb er wel veel aan gehad

9 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.