Doe mee met Markteffect's studiekeuze-onderzoek
Maakt niet uit of je je studie al gekozen hebt. Win één van de 200 (!) cadeaubonnen van €25

Meedoen

De computer

Beoordeling 6
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • Klas onbekend | 1226 woorden
  • 2 mei 1999
  • 169 keer beoordeeld
Cijfer 6
169 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Check check, dubbelcheck!

Heb jij tweestapsverificatie al ingesteld op je accounts? Tweestapsverificatie is jouw tweede slot op de deur 🔐. Met tweestapsverificatie heb je 99,9 procent minder kans dat je account gehackt wordt. Check hoe jij je accounts beter kunt beveiligen!

Meer informatie
Beschrijving De computer is een elektronisch apparaat om gegevens automatisch te verwerken.Om dit te doen maakt men gebruik van het binaire talstelsel
1=stroom
0=geen stroom
Een reeks van zulke getallen wordt door de computer begrepen als een bepaald getal,opdracht,... Als deze enen en nullen verwerkt worden door de microprocessor in reeksen van 16 dan spreekt men van 16bits.Bij de moderne computers werkt men reeds met 32bits. Het besturingssysteem zorgt ervoor dat deze stroom getallen op de juiste moment aan de microprocessor worden aangeboden.Bij een personal computer wordt het besturingssysteem meestal van de harde schijf geladen.Dan noemt men het DOS(=Disk operating system).Een computer bestaat uit hardware(=materiële onderdelen) en software(=programma's die op een computersysteem gebruikt worden) Geschiedenis Het beginidee voor een "analytische machine" kwam van de Engelsman

Charles Babbage(1791-1871) die reeds was opgebouwd uit de basisprincipes van de huidige computer zoals opslaan,besturen,tellen. Pas  rond de Tweede Wereldoorlog kwam er een schot in de zaak en pas 1949 kwam er een echte doorbraak toen EDSAC in Engeland de eerste intern geprogrammeerde rekenmachine uitbracht.In 1951 werd in de
Verenigde Staten de eerste commercieel bruikbare computer op de markt  gebracht.Midden jaren zestig werden er voor het eerst geïntegreerde schakelingen gebruikt.De computer  werd nu door goedkopere productietechnieken goedkoper en beschikbaar voor een brede markt.Tegen het einde van de jaren zeventig werden computerprocessoren in kleine geheugeneenheden op chips geplaatst. Computertechniek A.Hardware 1.invoerapparaten
De directe invoer gebeurt met een toetsenbord of met een scannner alsook met de muis.Gegevens worden opgeslagen op een -magnetische medium(magneetbanden,magneetschijven) -optisch medium(cd-rom) De informatie wordt veilig weggeborgen op het primair geheugen(=geheugen van de centrale verwerkingseenheid) of op een secundair geheugen(=extern geheugen).De overdrachtsnelheid van deze media zijn zeer hoog: tot  2 miljoen tekens per seconde. 2.De centrale verwerkingseenheid
De centrale verwerkingseenheid is verbonden met het primaire geheugen en bevat registers waarin de bewerking van de gegevens plaatsheeft. Het primaire geheugen is opgebouwd uit een aantal "bouwsteentjes". Die bouwsteentjes kunnen verschillende toestanden aannemen zoals
bewaren en afgeven.Door het groeperen van deze bouwsteentjes ontstaan grotere eenheden die geheugenplaatsen of woorden worden genoemd. Elke geheugenplaats heeft een nummer dat adres wordt genoemd. Het primaire geheugen kan miljoenen van zulke adressen hebben. Het kan drie soorten gegevens opslagen die met het probleem in verband staan:-ingangsgegevens wachtend op behandeling                     -tussenresultaten waarmee later kan worden                   verdergewerkt                    -eindresultaten, die worden opgeslagen op                    uitvoer. 3.Uitvoerapparaten
De uitvoerapparaten hebben tot taak de eindresultaten vast te leggen. Dit kan door uitvoer naar een secundair geheugen(magneetbanden,...en tegenwoordig ook op CD-ROM) of door omzetting van die informatie tot leesbaar schrift of een voorstelling op papier(printer) alsook op een beeldscherm of indien geluiden door luidsprekers.
B.Software 1.Programmahulpmiddelen
In het begin moest elk programma stap voor stap  in de machinetaal geschreven worden; met de aanvankelijk kleine programma's was dit nog mogelijk.Maar geleidelijk aan toen de programma's gecompliceerder en groter werden ontstond de vraag om programma's te schrijven in een eenvoudigere,menselijkere taal dan een eindeloze serie dorre cijfers.Daarom ontwierp men een soort vertaalprogramma(een compiler).Nu gebruikt men de zogenaamde compilertalen,één zin uit het te vertalen geeft aanleiding tot het generen van zeer lange rijen van opdrachten. 2.Besturingssysteem
Een besuringssysteem verzorgt men de communicatie tussen computer en gebruiker.Vroeger werkte men hoofdzakelijk met MS-DOS.Daar moest men alle commandos zelf ingeven.Maar toen de concurrentie met gebruiksvriendelijkere systemen op de markt kwam ging Microsoft ook zulk systeem ontwerpen:Windows wat letterlijk vensters betekent: toepassingen worden door pictogrammen in vensters voorgesteld.Door hierop te dubbelklikken start men de toepassing.Tegenwoordig gebruikt men bijna overal Windows als besturinssysteem: het is in verschillende versies beschikbaar: de windows 3.1 en de windows 3.11 voor werkgroepen
al is men tegenwoordig overgeschakeld op Windows 95 en nog meer recentelijk Windows 98.Tussen beide systemen is betrekkelijk weinig verschil.Windows 98 zou sneller zijn en zou vooral handig zijn bij het gebruik van netwerken en het Internet. 3.Spelletjes
Tegenwoordig is er een grote variëteit aanwezig op het gebied van spelletjes.Vroeger beperkte dit zich tot Packman of Tetris.Eenvoudige maar verslavende spelletjes.Maar nu zijn de spelletjes wel wat ingewikkelder:speel een jonge avonturierster in Tomb Raider of vlieg de wereld rond met een Boeing of een sportvliegtuigje.Je kan ook je favoriete voetbalmatch of het wereldkampioenschap naspelen met de hyperrealistische FIFA99 of World Cup.Er zijn ook wat gewelddadigere spelletjes zoals Carmageddon waar het de bedoeling is  zoveel mogelijk mensen omver te rijden.Er zijn trouwens wetenschappers die beweren dat zulke spelletjes bij jongere kinderen een invloed hebben op het echte leven.Dat de spelletjes een echte business zijn geworden bewijst dat er een varia aan tijdschriften op de markt zijn zoals PC-gameplay of Power Unlimited. 4.Het jaar 2000 probleem
Bij de eerste computers typte men slechts de twee laatste cijfers van het jaartal om geheugen te sparen.Doordat de computerprogrammeurs van toen weinig vooruitziend waren zou het best kunnen dat onze geïnformatiseerde samenleving op 1 januari 2000 stilvalt. In elk elektronisch apparaat zit een kleine datachip die de tijd bijhoudt. Maar de chip erkent "00" niet als de het getal dat na "99" komt.Er zijn reeds gevallen bekend waarbij mensen van 105 een bericht krijgen om zich bij de lagere school te laten inschrijven.De KLM heeft reeds besloten om alle toestellen op 1 januari aan de grond te houden en in het
Verenigd Koninkrijk raadt men de mensen reeds aan  om rond de eeuwwisseling het nodige proviand in te slaan indien de bevorading door allerlei stoornissen in het gedrang zou komen.De kostprijs om in hele wereld om de software te moderniseren wordt geschat op ongeveer 600 miljard dollar of 21000 miljard Belgische frank. 5.Het Internet
Het Internet is een wereldomvattend netwerk dat computers met elkaar verbindt en door middel van  een computer,modem,telefoonlijn(en tegenwoordig ook via de glasvezelkabel) en een provider geraadpleegd kan worden. Het Internet ontstond in de Koude Oorlog.Toen vond het Pentagon het nodig om een groot netwerk van computers te hebben die met elkaar in verbinding stonden om zo snel en efficiënt informatie te kunnnen uitwisselen.Ook waren er reeds netwerken tussen de verschillende Amerikaanse universiteiten.Na de fusie van Arpanet en Milnet noemde met het "Internet".Eind jaren tachtig breidde het netwerk tussen de universiteiten uit door satellietverbindingen.Na de val van het communisme in Oost-Europa en Rusland breidde het Internet zich snel uit over de hele wereld.Jaarlijks verdubbelt het aantal gebruikers zich. Het internet is tegenwoordig zeer toegankelijk voor iedereen.Tegenwoordig heeft elk gerespecteerd bedrijf wel een eigen homepage waar iedereen ter wereld wat meer over het bedrijf te weten kan komen. Alle internetgebruikers hebben een eigen e-mailadres.Er zijn twee soorten:De gratis e-mailadressen(je kan ze overal raadplegen ter wereld)en de computergebonden adressen.Je kan ze meestal maar van op één computer raadplegen.Iedereen kan trouwens ook gratis een eigen website bouwen.Je krijgt dan meestal 12mb ter beschikking en je kan daar dan opzetten wat je wil zonder iets van HTML(=taal van het Internet) te kennen.Meestal komt een programma als Frontpage wel van pas. Woordenlijst chatten:communiceren over het internet met iemand anders door te             typen
surfen:van de éne website naar de andere gaan. provider of server:zorgt voor de aansluiting met het Internet link:stuk tekst of een afbeelding waar je door op te klikken naar een ander website gaat.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.