Zwarten tot 1900 in de VS

Beoordeling 5.2
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 3e klas vwo | 653 woorden
  • 17 maart 2002
  • 48 keer beoordeeld
Cijfer 5.2
48 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak

De zwarten in Amerika tot 1900
1. De komst van de Afrikanen in Amerika

De eerste Afrikanen kwamen aan het begin van de 17e eeuw in Amerika aan als contractarbeiders net als blanke contractarbeiders. Maar later vervingen de koloniale bestuurders de contractarbeid voor zwarten door slavernij. Naar mate de tijd verstreek werden er meer arbeidskrachten gevraagd, met name op de katoenplantages omdat de vraag naar katoen steeg. Slavernij was in die tijd dus erg ‘handig’ voor de eigenaar van de plantage. Die plantages lagen voornamelijk in het zuiden, daardoor waren er veel meer slaven in het zuiden dan in het noorden (zo’n 4 miljoen in het zuiden, en een half miljoen in het noorden). Toen de slavernij vaste voet aan de grond had gekregen, ontstond er op grote schaal slavenhandel. De slaven werden op onmenselijke wijze vervoerd naar Amerika, in grote schepen waar ze dicht op elkaar gepropt zaten en sommigen letterlijk stikten. Ook de hygiënische omstandigheden waar erg slecht waardoor er ook ziektes uitbraken. Ongeveer een kwart van de slaven stierf aam boord en zelfs als ze het overleefden was hun levensverwachting ook niet al te best. Deze slavenhandel werd 1808 officieel verboden door Jefferson maar de handel ging illegaal gewoon door. 2. Wat is slavernij nou precies? Slavernij houdt in dat je gekocht en verkocht mag worden, je geen rechten hebt zoals de gewone burgers zoals dat je eigenaar je mag slaan als je niet hard genoeg werkt, soms werden je handen of voeten afgehakt of je ogen uitgestoken als afschrikmiddel om de andere slaven aan het werk te houden. 3. Het ontstaan van de VS In 1787 verklaarden de VS zichzelf onafhankelijk onder leiding van generaal Washington. Hiervoor waren ze verschillende koloniën van Engeland. Toen hebben ze een grondwet opgesteld voor de VS. In deze grondwet werden de rechten van iedere Amerikaanse burger vastgelegd. Ik zal een paar van deze rechten noemen:

- de vrijheid om de godsdienst te volgen die men wilde, - de vrijheid je mening te uiten - de vrijheid te vergaderen
Deze wetten waren dus vooral op vrijheid gericht, maar voor de zwarten lag dit heel anders, dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat alleen blanke mannen mochten stemmen. Eigenlijk heeft het ontstaan van de grondwet dus geen invloed uitgeoefend op de rechten van de zwarten. 4. Burgeroorlog Een verbetering voor het leven van de zwarten kwam pas na de burgeroorlog die duurde van 1861 tot 1865. In die oorlog speelden 3 tegenstellingen een rol: - De industrie tegenover de landbouw - Een centraal bestuur tegenover meer bevoegdheden van de staten op zich - Slavenarbeid tegenover vrije arbeid
Hierbij was het noorden voor de industrie, een centraal bestuur en de vrije arbeid en het zuiden voor de andere standpunten. Deze oorlog heeft het noorden gewonnen. In 1865, het jaar dat de burgeroorlog was afgelopen, werd het 13e amendement aan de grondwet toegevoegd. Dit amendement hield in dat de slavernij vanaf dat moment verboden was. Maar dit betekende nog steeds niet dat de zwarten mochten stemmen. Dat recht kwam er pas in 1870. Dit recht was alleen maar voor de mannen, de vrouwen kregen pas kiesrecht in 1920. 5. Segregatie De slavernij is officieel dan wel eindelijk afgeschaft, maar in de zuidelijke staten moet nog steeds federaal toezicht worden gehouden om te kijken of de wetten wel worden nageleefd. Dat federale toezicht is natuurlijk erg duur dus werd het afgeschaft in 1877. Voor de zwarten in het zuiden van de VS was de ellende toen nog niet afgelopen. De regeringen voerden de segregatie wetten in. De zwarten moesten alles apart doen, er kwamen aparte scholen, parken en wachtkamers werden gesplitst. Ook zorgden de blanken in het zuiden ervoor dat de zwarten niet meer konden stemmen door ze bijvoorbeeld niet te laten weten waar ze konden stemmen. Dus in de 19e eeuw was er nog steeds veel discriminatie van zwarte mensen. Pas in de 2e helft van de 20e eeuw zal de Human Rights Movement de positie van de zwarten verbeteren.

REACTIES

H.

H.


mooi werkstur

14 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.