(zogenaamd) interview met Thomas a Kempis

Beoordeling 5.8
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 2e klas havo/vwo | 791 woorden
  • 15 december 2003
  • 70 keer beoordeeld
Cijfer 5.8
70 keer beoordeeld

Beste meneer A Kempis,
Wat fijn dat u even wat tijd voor ons hebt om een paar vragen te beantwoorden.

1. Kunt u iets vertellen over uzelf, of over u familie?
Natuurlijk, ik ben geboren in het jaar 1380 de precieze datum weet ik niet meer. Ik ben geboren in Kempen. Dat ligt in de buurt van Venlo in het Duitse Rijnland. Ik heet eigenlijk Thomas Hamerken. Mijn vader is een gelovige zilversmid. Nu werkt hij niet meer want hij is te oud. Hij is door zijn moeder gelovig opgevoed. Oh ja, ik wilde eigenlijk altijd al het klooster in. Maar daar zal ik straks meer over vertellen.

2. Heeft u ook nog gestudeerd?
Nou dat zal ik wel even vertellen:

Toen ik 13 was – en dat is al een tijdje geleden – ging ik naar de kapittelschool in Deventer. (Deventer is trouwens een prachtige stad)
Die school was van de Broeders Des Gemenen Levens. De Broeders preekten tegen het ruwe volk en ze wilden de mensen duidelijk maken dat hoe de priesters leefden, verkeerd was. Dat wordt nu ook wel de Moderne Devotie genoemd, maar daar vertel ik straks meer over. Wacht even waar was ik ook al weer? Oh ja, onder de Broeders waren geestelijken maar ook leken, dat is zeg maar het gewone volk. Die konden geen Latijn dus, ze begrepen niks van de Bijbel. Ja ook het gewone volk mag meedoen, zij gingen ook het klooster in. Een van die kloosterlingen heet Florens Radewijnsz. Hij had de kapittelschool in Deventer (waar ik ook heb gestudeerd) gesticht.

3. Waarom wordt u naam altijd in verband gebracht met de Moderne Devotie?
Dat betekent toewijding en vroomheid. Ik woonde in een fraterhuis en leefde daar voor God. Ik schreef bijbels over, gaf godsdienst en Latijn. Ook ging ik bidden voor de Roomse mensen dat ze bekeerd mochten worden. Daar schreef ik ook heel veel boeken, maar daar vertel ik straks verder over.

4. Waarom ging u het klooster in en wanneer?
Ik hield van God en ik wilde voor Hem leven en mezelf toewijden aan Hem. Daarom ging ik in het klooster wonen. Ik ging in 1399 het klooster in, maar pas in 1407 deed ik mijn plechtige professie en ik werd pas in 1414 tot priester gewijd. Ik bleef daar 70 jaar met een onderbreking van 6 jaar, toen de kloosterlingen tijdens een conflict met het stadsbestuur over een bisschop benoeming, naar Friesland (Ludingakerke) moesten uitwijken.

Het klooster waar ik woonde heet: Sint Agnietenberg en was in Zwolle, waar mijn broer Johannes Prior was. (een prior is de baas van het klooster)

5. Waardoor bent u zo beroemd geworden?
Dat komt omdat ik 70 jaar in een klooster heb gewoond en gewerkt en ik daar heel veel boeken heb overgeschreven en ik heb daar zelf ook nog beroemde boeken geschreven. Een van die boeken is: de Navolging van Christus. Daar zal ik zo meer over vertellen.

6. Dat boek wat u heeft geschreven, wat wilt u daarmee bereiken?
Oh, wat ik er mee wil bereiken, ehhh….. Even denken.
Ik heb het geschreven omdat ik vind dat mensen weer Christus moeten gaan volgen. De mensen weten namelijk niet hoe de priesters leven en hoe ze hen bedriegen. Ik hoop dat mensen nadat ze mijn boek hebben gelezen weten hoe ze moeten leven. Dat is dus naar de wil van God.

Tot onze spijt is de heer Thomas Kempis overleden

Na Thomas’ dood
Wanneer Thomas van Kempen op 25 juli 1471, de feestdag van Sint-Jacobus, in het klooster op de Agnietenberg ’s avonds overlijdt, wordt hij begraven in het oostelijk deel van de trans, dat deel uitmaakt van de kruisgang. In een klein hoekje vlakbij een van de steunberen van de kloosterkerk, wordt Thomas’ lichaam bijgezet. Later zal deze informatie van groot belang blijken te zijn voor het vinden van Thomas’ stoffelijke resten twee eeuwen na zijn dood. Het Sint-Agnesklooster (een uur van de binnenstad vandaan) is dan vrijwel verdwenen, al moesten er toen nog muurresten in het terrein op Bergklooster zichtbaar geweest zijn. In 1561, nog geen honderd jaar na Thomas overlijden, wordt het klooster opgeheven. Tien jaar later wordt de kloosterbibliotheek verkocht en raken de kostbare boeken verspreid. Enkele gebouwen worden afgebroken.


Uit de Zwolse Courant van zaterdag 20 september ’03:
Het grafmonument (zie afbeelding) van Thomas Kempis, in 1967 vernietigd voor de nieuwbouw van V&D, gaat mogelijk herbouwd worden. Een groep Zwollenaren zijn de afgelopen maanden hard aan het werk geweest om medestanders te vinden voor het plaatsen van een replica van het grafmonument. Waar de schrijn met de botten van Thomas Kempis in komen te liggen.

Bronnen:
Het Nederlands Dagblad van 8 augustus artikel van Willem Bouwman
http://web.inter.nl.net/users/dekenaatsalland/kempis.html http://home.hetnet.nl/~djdijkink/leven-werk.htm
http://www.katholieknederland.nl/radio-tv/archief/index_archief_radio-tv_achter-de-dag_17855.html
www.parochie-thomasakempis.nl/thomasakempis.html

REACTIES

J.

J.

vet cool werkstuk dat had ik net nodig dankjewel
groetjes joanne

19 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.