Bovenbouwers gezocht!

Ben je bezig met je studiekeuze en doe je havo of vwo? Doe mee aan dit onderzoek over een Nederlandse universiteit. Vul de vragenlijst in en maak kans op één van de Bol.com bonnen!

Doe mee!

VOC

Beoordeling 5.6
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • Klas onbekend | 1898 woorden
  • 20 mei 2001
  • 268 keer beoordeeld
Cijfer 5.6
268 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak

Inleiding

Wat was de reden dat de Verenigd Oost Indische Compagnie(VOC) werd opgericht en wat was de reden dat het is opgeheven?
Door wie en met wie is de VOC opgericht in 1602?
Wie waren op de handel betrekkingslanden grote leiders?
Welke producten waren erg geliefd en met welke verdiende ze dus veel?
Bij welke groep mensen was het VOC populair?
Hoe kwam het dat er na 1700 steeds meer schepen terug kwamen?
Waarom is het VOC in 1798 opgeheven?

Ik heb deze hoofdvraag gekozen omdat deze vraag mij het meest interesseerde. De rest van de vragen hebben allemaal wat met elkaar te maken: Zo kan het zijn dat de VOC populair is omdat ze heel veel verschillende spullen verhandelt. Maar het kan ook zijn dat de VOC populair was omdat de schepen goed waren of omdat de mensen vonden dat de leiders goed regeerden. Het heeft allemaal wat te maken met het handelen van het VOC dat vind ik toch het leukste om te weten. En ik vroeg me vooral af hoe het kwam dat de VOC zo opeens was opgeheven. Want van wat ik lees leek het neet alof het juist in die periode heel goed ging met de VOC en daarom heb ik er voor gekozen dat mijn werkstuk over het verhandelen van goederen gaat over de schepen en een stukje over de leiders van de VOC in andere landen.

Voorstukje

Oost-Indische compagnieën, in de 17de en 18de eeuw zijn er in verschillende Europese landen handelsbedrijven opgericht. Ze bedreven handel met landen in Zuid- en Oost- Azië. De bedrijven hadden bepaalde rechten en door die rechten, waaronder het recht militaire versterkingen aan te leggen en verdragen te sluiten, hadden ze zeggenschap over een handelsmonopolie (dat betekent recht van alleen verkoop) op de door hen bevaren gebieden.

Oprichting van de VOC

De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC, ook wel OIC) was een handelsvereniging. Deze is tot stand gekomen met de hulp van Van Oldenbarnevelt. De VOC bestond uit concurrerende Voorcompagnieën, dat waren compagnieën met weinig werknemers en weinig schepen, die met name voor het VOC waren opgericht. Van Oldenbarnvelt bracht de compagnieën bij elkaar om zo de risico 's en de winst te delen. Wanneer er eerst winst werd gemaakt en daarna verlies dan waren de inkomsten gemiddeld. Dit was niet de enige reden. Wanneer je samen werkte was je ook beter bestand tegen aanvallen op zee.
Het recht van alleen verkoop voor het gebied tussen Kaap de Goede Hoop en Straat Magalhães is verleend door de Staten-Generaal op 20 maart 1602 en was gegeven voor de tijd van 21 jaar , maar werd later telkens verlengd. De compagnie bestond uit zes Kamers (Amsterdam, Middelburg, Delft, Rotterdam, Hoorn en Enkhuizen). Amsterdam had binnen de VOC een groot overwicht, maar in het raad van de Heren Zeventien, dat was een raad waaraan het centrale bestuur was toevertrouwd ze werden ook wel bewindhebbers genoemd, hadden ze niet de absolute meerderheid van stemmen.

Leiders van Jakarta

In de landen waarmee de VOC handelsbetrekkingen had, had zij het recht verdragen te sluiten, forten te bouwen en ambtenaren aan te stellen. Een centrale leiding ontbrak totdat in 1609 de Heren Zeventien besloten een gouverneur-generaal aan te stellen en een Raad van Indië op te richten.

Jan Pieterszoon Coen

Tot eerste gouverneur-generaal werd benoemd Pieter Both. Hij heeft veel daden verricht onder andere de invoer van de nieuwe bestuursvorm, uitbreiding en bevestiging van de Nederlandse belangen in de Molukken. Ook aanknopen van relaties met andere landen, bijvoorbeeld met de Coromandelkust en de keuze van Jakarta als hoofdkwartier voor de Compagnie. Maar deze leider vond een treurige dood toen hij verdronk. De tweede leider werd Jan Pieterszoon Coen (zie plaatje bladzijde terug) nadat hij in 1619 Jakarta veroverde en Batavia (eerst Jakarta) stichtte.

Producten

De compagnie was in de eerste plaats een handelsbedrijf. Op de specerijen van de Molukken zoals: kardemom, foelie, geelwortel, gemberwortel, kaneel, kappertjes, kruidnagel, laurierbladeren, mosterdzaad, nootmuskaat, paprikapoeder, peper, piment, saffraan, vanilleanijs, karwij, komijn, marjolein en venkel, had de VOC na 1650 het monopolie (recht om met uitsluiting van andere iets te mogen verhandelen). Er werden de grootste winsten behaald. De in Voor- Indië ‘lijnwaadhandel’ (katoenen en zijden stoffen) was erg belangrijk. In de loop van de 18de eeuw werd ook de Java koffie een geliefd product op de Amsterdamse markt.
specerijen

Doelgroep van de VOC

Alle mensen uit de republiek van de VOC (dus Nederland) konden investeren in de VOC. Dat konden ze doen bij een kantoor. In dit kantoor registreerde ze de naam, het adres en het geld van de investeerder. Het geld wat zij investeerden hing af van het geld dat ze bezitten. Het geld dat werd afgegeven werd besteed aan het schip waarin de afdrager wilde investeren. Het kapitaal, waarvoor kon worden ingetekend en waaraan iedere inwoner van de Republiek dus aan kon deelnemen, was ongeveer 60 miljoen gulden. De leiding van de zaken was opgedragen aan bewindhebbers.
(Dat waren dus de heren Zeventien)

Met het geld van de investeerders betaalden de VOC de bemanning, de bouwers van het schip, het materiaal voor het schip en natuurlijk de spullen waartegen de specerijen werden verhandeld.
Het geld wat de mensen investeerden kregen ze terug als het schip waarin zij hadden geïnvesteerd terug kwam met de specerijen. En daarbij een afgesproken rente. De rente kon alleen worden uitgekeerd, wanneer de schepen waren teruggekeerd. Hoe meer schepen er die dag binnen kwamen hoe goedkoper de specerijen; dan gold hoe groter het aanbod hoe lager de prijs. De VOC had dan minder geld om terug te geven. De investeerders hadden geluk als er die dag maar weinig schepen terug kwamen, want dan was de prijs hoog en was je zeker van je rente. Er zaten veel risico 's aan het investeren. Het schip kon namelijk vergaan of de bemanning werd ziek waardoor het schip niet verder kon. Ook kon het zo zijn dat het schip werd gekaapt. Als het schip niet terug kwam was je het geinvesteerde geld kwijt....Maar er waren ook mensen die alleen geïnteresseerd waren in de spullen die de VOC verhandelde. Die kochten ze dan over om ze later weer door te verkopen.
De laatste groep bestond uit de mensen die gewoon de spullen kochten van de markt. Zij waren gelukkig als er veel schepen aankwamen waardoor de prijs laag was op de markt.
Er waren dus drie groepen: - de aandeelhouders
- de doorverkopers
- de 'gewone' mensen die de producten kochten
op de markt van de doorverkoper.
Verbetering van schepen
Na 1700 werd de techniek van de bouw van het schip steeds beter. Er werden andere soorten materialen gebruikt. Hierdoor werden de schepen steviger en werd het gemakkelijker om de zee te overwinnen. Ook door wapens. zoals kanonnen konden ze hun schepen steeds beter
verdedigen tegen vijanden. Er werd zelfs een militair leger opgericht om het VOC te verdedigen.
Een schip in de storm, vele schepen vergingen bij zulke stormen.

(zie ook de volgende deelvraag) Door al deze verbeteringen vergingen minder schepen. Om de VOC goed te beschermen tegen concurrenten en inheemse vijanden was de VOC genoodzaakt ook als militaire macht op te treden en alleen heersend rechten uit te oefenen (het eerst in 1605 in Ambon).

Deel van het wrak van het schip genaamd Amsterdam.
Aangespoeld aan de kust

Opheffing VOC

De schepen vergingen bijna nooit meer. Dit was niet goed voor de VOC, want hierdoor werd de winst steeds kleiner. De specerijen werden goedkoper en goedkoper want hoe hoger het aanbod hoe lager de winst.
De VOC kwam ging schulden maken, want de mensen die in de schepen hadden geïnvesteerd moesten hun 'rentebedrag' terug betaald krijgen. Het VOC had op een gegeven moment zoveel schulden, dat hun krediet bij het uitbreken van de vierde Engelse- Nederlandse oorlog in 1780 geheel verdween. Alleen de hulp van de Staat voorkwam een faillissement. Nadat er in 1790 een staatscommissie voor de zaken van de Oost-Indische Compagnie was opgericht, werd in 1796 het bestuur vervangen door een Comité voor de zaken van de Oost-Indische handel en bezittingen. Bij de staatsregeling van 1798 werd de compagnie met haar schulden door de staat overgenomen.

Conclusie

Wat was de reden dat de Verenigd Oost Indische Compagnie(VOC) werd opgericht en wat waren de oorzaken dat ze werd opgeheven?
De VOC is opgericht zodat de kleine compagnieën de risico's konden delen. Waaronder de aanvallen van de concurrerende compagnieën van het buitenland. Ook konden ze zo goed de winsten en verliezen verdelen. Want winst en verlies is toch gemiddeld. Naar mate de VOC vorderde gingen steeds meer mensen investeren in de VOC . De meeste schepen van de VOC kwamen terug daarom werd de prijs van de specerijen gemiddeld. Doordat die kruiden gemiddeld werden kon de VOC geen winst meer uit de specerijen halen. En dat had als gevolg dat ze de aandeel houders niet het beloofde 'rente geld' konden terug betalen. Dat geld moesten ze dan weer lenen en zo zakte de VOC steeds dieper in de schulden. Het is nog even verholpen door de staat maar bij de staatsregeling van 1798 werd de compagnie met haar schulden door de staat overgenomen.

Waarom is het VOC in 1798 opgeheven?
Omdat het te veel schulden had die ze niet meer konden aflossen. Daarom heeft de staat de VOC overgenomen.

Bij welke groep mensen was het VOC populair?
Bij verschillende mensen om verschillende redenen. Bij de meeste gemiddelde burgers gewoon omdat de VOC zorgde voor de specerijen. Bij de rijkere mensen, van adel etc., ging heet meer om het geld dat ze konden investeren in de VOC doormiddel van aandelen

Welke producten waren erg geliefd en met welke verdiende ze dus veel?
In de 18e eeuw waren de koffie en de stoffen(zijde en katoenen) erg in trek. Uiteraard waren ook de specerijen geliefd maar dat was al vanaf het begin van de VOC zo.

Door wie en met wie is de VOC opgericht in 1602?
Het is opgericht met behulp van Van Oldenbarnevelt. Hij heeft geholpen bij het bij elkaar brengen van concurrerende voor- compagnieën en deze samen gevoegd tot de VOC.

Wie waren op de handel betrekkingslanden grote leiders?
De eerste was Pieter Both die vele daden verrichten hij stierf aan een ongelukkig dood. De tweede was Jan Pieterszoon Coen.

Hoe kwam het dat er na 1700 steeds meer schepen terug kwamen? Een heleboel schepen werden steeds steviger dat kwam door betere materialen en beter bouw technieken.

Eigen mening

Het was erg interessant om dit verslag te maken. Er waren een heleboel zaken, waarvan ik niet op de hoogte was. Ik heb veel gebruik gemaakt van het internet. Door over de sites te surfen kwam ik een heleboel mooie illustraties tegen. Door het lezen over dit onderwerp ben ik een heleboel te weten gekomen. De informatie over de VOC was zeer uitgebreid te noemen. Door het stellen van de verschillende vragen was het gemakkelijker een keuze te maken uit de vele informatie.
Ik vond het erg leuk om dit verslag te maken. Ik vind dat ik een heleboel heb geleerd. En het belangrijkste is dat ik ook nog eens een heel goed uitziend werkstuk heb gecreëerd!!

Bronvermelding

Ik heb mijn informatie gehaald van de Encarta encyclopedie '99.

Het boek dat ik gebruikt heb heet Sporen.
De schrijvers van dit boek zijn onder andere Piet Groenewegen
vanaf bladzijde 110 t/m 137

Ook heb ik informatie gehaald van internetsites:
http://libary.thinkquest.org/26488/nl/inleiding.html
vanaf hier kan je verschillende kanten op hier staan verschillende pagina's die ik heb gebruikt. Onder andere:
http://libary.org/26488/nl/reizen/voedsel.html

REACTIES

B.

B.

soow is een goede werkstuk ik weet nu iets meer van voc

10 jaar geleden

H.

H.

tering slechte informatie
jouw cijfer: -90000000000

5 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.