Jongens gezocht: hoe kies jij een studie?

Daar zijn wij benieuwd naar. Vul onze vragenlijst in en bepaal zelf wat voor beloning je daarvoor wilt krijgen! Meedoen duurt ongeveer 7 minuten.

Meedoen

Verdreven uit de Highlands

Beoordeling 4
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 4e klas havo | 724 woorden
  • 25 mei 2000
  • 11 keer beoordeeld
Cijfer 4
11 keer beoordeeld

Geschiedenis 'Verdreven uit de Highlands' 30a De tekening is een cartoon. De oude vrouw wordt minderwaardig beschouwd aan de dieren. Er is duidelijk te zien: een jongen met een zwakke moeder. De tekenaar stuurt de zwakke vrouw weg. De tekenaar wil laten zien dat de opzichter te streng is voor de zwakke vrouw. De tekenaar wil je dat ook laten denken. Het doel van de tekening is overtuigen, je er van overtuigen dat de opzichter toch te streng is. Het effect van de tekening geeft een somber beeld weer. 30b Argument voor: als wat de opzichter zegt niet overdreven zou zijn, dat de toestand van de schotten echt zo bitter zou zijn. Het geeft goed weer hoe het in werkelijkheid zou kunnen zijn. De zwakken moeten onder de goeden leiden. Argument tegen: het kan een karikatuur zijn van de situatie. En misschien was de tekenaar zelf ook Schot en voelde zich er persoonlijk bij betrokken. Het kan ook een gedachtegang van de tekenaar zijn. De tekenaar kan het beeld ook verkeerd weergeven.
30c De bron is niet betrouwbaar. Het dorp kan ook voor, of na de Clearances verlaten zijn. En toen hadden ze ook nog niet de techniek om (kleuren) foto `s te maken. Was dat wel zo dan konden de mensen van toen allen maar foto `s binnenshuis maken. 30d Bron 22; volgens Dugal McDougal; hier word waargenomen: -Er kwamen schapen die er voor zorgden dat de bevolking erg verminderde. -De helft van de bevolking produceert het dubbele hoeveelheid voedsel. -Veel mensen gaan wat anders doen bijvoorbeeld: verhuizen of op zee leven. -De mensen die wat anders deden, daar gaat het leven niet van achteruit. Bron 24; volgens Donald Sage, predikant over de 'Sutherland Clearences'; hier word waargenomen: -Mannen en vrouwen moesten hun leefomgeving verlaten en vertrekken en kregen daarna geen onderdak, nergens meer. -Ze moesten van hun "geld" dat ze eigenlijk niet hadden, toch enigszins een bestaan opbouwen. -De bewoners kregen bijna geen tijd om hun spulletjes te pakken. Daarna werden hun huizen in de brand gestoken. Vergelijking van de waarnemingen: Dominee Dugal McDougal en Donald Sage hebben over het algemeen niet dezelfde waarnemingen. Bij Dugal McDougal gaat het goed met de bevolking, hun kinderen krijgen de kans om een beter bestaan op te bouwen, door betere opleidingen. Bij Donald Sage gaat het niet goed met de bevolking, hun kinderen kunnen niet de kans krijgen om een beter bestaan op te bouwen. Iedereen moet zich weer helemaal oriënteren. Ze moeten ergens anders hun huizen bouwen. Hun kinderen hebben voorlopig geen "last" van een opleiding. Bron 22 is aan het begin van de Clearences en bron 24 is aan het einde van de Clearences. Vandaar de verschillen in waarnemingen. 30e Mijn oordeel over de betrouwbaarheid van de bronnen 22 en 24. Volgen de bronnen hebben ze de gebeurtenissen allebei echt waargenomen. Dus moeten de bronnen wel betrouwbaar zijn. Bron 22 komt uit 1973, uit het begin van de Clearences, en bron 24 komt uit 1889. Dat is aan het einde van de Claerences. Bron 22 is veel eerder dan bron 24. Het laat daarbij ook zien dat er veranderingen zijn opgetreden. 30f Visies over de Clearences. De oorzaken van de Clearences waren dat de Engelsen vonden dat de Schotse boeren te weinig winsten opbrachten. Daarom wilden de Engelsen dat de Schotten werden vervangen door schapen etc. Gevolgen daarvan waren dat de Highlands daardoor dun bevolkt werden en alleen volk te bekennen was in de toeristische periodes. Bijna alle mensen van de Highlands verhuisden naar de Lowlands. Mijn eigen standpunt over de Clearences. Het idee is dat het helemaal geen mensen zijn. De mensen worden gebruikt als een soort gereedschap. De Engelse bepalen wat de Schotten doen en waar ze heen gaan. Er waren grootgrondbezitters die meer inkomen wilden, want de boeren brachten heel weinig op. Er kwamen schapen die er voor zorgden dat de bevolking veel meer voedsel produceerde. Het gebied in de Highlands was erg ruig en moeilijk te bewerken. Grootgrondbezitters lieten schapen daar grazen. De aardappelziekte brak uit met als gevolg dat, er veel misoogsten plaatsvonden en er veel mensen stierven van de honger. 30g Het was vrij gemakkelijk met de gegevens uit het boek. Zowel in het Onderzoeksboek en het Informatie boek. Het zou makkelijker zijn als over de feitelijk van de bronnen geen twijfel zou bestaan. Verder zou de informatie over de Clearences uit een encyclopedie veel efficiënter zijn.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.