Tsaar Peter de Grote

Beoordeling 6.3
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • Klas onbekend | 2322 woorden
  • 15 mei 2001
  • 138 keer beoordeeld
Cijfer 6.3
138 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
"Hij was echt die meester die iedereen voor de klas wil hebben"

Pabo-student Melle wil graag leraar worden. Wij spreken hem over zijn rolmodel en hoe het is om stage te lopen. Wil je meer weten over hoe het is om voor de klas te staan en hoe je zelf leraar kunt worden? Check onze pagina over ‘leraar worden’! 

Naar de pagina

Hoofdstuk 1: Wat was rusland voor een land?

Rusland was in 1700 nog niet zo bekend in Europa en de mensen vonden het daarom ook maar een achterlijk land. De enige die er wel van wisten waren een handjevol kooplieden en zeelui. Ze noemde rusland Moscovië en hadden er ook altijd maar weinig over te vertellen. Alleen dat het een land was met veel weiland en landschap en dat de mensen er arm waren en vooral bijna niks konden. Hun gereedschap maakte ze nog wel zelf. Ook konden ze vertellen dat er een vorst leefde. Deze wilde in 1547 tsaar genoemd worden omdat dit beter klonk. Tsaar betekent dan ook keizer. Deze leefde in een fort in Moskou. Toen Peter de grote op zijn 17de aan de macht kwam in rusland moest hij en wilde hij veel veranderen in rusland. Hij zou eerst alle indringers moeten verjagen en dit ging niet makkelijk omdat heel rusland verdeeld was. In het noorden en midden van het rusland nu regeerde hij dan ook. In het zuidoosten regeerde de Mongoolse tataren. Dit was dan ook niet zo erg omdat het stuk land wat ze regeerde nou eenmaal niet het perfecte land was. Het klimaat was er hoog en de grond was er onvruchtbaar. Ondanks deze gebreken liep er toch wel een belangrijke handelsrivier (ook wel de Wolga genoemd) doorheen. Deze route liep dan ook helemaal naar Perzië. In het zuiden zaten de Turken. Deze zaten dan ook vooral bij de zwarte zee
In het westen regeerde de Polen. Hier lag de belangrijkste handelsroute van de Oostzee. Deze liep naar Constantinopel wat nu Istanbul heet. Ook lag hier de beroemdste Russische stad Kiew. In deze stad was het niet veilig want hij werd geregeerd door de kozakken die het zuid westen van Rusland in bezit hadden. De kozakken moesten al helemaal niks van de vorst hebben en vormde dat ook een aparte groep met hun eigen klederdracht en tradities. Ze leefden van de jacht en hun jagers waren dan ook gevreesde jagers voor buitenstaanders. Bij de Oostzee zaten de Zweden. Deze hadden de havens Narwa, Reval en Biga in bezit. De enige haven die de Russen hadden was Archangelsk. Deze lag aan de witte zee en was alleen in de zomer in gebruik omdat het s`winters vol lag met lagen ijs. Omdat Peter de grote dit allemaal terug wilde hebben kwam hij steeds op het leger uit. Deze werd gevormd in 1648 toen de grote oorlogen opgehouden waren en er dus veel militairen werkloos waren. In het leger zaten vooral Duitsers en Schotten. Deze wilde dan ook alleen meedoen als er betere wapens waren. Deze kon Rusland omdat er niet voldoende werkplaatsen en vakmannen waren op dat gebied. Ze moesten ze dan ook kopen in Duitsland, Zweden en Frankrijk maar dit was duur.

Hoofdstuk 2: Wie is tsaar peter de grote?

Tsaar peter de grote is een tsaar die leefde van 1672 tot1725. Zijn echte naam was niet peter de grote maar Pjotr Alexejevitsch van het gelijknamige boek Pjotr van Jan Terlouw. Hij werd geboren op 9 juni 1672 in moskou. Hij was de zoon van Alekjey Michailovitch ook wel bekend als tsaar peter de eerste.tsaar peter de grote was een opmerkelijk man hij was al van jongs af aan een groot fan van de scheepsbouw hij heeft daarom al in zijn jonge jaren al snel zeilen geleerd van een Nederlandse man waardoor hij zich een aantal keren naar Nederland trok. Hij heeft zijn hele leven gezocht naar kennis en naar wetenschap. Daardoor wou hij al op zijn twintigste een grote Russische marinevloot bouwen waardoor hij rusland versterkte want hij wou dat rusland bij de rijkere landen ging horen en meer macht kregen. Hij kreeg op zijn vierentwintigste
Toestemming van het Russische parlement. Maar omdat hij er nog maar weinig kaas van had gegeten is hij al snel rondgetrokken door het goedontwikkelde West- europa voor zijn studie waaronder dus ook Nederland. Hij heeft daar een paar jaar in de scheepsbouw van zaandam gewerkt voor zijn studie. Hij heeft daar in een achterstands buurt gewoond omdat hij niet ontdekt wou worden. Hij is overal in de scheepsbouw geweest om toch een beetje een goed schip te ontwikkelen. Hij is ook in Engeland geweest en heeft toen ook de engelse techniek in zijn schip toegepast omdat hij toch wel de beste 'techniek' had. In 1703 tekende hij met een punt van een bajonet een paar cirkels en rechte lijnen in een grote kwak modder,je ziet die lijnen nou nog steeds maar nu in de vorm van een stad ook wel bekend als Sint-Petersburg. Hier in de stad Sint-Petersburg zijn veel gruwelijke daden door hem verricht want hij was echt de lekkerste niet. Hij heeft enorme massa moorden gepleegd en omdat het moeilijk was om zo'n groot land als rusland te regeren had hij een hele boel landheren onder hem en die landheren hadden weer eerst vrije boeren onder zich maar omdat die landheren er nou kwamen zijn het eigenlijk slaven geworden die een groot deel van de oogst en de winst moesten afstaan aan de landheren. Later wou tsaar peter de grote over meer land regeren en ging hij buitenstaanders verjagen en ook andere landen wou gaan veroveren waardoor alle mannelijke boeren in het leger moesten gaan het waren er toen ongeveer 350.000 want ze dachten ongeveer 100 boeren te moeten hebben om 1 engelse soldaat te vermoorden. Hij heeft zijn oorlogsvloot(die hij gebruikte bij de Russische revolutie en het verdrijven van de vluchtelingen) uiteindelijk gebouwd met 40 timmerlieden, 20 smeden, 150 arbeiders en 300 boeren met hun paarden.tsaar peter de grote overleed op 8 februari 1725. Hij is maar 53 jaar geworden.

Hoofdstuk 3: Waarom was Peter de Grote Tsaar van Rusland?

Tsaar Peter de Grote is een tsaar omdat zijn vader ook een tsaar was en zoals hier in Nederland ook de titel van koning van zoon op zoon word doorgegeven word daar ook de titel tsaar van zoon op zoon doorgegeven.

Hoofdstuk 4: Wat is een tsaar?

Het werkstuk gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen
Gids Leraar worden

Alles wat je moet weten over leraar worden

Het woord tsaar is afgelijdt van het Latijnse woord caesar de alleenheerser die over het Romeinse rijk regeerde. Ons woord keizer betekent hetzelfde als tsaar en is ook afgeleid van het Latijnse woord. Door de titel tsaar kom iedereen zien dat je rijk was en veel macht had. Een tsaar is iemand die regeert over een rijk. Een tsaar is dus in het Nederlands gezien dus gewoon een keizer.

Hoofdstuk 5: Wat wilde hij met rusland?

Peter wist al veel af van wapens maken omdat hij vroeger noodgedwongen in een dorpje buiten Rusland moest wonen. Dit kwam door de vele hof ruzies, Hij had er wel mazzel bij omdat hij zo veel geleerd heeft. Het dorpje waar hij woonde lag namelijk vlag bij een wijk waar de buitenlanders, militairen, kooplieden en ambachtslieden woonde. Hier ging peter dan ook vaak naar toe en leerde zeilen van zeelui en raakte zodoende verzot op scheepsbouw. Ook hield hij van militaire spelletje zoals forten veroveren. Dit was na een tijd dan ook geen spelletje meer en er sneuvelde regelmatig Russen. Toen peter tsaar werd vond hij dan ook dat de mensen zelf moesten leren om wapens te maken en schepen te bouwen. Al moesten ze het eerst van buitenlanders leren en daarna zelf pas kunnen het zou moeten gebeuren. Doordat hij graag wilde dat er een ambacht werd geleerd liet hij 100 ambtenaren rapporten schrijven waarin moest staan of de bedrijven die hij opzette wel naar hem luisterde. De bedrijfjes luisterden wel maar liepen toch naar korte tijd stuk. Doordat hij alleen de haven Aschagelsk had was er niet veel ruimte om bedrijven te bouwen waar geweren gemaakt konden worden. De haven moest dus groter en er zouden dus stukken land veroverd moeten worden. Omdat peter zoveel wilde deed hij dan ook alles tegelijk. Hij voerde oorlog om de havens terug te winnen. Hij hielp bedrijven met het opbouwen en hielp scholen waar de ambachten geleerd werden. Peter had ook niet zoveel mensen die hij hiervoor kon inzetten omdat op het stukje land waar hij regeerde 12 miljoen mensen woonden waarvan 95% boer was en die wilde dan ook het liefst boer blijven. Zo liet hij ze dan ook boer maar profiteerde er wel van doormiddel van het graan op te kopen voor de export en er Westerse luxe voor terug te kopen. Doordat hij via de export aan veel geld kwam ging hij 52 nieuwe ijzerfabrieken opzetten waar minstens elk 100 arbeiders werkten. In 1722 richtte hij cijferscholen op om de mensen dingen bij te leren. In 1722 waren er 42 scholen met samen 4000 leerlingen maar omdat de mensen het er niet zo mee eens waren, waren er in 1925 nog maar 28 scholen met samen 500 leerlingen. Deze scholen moesten wel blijven bestaan want de kinderen van ambtenaren moesten kiezen uit 3 dingen namelijk of het land dienen of op de vloot werken of ambtenaar worden. Wilde hij ambtenaar worden moest hij wel naar school. Elk van deze dingen hadden 14 rangen en als je de eerste 7 had gehad en bij de 8ste was dan werd je toegelaten tot de adelstand maar dan moesten ze wel naar school blijven gaan.

Dit wil je ook lezen:

Hoofdstuk 6: Waarom kwam hij naar Nederland?

In Nederland heeft hij vooral op de scheepsbouw gewerkt omdat hij zijn ambacht beter wilde leren. Dit was ook al zoiets nieuws wat een Tsaar nooit deed. Ook praatte hij veel met de kooplieden en de regering van ons land. Zodoende kwam hij er al snel achter dat deze zich vooral bezig hielden met de handel en de bedrijven. Ook dat er voorschriften waren voor de kwaliteit van een product en dat er wetten waren. Deze nam hij dan ook allemaal over alleen overdreef hij er mee. Zo kwam er in Rusland een voorschrift voor de weverijen. Hier stond in hoe dik de stof geweven moest worden. De boeren kregen een verbod op hennep. Zodat de touwfabrieken in moeilijkheden kwamen. Op sommige rivieren was er een verbod op roeiboten zodat de grote vaart niet verstoord werd. Ook vond peter dat ze mee moesten doen met de mode in Nederland. Zo moesten alle mannen 2x per week naar de kapper om hun baard eraf te laten scheren. Om deze voorschriften te controleren nam Peter dan ook weer ambtenaren aan. Deze namen spionnen aan zodat er ongemerkt gecontroleerd kon worden. De mensen kwamen er dan ook al gauw achter dat ze overal gecontroleerd werden. Als de voorschriften niet werden nageleefd werd je dan ook vervolgd en dat waren echt geen fijne straffen. Ook voer hij een belastingswet in. Deze waren ook alweer van die onnozele opheffingen. Zo had je belasting voor baarddragers, als je naar een badhuis wilde, op het houden van bijen en het slijpen van je mes. Omdat deze belastingen niet moeilijk te bedenken waren, waren ze ook makkelijk te ontlopen vanwege de slechte wegen in zo`n groot land. De bevolking kon dan ook nauwelijks lezen en schrijven en je had natuurlijk ook ontrouwbare ambtenaren die wel eens geld in hun eigen zak staken. In 1719 begin Peter met een belasting te heffen die gold voor alle mannen die geen slaaf waren. Ook kwam er een wet waarin stond dat de kloosters hun inkomsten aan de staat moesten geven en priesters een salaris kregen want ze hadden toch een geldoverschot van het geld dat ze voor de kerk ophaalden. Je kan dus wel zeggen dat Peter alles tegelijk deed en dingen over nam uit Nederland maar ze wel heel erg overdreef.

Hoofdstuk 7: De nieuwe hoofdstad Sint-Petersburg!

Peter wilde een nieuwe hoofdstad hebben en deze kwam er dan ook. De stad werd gebouwd op een moerasgebied die Peter weer had terug gewonnen van de Zweden. Hij lag langs de Oostzee. De nieuwe stad moest helemaal via de westerse stijl zijn want dat vond Peter mooi. Dit had hij namelijk gezien in Amsterdam, Londen en Wenen. In het midden kwam een fort met daarom heen het keizerlijk paleis en de huizen voor de edelen. De edelen moesten hieraan zelf meebetalen of ze nu wilde of niet. De huizen waren van steen en moesten een goede kwaliteit hebben want je bouwde nou eenmaal op moerasgebied en je wilde niet dat je huis na een tijdje in de grond verdween. Dat er duizenden mensen sneuvelde met de bouw vond Peter niet erg. Eerst zette hij Zweedse krijgsgevangen in om te bouwen. Deze konden het na een tijd niet meer aan en toen beval Peter dat er 40000 Russen moesten komen werken. Omdat het zo verschrikkelijk koud was werden er om het jaar andere arbeiders ingezet. Dit gebeurde allemaal in 1703. Om zijn huizen zo mooi mogelijk te krijgen huurde hij Hollandse, Italiaanse en Franse ontwerpers in zodat zijn huizen echt bij de Westelijke landen hoorde. Sint-Petersburg is vernoemd naar de 1ste apostel Sint-Petrus. Dit is na de dood van Peter veranderd in leningrad omdat dat toen de grote lijder was. In 1990 is de naam weer terug veranderd omdat veel mensen het er niet mee eens waren en werd het dus weer Sint-Petersburg.

Peter wilde een nieuwe hoofdstad hebben en deze kwam er dan ook. De stad werd gebouwd op een moerasgebied die Peter weer had terug gewonnen van de Zweden. Hij lag langs de Oostzee. De nieuwe stad moest helemaal via de westerse stijl zijn want dat vond Peter mooi. Dit had hij namelijk gezien in Amsterdam, Londen en Wenen. In het midden kwam een fort met daarom heen het keizerlijk paleis en de huizen voor de edelen. De edelen moesten hieraan zelf meebetalen of ze nu wilde of niet. De huizen waren van steen en moesten een goede kwaliteit hebben want je bouwde nou eenmaal op moerasgebied en je wilde niet dat je huis na een tijdje in de grond verdween. Dat er duizenden mensen sneuvelde met de bouw vond Peter niet erg. Eerst zette hij Zweedse krijgsgevangen in om te bouwen. Deze konden het na een tijd niet meer aan en toen beval Peter dat er 40000 Russen moesten komen werken. Omdat het zo verschrikkelijk koud was werden er om het jaar andere arbeiders ingezet. Dit gebeurde allemaal in 1703. Om zijn huizen zo mooi mogelijk te krijgen huurde hij Hollandse, Italiaanse en Franse ontwerpers in zodat zijn huizen echt bij de Westelijke landen hoorde. Sint-Petersburg is vernoemd naar de 1ste apostel Sint-Petrus. Dit is na de dood van Peter veranderd in leningrad omdat dat toen de grote lijder was. In 1990 is de naam weer terug veranderd omdat veel mensen het er niet mee eens waren en werd het dus weer Sint-Petersburg.

Hoofdstuk 8: Wat had de Russische bevolking tegen het Westen?

De Russen vonden dat ze in het Westen nauwelijks gelovig waren. Dit was bij hun wel anders. Daar luisterde iedereen naar de kerk en gingen ze er ook regelmatig naar toe. De patriarch was daar de baas. Hij is zegmaar de paus van de orthodoxe protestanten. De Russen namen het Peter dat ook kwalijk dat hij van hun heilige Moskou een andere stad bouwde. In elke dorp stond wel een kerk en in de grotere dorpen af en toe wel 2. In de grotere dorpen gaf de priester ook les maar niet op cijferscholen want hier waren ze het er niet mee eens. Ze vonden dat je daar teveel Westelijk werd en zeiden dan ook tegen de mensen dat ze hun kinderen eraf moesten halen. Er werden namelijk niet de tradities gehouden en geen oude verhalen vertelt. Ondanks dit waardeerden de adel, hofdienaren en ambtenaren wel het Westelijke gedrag. Ze raakte er zelf ook steeds meer verdiept in. Vooral hoe de scholen moesten zijn, de muziek, de boeken en de taal.

REACTIES

N.

N.

ik vind het goed

12 jaar geleden

B.

B.

Goed werkstuk alleen soms wat spel en zinsopbouwfoutjes. Maar ik kan het zeker gebruiken voor mijn eigen werkstuk.

10 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.