Thailand

Beoordeling 6
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 1e klas vwo | 2673 woorden
  • 22 september 2004
  • 261 keer beoordeeld
  • Cijfer 6
  • 261 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Studententijd zomerspecial

Heb jij de Zomerspecial van Studententijd de podcast al geluisterd? Joes, Steie, Dienke en Pleun nemen je mee in hun zomer vol festivals, vakanties en liefde. En kijken ook alvast vooruit naar de introductietijd van het nieuwe collegejaar. Luister lekker mee vanaf je strandbedje, de camping of onderweg. 

Luister nu!
Inhoudsopgave
Inleiding
Hoofdstuk 1 - Algemene informatie
Hoofdstuk 2 - Geschiedenis
Hoofdstuk 3 - Koningshuis
Hoofdstuk 4 - Godsdienst
Inleiding:
Ik heb als onderwerp Thailand gekozen omdat ik er vier jaar heb gewoond. En omdat ik wat meer wil weten over het land waar ik heb gewoond.
Hoofdstuk 1. Algemene Informatie
Thailand ligt tussen de vijfde en de eenentwintigste breedtegraad ten noorden van de evenaar. Het ligt midden in Zuidoost Azië. Thailand heeft verschillende soorten landschappen. Het heeft dicht beboste berghellingen maar ook uitgestrekte rijstvlakten en kokosnootstranden. Thailand is 514.000 km2, dit is ongeveer net zo groot als Frankrijk. Er zijn ook verschillende culturen en godsdiensten in Thailand. De buurlanden zijn: Birma, Laos, Cambodja en Maleisië. In het noorden van Thailand ligt het drielandenpunt. Daar is de Gouden Driehoek. De Gouden Driehoek is vooral bekend geworden door de opiumteelt. De afstand van het noorden tot het uiterste puntje van het zuiden is ongeveer 1620 kilometer en tussen west en oost ligt ongeveer 775 kilometer. De zeeën rond Thailand zijn de Golf van Thailand, Andamanse Zee en de Zuidchinese Zee. De hoofdstad van Thailand is Bangkok. In het Thais Krung Thep. Dit betekent stad van de engelen.
Landschap:

De vorm van Thailand lijkt op een olifantenkop. In het noorden is het erg bergachtig, in het midden is het erg vruchtbaar en vlak, in het noordoosten is het erg droog, in het zuiden is het tropisch, er zijn oerwouden en mooie stranden.
Flora en Fauna:
De bossen bestaan vooral uit teak, yang, rotan, rozenhout en mangroven. Ongeveer 150.000 km2 is bedekt met bos. Dit is ongeveer 12% van Thailand. Echt tropisch regenwoud groeit in sommige delen van zuid en zuidoost Thailand. Op het platteland van Thailand kan je waterbuffels en olifanten tegen komen.
Klimaat:
Thailand heeft een tropisch moesson klimaat. De normale temperatuur is rond de 28 graden. Thailand heeft 3 seizoenen. De hete tijd valt tussen maart en juni, de regentijd valt tussen juni en november en de koele tijd valt tussen november en maart.
Bevolking:
Thailand heeft ruim 56 miljoen inwoners, waarvan ongeveer 6 miljoen in de hoofdstad Bangkok wonen. Er wonen gemiddeld 110 inwoners per km2. Het overgrote deel van de bevolking woont nog echt op het platteland.
Staatsvorm:

Thailand is een constitutionele Monarchie. De koning heeft weinig uitvoerende macht. Deze berust bij de premier, het kabinet en de national assemblee.
Middelen van bestaan:
De belangrijkse inkomstenbron in Thailand is het toerisme. Verder wordt er veel rijst en kokosnoten verbouwd. Een aantal Thaise produkten zijn rubber, speelgoed, textiel en rijst.
Religie:
Het grootste gedeelte van Thailand is boeddist. Door heel Thailand vindt je tempels en andere uiterlijke tekens van het boeddisme. Maar er is ook een klein gedeelte islamitisch en christen.
Hoofdstuk 2, Geschiedenis
In het gebied van de Zuid-Chineese provincie Yunnan stichtten de Thais in de 8ste eeuw het onafhankele koningkrijk Nanchao. In 1253 werd Nanchao veroverd door de mongolen onder de leiding van Kublai Khan. De Thai trokken naar het zuiden. In het huidige Thailand op de hoogvlakte van Korat, kwamen ze in aanraking met de Khmers, die toen al veel minder machtig waren als de eeuwen daarvoor. Het Khmerrijk strekte zich uit van Zuid Vietnam, het hededaagse Cambodja tot in het huidige Oost Thailand. De Thais namen veel van de cultuur van de Khmers over. Vooral op het gebied van bestuur, religie, cultuur en krijgskunde wisten de Khmers veel. Van de Mons (een bevolkingsgroep die tegenwoordig nog steeds in Thailand woont)leerden ze het Theravada Boeddisme. De Thais vormden kleine stammen en vermengde zich met de Khmers en Laotianen. De Khmers noemden hen Syam. Dit betekent “de donkeren”. De cultuur van de Thais bleef sterk beïnvloed door het land waar ze vandaan kwamen, China. Op religieus gebied door het Indiase Rijk, dat in die tijd sterk onder invloed stond van het Boeddisme.
Sukhothai:
Na een opstand tgen de Khmers in 1238 stichtte de Thais in de vruchtbare Menaam ( Me=moeder Naam=water) vlakte, Sukhothai. Dit was de hoofdstad van het eerste Thaise Koningkrijk. De machtigste koning van Sukhothai was Ramkhamhaeng ( 1279-1298). Hij voerde in 1283 het Thaise alfabet in, deze wordt nog steeds gebruikt. Ramkhamhaeng bevorderde de godsdienst en de kunst. Hij was een grote veroveraar en een goede leider. Hij breidde het rijk uit met de gebieden van het huidige Cambodja, Birma en Maleisië. Hij bezocht Peking en bracht Chinese pottenbakkers mee naar zijn rijk. Hij wordt tegenwoordig beschouwd als de stichter van het onafhankelijke Thailand. De opvolgers van Ramkhamhaeng waren geen geweldige legeraanvoerders. Door voortdurende ruzies met de buurlanden leidde tot de ondergang van de dynasty. Door het huidige Thailand heen waren inmiddels diverse kleine staatje gekomen. In 1350 greep een zekere Uthong naar de macht. Hij stichtte een nieuwe dynasty en verplaatste de hoofdstad naar Ayuthaya. Men gaat er vanuit dat Thailand vanaf deze tijd een geheel werd.
Ayuthaya:
Het Ayuthayarijk bestond vanaf 1350 tot 1767. Ayuthaya is voor de Thais wat Amsterdam voor Nederland was “het centrum van de gouden eeuw”. De koning van Ayuthaya nam het idee van de Khmers over, van de goddelijke keizer en maakte Siam tot een van de machtigste mogendheden van Zuid-oost Azië. Voortdurend vonden er korte oorlogen plaats met Birma, Cambodja en Chiang Mai. Het koninkrijk begon met de beroemde koning Rama Thibong ook wel Uthong genoemd. De laatste koning van Ayuthaya was Ekatat, die in 1767 de verwoesting van zijn Rijk door de Birmezen meemaakte. Intussen waren de eerste Europeanen gekomen. Eerst de Spanjaarden en de Portugezen, daarna de Engelsen en de Nederlanders. De handel met Europa bracht Siam tot grote welstand onder koning Narai.
Europese betrekkingen:
Rond 1511 raakte Siam in Europa bekend door zijn handelsbetrekkingen met Portugal. In 1685 verdwenen de Engelsen weer uit Siam na een conflict met de Nederlandse VOC. De invloed van Frankrijk werd in Siam steeds groter. Lodewijk de XIV wilde Siam tot bondgenoot maken en het land gebruiken als uitgangspunt voor de verovering van Indo-China. Dat de koning van Siam de invloed van de VOC wilde verkleinen kwam hem goed uit. In 1662 arriveerden de eerste Franse missionarissen in Siam. De bekering was alleen geen succes dankzij de verbondenheid van de Thais met het boeddisme. In 1687 stuurde Frankrijk 1400 soldaten naar Siam die het Fort bij Bangkok bezette en de Hollanders tegenhielden de Chao Praya over te steken zodat ze niet naar hun fabriek konden. In 1688 kwam de Griekse avonturier Constantine Phaulkon op een Engels schip naar Siam kwam met steun van Frankrijk. Phaulkon was een vriend van koning Narai, die erg openstond voor de westerse cultuur tot ongenoegen van de Siamese adel. Phaulkon had het plan om alle troonopvolger van Narai uitteschakelen met uitzondering van een schoonzoon die afhankelijk was van Phaulkon. Het plan lekte uit toen Narai ziek werd. In 1688 werd Phaulkon hiervoor gevangen genomen en onthoofd. Er braken gevechten uit tussen de Fransen en de Siamezen. Narai werd uiteindelijk afgezet en vervangen door zijn broer. Gevolg was dat het Christendom werd verboden. De Hollanders mochten blijven omdat ze niet tussenbeiden waren gekomen in binnenlandse aangelegenheden. De handel met Nederland bloeidde weer op.
In 1767 werd Ayuthaya verwoest en geplunderd door de Birmezen. Dit was het einde van de Ayuthayaperiode, die zo’n 500 jaar had geduurd.
Rustiger tijden.
Hierna brak een rustiger periode aan waarin de diverse koningen regeerden. Hoewel deze koningen regelmatig de strijd moesten voeren met de buurland om het gebied te beschermen.
De tweede Wereldoorlog
In december 1941 viel Japan Thailand binnen. Maar de Japanners hadden de hulp van Thailand nodig. Daarom sprak Japan met Phibul Songkhram af dat Thailand, Laos, Cambodja, Birma en Maleisië zouden krijgen als zij akkoord gingen met een oorslogsverklaring aan de geallieerden. Maar de Thaise ambassadeur in Washington wilde deze oorlogsverklaring niet overhandigen omdat hij dit niet de wil van het volk vond. De VS negeerde deze verklaring dan ook en beschouwde Thailand als bondgenoot. In 1944 werd de Japansgezinde regering vervangen door een democratische regering die goede banden had met de VS. Thailand is de oorlog doorgekomen zonder veel schade.
Vietnamoorlog
Amerika zei dat hun ingrijpen in Indo-China was om te voorkomen dat dit gedeelte van de wereld ook communistisch zou worden. Na Vietnam zouden volgens hen ook Laos, Cambodja, Thailand, Maleisië en Indonesië communitisch worden.
Thailand werd daarom een belangrijke schakel gevonden. Het land zou als tegenwicht kunnen worden ingezet in de koude oorlog. Thailand steunde namelijk meestal de Amerikaanse Azië politiek in Vietnam. De Amerikanen brachten niet alleen hun troepen naar Thailand maar ook de luchtmachtbases, militaire installaties en de omliggende infrastructuur zoals wegen en waterpompen.
Onlusten en Staatgrepen.
In de periode na 1970 ontstond er een kloof tussen de studenten en de militaire regering. De groeiende Thaise economie zorgde voor een steeds grotere groep goed opgeleide mensen die het niet eens waren met de manier waarop de militaire regeeerden. In oktober 1973 braken er bloedige studentenrellen uit. Koning Bhumibol speelde hierin een opmerkelijk pro-democratische rol. De militaire dictatuur werd vervangen door een burger regering. Dit werd een “democratisch experiment”genoemd. In 1974 werd een democratische grondwet aanvaard. Helaas veranderde er weinig in de politiek. In december 1975 keerde de militaire dictator terug naar thailand omdat hij zich wilde vestigen als monnik. Studenten waren bang dat hij zou proberen opnieuw aan de macht te komen. Hierdoor ontstonden er nieuwe rellen. Een staatsgreep in oktober 1976 zorgde voor een eind aan de parlementaire democratie. Een staatsgreep in 1981 mislukte. Het economisch klimaat was op een dieptepunt. In 1983 trachtte hoge militaire de macht van het senaat te vergroten, waarin de militairen de baas waren. Door de vervroegde verkiezingen mislukte dit. In 1985 werd er een nieuwe staatsgreep gepleegd. Dit was sinds 1932 de vijftiende staatgreep. In mei 1992 bleek de grote rol van het leger opnieuw toen zij op een gewelddadige manier ingrepen bij een studentenopstand in Bangkok. Aanleiding tot de opstand was het feit dat de verkiezingsuitslag door de militairen werd genegeerd en een oudere generaal naar voren werd geschoven als de nieuwe premier. Tot grote verbazing en woede schoten de militairen op de studentendemonstratie. Hoeveel er toen gedood werden is nog steeds na al deze jaren niet bekend. Veel mensen werden vermist. Volgend de geruchten hebben de militairen de lijken van de gedoodde studenten over de grens in Birma in diepte kloven gegooid. Ook hier bracht koning Bhumibol de oplossing voor de problemen. Hij riep iedereen op het bloedvergieten te staken en nieuwe verkiezingen te houden. Na die periode werd het relatief rustig in de politiek en dus in Thailand.
Het Koningshuis
Rama I
Het begint met Generaal Chakri oftewel Rama 1, in 1782. Hij regeerde van 1782 tot 1809. Hij is de stichter van het huidige Chakridynasty. Die in 1916 al haar koningen Rama gaf als naam. Hij stichtte een nieuwe stad aan de Oost oever van de Menaam. Op de plaats van het marktplaatsje Ban Kok. En noemde het Krung Thep. Maar voor de buitenlanders heet het Bangkok.
Rama II
Volgde zijn vader op en regeerde van 1809 tot 1824. Het was weer oorlog met Birma maar toch is het hem gelukt om Bangkok uittebreiden
Rama III
Hij regeerde van 1824 tot 1851. Hij behaald een overwinning op Laos maar moest zijn heerschappij over Cambodja delen met Vietnam. Hij nam contact op met de Europeanen die graag handelsverdragen wilden sluiten.
Rama IV
Hij regeerde van 1851 tot 1868. Hij was de eerste koning van Siam die Engels sprak. Rama IV sloot verdragen met tientallen Europese landen. Daardoor ontsnapte hij aan de Franse en Engelse kolonisten. Hun buurlanden werden koloniën van die landen en Siam niet. Daardoor werd Thailand “het land van de vrije mensen”.
Rama V
Hij regeerde van 1868 tot 1910. Zijn echte naam is Chulalongkorn Hij wordt vaak erkend als de stichter van het moderne Thailand. Hij schaftte de slavernij af. En begon met het bouwen van: wegen, spoorwegen, bruggen en kanalen. Bij zijn 40-jarig regeringsjubileum werd er door het volk een beeld van hem aan hem geschonken. Het staat er nog steeds. Toen hij in 1910 stierf aan een nierkwaal, op zijn 57ste, was het hele land in rouw nu wordt zijn sterfdag gevierd als Chulalongkorn-dag.
Rama VI
Hij regeerde van 1910 tot 1925. Hij was opgeleid in Oxford en het Engelse leger. Vandaar ook dat tijdens de Eerste Oorlog in 1917 Siam zich aansloot met de geallieerde. In 1920 werd het land lid van de Volkenbond.
Rama VII
Hij regeerde van 1925 tot 1935 . In die periode kwam er verzet tegen de buitenlandse adviseurs van de Koning. Verder had ook Thailand last van de crisis. Hierdoor volgede er een staatsgreep in 1932 door intellectuelen en militairen. Dit zorgde voor een eind aan de absolute monarchie en was het begin van de constitutionele monarchie. Dat wil zeggen dat de koning niet langer alle macht had maar alleen nog maar in naam de baas was in Thailand. Door de nieuwe grondwet van 10 december 1932 werd Siam een constitutionele monarchie met een parlement en een ministeriële verantwoordelijkheid. In 1935 trad Rama VII af.

Rama VIII
Hij regeerde van 1935 tot 1946. Rama VIII was de neef van Rama VII. Hij was 14 toen hij de koning werd. Hij werd eerst bijgestaan door een regentenraad. Dat wil zeggen volwassenen die hem moesten helpen bij het regeren. In 1938 vond er weer een militaire staatsgreep plaats. Hun leider veldmaarschalk Phibul Songkhram veranderde in 1939 de naam Siam in Thailand. Hij wilde Thailand naar westers model moderniseren onder andere door mensen te verplichten westerse kleding te dragen. Zonder hoed en schoenen mocht men openbare gebouwen niet binnen.
Rama IX
Hij regeert vanaf 1949 tot nu. Zijn echte naam is Bhumibol Adulyadej. Na de Tweede Wereldoorlog begon Thailand met een schok toen Rama VIII door een kogel getroffen. Rama IX nam de troon over. Hij was toen 18. Hij was geboren in Amerika. Wie Rama VIII heeft vermoord is nog steeds onzeker. Rama IX wordt erg gewaardeerd door het volk. Hij heeft wat aan zijn hart. De Thaise dokters durven hem niet te behandelen omdat ze bang zijn dat hij sterft tijdens de operatie. Dus moet hij eigenlijk naar het buitenland om behandeld te worden maar hij wil het land niet verlaten.
Godsdienst
De belangrijkste religie in Thailand is boeddhisme. 95% van de Thais zijn een Boeddhist. Het Boeddhisme begon in India maar breidde zich snel uit naar onder andere Thailand en China. Boehdda is de god van het Boeddhisme. Hij staat in veel Thaise tempels. Om ongeveer 500 v.Chr was hij een rijke prins in India. Maar na een een tijdje zag hij dat veel mensen ongelukkig waren en noemde het leven “het tijdperk van het lijden”. Boeddha keerde zelfs van het luxe leven af naar een armoedig leven. Hij zocht anwoord op zijn vraag: waarom betekent het leven lijden. Na vele jaren kreeg hij zijn antwoord toen hij in vastend onder een boom in het plaatsje Gaya aan het mediteren was. In het Boeddhisme geloven ze dat als je alles goed doet zoals Boeddha, kom je in het Nirvana (een soort hemel).
Dagelijkse religie
Het boeddhisme heeft een belangrijke rol in het dagelijkse leven van de Thais. Het pad naar Nirvana wordt geëffend door het geven van voedsel aan monniken maar ook het geven van geschenken aan de plaatselijke Wat en de verering in de tempel. Een Wat is een boeddhistische tempel. Deze drie belangrijke praktijken zijn dagelijk te beleven in de straten en dorpen. Religie geeft structuur aan het leven van de Thai. De jaar, maand en dagindeling wordt hierdoor beheerst, evenals zijn verdere doen en laten. Het is eigenlijk verboden sterke drank te drinken, een dier te doden en mee te doen aan loterijen. Maar ja, Boeddha heeft ook gezegd dat de boog niet altijd gespannen kan zijn.
De Wat
Een Thaise tempel heet een Wat en wordt omringd door een terrein met een muur eromheen. Vaak vindt men bij de poort Naga’s. Een Naga is een soort draak met een slangenlijf. Ook vindt men bij de poort vaak groengeschilderde duiveltjes, ter bewaking van de Wat. Je mag een Wat niet in met je schoenen aan. De grootste Wat staat in Bangkok, namelijk de Wat Arun.
De monniken
De in oranje pijen gestoken monniken zijn een alledaags verschijnsel overal in Thailand. Van iedere man in de Thaise samenleving wordt verwacht dat ze een periode monnik zijn. Sommige monniken zijn ook hun hele leven monnik. Een monnik in de familie betekend aanzien en geluk. Ook vrouwen kunnen monnik worden, ook zij moeten hun hoofd kaalscheren. Een vrouwelijke monnik heet Chi. Een mannelijke monnik heet Phra. In totaal zijn er jaarlijks ongeveer 200.000 monniken in Thailand.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

N.

N.

Er staat dat er 60 milioen inwoners zijn maar volgens mij zijn het 65 inwoners!

Ik doe trouwens met mijn vriendin ook een werkstuk over Thailand (ik ben naar Thailand op vakantie geweest).

15 jaar geleden

N.

N.

Dit werkstuk is gemaakt in 2004. Waarschijnlijk, is het daarom een ander aantal inwoners dan in 2007.(Wanneer jij naar het aantal inwoners hebt gekeken) Ik heet trouwens ook Naomi! LOL

5 jaar geleden