ADVERTENTIE
Zie jij op tegen het lezen van al die boeken voor je leeslijst?

Probeer dan eens een luisterboek! Wij geven je acht tips van boeken die op je leeslijst staan en die je kunt terugvinden op Storytel. Check het blog en probeer Storytel nu 30 dagen gratis! 


Check het blog!

1. Wanneer is de anglicaanse kerk ontstaan?

Wat is 'The Act of Supremacy'?

Wat is het schisma?

Wie was Augustinus van Canterbury?

-> Reeds in de eerste eeuwen na Christus is er van een geordende kerk sprake met een bisschop in Londen. Uit de kernen in het noorden (Lindisfarne, York) en in het zuiden (Salisbury, Canterbury) groeide onder de Heilige Augustinus van Canterbury een (in termen van vandaag) meer nationaal kerkverband, dat zich sterk op Rome richtte. De term "Ecclesia Anglicana" ("Engelse Kerk") komt al in de Magna Carta voor (1215). In 1534 wordt de Act of Supremacy aangenomen, waarmee de Anglicaanse Kerk als zelfstandig instituut ontstond.

 

'The Act of Supremacy' : In 1533 legt Hendrik de Act of Supremacy voor aan het parlement. Hiermee wordt aan het parlement gevraagd om Hendrik hoofd van de kerk te maken en hiermee te erkennen dat de koning van Engeland de man is die de meeste macht had op aarde, direct onder God en daarmee ook het hoofd van de Kerk van Engeland.

In 1534 kwam er een schisma tot stand door Hendrik VIII.

Schisma: een splitsing of afscheuring van een organisatie in twee verschillende kampen.

Het is het gevolg van onverzoenbare ideologische of religieuze geschillen.

Doorgaans gebruikt men deze term vooral bij de meer centralistisch geleide religies met een minder grote verdraagzaamheid ten aanzien van ideologische verschillen.

In historische context verwijst een schisma meestal naar een splitsing binnen het christendom. Hier wordt een schisma als een groot kwaad beschouwd,

omdat men daarmee "het ene lichaam van Christus" (de Kerk) in stukken scheurt.

Augustus van Canterbury was de stichter van de Katholieke Kerk in Engeland.

2. vergelijking kerkstructuur anglicaanse kerk <-> katholieke kerk

-> hoofd van de anglicaanse kerk: Het staatshoofd staat formeel aan het hoofd
hoofd van de katholieke kerk: De paus 
volgen het staatshoofd:
volgen de paus: aartsbisschoppen, bisschoppen, dekens, priesters, leken
! Vergeten we niet dat er een verschil is tussen een kardinaal en een aartsbisschop. Kardinaal is een eretitel die (theoretisch althans) zelfs aan een leek zou kunnen gegeven worden.                Aartsbisschop is geen titel, maar een functie. De aartsbisschop, meestal ook kardinaal, is het hoofd van de katholieke kerk in België.

Op religieus vlak staat de aartsbisschop op hetzelfde niveau als de koning op burgerlijk vlak.)

3. The Book of Common Prayer: het handboek voor de liturgie die in de kerkdiensten van de Anglicaanse Kerk wordt gebruikt. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden bevat het meer dan alleen gebeden. In het Book of Common Prayer staan de teksten voor de verschillende liturgische handelingen en modellen voor de inrichting van de kerkdiensten. Daarnaast zijn er voorschriften voor de inrichting van de kerk en de kleding van de liturgen.

Het Book of Common Prayer is nog steeds een belangrijk liturgisch handboek in de Anglicaanse kerken, maar er zijn in de loop van de twintigste eeuw wel verschillende alternatieven beschikbaar gekomen en toegestaan zoals Common Worship, dat veel gebruikt wordt voor de zondagse eredienst, en het Alternative Service Book.

De meest recente Nederlandstalige uitgave van het Book of Common Prayer is Het Boek van het algemeen gebed, en de bediening van de sacramenten, en andere gebruiken en plegtigheden der kerk, volgens de gewoonte der Kerk van Engeland, benevens het Psalmboek of de Psalmen van David, aangestipt zoo als zij in de kerken gezongen of gezegd moeten worden, en het formulier en de wijze der aanstelling, ordening en wijding van bisschoppen, priesters, en diakenen

Liturgie: het geheel van voorgeschreven gebeden, ceremoniën en handelingen die een eredienst uitmaken. Zo spreekt men bijvoorbeeld over de katholieke liturgie, de oosterse liturgie, etc.

De liturgie werd vrijwel ingeperkt tot lezing(en) uit de bijbel met uitleg (preek).

De liturgie in een evangelische of charismatische gemeente wordt gekenmerkt door een informele sfeer.

In de Griekse stadstaten werd dit woord gebruikt voor een publiek goed dat een rijke burger uit eigen middelen financierde, ofwel vrijwillig of omdat het door de wet werd verplicht.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

A.

A.

hoe bekijken de anglicaanse kerk het leven en het leven na de dood

5 jaar geleden