Stalin

Beoordeling 5.9
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 4e klas vmbo | 3215 woorden
  • 13 april 2004
  • 345 keer beoordeeld
Cijfer 5.9
345 keer beoordeeld

Persoon
Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Ik doe mij werkstuk over Stalin. Met geschiedenis hebben we het over de Koude oorlog, in dat hoofdstuk hoor je veel over ene Stalin. En ik zou wel meer willen weten over die gevaarlijke Stalin, vandaar dit werkstuk. Ik heb als hoofdvraag: Wat voor iemand is Stalin geweest?

Mijn deelvragen zijn: Hoe was zijn jeugd? Hoe kwam Stalin in aanraking met de politiek? In wat voor partij zit Stalin? Wat was Stalin’s rol in de Koude oorlog?

Stalin’s jeugd

Stalin is niet zijn echt naam, zijn echte naam is namelijk Jozef Vissarionovich Djoegashili. Jozef Vissarionovich Djoegashili, werd op 21 december 1879 geboren in Gori, Georgie. Stalin werd vaak geslagen door zijn vader, die vaak dronken was. Zijn vader heet Wissarion Dsjoegasjwili en was schoenmaker. Hij verdiende maar weinig. In 1884 stierf Stalin bijna aan de pokken. In 1888 ging Stalin naar de basisschool in Gori, hij was toen 8. Veel dingen zaten hem dwars, bijvoorbeeld zijn lengte was voor hem een kwelling (1.64m). Later liep hij op schoenen met hoge hakken. Ook door een infectie was z'n linkerarm wat korter dan de rechterarm en mogelijk enigszins verlamd. In plaats van dat Stalin zich liet pesten was het zo dat Stalin degene was die de mensen pestte. Maar dit was niet zijn enige lol in het leven, Stalin was ook een groot lezer. In een boekwinkel in Gori kon hij boeken krijgen die door de school verboden werd. In één van deze boeken kwam het romantische en wraakzuchtige karakter Koba voor. Nadat hij het boek uit had, was hij zo gek op dit karakter dat hij zijn vrienden dwong om hem zo te noemen.

Toen in 1890 ook in Georgië het Russisch als de officiële taal werd ingevoerd, werden Stalin en zijn vrienden op school gedwongen in het Russisch te praten en opdrachten te ontvangen.

Nadat Stalin klaar was met de basisschool in Gori, verhuisde ze naar Tiflis. Daar stuurde zijn moeder hem naar het Orthodox Theologisch Seminarium. Dat is een school voor priesters in opleiding. Deze school maakte hij niet af want hij werd in 1899 van de school afgestuurd, een jaar voordat hij klaar was met deze zware studie. Hij ging opzoek voor wat hij verder wilde. Toen hij in 1894 dus naar Tiflis verhuisde, betekende dit een groot keerpunt in het leven van onze jonge dictator. Hij kwam van een kleine stad op het open platteland, te wonen in de hoofdstad van de Kaukasische republieken waar hij kennismaakte met allerlei culturen die er waren in dat land. De theologische school waar Stalin terecht kwam, was er één met een zeer streng regels. Zo mocht er geen krant gelezen worden en veel boeken waren verboden. Deze regels hebben er ook voor gezorgd dat Stalin vaak in de problemen kwam omdat hij veel van de boeken die verboden werden wel las. De monniken vreesden hun pupillen zo dat zij al deze regels invoerden om te voorkomen dat zij gingen rebelleren tegen hen. In 1894 ging Stalin bij een Marxistische jongerengroep, die begeleid werd door een van de oudere studenten. Maar zelfs tegen deze rebellerende jongeren groep rebelleerde hij. Hij richtte namelijk zijn eigen groep op die hij domineerde en waarin hij een verdeel en heers tactiek in toepaste. Van alle revolutionaire ideologieën die er in die tijd in omloop waren voelde Stalin zich het meest aangetrokken tot het Marxisme.

In 1898 werd de voorloper van de latere Communistische Partij gesticht, de Russische Sociaal Democratische Arbeiderspartij. Dit jaar werd Stalin, toen hij nog seminarist (Priester in Opleiding) was, lid van een lokale marxistisch groepering (Mesame Dasi Groep 3) die geleid werd door een ex-seminarist. In 1899 werd hij wegens opstandig gedrag van het klooster verwijderd. Sindsdien was hij illegaal werkzaam als beroepsrevolutionair en zette hij zich in voor de politieke bewustwording van arbeiders in Transkaukasië. Verscheidene malen werd hij gearresteerd en verbannen, maar steeds wist hij te ontsnappen.

In 1901 werd Stalin lid van een Georgische socialistische partijen en was druk bezig om de revolutionaire gevoel over te brengen bij de Georgische arbeiders. Hij kreeg een belangrijke rol in het plaatselijke comité. In 1902 werd Stalin opgepakt voor revolutionaire activiteiten en werd verbannen naar Siberie. Maar hij slaagde er weer in om te ontsnappen en keerde terug naar de kaukasus.

In 1904 trouwde hij en kreeg een zoon, Yekov. Tussen maart 1908 en maart 1917 was hij bij elkaar maar een anderhalf jaar vrij. Tijdens zijn verblijf in de gevangenis las hij veel over marxisme (communisme is afgeleid van het marxisme.)

Stalin in een communistische partij

Tijdens de revolutie van maart 1917 sloot Stalin zich aan bij Lenin en Trotsky. Lenin en Trotsky zaten bij de Bolsjewistische partij. Hij reisde veel met hen mee (hij was meer op vlucht voor de politie). Hij slaagde erin om partijlid en organisator te worden. Ook kreeg hij meer aanzien in de Bolsjewistische partij.

In april 1917 werd Stalin gekozen als lid van het centrale comité van de Bolsjewistische partij. Maar hij werd toen niet zo bekend als Trotsky, Stalin bleef meer op de achtergrond. In 1919 werd Stalin lid van Politburo, dat een is een van de kernorganisaties van de Bolsjewistische partij. Stalin bemoeide zich steeds meer met de organisatie en de partij en kreeg zo steeds meer macht. In 1922 zorgde Stalin voor de benoemingen van belangrijke functies in de Bolsjewistische partij en zorgde voor de post van secretaris generaal. Zo wist Stalin om de organisatorische macht om te zetten voor politieke macht. Stalin concurrenten in de partij zagen hem steeds hoger komen zonder er iets aan te doen.

Tot 1922 was Stalin afhankelijk van de bescherming van Lenin. Maar dat werd minder door de gezondheid van Lenin. Ook vertrouwde Lenin Stalin steeds minder. In 1923 kwam er een breuk in hun relatie. In 1924 stierf Lenin. Het leek erop de Trotsky de machtigste man van de Sovjet- Unie werd. Hij was degene met het meeste talent en niet Stalin. Toch won Stalin de strijd van Trotsky, doordat Stalin gesteund werd door twee belangrijke leden van het politburo, Kamenev en Zinovjev. Stalin speelde het spel slim. Systematisch bouwde Stalin aan een invloedrijke groep rond hem heen een ondergroef op die manier de machtsbasis van zijn tegenstander. Daarnaast deed Stalin het ook steeds meer voorkomen alsof hij de ideologische opvolger van Lenin was. Hij kwam met de term ‘Socialisme in één land’, daar waar Lenin nog uitging van de wereldrevolutie. Tegelijk probeerde Stalin aan te tonen dat Trotsky afweek van de officiële leer. Een ernstige beschuldiging. Tegen 1925 was Trotsky als potentiële tegenstander uitgeschakeld. In 1927 werd Trotsky definitief uit de Bolsjewistische partij gestoten en naar Siberië verbannen. Ook in 1925 nam Stalin de strijd aan met de twee belangrijke leden, Kamenev en Zinovjev. Hij viel aan op dezelfde manier als bij Trotsky en weer met succes.

Het werkstuk gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

Stalin als alleenheerser

Tegen 1928 was Stalin als alleenheerser in de Sovjet-Unie en van de partij. Toen begon ook de belangrijkste projecten sinds de dood van Lenin, de collectivisatie van boeren en tegen de koelakken. (koelakken zijn rijke boeren die grote stukken land bezaten en een doorn in de oog van Stalin waren). Maar ook tegen de boeren werd er opgenomen. Op deze manier wilde de partij grip krijgen op de enorme massa boeren. Er was veel verzet van de boeren, daardoor besloot Stalin voor de hardste maatregel om het verzet tegen te gaan. De landbouwproductie daalde scherp en hongersnoden braken uit. Miljoenen boeren stierven tijdens de periode van collectivisatie. Tegelijk met het onder controle houden van de landbouw werd er begonnen aan industrialisatie. Het werd een groot succes. In 1937 werd de productie vier maal zo hoog dan in 1928. Dat komt voor doordat Stalin niet bang is om offers te maken. Vanaf 1934 begon Stalin samenzweringen te zien, tegen hemzelf, de communistische partij en het volk. Daardoor begon hij met het zuiveren van, in zijn ogen, vijandige personen. Hier begonnen de jaren van de Grote Terreur ,de Grote Zuivering (1934–1938). Hieraan was door de politie van tevoren bedachte moord op zijn voornaamste mededinger, S. Kirov, het begin. Naast politieke tegenstanders werden talrijke trouwe partij- en staatsfunctionarissen, kunstenaars, wetenschappers en burgers, die men van spionage, verraad en 'trotskisme' beschuldigden, omgebracht of in strafkampen opgesloten. Op het hoogtepunt van de terreur kondigde Stalin een nieuwe grondwet (1936) af, die zijn onderdanen democratische rechten en vrijheden in het vooruitzicht stelde. Met het oog op het naderende oorlogsgevaar werd de zuivering geleidelijk afgeremd.

Stalin ging tot actie over en veroverde samen met Hitler Polen. Zo brak de 2e Wereldoorlog uit, want Frankrijk en Engeland verklaarde op 3 september 1939 de oorlog aan Duitsland. Het verdrag met Hitler was belangrijk voor Stalin, aanzienlijke gebiedsuitbreiding ten koste van zwakkere buurlanden. Stalin, die geen gevaar van Duitse zijde kreeg, werd verrast door de Duitse inval van 22 juni 1941. Na grote verliezen tijdens de eerste oorlogsmaanden als gevolg van de zwakke Sovjetdefensie, slaagde hij erin de kansen te doen keren. Zowel op diplomatiek als op militair gebied droeg Stalin in doorslaggevende mate bij tot de grote successen in de slotfase van de oorlog. Tijdens de Duitse aanval op Sovjet – Unie op 22 juni 1941, bleek dat de partij een groot deel van zijn kracht kwijt was. De partijleden durfden geen beslissingen te nemen uit angst op wraak. Ook het leger was veel officieren kwijt die in werden geruild voor ongeschikte vervangers. Een andere fout van Stalin was dat hij zich bemoeide met de plaatsingen van troepen die de sovjet – Unie beschermde tegen Duitsland. De rampzalige gevolgen waren dat een groot deel van het Sovjet – Unie veroverd werd. Toch heeft Stalin voor de redding gezorgd, hij benoemde zichzelf tot opperbevelhebber van het leger. Het brengen van offers zorgen voor geen totale instorting. Ook weigerde hij zijn gevangen zoon Yakov uit te wisselen en liet hem dood schieten, omdat hij vond dat een echt Sovjet zich niet gevangen liet nemen. Het einde van Stalin

Na de tweede wereldoorlog was erin Europa veel veranderd, en de Sovjet Unie had er meeste van geprofiteerd. Het land was een wereldmacht geworden samen met Amerika. Maar wel tegen een grote prijs, ruim 22 miljoen russen zijn gestorven. De landbouw en industrie was voor een groot deel verwoest. Daarom zorgde Stalin ervoor dat zijn volk het land weer opbouwde. Daar slaagde hij in, maar op het volk lag een grote druk om de vijfjarenplannen te voldoen. Een vijfjarenplan houdt in dat de regering precies heeft afgesproken hoeveel van welk product door welke bedrijven moest worden gemaakt. In 5 jaar zou dan de productie heel erg moeten stijgen. Er werd niet naar gekeken of er vraag was naar een product. De kwaliteit maakte ook niet uit, als de hoeveelheid maar groot genoeg was. Dit alles deden ze om de VS voorbij te gaan. Begin jaren ’50 begon Stalin’s wantrouwen weer. Stalin had zijn voorbereidingen tot nieuwe zuiveringen al klaar liggen voor hij stierf in 1953. Hij stierf onder onduidelijke omstandigheden op 5 maart 1953, volgens officiële berichten aan een hersenbloeding. Toch is dit niet helemaal duidelijk; in een krantenknipsel uit de Rijn en Gouwe van dinsdag 25 februari 2003 staat dat de dictator een dodelijke injectie heeft gekregen om een nieuwe wereldoorlog te voorkomen. Hij wist namelijk bijna al zeker dat ze de oorlog tegen Amerika niet zouden winnen, omdat Rusland te arm was. Hij werd naast Lenin begraven. Stalin’s opvolger Chroesjstjov beschuldigde in 1956 Stalin van machtsmisbruik, geschiedvervalsing en ernstige fouten op politiek, militair en agrarische terrein. Chroesjstjov barste zelf in tranen uit. En nog zijn er grote groepen aanhangers die Stalin vereren als de Grote Leider, de man van 100 miljoen.

Stalin’s rol in de Koude Oorlog

De Koude oorlog duurde van 1945 – 1992. Stalin heeft niet alles mee gemaakt in de koude oorlog. Toen er in 1917 een communistische dictatuur kwam in rusland, vertrouwde Amerika het niet. Amerika was namelijk kapitalistisch., daardoor voelde Amerika zich bedreigd en viel Rusland met enkele legertjes aan om de regering te verslaan. Maar dat lukte niet. Toen begon de Tweede wereldoorlog, Rusland en Amerika vochten als bongenoten naast elkaar. Maar toen de oorlog over was, stonden ze weer tegenover elkaar met hun ideologische ideeën. In februari 1945 kwamen de drie bij elkaar in Jalta, de Britse minister-president Churchill, de Amerikaanse president Roosevelt en de Russische partijleider Stalin.

De Britse minister president Churchill, De Amerikaanse president Roosevelt en de partijleider Stalin
Daar besloten ze om Europa te verdelen. Oost- Europa kwam onder Russische invloed en West-Europa onder Amerikaanse invloedssfeer. Maar Duitsland werd bezet door Russische, Amerikaanse, Britse en Franse legers. Na de oorlog bleven Rusland en de VS over als wereldmachten. Rusland dwong Oost- Europa om een communistische regering in te stellen. In het westen waren ze bang voor het communische. Duitsland werd nog steeds bezet door de 4 landen. Maar Berlijn (dat in Oost –europa lag) werd ook nog bezet door de 4 landen. Stalin wou ze daar weg. Daardoor sloten hij alle wegen van West- Duitsland naar West- Berlijn af in 1948. Door die blokkade konden er geen voedsel en brandstof naar west- Berlijn. Maar West- Duitsland durfde de wegen niet te openen door geweld, dus besloot om met vliegtuigen heen en weer te vliegen. En naar elf maanden gaf Stalin op, de blokkade was niet gelukt. Er werden militair bondgenootschappen op gericht, de Amerikaner richten NAVO op en Rusland het Warschau- Pact. Ook door West- en Oost- Duitsland werden er groepen op gericht, in West- Duitsland de Bondsrepubliek Duitsland (BRD) en in Oost- Duitsland (DDR). Zo stonden de wereldmachten tegenover elkaar. Veder heeft Stalin niet meer mee gemaakt in de Koude Oorlog. Stalin is over genomen door Chroesjstjov. Hij heeft de Koude Oorlog verder geregeld. Hij heeft de muur neergezet tussen West- en Oost- Duitsland. Ook heeft hij een aanval geprobeerd vanaf Cuba, wat ook mislukte. In 1985 werd Gorbatsjov de nieuwe leider, en hij wou het oplossen door hervorming en openheid. Hierdoor kwam er in 1991 een democratische revolutie voor in Rusland. Dat was ook het einde van de Koude Oorlog.

De Britse minister president Churchill, De Amerikaanse president Roosevelt en de partijleider Stalin
Daar besloten ze om Europa te verdelen. Oost- Europa kwam onder Russische invloed en West-Europa onder Amerikaanse invloedssfeer. Maar Duitsland werd bezet door Russische, Amerikaanse, Britse en Franse legers. Na de oorlog bleven Rusland en de VS over als wereldmachten. Rusland dwong Oost- Europa om een communistische regering in te stellen. In het westen waren ze bang voor het communische. Duitsland werd nog steeds bezet door de 4 landen. Maar Berlijn (dat in Oost –europa lag) werd ook nog bezet door de 4 landen. Stalin wou ze daar weg. Daardoor sloten hij alle wegen van West- Duitsland naar West- Berlijn af in 1948. Door die blokkade konden er geen voedsel en brandstof naar west- Berlijn. Maar West- Duitsland durfde de wegen niet te openen door geweld, dus besloot om met vliegtuigen heen en weer te vliegen. En naar elf maanden gaf Stalin op, de blokkade was niet gelukt. Er werden militair bondgenootschappen op gericht, de Amerikaner richten NAVO op en Rusland het Warschau- Pact. Ook door West- en Oost- Duitsland werden er groepen op gericht, in West- Duitsland de Bondsrepubliek Duitsland (BRD) en in Oost- Duitsland (DDR). Zo stonden de wereldmachten tegenover elkaar. Veder heeft Stalin niet meer mee gemaakt in de Koude Oorlog. Stalin is over genomen door Chroesjstjov. Hij heeft de Koude Oorlog verder geregeld. Hij heeft de muur neergezet tussen West- en Oost- Duitsland. Ook heeft hij een aanval geprobeerd vanaf Cuba, wat ook mislukte. In 1985 werd Gorbatsjov de nieuwe leider, en hij wou het oplossen door hervorming en openheid. Hierdoor kwam er in 1991 een democratische revolutie voor in Rusland. Dat was ook het einde van de Koude Oorlog.

Lenin

Vladimir Iljitsj Lenin (officieel Oeljanov) werd op 22 april 1870 geboren in Simbirsk, vlakbij Moskou. De vader van Lenin was inspecteur van onderwijs. Lenin had 7 zusjes en broertjes hij was het vierde kind. Als jonge knaap groeide hij op in een land met een grote economische achterstand,de industriële opbrengst lag ver onder die van westerse landen. En er was erge politieke onderdrukking..

Vanaf 1891 hield Lenin zich met meerdere politieke activiteiten bezig. Hij schreef allemaal pamfletten en boeken over de politiek waardoor hij best wel bekend werd. Door zich steeds bezig te houden met de politiek en zich uiten komt hij vanaf 8 november 1917 aan de macht, dan wordt hij de leider van de regering. Lenin was een aanhanger van het Marxisme. Dit was de leer van Karl Marx die er van uit ging dat de kapitalistische maatschappij zich vanzelf zal wijzigen in een sociale maatschappij. Lenin zou dit verder uitwerken naar het Marxisme-Leninisme, waarop de communistische partijen zich zouden baseren.

Marxisme

Karl Marx werd geboren in 1818 in de tijd van de industrialisatie en de sociale kwestie, hij stierf in 1883. Hij was een filosoof. Hij keek naar de toekomst en vond dat er een te groot verschil is tussen arm en rijk. Hij wou een klasseloze maatschappij, gelijkheid. Maar dat kan alleen in praktijk niet in theorie. Hij wou dus dat iedereen evenveel loon kreeg. Maar dat zou dus betekenen dat een rechter evenveel verdient als een vuilnisman. Bolsjewieken partij

In 1903 ontstond ten gevolge van een scheiding in de Sociaal Democratische Arbeiderspartij het Bolsjewisme partij(meerderheid) en Mensjewieken partij (minderheid). Martov was de leider van de Mensjewieken, Lenin van de Bolsjewieken. Op het partijcongres ontstond een meningsverschil. De Mensjewieken wilden tijdelijk blijven samenwerken met de liberale en sociale groepen om hervormingen van Rusland op gang te zetten. De Bolsjewieken wilden door revolutie de zittende regering dwingen om op te stappen. De Mensjewieken en de Bolsjewieken zijn allebei communistisch, maar Bolsjewitische partij is veel harder dan de Mensjewitische partij.

De Bolsjewieken noemden zich vanaf de jaren '20 De eerste Communistische Partij van de Sovjet-Unie. Uiteindelijk werden de volgende landen ook communistisch: Polen, Hongarije, Mongolië, Roemenie, China, Noord Korea, Vietnam, Laos, Cambodja, Bulgarije, Oost Duitsland, Cuba (is nog steeds communistisch), Tsjecho-Slowakije, Joegoslavië, Albanië. De meeste van deze landen hadden een grote arme bevolking en werden (vaak slecht) geregeerd door een klein groepje rijken. Voor de arme mensen was de Revolutie een kans op een beter leven.

Bolsjewieken bestormen het winterpaleis in St.Petersburg

Conclusie

Mijn hoofdvraag is: Wat voor iemand is Stalin geweest?

Mijn deelvragen zijn: Hoe was zijn jeugd? Hoe kwam Stalin in aanraking met de politiek? In wat voor partij zit Stalin? Wat was Stalin’s rol in de Koude Oorlog?

Hoe was zijn jeugd?

Stalin groeide op in een arm gezin. Hij werd vaak geslagen door zijn vader. Ook was hij lichamelijk niet in orde. Wat hij erg vond was zijn kleine lengte en zijn korte arm. Ook was hij geïnteresseerd in boeken die verboden waren.

Hoe kwam Stalin in aanmerking met de politiek?

Stalin kwam terecht op een Theologisch Seminarium. Zijn moeder wilde dat hij priester werd. Maar Stalin was meer geïnteresseerd in het tegenovergestelde dan priester. Hij las boeken over Marxisme (communistisch). In 1894 ging Stalin bij een Marxistische jongerengroep, die begeleid werd door een van de oudere studenten. Maar hij startte zijn eigen groep op en voelde zich erg aangetrokken tot het Marxisme. In 1901 werd Stalin lid van een Georgische socialistische partijen en was druk bezig om de revolutionaire gevoel over te brengen bij de Georgische arbeiders. Hij kreeg een belangrijke rol in het plaatselijke comité. Vanaf maart 1917 sloot Stalin zich aan bij Lenin en Trotsky. Lenin en Trotsky zaten bij de Bolsjewistische partij. Hij slaagde erin om partijlid en organisator te worden. Ook kwam hij in hoog bij de Bolsjewistische partij. In april 1917 werd Stalin gekozen als lid van het centrale comité van de Bolsjewistische partij. In 1922 zorgde Stalin voor de benoemingen van belangrijke functies in de Bolsjewistische partij en zorgde voor de post van secretaris generaal. In 1924 stierf Lenin. Tegen 1928 was Stalin als alleenheerser in de Sovjet-Unie en van de partij.

In wat voor partij zit Stalin?

Stalin was sinds maart 1917 lid van de Bolsjewistische partij. De partij is opgericht door Lenin. In 1903 heeft Lenin de partij opgericht doordat de Sociaal Democratische Arbeiderspartij uit elkaar ging. De partij is communistische.

Wat was Stalin’s rol in de Koude Oorlog?

Stalin heeft niet veel in de Koude Oorlog gedaan. Hij had een conflict met Amerika omdat Rusland communistisch was en Amerika kapitalistisch. Hij heeft in de tweede wereldoorlog aan de zijde van Amerika gevochten, maar daarna stonden ze weer tegenover elkaar door hun eigen manie van regeren. Ze besloten Europa te verdelen. Oost- Europa kwam onder de invloed van Rusland en West- Europa onder de invloedssfeer van Amerika. Alleen Duitsland werd verdeeld door 4 landen, in West- Duitsland zaten Franse, Britse en Amerikaanse legers. Oost- Duitsland werd van Rusland. De hoofdstad werd ook verdeeld, Berlijn lag in Oost- Europa. Je had Oost- en West- Berlijn. Stalin wou de Amerikanen uit Berlijn hebben, dus blokkeerde hij alle wegen tussen West- Duitsland en West- Berlijn. Maar dat was geen succes, de Amerikanen stapte over naar luchtvervoer. Stalin gaf het elf maanden later op. Verder heeft hij alle Oost- Europa landen gedwongen voor een communistische regering. Daarna heeft Chroesjstjov het over genomen. Hij heeft nog wat acties geprobeerd tegen Amerika, wat ook mislukte. Uit eindelijk heeft Gorbatsjov de oorlog geëindigd door hervorming en openheid. Er kwam een democratische revolutie voor in Rusland. Het einde van de oorlog.

REACTIES

S.

S.

alles is fout.. dom verslag..

17 jaar geleden

H.

H.

Er is nog zoveel verzwegen over Stalin, hij word (vind ik) te negatief in het nieuws gebracht. Dit werkstuk vond ik vrij neutraal. Elke stap die Stalin zette was wel goed voor de Unie, hij dacht erbij na.

Groetjes Hugo

14 jaar geleden

N.

N.

Hugo, hoe kan je zoiets zeggen. Ga je eerst eens verdiepen in de grootste hufter die de wereld ooit heeft gekend, voordat je zoiets doms publiceert. Te negatief in het licht gebracht.... de man was erger dat Hitler.

12 jaar geleden

X.

X.

Paar fouten (zoals zijn geboortedatum), vrijwel alle belangrijke dingen verteld. Misschien had er wat meer verteld kunnen worden over de strafkampen en de grote zuiveringen.

10 jaar geleden

N.

N.

bedankt

10 jaar geleden

M.

M.

handig voor werkstuk

8 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.