Eindexamens 2024

Wij helpen je er doorheen ›

Slavernij

Beoordeling 6.4
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 4e klas vmbo | 3147 woorden
  • 11 april 2002
  • 215 keer beoordeeld
Cijfer 6.4
215 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Durf jij de uitdaging aan?

Ben jij tussen de 17-30 jaar en wil je kennismaken met Defensie en een bijdrage leveren aan de samenleving? Tijdens de MDT Missie van het Ministerie van Defensie en Stichting TijdVoorActie zet je jezelf 80 uur in voor zelfontwikkeling, maatschappelijke impact én teamwork. Meer weten? 

Check de video
Inleiding: Dit werkstuk gaat over slavernij. Hoe die ontstaan is en de achtergrond ervan. Ik heb dit onderwerp gekozen omdat het me heel erg aanspreekt. Dat komt denk ik door de verhalen die je hoort over wat voor een afschuwelijke dingen mensen elkaar hebben aangedaan. Mensen die anderen (meestal mensen met een andere huidskleur) niet accepteren en denken over hen de baas te mogen spelen. 1. Wat is slavernij: In het grote woordenboek der Nederlandse taal ‘de dikke van Dalen’ staat deze betekenis achter het begrip slavernij: “Persoonlijke onvrijheid met gemis van staatkundige en burgerlijke rechten.” Om dit in eigen woorden te zeggen: “Iemand heeft niets over zichzelf te zeggen en heeft geen rechten.” Slaven zijn dus mensen in bezit van een eigenaar. Slavernij bestaat al heel wat jaren maar de echte slavernij is begonnen in de tijd van de oude beschaving. Slaven werden toen echt behandeld als vee. Hun hoofden werden kaal geschoren, zij werden geboeid en kregen het merkteken van hun baas in hun borst gebrand. Ook de transport van slaven was zeer onmenselijk. Ze werden vaak met duizenden op een boot gezet, ze werden allemaal aan elkaar geboeid en konden dus nauwelijks bewegen. Ze kregen zeer weinig voedsel en zelfs bijna geen water. Het was er heel onhygiënisch. Zo’n reis duurde vaak ruim 2 maanden. Zo werd een slavenschip vol gestuwd. De slaven waren met handen en voeten aan de grond vast geboeid. Geen wonder dat er veel mensen stierven aan ziektes zoals Pokken, Tyfus, Tering, Scheurbuik, verwonding en soms zelfs verstikking omdat het op zo’n boot erg benauwd was en ze er met duizenden in zatten. Onderweg zagen de slaven geen daglicht. De slaven die de tocht wel overleefden hadden maar een gemiddelde levensverwachting van 10 jaar. Er zijn verschillende soorten slaven. Daarmee bedoel ik dat er legerslaven zijn (die werken in het leger), er zijn katoenplantage slaven (die moesten keihard werken op de katoenplantages), suikerrietplantage slaven (die werkten op de suikerplantages.) en dan waren er nog de huisslaven (die zorgden voor het huishouden van hun baas) Vaak werden de huisslaven nog het best behandeld door hun baas.
2. Straffen: Als een slaaf iets verkeerd deed, bijvoorbeeld proberen te ontsnappen of niet hard genoeg werkte dan kregen ze straf. Er waren heel wat verschillende straffen: -Slaven werden aan een paal vastgebonden en kregen met de zweep. -Slaven werden helemaal uitgekleed, aan de grond vastgebonden en geslagen met de zweep. -Als je als slaaf niet genoeg deed werd er een hand of voet af gesneden (met als gevolg dat je helemaal niks meer kon doen) -Slaven die vaak wegliepen kregen een nekband om met belletjes zodat ze hoorbaar waren, als hij/zij dan weer wegliep werd hij zwaar gestraft. -Slaven werden levend begraven, of opgehangen. Allemaal vreselijke afranselingen dus. Later werden er wel regels opgesteld om een beetje veiligheid te bieden aan de slaven, maar de eigenaren hielden zich er echt niet aan. (Af en toe denk ik wel eens dat het ze een kick gaf om mensen zo af te ranselen.) 3. Slavenhandel: Slavenhandel is ontstaan nadat de Europeanen bezit namen van de Nieuwe wereld (Amerika). Er waren toen namelijk veel arbeiders nodig voor op de plantages. Eerst namen ze de indianen die het werk moesten verrichten, maar later bleek dat zij niet erg sterk waren en erg gevoelig waren voor ziekten die de Europeanen meenamen. Toen begon men in de 16de eeuw slaven uit Afrika naar de kolonies te brengen. (Later werden dat steeds grotere aantallen.) Engelsen, Fransen en Nederlanders waren de gene die het meeste met slaven handelde. Ze voeren dan met hun schepen naar de golf van Guinea (genoemd ‘slavenkust’) Daar ruilden ze hun lading voor mensen, die ze dan naar hun kolonies brachten. Het eerste wat die slaven te verwerken kregen was de slavenmarkt. Wanneer er een teken gegeven werd, bijvoorbeeld het slaan op een trommel, gingen de mensen die slaven wilden kopen zo snel mogelijk naar de plek waar de slaven opgesloten zaten. Dan kozen ze de slaven uit die hen het best bevielen. Op die manier werden een hoop families en vrienden uit elkaar gehaald. Ze zouden elkaar nooit meer terug zien… Op de slavenmarkten ging het er zo aan toe:Er hingen overal advertenties van waar er slaven te koop waren. De slaven hadden een bordje om hun nek hangen met hun gegevens erop, bijvoorbeeld hoe oud ze zijn, hun achtergrond en de prijs van die persoon. Vaak werden slaven helemaal uitgekleed om te kijken of ze gezond waren. Ook moesten zij oefeningen doen om te laten zien dat ze goed konden werken en gezond waren. Degene die de hoogste prijs voor een slaaf bood kreeg hem mee, en dan begon het ellendige leven voor die slaaf. Als een eigenaar een slaaf wilde verkopen kon dat ook op de slavenmarkt. Daar kreeg hij dan het geld dat zijn slaaf waard was. 4. Hoe ontstond de slavernij? Zoals ik al eerder had gezegd is de slavernij ontstaan nadat de Europeanen de nieuwe wereld hadden ontdekt. Maar ook heel vroeger bestond er al slavernij. Denk maar aan wat er in de bijbel staat. De Egyptische farao maakte de Hebreeërs tot slaven om zijn grootste dromen van grotere en betere steden waar te maken. Vroeger waren slaven er meer voor economische redenen. Ze konden goed gebruikt worden voor het zware werk. Bij de Romeinen hadden de slaven de functie als huispersoneel en ze stonden niet ver onder hun eigenaar. Maar doordat de Romeinen veel veldslagen hadden gewonen kwamen er slaven te veel. Daardoor werden de slaven verkocht op de slavenmarkt. Ook in de middeleeuwen ging het zo. Slaven hadden vaak heel verschillende functies ten opzichte van elkaar. Dat lag aan het land of volk waar ze voor werkten. Bij bijvoorbeeld de Chinezen en de Indiërs werkten de slaven meestal in de huishouding, op het land of in de bouw. In Egypte gebruikte men slaven om grote gebouwen en paleizen te bouwen. In midden en -zuid Amerika werden de slaven gebruikt op het land en in het leger.In het oude Griekenland waren de meeste gevangenen krijgsgevangenen. Ze werden daar best goed behandeld. Behalve in de Sparta. Daar moesten de slaven het leger in. Ze moesten daar heel hard werken en werden letterlijk afgebeuld. Maar gelukkig moesten de meeste slaven werken in Griekenland. Het was daar heel gewoon als de slaven en eigenaar bevriend waren. Het slavenleven was daar dus vrij goed. In landen waar de Islam las godsdienst heerste was ook slavernij. Ook daar werden de slaven redelijk behandeld en kregen zelfs een beetje geld voor het werk wat ze deden. 5. Hoe werd iemand slaaf? Er waren inheemse en uitheemse slaven. Het verschil daartussen is: Inheemse slaven zijn hun vrijheid kwijtgeraakt door bijvoorbeeld misdaad of schulden. De uitheemse slaven waren krijgsgevangenen of armen. De slaven waren in dienst van een van de twee belangrijkste instellingen van een dorp. Dat was de Tempel of het paleis. Mensen hadden vaak geen keus of ze slaaf wilden worden of niet. De meeste slaven werden gewoon geroofd. Ui hun dorp gesleept en dan vanuit Afrika meegenomen en naar de nieuwe wereld (of andere landen) gebracht. Deze slaven werden heel erg slecht behandeld en als ze iets verkeerd deden werden ze gestraft. Er waren ook mensen die ervoor kozen om slaaf te worden. Bijvoorbeeld als iemand veel schulden had bij de ander en niet genoeg geld had om het af te betalen. Dan boden ze aan om een tijdje slaaf te zijn voor die persoon waarbij ze de schulden hadden. Als je je aanbood om slaaf te zijn werd je meestal niet zo slecht behandeld al andere slaven. Maar uit een brief die een Griekse wijsgeer aan een slavenhouder schreef blijkt dat niet alle slaven slecht werden behandeld: “Met genoegen heb ik gehoord hoe vriendschappelijk gij met uw slaven omgaat. Zijn het slaven? Ja, maar meer dan dat; het zijn mensen, huisvrienden.” Als een slavin zwanger werd (en dat was dan meestal van de slavenhouder zelf), moest het kind, als het opgegroeid en sterk genoeg was, in dienst komen bij dezelfde slavenhouder als zijn/haar moeder. 6. Wat voor werk moesten de slaven doen? Het antwoord is ZWAAR WERK. Slaven werden gebruikt om alle zware klusjes in een land op te knappen. Ze werkten bijvoorbeeld in de mijnen of op de katoenplantages die bij een paleis of tempel

hoorden. Dat waren de twee zwaarste klussen. Maar slaven die werkten in de mijnen hadden het het slechtste. Ze zegen nauwelijks daglicht en ademde gevaarlijke stoffen in. Ze droegen grote gewichten kolen of andere soorten steen op hun rug naar buiten, waardoor de slaven al snel krom liepen. Ze hadden echt geen leven. En omdat ze bang waren voor de toezichthouders bleven ze zo hard werken tot ze er dood bij neer vielen. De toezichthouders stonden erbij en hielden de slaven goed in de gaten. Zo gauw ze maar iets verkeerd deden kregen ze met de zweep. Slaven mochten nooit van het terrein van hun eigenaar af. Een vorm die niet vaak voor kwam en waar de slaven goed werden behandeld was bijvoorbeeld bij kunstenaars of ambachtslieden. Die hadden dan één of twee slaven in dienst die de routineklusjes van hun meester overnamen. Het was totaal geen zwaar werk. Als je daar als slaaf terecht kwam had je het echt goed in vergelijking met de andere slaven. Er waren ook slaven die werkten in het paleis van de koning. Daar waren ze kok, kleermaker of wever. De vrouwen werden meestal ingeschakeld voor het huishouden. Ook moesten ze werken op bijvoorbeeld suiker of rubberplantages. De slaven moesten heel lang werken en kregen bijna geen nachtrust.Soms vielen de slaven tijdens het werk in slaap. Dan werden ze zwaar gestraft. De slaven werden dus steeds zwakker en leefden absoluut niet lang. 7. Werden alleen zwarte mensen slaaf? Aan het eind van de 15de eeuw werd slavernij niet meer als gek beschouwd. Vooral zwarte mensen (en dan groten deels uit Afrika) en Moren waren slaaf. Toen de Europeanen de Nieuwe wereld had veroverd namen ze ook ziekten mee, waar de bewoners van Amerika (de indianen) niet tegen konden. De oplossing daarvoor was het invoeren van mensen uit andere landen. Er was gebleken dat Afrikanen wel tegen de ziekten konden die meegebracht waren uit Europa. Dus namen ze die mensen mee naar Amerika. Omdat er in Afrika vooral zwarte mensen woonden is het dus gekomen dat de meeste slaven zwart zijn. Het was zelfs zo dat Negerkoningen of stamhoofden meewerkten met het ‘weggeven’ van hun mensen omdat ze er goed voor betaald kregen. Natuurlijk waren er ook blanken mensen slaaf. Maar ook die hadden geen eigen rechten, ze werden net zo slecht behandeld als de negers. Er zijn ook blanke slaven doordat de moslims in de middeleeuwen christenen als slaaf hadden. Die gebruikten ze vaak in huis.Vaak werden die christenslaven goed behandeld. Toch waren de zwarte slaven in de meerderheid. Dat komt niet alleen doordat ze tegen de ziekten uit Europa bestand waren, maar ook omdat ze harder konden werken en meer aan konden. De negers werden trouwens ook als laag gezien! Omdat ze een andere huidskleur hadden! Het waren immers de Europeanen Amerika hadden veroverd. 8. De opstand, en waar begon die? De eerste opstanden begonnen in 1688 in Amerika. In Pensylvenia was een groep kwakers (mensen die tegen het houden van slaven en de slavenhandel zijn) In het jaar 1700 was de groep kwakers al aardig uitgebreid. President Sewall schreef ooit in een boek: “alle mensen, daar zijn zonen van Adam, alle mensen zijn mede erfgenamen; eenieder heeft dezelfde rechten op vrijheid en op alle andere uiterlijke vertroostingen van het leven…zodat er van oorsprong geen slavernij bestaat.” Bij een jaarlijkse vergadering van de ‘Society of Friends’in 1772 hield ene Anthony Benezet een toespraak waarbij hij de ‘Society of friends’ wist te overtuigen dat zij niet meer in slaven moesten handelen. Tegen 1772 had Benezet had Benezet al uitgebreid over slaven geschreven. Zijn boeken werden ook in Engeland en Frankrijk gelezen. Het had een heel sterke invloed op hen. Maar de Engelsen wilden liever een verbod op de slavenhandel in plaats van het vrij laten van alle slaven. Ze waren namelijk van mening dat het slaven houden vanzelf een keer ophield als er niet meer in slaven gehandeld werd. Ook de slaveneigenaren waren erg bezig met de discussies over het vrijlaten van de slaven. Het maakte ze bang want ze hadden het idee dat de slaven nu ook wel snel in opstand zouden komen. Een paar kleine opstanden in de 18de en 19de eeuw gaf een idee van wat er bij een totale opstand zou kunnen gebeuren. Daarom werden alle opstanden met harde hand tegengehouden. In 1712 waren de eerste slaven in opstand gekomen en hadden een paar huizen in brand gestoken en ze hadden zelfs blanken vermoord. Er werden toen 21 slaven verbrand, opgehangen of geradbraakt. Bij een grotere opstand in Stono, Carolina, vielen 60 doden. 20 blanken en 40 negers. 9. Wie begonnen er allemaal met de opstand? Opstanden tegen slavernij bestonden ook al heel lang. De Joden zijn ook in opstand gekomen tegen de Egyptenaren. Dit had uiteindelijk als resultaat dat Mozes hen meenam uit Egypte. In 1800 kwamen niet alleen de mensen die slaaf waren in opstand maar ook de niet-slaven. Mensen die niet in slaven handelde en geen slaven hielden zagen op een gegeven moment in dat de slavenhouderij iets onmenselijks was! Slaven konden alleen in opstand komen op plekken waar de controle door de opzichthouders zwak was, waar de slaven zich dus konden voorbereiden op een opstand en waar mogelijkheid was tot ontsnapping. De slaven waren het werken onder druk van hun meester zat dus het was eigenlijk niet gek dat ze tegen hem in opstand kwamen. Op slavenschepen zijn maar heel weinig opstanden gehouden. Dat kwam waarschijnlijk dat de slachtoffers zo bang waren en niet wisten wat er met hen zou gebeuren zodra ze aan land waren. Ten tweede konden de slaven weinig doen want de slavenhalers hadden goede veiligheidsmaatregelen bedacht. De slaven zaten met handen en voeten geboeid op de grond. Op 1 januari 1807 werd slavenhandel in het engelse rijk verboden. Als men er in 1811 op betrapt werd dat men slaven handelde volgde er een doodstraf. Uiteindelijk werd de slavenhandel ook in Spanje (1820), Zweden (1813), Frankrijk (1848), Nederland (1857), Portugal (1858) en in rusland (1861) afgeschaft. In Amerika duurde het nog heel lang voordat het afgeschaft werd omdat slaven toen nog gebruikt werden in de Amerikaanse burgeroorlog (1861-1865) 10. Wat waren de gevolgen van een opstand? De slavernij is voor het grootste gedeelte opgeheven door de opstanden van de slaven. Maar ook Engeland heeft hierin een grote rol gespeeld. Maar na het verbod ging de slavenhandel gewoon door. Illegaal. Dit was de meest dramatische periode van de slavenhandel. Mensen roofden slaven uit Afrika en als ze dan door de controle van de engelse heen waren (die er probeerden op toe te zien dat er niet meer gehandeld werd) werden de slaven gedumpt in het westen. Alles ging dus gewoon door. Er zijn eer paar voorbeelden van slavenopstanden bekend: -In de middag net na het eten vielen de slaven de blanken aan op het kuildek. De blanken begonnen te schieten met scherp, zout en ‘kleinhagel’ Slaven die overboord waren gesprongen werden meteen weer uit het water gevist. Om 6 uur zaten alle slaven weer in de boeien. Er waren 2 slaven dood geschoten, 9 slaven, 3 slavinnen en een kind waren vermist. -Tijdens een oversteek naar Amerika deden een paar slaven of ze ziek waren. Daardoor werden ze niet geboeid en zij zouden dus een aanval inzetten. Het is niet gelukt omdat een paar slavinnen het verraden hadden. Dat de slaven bevrijd waren was natuurlijk niet genoeg. Ze zouden hun ellendige leven achter hun niet kunnen vergeten. Het is ook onmogelijk om iemand die zo lang een slecht leven heeft gehad te bevrijden en dan van hem te verwachten dat hij alles vergeet. Zelf nu meer dan 100 jaar na de bevrijding zijn we de ellende die mensen anderen hebben aangedaan nog niet vergeten. 11. Bestaat er nu nog steeds slavernij? Slavernij zoals het vroeger ging is nu grotendeels verdwenen. Het is niet meer zo dat de mensen echt afgeranseld worden door hun eigenaar. Er bestaat nog wel een vorm van slaven, denk mar aan kinderarbeid. De kinderen moeten ook zeer lang werken en het werk is zwaar. Een andere vorm is dat vrouwen en meisjes uit onervaren landen worden weggehaald en als prostituee moeten gaan werken in welvarender landen. Ook zijn er verschillende standen tussen de mensen. Er wordt nog steeds gediscrimineerd op huidskleur. Vaak moeten mensen omdat ze anders zijn of illegaal het land in gekomen zijn het zware en vuile werk doen, maar de straffen die er vroeger waren zijn er niet meer. Nu hebben ook alle mensen rechten. Er zijn dus nog steeds mensen die over anderen denken te kunnen beslissen. Er is een groep genaamd:’KU KLUX KLAN’ Dat zijn blanke mensen die het zwarte volk minderwaardig vinden en ze willen uitmoorden. Gelukkig hebben we zo’n groep niet in Nederland. Wel was er een tijd terug een politieke partij (Centrum Democraten) die wilde dat alle niet-Nederlanders het land uit moesten. Door verkiezingen zijn hun uit het parlement verdwenen. Nu is er weer een gelijk soort persoon: Pim Fortuyn
Nawoord: Ik had mijn onderwerp ‘slavernij’ gekozen omdat het me interessant leek, en ik heb gelukkig geen spijt gehad van mij keuze. Van dit werkstuk heb ik veel geleerd en ik heb me erover verbaast hoe de negers vroeger als beesten behandeld werden. Op een van de internet sites waar ik ben geweest las ik een stuk uit een boek dat heet: Wij, slaven van Suriname. Dat stukje uit het boek is over Anton de Kom die de slavernij aanklaagt. Ik vond dit een heel mooi stuk dus zal ik het op de volgende bladzijde uittypen. Wij, slaven uit Suriname. “Op het eindeloze diepe blauw der oceaan vaart een fregat, heerlijk in de gespannen staatsie van zijn stengen en stangen, in de wind wellevende blankheid van zijn door de wind gezwollen zeilen. (…) Uit het kraaiennest gezien ligt het schip onder ons als een witte vis, het schuim spat tegen de boegspriet, twee matrozen aan de helmstok zingen een oud, oud liedje. (…) Maar wij willen u toch waarschuwen. Waag u niet, vanuit uw hoge standplaats, langs het puttingwant, of zo u dat te gevaarlijk voorkomt, door het schuttersgat naar beneden. Zet geen voet op de touwladders die naar het kampagne voeren, hoe blank en schoon geschrobd zij er ook van hierboven uitziet. Hierboven ruikt gij de prikkelende lucht van teer en de zilte zeelucht. Daarbeneden stinkt het reeds een mijl lijwaarts naar het zweet en de uitwerpselen van duizend in het ruim gepakte slaven. Hierboven hoort gij de kreet van de albatros, de zingende matrozen en het geruis der golven. Daaronder hoort gij het gejammer der slaven, de kreten van een vrouw in barensnood en de zweep, die neersuist op de ruggen der zwarten.

REACTIES

G.

G.

hallo Linda
mijn nam is Giovanni maar Gio is ook beter
ik vind jou werkstuk echt top
door jouw werkstuk heb ik 8,5 gehad thx
door jou.
maar ik vroeg me af als je nog een paar foto's heb om bij te zetten.
als je dat nog hebt kun je AUB
vor mij sturen
groetjes gio doeii en veel plezier met het maken van medere werkstukken.
doeiii

22 jaar geleden

E.

E.

HET WERKSTUK WAS ERG GOED BRUIKBAAR, EN IK HEB ER MOOI MIJN RAPPORTCIJFER MEE KUNNEN OPHALEN EERST STOND IK EEN 6 VOOR GESCHIEDENIS EN NU EEN 9 VOOR DIT WERKSTUK HEB GEKREGEN EN OMDAT HET 3X MEETELDE STA IK EEN 8 OP MIJN RAP.. VOOR GESCHIEDENIS!!!!!!!!!
SUPER BEDANKT ECHT WAAR! KUSJES ESMEE

21 jaar geleden

L.

L.

hoi mijn vraag is wat voor cijfer heb je voor dit werkstuk gekregen en hoe ou dhij al is alvast bedankt!!!!!!!11


doei

19 jaar geleden

L.

L.

leuk werkstuk Linda! misschien kan ik er nog wel wat informatie uitvissen :)

groetjes Lisa
(ik zou het leuk vinden als je laat horen als je dit berichtje gelezen hebt) :)

19 jaar geleden

L.

L.

leuk werk stuk ik heb er veel info uit gehaald;)

13 jaar geleden

F.

F.

Harstikke bedankt !! Ik heb veel INFO eruit gehaald. !!!
XXX Fellies

13 jaar geleden

N.

N.

heel mooi werkstuk. ik heb er veel uitgehaald voor ons eigen werkstuk!

12 jaar geleden

L.

L.

thanx veel info uitgehaald goed werksuk
x

12 jaar geleden

T.

T.

thx voor alle info ik heb hierdoor 4 hoofdstukken gemaakt xxxxxx

12 jaar geleden

T.

T.

weet je ..................... ik denk dat ik door jou wel een goed cijfer krijg xxxxxxxx!!!!!!!!!!!

12 jaar geleden

N.

N.

Hallo linda mijn naam is nisha k wil j heel hartelijk bedanken omdt k door jouw een 8.5 hb gehad voor mijn scriptie blijf info zttn op net zodt andere studenten of leerlingen betere info kunnen vinden...doeii

7 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.