Hoe kies jij een studie?

Daar zijn wij benieuwd naar. Vul onze vragenlijst in en bepaal zelf wat voor beloning je daarvoor wilt krijgen! Meedoen duurt ongeveer 7 minuten.

Meedoen

Reformatie project Michelangelo

Beoordeling 5.9
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 2e klas havo/vwo | 3010 woorden
  • 10 februari 2007
  • 101 keer beoordeeld
Cijfer 5.9
101 keer beoordeeld

Michelangelo

Inleiding

Michelangelo werd geboren op 6 maart 1475 in Caprese, hij stierf op 18 februari 1564 in zijn leefstad Rome. Hij verhuisde in 1488 naar Florence.
Toen hij 21 was ging hij naar Rome daar bleef hij bijna heel zijn leven.
Niet altijd want hij ging soms een paar jaar weg.
Hij werd voornamelijk belangrijk door zijn kunstwerken.
Hij maakte zijn kunstwerken heel mooi vandaar dat de mensen hem de goddelijke Michelangelo noemde. Wij vonden hem een kunstzinnige man hij kon bijna alles, dichten, schilderen, beeldhouwen, en hij was een architect.
Zijn tijd is een bijzonder artistieke tijd er werden veel kunstwerken gemaakt.

We hebben hoofdstuk 1 een biografie van Michelangelo.
Zijn levens verhaal word er uitvoerig verteld.
We hebben hoofdstuk 2 over vroeger en hoofdstuk 2 over nu.
Hoofdstuk 2 over vroeger bestaat uit de volgende deelvragen:
Waarom is hij bekend geworden?
Welke belangrijke dingen heeft hij gedaan of gemaakt?
Als hij boeken heeft geschreven wat staat daar dan in en hoe is daarop gereageerd?
In welke stroming is Michelangelo te plaatsen?
Belangrijke mensen in het leven van Michelangelo.

Biografie Michelangelo
Hij werd geboren op 6 maart 1475 in Caprese (Toscane), hij stierf op 18 februari 1564.
Hij had 1 broer en 3 broertjes. Zijn vader heette Lodovico di Leonardo en was ambtenaar.
Zijn moeder heette Francesca Buonarroti. Hij was 6 jaar toen zijn moeder stierf. In 1481 kreeg hij zijn allereerste tekenles van Francesco Grannanci.
Hij verhuisde in 1488 naar Florence en werd assistent van de schilder Domenico Ghirlandaio. Bijna een jaar later werd hij opgemerkt door Lorenco de’ Mecidi die de jongen toe liet aan zijn hof. Hij kon daar ononderbroken door de tuinen van het hof wandelen en zijn inspiratie op doen uit de mooie beelden die daar stonden. Hij had gevonden wat de geheimen van het beeldhouwen waren en hij deed het na door schetsen te maken en die in klei te kopiëren. Via zijn contacten met het hof, kreeg hij contact met een van de meest briljante denkers, beeldend kunstenaars, en schrijvers uit zijn tijd. Michelangelo schilderde, beeldhouwde en was niet alleen architect, maar hij dichtte ook en hij schreef talloze brieven. Door de link met twee geestelijken kwam hij tot het ontdekken van de anatomie, doordat hij toestemming had om graven te openen en lijken te bestuderen.

Toen Michelangelo 16 jaar was, begon hij voor zich zelf. Hij maakten bijvoorbeeld de ‘madonna della scala’ en ‘het gevecht van Hercules met de centauren’ (rare wezens) .
Door de politieke onrust in Florence, vluchtte Michelangelo naar Venetië en daarna naar Bologna. Daar kreeg hij een opdracht om een onvoltooid standbeeld af te maken. Toen hij dat had voltooid had, ging hij terug naar de Fam. Medici.
Toen hij daar geweest was ging hij voor de eerste keer in zijn leven naar Rome. Hij was toen 21. Hij bleef daar 5 jaar en maakte daar een deel van zijn werken.
Op 4 augustus 1501 kwam er een einde aan de onrust en werd Florence tot republiek uit geroepen. 12 dagen later gaf de kersverse republiek Michelangelo een opdracht om ‘de David’ te maken, hij kreeg de tip om het uit marmer te maken, weer een onvoltooid stuk. De anatomie is erg opvallend. Het effect van zijn kunst was zo groot dat de wet er zelfs veranderde. Er mochten naakte beelden in het openbaar komen te staan.
In 1505 werd Michelangelo door paus Julius II die van 1503 tot 1513 verbannen in zijn stad, Rome. In zijn streven naar aardse onsterfelijkheid gaf Julius Michelangelo opdracht om zijn graftombe te maken een omvangrijk en kostbaar monument dat binnen 5 jaar klaar moest zijn. (bron: Michelangelo, Kirsten Bradbury). De jaren die daar op volgde waren de meest ongelukkige jaren van zijn leven, hij werd overgeleverd aan de macht van de onbetrouwbare, humeurige, bazige paus, waar door hij Rome niet uit mocht en ook niet aan zijn graftombe kon beginnen. Zijn leven leek op te knappen wanneer de paus een nieuwe opdracht gaf, hij moest een fresco gaan schilderen op het plafond van de Sixtijnse Kapel. Michelangelo moest leren opnieuw leren schilderen, hij vond het natuurlijk erg moeilijk en werd een beetje gedemotiveerd (hij zag het niet meer zitten). Daarom schreef hij een best wanhopige brief naar zijn vader waar onder andere in stond ‘…mijn werk lijkt niet te vorderen [zoals ik had gewild] … dat komt door de moeilijk het werk en ook omdat het mijn vak niet is. Als gevolg verdoe ik vruchteloos mijn tijd. Dat God mij helpe.’
Daarin zegt hij dus eigenlijk dat hij zijn tijd verdoet in deze situatie. Hij kán het niet, en hij wíl het niet. En na veel gepuf, gehijg en gewerk kreeg hij het eindelijk klaar, op 21 oktober 1512 was de schildering op het plafond eindelijk af.
In 1513 stierf paus Julius II, maar zijn graftombe was nog steeds niet af. En over die graftombe moest Michelangelo nog even ‘vergaderen’ met de nog minder aardige opvolgers. Dat werk zou in zijn leven vertraging oplopen. De overleden paus Julius II werd opgevolgd door Giovanni de’ Medici met de naam Leo X, hij bleef nog acht jaar aan de macht. Dat Leo X ging besturen, dat was een bevrijding voor Michelangelo. Michelangelo woonde van 1515 tot 1534 Florence, maar omdat het in die periode erg onrustig was in de stad ging hij weg.
In 1532 kwam Michelangelo weer naar Rome en hij was 57 jaar. Toen werd hij verliefd op de jonge edelman Tomasso de’ Cavalieri. 2 jaar later besloot hij om naar Rome te verhuizen. Hij beschreef hem als een ‘toonbeeld van de wereld’. Veel van hun brieven zijn bewaard en hun gedichten ook. Ze bleven samen tot de dood van Michelangelo.
Een andere goeie vriendin van Michelangelo was de weduwe Vittoria Colonna. Ook voor haar schreef Michelangelo veel gedichten. Tot haar dood waren ze erg hecht. Sommige mensen dachten dat ze verliefd op elkaar waren. En andere denken juist dat heb een sterke vriendschap was.
Michelangelo werd met zijn gedichten beïnvloed door Dante Alighieri. Het voelde als verwanten omdat ze allebei de zelfde belevenis(sen) hebben meegemaakt, ze waren allebei verbannen geweest uit een stad, Michelangelo uit Rome.

Vanaf het begin dat hij omging met Vittoria werd hij veel meer godsdienstig. Zijn gedichten en zijn kunstwerken werden inhoudelijk steeds meer betrokken bij de dood.
De tijd dat hij in Rome doorbracht besteedde hij aan opdrachten van mensen, terwijl hij ondertussen nog steeds bezig was met de graftombe voor paus Julius II. Deze was uiteindelijk wel klaar maar dat was wel 42 jaar later! In Rome werd hij ook de ‘hoofdarchitect’ genoemd, van de Sint-Pieter kerk. En hij kreeg weer de opdracht, hij moest fresco’s maken in de ‘Capella Paolina, dé privé koepel van paus Julius III.
Maar er zat nog iemand achter de werken van Michelangelo; de bioloog Giorgio Vasiri. Giorgio zag Michelangelo als ‘de goddelijke Michelangelo’ hij beschreef hem als ‘meester’ of ‘iemand die iedereen inhaalt en overtreft’.
Michelangelo werd bijna 89 jaar (heel oud voor iemand uit de tijd van hem). De laatste jaren van zijn leven trok hij rond omdat Spanje, Rome dreigde in te nemen. Na dat de onrust was opgeklaard ging hij terug naar Rome en stierf daar. Hij werd heel ceremonieel begraven. Daarna liet Cosmino de’ Medici hem stiekem opgraven en werd hij ‘herbegraven’ in Florence in de kerk van Santa Crose. Waar hij nog steeds ligt in zijn geweldig mooie tombe!

Hoofdstuk 2

Hier de deelvragen even op een rijtje.

• Waarom is hij bekend geworden?
• Welke belangrijke dingen heeft hij gedaan of gemaakt?
• Als hij boeken heeft geschreven wat staat daar dan in en hoe is daarop gereageerd?
• In welke stroming is Michelangelo te plaatsen?
• Belangrijke mensen in het leven van Michelangelo.

Waarom is hij bekend geworden?

Michelangelo is voornamelijk bekend geworden door zijn kunstwerken.
De kunstwerken gaven hem zoveel roem dat hij door mensen de goddelijke Michelangelo werd genoemd.
Michelangelo liet zijn grote talent al zien toen hij nog jong was.

Ondanks dat zijn vader die het niet wilde ging hij in 1488 in de leer bij het atelier van Domenico Ghirlandaio. Niet veel later had hij zich aangesloten bij de school van de beeldhouwer Bertoldo di Giovanni, voormalig pupil van Donatello.
Hij heeft daar veel geleerd na een tijde was Lorenzo onder de indruk van het talent en het fijngevoelige van Michelangelo en hij wilde de jongen verder helpen.
In de periode van 1489 – 1492 woonde Michelangelo in een culturele, stimulerende omgeving en had nauw contact met de beroemde denkers van die tijd.
Door Pico della Mirandola, Angelo Poliziano en Marsilius Ficinus maakte Michelangelo kennis met de humanistische literatuur en denkbeelden.

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Michelangelo
Boek: Meesters der (schilder)kunst MICHELANGELO

Welke belangrijke dingen heeft hij gedaan of gemaakt?

Michelangelo heeft veel belangrijke portreten, beelden, gebouwen gemaakt.
We hebben van een schilderij en een beeld een kort verslag gemaakt.

De hand van God (de schepping van Adam)

De hand van God is Eén van de bekendste schilderijen van Michelangelo. Het wordt nu al op T-shirts afgedrukt (het gaat hierbij om het detail van de 2 handen die elkaar net niet raken). Op het schilderij wordt afgebeeld dat God Adam het leven geeft. Adam is gespierd afgebeeld. God is in beweging uitgebeeld, de engelen die om het God heen zijn, benadrukken de beweging van God.

Bron: Michelangelo. Kirsten Bradbury(blz. 78/79)


David

Een beroemd beeld van Michelangelo is ‘David’. Hij heeft veel aandacht besteed aan de anatomie van David, anatomie is de lichaamsbouw. Het beeld is wel meer dan 5 meter lang! Het staat in Galleria dell'Accademia in Florence. Het hoofd is iets groter dan normaal gemaakt, maar als je er tegen opkijkt, is het toch een goede verhouding. Het beeld is van marmer gemaakt. Hij staat hier op het punt om Goliath aan te vallen. Michelangelo maakte dit beeld in opdracht Florentijnse edelman Piero Soderini. Het grote beeld stond vroeger buiten op de Piazza della Signoria in Florence. Omdat het beter moest worden beschermd werd het in 1873 verplaatst naar het Accademia. Nu staat op de Piazza een namaak beeld.

Bron: boek Arti blz.61
http://nl.wikipedia.org/wiki/David_%28Michelangelo%29

Als hij boeken heeft geschreven wat staat daar dan in en hoe is daarop gereageerd?

Michelangelo heeft geen boeken geschreven tot zover ik weet ik heb er maar gezocht maar niets gevonden. Ik kon wel vinden dat hij veel brieven en gedichten ( sonnetten) schreef.

In welke stroming is Michelangelo te plaatsen?

De kunstuitingen van Michelangelo horen thuis in de Renaissance periode, het is de eerste periode van de Nieuwe Geschiedenis. Renaissance betekent letterlijk wedergeboorte, dit is een periode in de cultuurgeschiedenis na de middeleeuwen.
Was de gedachtewereld der middeleeuwen gericht op het hiernamaals, de renaissance ontdekte opnieuw de schoonheid van het leven, de wereld en het menselijk lichaam.
Het was de maatschappelijke elite die de drager werd van deze beweging: vorsten, edelen, pausen, geleerden, politici en kunstenaars bepaalde het gezicht van de renaissance.

Er was een nieuwe belangstelling voor de Grieks – Romeinse cultuur.
De Grieken en Romeinen vonden dat de mens zichzelf niet op de achtergrond hoefde te plaatsen.
In veel kunstwerken van Michelangelo kun je deze gedachtegang terug vinden.
Hij maakte bijvoorbeeld veel portreten van mensen, waarbij zij op de voorgrond stonden.
In de kunst werd ook technische vaardigheid van het uitbeelden belangrijk.
De uiterlijke vorm ging dus meer meetellen. Dieptewerking werd belangrijk gevonden.
Uit de schilderingen van de Sixtijnse kapel kun je zien dat Michelangelo een kind was van zijn tijd.
De menselijke lichamen zijn gedetailleerd geschilderd.

Tijdens het leven van Michelangelo werd hij door zijn tijdgenoot Giorgio Vasari erkend als de grootste kunstenaar alle tijden, ook van het verleden. Hij blonk uit als beeldhouwer, schilder en architect hij was ook een getalenteerde dichter. Hij werd geboren op 6 maart 1475 , hij stierf op 18 februari 1564 in zijn leefstad Rome.
Tijdens zijn leven groeide Michelangelo op in de nette maar vaak ook in de wetloze kringen van Italië. Hij heeft veel belangrijke schilderijen gemaakt en veel mooie gedichten geschreven ook heeft hij als architect mooie gebouwen gemaakt als beeldhouwer heeft hij
beroemde beelden gemaakt.


Toen Michelangelo 8 was werd de hervormer Maarten Luther geboren.
Toen Michelangelo 9 was werd Huldrych Zwingli geboren.
Toen Michelangelo 10 was werd Hendrik VII koning van England en kwam Tudors in Engeland aan de macht. Een nieuwe Monarchie.
Toen Michelangelo 17 was ontdekte Columbus Amerika en vond de Reconquista (de moren worden Spanje uitgezet) plaats. Alexander VI wordt Paus, een Renaissance Paus.
Toen Michelangelo 18 was viel Constantinopel, het einde van het Oost - Romeinse rijk.
Toen Michelangelo 20 was werd de wederdoper Melchior Hoffman geboren.
Toen Michelangelo 21 was werd de wederdoper Menno Simons geboren.
Toen Michelangelo 23 was bereikte Vasco da Gama India.
Toen Michelangelo 34 was werd Hendrik VIII koning van Engeland. Hij breekt met de Rooms – Katholieke kerk en wordt hoofd van de Anglicaanse kerk (protestants) en werd de hervormer Johannes Calvijn geboren. Toen Michelangelo 35 was werd de wederdoper Jan Beukelsz van Leiden geboren. Toen Michelangelo 37 was werd de Vlaamse cartograaf Mercator geboren.
Toen Michelangelo 38 was verscheen het boek Il Principe van Macchiavelli, dat gaat over hoe een vorst zijn land hoort te besturen en werd Leo X Renaissance – Paus.

Toen Michelangelo 41 was Sloot koning Frans I een overeenkomst met Paus Leo X dat inhoud: de Paus ontvangt nog wel inkomsten uit Frankrijk, maar de Franse koning stelt de Geestelijkheid aan.
Toen Michelangelo 42 was maakte Luther zijn 95 stellingen bekend
Toen Michelangelo 44 was begon Magelhaen een reis om de wereld en Karel V, keizer van het Heilige Romeinse Rijk, Oostenrijk, Hongarije, de Nederlanden, (delen van) Duitsland en Italië, Spanje, Portugal, Amerika volgt zijn grootvader Maximilaan I op.
Toen Michelangelo 46 was kwam Luther op de Rijksdag in Worms.
Toen Michelangelo 49 was ontstond er een opstand van de Duitse boeren. Luther zei toen “slaat hen neer”. Toen Michelangelo 51 was versloegen de Turken de Hongaren.
Toen Michelangelo 54 was belegerde de Turken Wenen.
Toen Michelangelo 57 was maakte Hendrik VIII zichzelf tot hoofd van de kerk in Engeland
Toen Michelangelo 59 was namen de Wederdopers onder leiding van Jan Mattijszoon en later Jan Beukels van Leiden de macht over Münster.
Toen Michelangelo 61 was ontstond er oorlog tussen Karel V en de Lutherse protestantse vorsten.
Toen Michelangelo 81 was werd Filips II zoon van Karel V koning van Spanje, Portugal, de Nederlanden, Amerika en (delen van) Italië.

Bron: boek Spreken verleden
Bron: roze boekje (jaartallen)

Belangrijke mensen in het leven van Michelangelo.

Een leerling van de schilder David di Currado, kwam in aanraking met Michelangelo en zei hem dat hij zijn tekeningen aan de schilder moest tonen. Hierdoor werd hij aangenomen.


Lorenzo de Medici (1449-1492), toonde veel belangstelling voor de tuin en voor het werk van Michelangelo en hij nodigde hem uit om in het paleis te komen wonen. Dit was voor Michelangelo een geheel andere wereld.

Michelangelo kreeg van paus Julius II de opdracht zijn grafmonument te maken.

Vasari was een bewonderaar van Michelangelo’s werk.
Hij zei dat het werk van Michelangelo het allerhoogste was, wat in de kunst bereikt kan worden.

De deuren die Ghiberti gemaakt had voor de doorloopkapel in Florence werden Michelangelo geprezen

Domenico Ghirlandaio.

Paus Julius II gaf de opdracht aan Michelangelo om het gewelf van de Sixtijnse kapel te beschilderen.

Leonardo da Vinci en Michelangelo waren grote tegenstanders van elkaar want ze concurreerden met elkaar.

Bron: boek Meesters der schilderkunst het complete werk van MICHELANGELO

Hoofdstuk 2B

Deelvragen op een rijtje
• Word hij nog vaak genoemd
• Is hij nog bekend
• Word hij nog nagedaan of geciteerd
• Kunnen wij nog wat van hem leren
En er wordt antwoord gegeven op de vraag:
Heeft Michelangelo nog invloed in 2006?

Heeft Michelangelo nog invloed in 2006?


Wordt hij nog vaak genoemd?

Zelfs bedrijven worden naar hem vernoemd zoals: Ristorante Michelangelo, dat is een restaurant, er zijn ook nog andere bedrijven.

Is hij nog bekend?

Ja, hij is nog bekend, bijvoorbeeld ‘De Hand van God’ of andere kunstwerken worden afgebeeld op T-shirts of andere kleding stukken, die te koop zijn bij tentoonstellingen en musea over Michelangelo. Elk jaar komen er ook nog duizenden mensen kijken naar de David in Florence en de sixtijnse kapel .
De St. Pieter kerk wordt uiteraard ook nog veel bezocht en gebruikt.
De kunstenaar werd en wordt gezien als het grootste genie van de Renaissance, een uitzonderlijk gedreven en diep religieus beeldhouwer, schilder, architect en dichter. Kunst was in die tijd aan regels gebonden, maar Michelangelo trok zich daar niets van aan als hij dacht dat het beter kon. Zijn vernieuwende ideeën werden voor mindere ‘goden’ vaak de nieuwe standaard.(www.michelangelo.nl/Vraag12.html)

Wordt hij nagedaan of geciteerd?

Michelangelo bestede veel aan anatomie (de lichaamsbouw), dat vonden de mensen mooi en gingen daar ook meer aandacht aan besteden. Ook hebben veel schilders zoals (moeten we nog even bedenken) een voorbeeld aan hem genomen op gebied van anatomie. Ook zij gedichten woorden nog vaak in bundels verkocht, hij had veel van die filosofische ‘spreuken’ en die worden nog vaak toegepast.

Kunnen wij nog van hem leren?

We kunnen leren hoe hij te werk ging. Qua anatomie zijn er - zoals ik al zei - veel schilders, kunstenaars en beeldhouwers hem gevolgd. Ook zijn er veel beelden gemaakt waar je zijn homoseksuele voorkeur goed merkt. Eerst was de regering in zijn tijd daar erg op tegen. Maar ze hebben het geaccepteerd, en er durfden er meer mensen voor hun homoseksuele voorkeur op te komen. De mensen zagen dat hun vooroordelen niet altijd klopte, en zijn homo’s gaan accepteren.


Conclusie

Michelangelo een schilder, beeldhouwer en een dichter en architect. Hij is geboren in Caprese (Toscane).
Hij heeft veel invloed gehad op kunstenaren van nu, vooral door zijn anatomie die je bij zijn beelden ziet. Verder heeft hij nog veel bekende schilderijen gemaakt, hij schreef gedichten, en hij was architect van bijvoorbeeld de St. Pieter kerk in Rome. Hij werd sterk beïnvloed uit schilders uit zijn tijd zoals Domenico Ghirlandaio.
Hij stierf op 89 jarige leeftijd in zijn leefstad Rome.

Bronnen:

Bron: boek Michelangelo. Van Kirsten Bradbury

Bron: boek Arti blz 61

Bron: boek Spreken verleden

Bron: roze boekje (jaartallen)

Bron: boek Meesters der schilderkunst het komplete werk van MICHELANGELO

Bron: boek Meesters der (schilder)kunst MICHELANGELO

Bron: boek Michelangelo. Van Gilles Néret

Bron: site
http://www.cultuurnetwerk.org/bronnenbundels/1992/1992_19_a.htm

Bron: site
http://www.scholieren.com/werkstukken/trefwoord?zoek=Michelangelo&vak=&type

Bron: site
http://nl.wikipedia.org/wiki/David_%28Michelangelo%29

Bron: site

http://nl.wikipedia.org/wiki/Michelangelo

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.