Portugal

Beoordeling 5.4
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 3e klas havo | 574 woorden
  • 29 mei 2004
  • 143 keer beoordeeld
Cijfer 5.4
143 keer beoordeeld

Portugal Algemeen Officiële naam: República Portuguesa
Onafhankelijk: sinds 1143
Volkslied: ‘A Portuguesa’ Hoofdstad + Regeringszetel: Lissabon
Staatsvorm: Republiek
Staatshoofd: Jorge Sampaio (sinds 9-3-1996) Regeringsleider: António Guterres (sinds 29-10-1995) Taal: Portugees
Regionale indeling: Portugal is onderverdeeld in 18 districten en 2 autonome regio’s
Belangrijkste steden: Lissabon, Porto, Braga, Setubal, Aveiro, Coimbra, Santarem, Leiria en Viseu. Bevolking Aantal inwoners: 9,928 miljoen

Bevolkingsdichtheid: 107 inwoners per km² Bevolkingsspreiding: De helft van de inwoners woont op slechts een tiende van het grondoppervlak. De stedelijke gebieden zijn dichtbevolkt. In de omgeving van en in Lissabon en Porto wonen al ruim 4 miljoen mensen. Bevolkingssamenstelling: Portugezen 98.3% Afrikanen 0.80% Amerikanen 0.37% Britten 0.11% Overig 0.39% Levensverwachting: Mannen 71.4 jaar Vrouwen 78.7 jaar
Bevolkingsgroei: 0.3% Religie: rooms-katholiek (94%) BNP per inwoner: $10400 Portugal en de EU Toen zes Europese landen (de Benelux, Frankrijk, West-Duitsland en Italië) na de Tweede Wereldoorlog gingen samenwerken in de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS), was Portugal niet in staat om hier aan deel te nemen. Ten eerste liep Portugal economisch gezien ver achter bij de EGKS-lidstaten en ten tweede was het land een dictatuur. Voorwaarde voor het lidmaatschap van de EGKS was namelijk een goed functionerende democratie. Om dezelfde redenen kon Portugal ook niet deelnemen aan de Europese Economische Gemeenschap (EEG) en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) die bij de Verdragen van Rome in 1957 werden opgericht. Toen Portugal midden jaren zeventig overging van een dictatuur naar een democratie, gaf het aan lid te willen worden van de Europese Gemeenschappen (EG) (De EEG, EGKS en Euratom samen). In dezelfde periode dat Portugal te kennen gaf voor het lidmaatschap van de EG in aanmerking te willen komen, bleek Spanje eveneens het lidmaatschap aan te vragen. Veel EG-lidstaten hadden zo hun twijfels over het lidmaatschap van beide landen, onder andere vanwege het feit dat het om arme landen ging. Toch wilde de Europese Gemeenschap (EG) Portugal na de periode van autoritair bewind stimuleren in het ontwikkelen van een democratisch bestuur en een moderne economie. Toetreding van Portugal tot de EG leek daarbij een steun in de rug. De onderhandelingen tussen Portugal en de Europese Gemeenschap (EG) begonnen in 1978, maar verliepen niet bepaald soepel. Dit kwam vooral doordat de Portugese toetreding gekoppeld werd aan die van Spanje en met name de Spaanse toetreding op problemen stuitte. Er waren echter ook verschillende bezwaren ten aanzien van specifiek Portugese aangelegenheden, bijvoorbeeld de textielproductie, de gastarbeiders en de landbouw. Daarnaast konden de lidstaten het niet eens worden over de financiering van de kosten die de toetreding van Portugal en Spanje met zich mee zouden brengen. Vooral Frankrijk liet zich zeer negatief uit over de toetreding van de twee zuidelijke staten. In januari 1981 sloten Portugal en de EG een overeenkomst voor hulp aan Portugal teneinde de toetreding van dit land te vergemakkelijken. Met een nieuwe, stabiele regering en nadat Portugal een overeenkomst had gesloten met het Internationale Monetaire Fonds (IMF) ter sanering van de Portugese economie, versoepelde de houding van de EG lidstaten ten aanzien van de Portugese toetreding. Maar aangezien de toetreding van Portugal nog steeds gekoppeld werd aan de toetreding van Spanje en er met dat land geen vooruitgang werd geboekt op het gebied van de landbouw en visserij, leek er weinig hoop te zijn voor de Portugezen. Uiteindelijk na lange onderhandelingen tussen de Europese Gemeenschap en Spanje werden er verschillende overeenkomsten gesloten die onder andere zorgden voor het limiteren van de wijnproductie en hulp toezegde aan Spaanse boeren. Zodoende konden Spanje en Portugal in 1986 toetreden tot de Europese Gemeenschap.

REACTIES

J.

J.

goed gedaan

19 jaar geleden

C.

C.

BEn je zelf ook portugees

19 jaar geleden

W.

W.

dankjewl ik heb veel aan deze informatie gehad

19 jaar geleden

M.

M.

Ik kon dit werkstuk perfect gebruiken (maak maar meer werkstukken:P)

18 jaar geleden

C.

C.

Handig maak er maar meer

13 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.