Ontstaan van WO ll

Beoordeling 6.5
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 4e klas havo | 903 woorden
  • 24 april 2007
  • 9 keer beoordeeld
Cijfer 6.5
9 keer beoordeeld

Maatschappijleer Opdracht 20e eeuw. Hoe heeft de Tweede Wereldoorlog kunnen ontstaan? De Tweede Wereldoorlog heeft kunnen ontstaan door verscheidene gebeurtenissen. Ik ga ze een voor een behandelen. Ik begin in 1935. Saarland (wat eigenlijk Duits was) hoorde op dat moment bij Frankrijk. Maar het wilde aansluiting bij Duitsland. Zo geschiede. In 1936 vielen Duitse troepen het Rijnland binnen en Hitler negeerde daarbij de bepaling van Versailles dat het Rijnland gedemilitariseerd moest blijven. Frankrijk reageerde hierop woedend, waarop Hitler voorstelde dat hij zijn troepen wel weer uit de grensprovincie wilde terugtrekken. Maar dan wel op een voorwaarde; dat Frankrijk zijn eigen grensprovincies zou demilitariseren. De forten van de Maginot-linie lagen daar. Engeland suste dit hele gedoe, want Duitsland was toch al zo hard aangepakt bij het verdrag van Versailles en trouwens, Engeland en Frankrijk hadden hun defensiegeld niet in de aanval geïnvesteerd, maar in de verdediging. Duitse soldaten hielden de wacht aan de Rijn en Hitler had een les geleerd over bluf en chantage in de buitenlandse politiek. Door deze zet kreeg Duitsland een stukje meer macht, wat voordelig was voor Hitler. Ik denk dat Engeland en Frankrijk beter op hun hoede hadden moeten zijn. In ditzelfde jaar begon de Spaanse Burgeroorlog. Het leger onder leiding van generaal Franco zetten de linkse democratisch gekozen Spaanse regering af. Franco was van mening dat Spanje beter geregeerd kon worden door een dictator en hij was bang dat de regering de aparte regio’s, zoals Baskenland en Catalonië teveel vrijheid zou geven. De helft van de bevolking was het hiermee eens en de andere helft niet en men bewapende zich. Deze twee groepen gingen het gevecht tegen elkaar aan en zo ontstond de vier jaar durende Spaanse Burgeroorlog. Mussolini en Hitler steunde Franco, terwijl Stalin de republikeinen steunde. Ook het buitenlandse volk werd verdeeld. De republikeinen vormden een leger, de Internationale Brigade genoemd. Frankrijk en Engeland twijfelden. Ze waren bang voor een Tweede Wereldoorlog en dachten dat als zij en andere landen zich buiten deze oorlog zouden houden, het misschien wel binnen Spanje zou blijven. Alleen Hitler kreeg hiervan de boodschap, dat Engeland en Frankrijk niet zo snel hun leger zouden inzetten en dat hij daarom best veel kon proberen. Hij wilde Duitsland vergroten, zonder oorlog en hij begon met Oostenrijk bij Duitsland proberen aan te sluiten. Mussolini stond door zijn affaire met Ethiopië alleen in de Europese politiek dat hij steun zocht bij Hitler. Daarvoor moest Mussolini meewerken aan een ‘anschluss’van Oostenrijk bij Duitsland. Hitler intimideerde de Oostenrijkse premier Schuschnigg tijdens een bespreking zo erg, dat Schuschnigg de Oostenrijkse nazi Seyss-Inquart tot minister van Binnenlandse Zaken benoemde. Waarna Schuschnigg afgezet werd en de Oostenrijkse nazi’s de macht grepen. Kort daarna werd op verzoek van Seyss-Inquart de grens overschreden door Duitse troepen en hield Hitler in maart 1938 een intocht. Het volk juigde, maar snel daarna begon de lange martelling van Oostenrijkse joden. Hitler had nu Oostenrijk binnengesleept en eerst was er alleen een formeel protest van Engeland en Frankrijk. Na een tijdje kreeg de rest van Europa wel door dat Hitler geen eerlijk ‘spel’ aan het spelen was. Omdat Hitler vond dat het westelijke deel van Tsjechoslowakije, Sudetenland, een inham in Duitsland vormde, besloot hij de Tsjechen aan te pakken. Er woonden namelijk redelijk veel Sudeten-Duitsers die er wel wat voor voelden om bij Duitsland te horen. In mei 1938 mobiliseerden de Tsjechen en waarschuwden ze de Russen, Fransen en Engelsen. Waardoor de Engelsen en Fransen nog banger werden voor een oorlog en probeerden Hitler tevreden te stellen. Maar Hitler wilde steeds meer. En daarom nodigde Hitler Chamberlain van Engeland, Daladier van Frankrijk en Mussolini voor een conferentie in München uit. Dit was op 30 september 1938. Doordat gek genoeg de landen waarover het ging, Tsjechoslowakije en de USSR niet uitgenodigd werden, ging Stalin in een complot theorie geloven, waarin Frankrijk en Engeland Hitler zouden gebruiken om Stalin uit te schakelen en daarna zelf Hitler uit de weg te ruimen. Waardoor ze in een keer van de USSR en de Duitsers af waren. Dit zorgde dus voor wantrouwen vanuit Stalin. Op de conferentie van München werd besloten dat Duitsland Sudetenland mocht hebben, wat ik heel raar vind, want Tsjechoslowakije was er niet eens bij. Alle fortificaties in Sudetenland kwamen op deze manier in handen van de Duitsers. Wat natuurlijk erg gunstig voor Hitler was en het einde van Tsjechoslowakije. Engeland en Frankrijk kregen door dat het Hitler niet alleen om het zelfbeschikkingsrecht der volkeren ging, maar dat hij van Duitsland een hele grote natie wilde maken, met alleen het arische volk. Engeland en Frankrijk probeerden een anti-Duits verbond te vormen met de USSR maar dat wilde Stalin niet. Hij vertrouwde de Engelsen niet en doordat er een dreiging van Duitsland op Polen lag en Stalin bang was om daarna aan de beurt te zijn, sloten de Russen een niet-aanvalsverdrag met de Duitsers. Met een list zorgde Hitler ervoor dat hij een reden had om de oorlog te verklaren aan Polen en overschreden Duitse troepen de Poolse grens op 1 september. Frankrijk en Engeland verklaarden Duitsland de oorlog op 3 september. Dit was het begin van de Tweede Wereldoorlog. Deze dag wordt het begin van de Tweede Wereldoorlog genoemd omdat meerdere landen de oorlog verklaarden aan elkander. Duitsland aan Polen, Engeland en Frankrijk aan Duitsland. Al deze gebeurtenissen die ik beschreven heb, hebben stuk voor stuk een deel in het plan van Hitler en het verkrijgen van macht van Duitsland.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.