Ontdekking van Amerika

Beoordeling 5.7
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • Klas onbekend | 1261 woorden
  • 17 oktober 2005
  • 485 keer beoordeeld
  • Cijfer 5.7
  • 485 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Help nu jouw favoriete goede doel door jouw mening te geven!

Hoe? Heel simpel. Geef je op voor het panel van Young Impact en geef jouw mening over diverse onderwerpen zoals gelijke kansen, diversiteit of het klimaat. Voor iedere ingevulde vragenlijst (+/- 1 per maand) ontvang je een bedrag dat je direct mag doneren aan een goed doel naar keuze. Goed doen was nog nooit zo easy!

Meld je aan!
Hoe was Amerika voordat het ontdekt werd?
De eerste mensen trokken (waarschijnlijk ongeveer 20.000 jaar geleden) Amerika binnen over de Beringstraat. De Beringstraat is het stuk zee tussen Alaska en Siberië. Tijdens de ijstijd (van 600.000 tot 10.000 voor Christus) viel deze zeestraat droog en konden mensen vanuit Azië Amerika binnenkomen. Zij namen in korte tijd het hele continent in beslag. Dit waren de Indianen.
In het jaar 1000 na Christus kwamen de Noormannen via Groenland in Amerika. Zij noemden de Indianen “skraelings”. De Noormannen en de Indianen konden niet goed samenleven en daarom verdwenen de Noormannen weer uit Amerika.


Wie was Columbus?
Christopher Columbus werd geboren in 1451 in Genua (Italië). Hij was de oudste van vijf kinderen.
Zijn vader was lakenwever.
Hij maakte al verre zeereizen toen hij nog erg jong was.
Toen hij volwassen was ging hij werken als koopman bij een Italiaanse handelsfirma waarvoor hij bij verschillende landen langs de Middellandse Zee voer.
In 1476 leed Columbus aan schipbreuk voor de kust van Portugal. Columbus ging in Portugal wonen.
Columbus was een geboren ontdekkingsreiziger. Hij heeft vier reizen naar Amerika gemaakt (hij dacht zelf dat het Indië was). De eerste reis was in 1492, de tweede in 1493, de derde in 1498 en de vierde in 1502. Bij deelvraag 3 krijg je hierover meer informatie.
Columbus kreeg één zoon: Diego. Hij werd gouverneur van West-Indië Hij kreeg zelfs de titel van 'Onderkoning'.

Columbus overleed in 1506 in Valladolid in Spanje.

Hoe kwam het dat Amerika werd ontdekt?
Columbus wilde graag een nieuwe route naar Indië ontdekken. Hij dacht dat de aarde niet zo groot was, dus dat het makkelijk moest kunnen. Columbus ging met zijn plan naar de Portugese koning, maar die had geen belangstelling.
In 1492 besloten de Spaanse koning (Ferdinand V van Aragon) en koningin (Isabella van Kastilië) Columbus te steunen. Hij kreeg drie schepen (de Pinta, de Niña en het vlaggenschip de Santa Maria) en negentig man bemanning tot zijn beschikking. Op 17 augustus vertrok Columbus uit de haven van Palos (bij Cadiz).
Op 12 oktober 1492 kwam er land in zicht. Columbus dacht dat hij in Indië was en noemde de inwoners daarom ook “Indianen”. Maar eigenlijk was hij geland op een van de Bahama’s. Op deze reis ontdekte Columbus ook het eiland Cuba en Hispaniola. Op Hispaniola liet hij 39 kolonisten achter. Daarna voer hij terug naar Spanje. Op 15 maart Columbus de haven Palos binnen. Hij vertelde over zijn reis bij de koning en koningin.
Op de tweede reis (september 1493) vertrokken 17 schepen uit de haven van Cadiz. Columbus zag land bij het eiland Dominica, en ontdekte ook Guadeloupe en Puerto Rico. Columbus wilde zo snel mogelijk weer naar het fort waar hij een deel van zijn bemanning had achtergelaten. Toen hij daar aankwam, hoorde hij dat alle 39 Spanjaarden vermoord waren door de Indianen. Voor hij terugvoer naar Spanje voer hij naar het westen. Hij ontdekte Jamaica, en volgde een groot deel van de zuidkust van het eiland Cuba. Toen hij weer terug was, gaf Columbus veel geschenken aan koning Ferdinand en koningin Isabella.
In 1498 maakte Columbus zijn derde reis, en ontdekte vasteland van Zuid-Amerika. Op Hispaniola nam Columbus wraak op de Indianen, ze werden mishandeld en vermoord. Columbus wilde orde op zaken stellen, maar dat lukte hem niet echt. Na heel veel klachten over Columbus zond de Spaanse koning een 'scheidsrechter'. Deze nam Columbus gevangen en stuurde hem terug naar Spanje.
Nadat Columbus zes weken in de gevangenis heeft gezeten in Spanje, werd hij ontvangen door het Hof. Hij vroeg om eerherstel, maar het Hof ging daar niet op in. Columbus hield nog wel zijn titels, maar daar had hij niks aan. Hij was geen gouverneur meer van Hispaniola. Maar hij werd wel vrijgelaten.
In 1502 kreeg Columbus het zelfs voor elkaar om zijn vierde reis maken. Hij ging op zoek naar een doorgang in Midden-Amerika. Hij geloofde nog steeds dat hij in Oost-Azië was. De doorgang die hij zocht komt overeen met de straat van Malakka, tussen Maleisië en Sumatra.
Hij leed ook nog schipbreuk op Jamaica. Na een lange en zware reis keerde hij op 7 november 1504 terug in Spanje.

Hoe gingen de indianen en de blanken met elkaar om?
De Indianen en de blanken konden het niet zo goed met elkaar vinden, want ze hadden allebei een hele andere cultuur, en dit gaf problemen toen zij met elkaar moesten samenleven.
Voorbeeld 1:
Columbus ging tijdens zijn tweede reis naar het fort (op Hispaniola). Tijdens zijn eerste reis had daar 39 Spanjaarden achtergelaten. Toen hij er dus weer voor de tweede keer kwam, hoorde hij dat alle 39 Spanjaarden vermoord waren door de Indianen. Columbus wou weer wraak nemen, en dat zorgde ook weer voor problemen en ruzies.
Dit voorbeeld geeft aan dat de Indianen en de blanken niet goed met elkaar omgingen.
Voorbeeld 2:
Indianen dachten heel anders over de natuur. Ze waren er afhankelijk van. Ze leefden van landbouw en jacht. De Indianen gebruikten van de natuur alleen wat ze nodig hadden. Ze zagen de natuur als een geschenk van God, dat je niet kon bezitten of verkopen. Daar waren de blanken het totaal niet mee eens, want voor de blanken was het bezit van grond juist erg belangrijk. Juist daarvoor waren ze naar Amerika gekomen. Meestal wilden ze de grond niet met de Indianen delen en dan namen ze het land van de Indianen (vaak met geweld) in bezit.
Ook dit zorgde voor ruzies en problemen, en dus gingen de Indianen en de blanken wéér niet goed met elkaar om.

Wat gebeurde er ná de ontdekking van Amerika?
Nadat Amerika was ontdekt, trokken (in de zeventiende en achttiende eeuw) miljoenen mensen (vooral West-Europeanen) naar Noord-Amerika. De meesten werden boeren, maar er kwamen ook ambachtslieden en handelaren.
De Fransen namen het huidige Canada in bezit en de Engelsen vestigden in een smal gebied langs de oostkust, waar ze onderling hun land verdeelden. Ze kozen hun eigen bestuurders die ervoor zorgden dat iedereen gelijk kon zijn. Zo ontstonden daar dus 13 staten. Officieel waren deze staten nog gewoon kolonies van Engeland. Ze moesten zich dus ook gewoon aan de Engelse wetten houden. Onder leiding van George Washington kwamen zij in 1775 in opstand tegen Engeland. In 1776 stelden de kolonies de onafhankelijkheidsverklaring op. Ze verenigden zich tot een nieuwe republiek: de “Verenigde Staten” (VS). Na acht jaar oorlog liet Engeland in 1783 de kolonies los.
Maar hoe ging het tussen de Indianen en de blanken, die opeens moesten samenleven, ondank hun verschillende culturen?
(Hierin kun je al meer lezen bij deelvraag 4.) Het grensgebied tussen de Indianen en de blanken heette de “frontier”. Door de immigranten was er steeds nieuw land nodig. Daarom trokken veel blanken het westen om in het gebied over te grens te gaan wonen. De blanken zagen het als een opdracht van God hun land uit te breiden en Amerikaanse gewoontes over het hele continent te verspreiden. Dit werd de “Manifest Destiny” genoemd. Hierdoor verschoof deze grens steeds meer westwaarts.
Hierdoor ontstonden ruzies met de Indianen, want de Indianen werden steeds meer verdreven. De Amerikaanse regering bedacht een oplossing voor de ruzies met de indianen. De Indian Removal Act bepaalde in 1830 dat de indianen ten westen van de Mississippi op speciale stukken land moesten gaan wonen. De plaats en de grenzen van deze “reservaten” werden door de regering bepaald. De eerste reservaten kwamen in 1834 tot stand. Veel indianenstammen moesten nu op de droge prairies (Great Plains) in het midden van de VS wonen.
De route die de indianen naar het westen volgden werd Trail of Tears, spoor van tranen genoemd. Duizenden indianen stierven onderweg. Ook in de reservaten werden zij niet met rust gelaten en vaak door de blanken verdreven.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

D.

D.

waarom is columbus toch arm gestorven?

11 jaar geleden

E.

E.

Columbus kreeg twee zonen, waarvan een wettig.

11 jaar geleden

N.

N.

Eigenlijk een beetje saai, al zit er wel veel informatie in.

9 jaar geleden

T.

T.

Interessant verhaal!!

9 jaar geleden

M.

M.

Mega saai en niet lekker lezend geschreven allemaal korte feiten en geen één verhaal

9 jaar geleden

H.

H.

idd

7 jaar geleden

A.

A.

Welke bronnen heb je gebruikt voor dit verslag??

9 jaar geleden

A.

A.

Ik vind het zelf wel nuttig en helemaal niet zo saai. Maar waar heb je deze informatie vandaan, Ik kan het nergens vinden.

8 jaar geleden

Z.

Z.

Goede informatie, welke bronnen zijn er gebruikt?

7 jaar geleden

L.

L.

dat is waar

3 jaar geleden

L.

L.

er staat te weinig informatie in en er staat niet in wat ik zoek

3 jaar geleden