Jongens gezocht!
We zoeken nog een aantal examenkandidaten die (voor moneys) hun frustraties, verdriet, of blijdschap willen uiten na afloop van de examens. Solliciteer voor 3 maart als eindexamenvlogger!

Meedoen

Olympische Spelen

Beoordeling 6.4
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 1e klas vwo | 2668 woorden
  • 15 mei 2002
  • 647 keer beoordeeld
Cijfer 6.4
647 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Overweeg jij een maatschappelijke studie?

Misschien is een studie Sociologie of Antropologie dan wel iets voor jou! Bij beide opleidingen ga je aan de slag gaat met maatschappelijke vraagstukken. Wil jij erachter komen welke bachelor bij jou past? Kom in maart proefstuderen aan de VU.

Meer informatie
Voorwoord Ik heb gekozen voor het onderwerp: Olympische Spelen
Hier had ik al wel wat informatie over. En de andere onderwerpen leken mij niks aan. Ik vind werkstukken maken niet zo leuk, want het kost zo veel tijd en je weet niet of je het wel op tijd af krijgt. En voor dit werkstuk kregen we niet zo veel tijd dus moest ik maar beginnen. Als je er eenmaal mee bezig bent wil je wel doorgaan. Maar als je nog moet beginnen denk je BAH!! Inleiding Olympische Spelen, in de oudheid de beroemdste van de grote feestspelen van de Grieken zijn genoemd naar de stad Olympia. Ongeveer 776 voor Christus werden de namen van de overwinnaars opgetekend; dit jaartal geldt als het begin van de Olympiaden. Het feest vond meestal plaats in augustus en duurde eerst één dag en in de bloeiperiode vijf tot zeven dagen. Tot de plechtigheden behoorden processies en offeranden, door vertegenwoordigers van staten en door overwinnaars gebracht, en een groot dankoffer aan Zeus door de bewoners van Elis*(Blz4). De deelnemers waren geheel naakt. Tot de strijd werden alleen vrije Hellenen toegelaten (later ook Romeinen), die een zeer strenge selectie op geoefendheid en karakter hadden doorstaan. Vrouwen mochten noch deelnemen aan de Spelen (uitgezonderd de wagenrennen), noch daarbij aanwezig zijn. De prijs was een krans, gevlochten van de takken van de heilige wilde olijfboom. De overwinnaars hadden het recht hun standbeeld te plaatsen in de Altis, het gewijde bos dichtbij Olympia. In hun geboorteplaats werden zij in triomf ingehaald, en werden zij vrijgesteld van betaling van belasting. Soms werd in de stadsmuren symbolisch een gat gemaakt, als teken dat deze stad een Olympisch kampioen herbergden, geen muren nodig had. Uit geheel Griekenland stroomden toeschouwers naar de Spelen. Bij de Spelen ontstonden drukke markten. Kunstenaars stelden hun werken tentoon en dichters en redenaars lazen uit hun werken voor. In 394 na Christus schaftte Theodosius de Grote de Spelen af, hiermee kwam een einde aan een reeks van 293 Olympiaden. De eerste moderne Olympische Spelen vonden plaats in 1896 in Athene. Aan het Griekse verlangen de organisatie van de Spelen blijvend in eigen hand te houden, werd niet voldaan. In verband met de Internationale grondslag van de Olympische Spelen is het belangrijk om ze steeds in een ander land te houden. In de loop van de tijd zijn de Olympische Spelen meer en meer in de greep van de politiek geraakt. Berlijn 1936 werd als een regelrechte propaganda voor het nazi-bewind opgezet. Driemaal, namelijk in 1956, 1980 en in 1984, bleven een groot aantal landen om politieke redenen en om veiligheid redenen weg bij de Zomerspelen in verband met Sovjetrussische invallen in Hongarije (1956) en Afghanistan (1980). De Zomerspelen in München (1972) werden ontwricht door een Palestijnse overval op Israëlische deelnemers, waarbij meer dan vijftien doden vielen. Sinds 1960 worden ook internationale Olympische Spelen voor gehandicapten (Paralympics) gehouden.
Oorsprong van de Olympische Spelen Over de oorsprong van de Spelen is men niet zeker. Zoals gezegd de lijsten van de overwinnaars werden sinds 776 voor Christus bijgehouden en zo wordt officieel deze datum als het jaar van de stichting van de Spelen beschouwd, maar er zijn aanwijzingen dat er al voor die tijd in Olympia sportwedstrijden werden gehouden. Oorspronkelijk was Olympia een heilige plaats waar de God Kronos (=de Tijd) en Moeder Aarde (=Giai) vereerd werden. Ongeveer 1000 voor Christus werd Zeus de belangrijkste God en ter ere van hem werden de eerste sportwedstrijden georganiseerd. De Grieken zelf vertelden over de oorsprong van de Spelen allerlei verhalen die al dan niet een kern van waarheid bevatten. Zo is de naam van de legendarische Pelops, die afkomstig zou zijn uit het Oosten, met het begin van de Spelen verbonden. Hij zou ook in Olympia begraven liggen en de Grieken vereerden deze plek als een heilige plaats (het zogenaamde Pelopion). Maar ook de superheld Herakles zou verantwoordelijk zijn geweest voor de instelling van de Spelen. Een van zijn twaalf werken bestond uit het schoonmaken van de stallen van de koning van Elis*. Na deze klus zou hij de Spelen ingesteld of in ere hersteld hebben. Maar al deze helden hebben nooit in werkelijkheid bestaan en kunnen dus geen aanspraak maken op de titel van stichter van de Spelen. Een andere traditie vertelt van een koning Ifitos van Elis uit de negende eeuw, die op aanraden van het orakel van Delfi de Spelen instelde om de politieke stabiliteit in Griekenland te bevorderen. De Spartaanse koning Lykougos werkte hieraan mee, zoals blijkt uit een inscriptie op een bronzen discus in Olympia. Alles bij elkaar, het jaar 776 voor Christus wordt algemeen geaccepteerd als het begin van de Spelen en tevens als het begin van de jaartelling. Hieruit blijkt ook de rol die de Olympische Spelen in de Griekse cultuur speelden *Elis: Landstreek in het noordwesten van de Peloponnesos, waarin Olympia was gelegen en eveneens de stad in die streek die de Spelen vanaf de zesde eeuw organiseerde. Vaak gebruikt als synoniem met Olympia. Experts zeggen nog het volgende over het ontstaan van de Spelen: Eerst was Kronos, de vader van Zeus, koning van de hemel en in die tijd was er ter ere van hem in Olympia een tempel gebouwd (rond 500 voor Christus). Toen Zeus was geboren, had zijn moeder, Rhea, de bewaking over Zeus toevertrouwd aan de vijf broers: Herakles, Painonaios, Epimedes, Iasios en Edas. Herakles was de oudste en liep bij wijze van spel met zijn broers om het hardst en bekranste de winnaar met een tak van de wilde olijf, waarvan er zoveel waren dat ze zich bedden hadden gespreid van groene bladeren. Herakles zou de wilde olijf hebben meegenomen uit het land van de Hyperboreërs naar Griekenland. Herakles heeft dus de reputatie toen als eerste Spelen te hebben gehouden en daaraan de naam Olympische te hebben verbonden. Hij bepaalde dat de Spelen elk vijfde jaar gehouden zouden worden, omdat hij en zijn broers met zijn vijven waren. Sommige geleerden zeggen dat Zeus daar geworsteld heeft met Kronos zelf, met het koningschap over de hemel als inzet. Anderen vertellen dat Zeus daar Spelen heeft gehouden ter ere van zijn eigen overwinning op Kronos. Gedicht over de Oorsprong Van de dichter Pindaros (ca. 518 - ca. 446 voor Christus) komt het oudste verslag over de stichting van de Spelen: “Maar de wetten van Zeus hebben mij aangezet tot het bezingen van de beroemde kampplaats, die bij het oude graf van Pelops
met zes altaren op een rij door Herakles is uitgemeten, toen hij Poseidon's zoon, de voortreffelijke Kteatos, had gedood, en hij doodde ook Eurytos, om van de verwaten Augias
ook tegen zijn zin het loon voor zijn diensten op te eisen
In Pisa verzamelde hij nu heel het krijgsvolk en alle buit, de fiere zoon
van Zeus, en mat een heilige ruimte af voor de hoogste Vader; rondom
bracht hij een omheining aan voor de Altis en zette die uit
op een open plek, en de grond eromheen
bestemde hij voor de rust van het avondmaal, waarmee hij de stroom van Alfeios eerde
temidden van de twaalf goddelijke heersers. En de heuvel
noemde hij Kronosheuvc1: want eerder, toen Oinomaos regeerde, viel sneeuw in dichte vlokken
neer op zijn naamloze flanken. Bij die voor het eerst ingestelde rite
waren de Moiren aanwezig

en de Tijd, de enige macht
die de waarheid zonneklaar
aan het licht brengt. En de zuivere waarheid vertelde de Tijd in het verstrijken: hoe Herakles het geschenk van de oorlog
in wijgeschenken en buit verdeelde, een offer bracht en bepaalde
dat er elk vijfde jaar een feest zou zijn, het eerste Olympische, met de Spelen. Wie won de verse
krans met zijn vuisten
en voeten en wagen? Wie droeg de roem van de wedstrijd in het hart en behaalde die eer niet zijn daden?” Olympische Spelen Vroeger Als je ergens Olympische Spelen ziet staan, denk je vast niet aan het oude Griekenland. Je denkt aan een groot, modern stadion in Sydney, Barcelona, Los Angeles en Moskou, aan een mooie openingsplechtigheden die overal op de wereld in onze huiskamers op de televisie te zien zijn. Toch zijn er in het oude Griekenland heel wat vaker Olympische Spelen gehouden dan in onze tijd. Het was een soort van een politiek middel. De eerste Olympische Spelen werden al in 776 voor Christus gehouden. In 393 na Christus was het voorlopig voor de laatste keer, want de Romeinse Keizer verbood de Spelen in het jaar 394. De Spelen waren om de vier jaar, en ze werden altijd in Olympia gehouden. Het zijn sport wedstrijden met voornamelijk atleten als deelnemers Olympia was een Griekse stadstaat. Alle Griekse stadstaten stuurden hun atleten naar Olympia. Maar alleen vrije Griekse mannen mochten meedoen. Als er een atleet won, was dat een hele eer voor de stadstaat waar hij vandaan kwam. Aan het einde van de vorige eeuw bedacht een Fransman, Pierre de Coubertin dat het eigenlijk heel goed zou zijn om de Olympische Spelen weer nieuw leven in te blazen. Vanaf 1896 werden er weer Olympische Spelen gehouden, maar nu voor de hele wereld. De Spelen van 1896 waren in Athene, waar de Grieken in 1996 weer de Olympische Spelen hebben georganiseerd. Het Programma van toen: Het Programma van de Olympische Spelen van voor Christus
eerste dag: ’s morgens: optocht van alle deelnemers ter ere van de goden ’s middags: offerplechtigheden voor Zeus

tweede dag: ’s morgens: wagenrennen en paardrijden ’s middags: vijfkamp, bestaande uit: discuswerpen, speerwerpen, verspringen, hardlopen en worstelen
derde dag: ’s morgens: grote optocht naar het altaar van Zeus, grote offerplechtigheid, honderd ossen worden geslacht, grote offermaaltijd ’s middags: spelen voor jongens van 12 tot 18 jaar: hardlopen, worstelen en boksen
vierde dag: ’s morgens: hardlopen: stadionloop dubbele stadionloop en lange stadionloop ’s middags: worstelen, vuistvechten en krachtsport
vijfde dag: godsdienstige plechtigheden Olympia Olympia is gelegen in een dal tussen glooiende heuvels van het district Elis, in het Westen van de Peoloponnesos. Olympia is nooit een echte stad geweest. Voor het merendeel bestond het uit tempels, altaren, schathuizen, beelden, zuilengangen, sportvelden en enkele officiële gebouwen. Meer dan duizend jaar hebben de Olympisch Spelen daar om de vier jaar plaatsgevonden, totdat in 393 na Christus de tot het Christendom bekeerde Romeinse keizer Theodosius ze als een heidense uitwas verbood. Hierna werd Olympia eigenlijk vergeten. Aardbevingen, overstromingen en verwoestingen deden de rest, Olympia werd niet meer dan een door onkruid overwoekerde ruïne. Toen in de 18e eeuw de belangstelling voor de oudheid en met name voor de Griekse oudheid mede door de stimulerende invloed van de Duitse kunsthistoricus Winckelmann (1717-1786) weer toenam, werd Olympia als het ware herontdekte door de Engelse oudheidkundige Rechard Chandler. In 1829 begonnen de Fransen het terrein te onderzoeken, maar het duurde tot 1875 voor er op grote schaal een opgraving ondernomen werd onder leiding van de Duitse archeoloog Ernst Curtius. Grote delen van het terrein werden blootgelegd en vele verminkte beelden kwamen tevoorschijn. Het gele driehoekje is de berg Olympus. Het rode vierkantje is de stad Olympia. -776 v. C. eerste spelen -148 v. C. Romeinen veroveren Griekenland -394 n. C. Theodosius verbiedt de Olympische Spelen Olympische Spelen Nu Nu zijn de Olympische Spelen natuurlijk heel anders dan vroeger. Het is alle maal veel moderner, denk maar aan televisie, de stadia, de kleding van de sporters en van alles en nog wat. Er worden nu ook heel andere sporten gedaan dan vroeger. Nu zijn er geen wagenrennen en vroeger was er geen voetbal. De Olympische Spelen zijn er nu vanwege de traditie en omdat men er voor kiest om in deze vorm internationale wedstrijden te houden. Om de gedachten achter de Spelen te houden. De Spelen worden elke keer in een ander land gehouden (zie tijdbalk), In verband met de 2e WO waren er geen Olympische Spelen in 1944. De moderne Olympische Spelen zijn nog steeds verstrengeld met een politieke en economische belangen. Politiek: 1972: Een Palestijns moordcommando valt het Olympische dorp in München binnen
Economisch: Een plaats waar zoveel mensen bijeenkomen en waar de Olympische Spelen worden gehouden krijgt wereldwijd aandacht en kan daar aan verdienen.
Zomer en Winterspelen In 1924 is de wintersport een onderdeel van het programma geworden. Vanaf die tijd praten we over de Zomerspelen en de Winterspelen. Sinds de Winterspelen van 1994 in Lille hammer worden de Zomer-en Winterspelen niet meer in hetzelfde jaar georganiseerd. De Winterspelen duren meestal tien tot twaalf dagen. De Winterspelen bestaan uit 9 sporten. De Zomerspelen duren 2 weken. Ze hebben nu 21 soorten sporten. De Zomerspelen zijn om de vier jaar en de Winterspelen ook. B.V. 1960 Zomerspelen en in 1962 Winterspelen en dan weer in 1964 de Zomerspelen. Organisatie & Plechtigheden Het is leuk dat de Olympische Spelen elke keer ergens anders worden gehouden dus elk jaar door een ander land worden georganiseerd. In 1912 werd in Nederland het Nationale Olympische Comité (NOC) opgericht. Het NOC zoekt samen met de verschillende sportbonden uit, welke Nederlandse atleten mogen meedoen. Ze regelen ook de kleding, de reis en de verzorging van de deelnemers. Dan is er ook nog een Organisatiecomité. Dit Comité zorgt voor de organisatie van de Olympische Spelen zelf. Bijvoorbeeld het bouwen van sportaccommodaties, voorzieningen voor eten en onderdak voor de spelers. Ook zorgen ze ervoor dat de pers van de televisie en radio onderdak krijgt. Voor dit grote sportgebeuren tellen allerlei regels. Onder leiding van De Coubertin werd in 1894 het Internationaal Olympisch Comité (IOC) opgericht. Om al de regels vast te stellen, heeft het IOC enkele sportbijeenkomsten gehouden. Hieruit is langzamerhand het reglementen voortgekomen. Daarin staat hoe de Olympische Spelen moeten worden gehouden en waar. De regels noemen we de Olympische Grondwet. Plechtigheden: Van tegenwoordig Voor de Olympische Spelen wordt er een grote fakkel aan gestoken. Dat gebeurt met een kleinere fakkel die in een estafette vorm naar de grote fakkel wordt gedragen. De fakkel wordt meestal aangestoken op de plaats waar de Olympische Spelen worden gehouden. Het vuur van de grote fakkel blijft tot het einde van de Olympische Spelen branden. De Olympische vlag wordt opgehesen bij de Olympische Spelen. Als daar de Spelen zijn afgelopen wordt de vlag meegegeven aan het land dat daarna de Olympische Spelen organiseert. Hier wordt de Olympische vlag gedragen De Tijdbalk De Zomerspelen
Athene 1896
Parijs 1900
St. Louis 1904
Londen 1908
Stockholm 1912
Berlijn 1916
Antwerpen 1920
Parijs 1924
Amsterdam 1928
Los Angeles 1932
Berlijn 1936
Tokio / Helsinki 1940
Londen 1944
Londen 1948
Helsinki 1952
Melbourne 1956
Rome 1960
Tokyo 1964
Mexico-City 1968
München 1972
Montreal 1976
Moskou 1980
Los Angeles 1984
Seoul 1988
Barcelona 1992
Atlanta 1996
Sydney 2000
Athene 2004
De Winterspelen
Chamonix 1924
Sankt Moritz 1928

Lake Placid 1932
Garmisch Partenkirchen 1936
Sapporo / Sankt Moritz / Garmisch Partenkirchen 1940
Cortina d'Ampezzo 1944
Sankt Moritz 1948
Oslo 1952
Cortina d'Ampezzo 1956
Squaw Valley 1960
Innsbruck 1964
Grenoble 1968
Sapporo 1972
Innsbruck 1976
Lake Placid 1980
Sarajevo 1984
Calgary 1988
Albertville 1992
Lillehammer 1994
Nagano 1998
Salt Lake City 2002
De Speciale Spelen
Athene 1906
Stockholm 1956
Olympische Spelen 1906: Voor het eerst in tien jaar kwamen er weer horden mensen op de Spelen af. Het stadion was tot de nok toe gevuld, en het enthousiaste publiek deed de aantal misgrepen van de organisatie sneller vergeten. Olympische Spelen 1956: Deze spelen waren speciaal omdat één onderdeel (de paardennummers) van de Spelen in een ander land werd gehouden. Het Teken
Een speciaal Olympisch symbool stelt de verbondenheid van de vijf werelddelen voor, vijf ringen met de volgende kleuren en de werelddelen: Blauw = Europa

Geel = Afrika
Zwart = Afrika
Groen = Australië Rood = Amerika
De in elkaar grijpende ringen, zitten zo in elkaar, dat als je aan de blauwe en de rode trekt er een ketting ontstaat. Europa en Amerika steunen als rijke landen de arme landen. Het teken zit wel ingewikkeld in elkaar. Het kan in het echt wel gemaakt worden maar dan moet de ring open zijn geweest. Nawoord Ik vond het leuk om dit werkstuk te maken. Ik vond het ook een leuk onderwerp, omdat ik van sporten houd. Alleen het is voor het vak geschiedenis dus moet het gaan over de Olympische Spelen van vroeger. Ik heb ook nog een hele boel geleerd over het onderwerp de Olympische Spelen. Ik zat alleen wel vaak in de spanning van “krijg ik het werkstuk wel af?” Maar gelukkig heb ik het ruim op tijd af gekregen. Ik hoop dat u dit een goed werkstuk vindt, want ik heb er heel veel (vrije tijd) ingestopt!! Gebruikte Literatuur 1. Cd-rom Encarta Encyclopedie’98
2. “Olympische Spelen” (een bronnenboek) van
Charles Hupperts
3. Sporen 1
4. Internet
5. Van Athene naar Atlanta (randstad uitzendbureau)

REACTIES

A.

A.

he het is een goeie werkstuk maar ik snao iets niet. ik maak ook een werkstuk over de olympische spelen maar ik heb een vraag waren de deel nemers vroeger amateurs of beroeps en als je het niet weet kun je mij dan een handige site geven waar ik informatie over de olympische spelen kan vinden. en wil je het het liefst vandaag opsturen.alvast bedankt.
doeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

20 jaar geleden

M.

M.

heej

leuk engoed werkstuk ik heb veel van je info kunnen gebruiken en daarom heb ik ook een 9 dus ik wou je bedanken en het werkstukwasookleukom te lezen van jou heel veel succes met werkstukken en veel groeten marc!

18 jaar geleden

S.

S.

leuk werkstukje
hier staat veel meer in dan in onze cursus.

dankj wel ;)

10 jaar geleden

B.

B.

Heel leuk

10 jaar geleden

B.

B.

Ik kan niets meer vinden van wat ik had!!!!!!!!!!!!!!

9 jaar geleden

B.

B.

super slecht dit!!!

7 jaar geleden

B.

B.

Heel goed

7 jaar geleden

G.

G.

geel en de zwarte ring zijn Afrika

7 jaar geleden

W.

W.

waar zijn de bronnen

6 jaar geleden

A.

A.

cooooooollllllllllllllllllllllllllllllllllll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

5 jaar geleden

A.

A.

MAKKERSSSSSSSSSSSSS

5 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.