Eindexamens 2024

Wij helpen je er doorheen ›

Olympia

Beoordeling 5.5
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • Klas onbekend | 1653 woorden
  • 15 oktober 2003
  • 189 keer beoordeeld
Cijfer 5.5
189 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
3 redenen waarom je echt never nooit niet in het buitenland moet studeren

Studeren in het buitenland, de ultieme droom van veel mensen, toch? Nou,
vergeet het maar! Waarom zou je jezelf onderdompelen in nieuwe culturen,
talen en ervaringen als je ook gewoon thuis in je onesie op de bank kunt
blijven zitten?

Check het hier
Inleiding Ik doe het over Olympia en over de belangrijkste dingen er van. - over de geschiedenis. - over de besturing van de polis. - over de economie. -over 1 belangrijk persoon -over 3 gebouwen. -en als laatste het slot
De geschiedenis is: waar het vroeger was en hoe het er uit ziet. De besturing is: wie bestuurd er in het land. De economie is: er kwam. te weinig voedsel
De belangrijke persoon is: Zeus de oppergod. De 3 belangrijke gebouwen zijn: soorten tempels. Het slot is: of ik er zou willen wonen en welke bronnen ik gebruikt heb. De Geschiedenis van Olympia. Olympia is in de oudheid een belangrijk Grieks heiligdom. In het noordwesten van de Peloponnesos, op de noord oever van de Alpheios (Alfios), althans een uitgestrekt ruïnenveld bij het gelijknamige plaatsje. Daar woonden ongeveer 1000 inwoners. Het heiligdom was toegewijd aan Zeus, ter ere van wie om de vier jaar de Olympische Spelen werden gehouden. Ook in de oudheid hadden de Grieken een godsdienst ze hadden veel goden. De Grieken dachten dat de goden, mensen waren, maar dan hadden ze veel krachten die geheimzinnig waren. Die nooit dood gingen dus onsterfelijk waren en jong bleven. De mensen dachten als ze zich slecht gedroegen dat ze dan gestraft zouden worden door de goden. Dus brachten ze offers omdat ze zo konden helpen als het moest. Een offer was een dood dier of een lichamelijke prestatie ze legde het offer op een altaar van een tempel. Een lichamelijke prestatie was bijvoorbeeld: je uiterste best doen bij een wedstrijd. Zo bestonden de Olympische Spelen die in verschillende polissen werd gehouden. Een polis is een stadstaatje bijvoorbeeld: Sparta, Athene en natuurlijk Olympia. Er werden ongeveer 1000 v. Christus de eerste sporten van de Olympische Spelen gehouden. Nu wordt er nog steeds de Olympische Spelen gehouden. De huidige ingang van het eigenlijke heiligdom waar de Olympische Spelen, werd door de Grieken Altis (= heilig woud) genoemd. Waar oorspronkelijk de cultus van Zeus bij een altaar in de open lucht plaatsvond, bevindt zich in de noord-westhoek van de oorspronkelijke muur. Links ervan stond het prytaneion, waar het heilig haardvuur werd behoed en feestmaaltijden werden gehouden. Schuin tegenover de ingang waren de grootte resten te zien van de oudste tempel ongeveer. 600 v. Christus. Die was aan Hera gewijd, met pilaren van verschillende vormen, die in de loop der tijd de vroege houten pilaren vervangen hebben. Daarbinnen is het marmeren beeld gevonden van Hermes (of met het Dionysuskindje, van of naar Praxiteles (althans in het museum). Meer naar het zuidoosten ligt de ruïne van de grootse Dorische tempel, aan Zeus gewijd. Die werd na de Perzische oorlogen – als het ware als nationaal oorlogsmonument – gesticht en in 456 v. Christus. Voltooid. Libon van Elis was de bouwmeester. In de cella was het goud-en-ivoren beeld van de tronende Zeus opgesteld, het werk van Phidias. De derde tempel, aan de noordkant, was het Metroön, aan de moeder (Gr.: mètèr) der goden Rhea gewijd, later voor de Romeinse keizercultus bestemd. Tussen de Hera- en de Zeustempel ligt een aan Pelops gewijd heiligdom in de oude vorm van omheind gebied met duidelijk gemarkeerde ingang. Verderop ligt daar, op een terras, een rij van schathuizen uit de 6de en begin 5de eeuw v. Christus. , Die grotendeels door steden uit West-Griekenland was gesticht. Daarvoor stond een rij bronzen Zeusbeelden (uit de 4de eeuw v. Cristus.–2de eeuw n. Christus). Bekostigd uit door de atleten. Het oudste stadion (was de renbaan voor hardlopers) en het latere, 5de-eeuwse eindigden dicht bij de aan Zeus gewijde olijfboom, waarvan de takken voor de kransen voor de overwinnaars van de spelen werden gebruikt. Omstreeks 450 v. Christus werd het stadion verder oostwaarts verplaatst, buiten de Altis. Na de Slag bij Chaeronea in 338 v. Christus stichtte Philippus van Macedonië een rond gebouw, vlak bij de huidige ingang, waarin goud-en-ivoren beelden van hem en zijn familie, door Leochares gemaakt, werden opgesteld. Tenslotte legde de rijke Athener Herodes Atticus in 160 n. Christus een nymphaeum aan ten westen van de schathuizen. Annex aan het heiligdom, maar buiten de ommuring, lagen tal van gebouwen. Zeusbeeld was getuigen van zijn werkzame aanwezigheid. Achter de werkplaats lagen verscheidene badgebouwtjes uit het begin van de 5de eeuw v. Christus. , Ca. 300 v. Christus nog uitgebreid. In de Romeinse tijd werd in de zuidoosthoek een villa gebouwd, Nadat in 394 n. Christus op keizerlijk bevel de Spelen waren afgeschaft, werden in 426 n. Christus de tempels verwoest. Aardbevingen en overstromingen richtten nog meer verwoestingen aan. In 1875 begonnen de – Duitse – opgravingen.
Olympia wordt bestuurd Olympia werd bestuurd in het begin door de monarchie. Monarchie was dat de koning of keizer de polis bestuurde. Later toen er veel veranderde kwam er aristocratie. Aristocratie is dat de oude leden van de familie van rijke grond het land bestuurde. Nog later kwam er democratie toen er veel mensen blij waren. Democratie is dat het volk de macht heeft. Olympia werd dus door verschillen mensen bestuurd. De mensen in Olympia dus de Grieken vroegen zich af wie het beste was, dus het beste besturen. Ze konden er achter komen bij de Olympische Spelen. Bij de Olympische Spelen speelden de poleis een grote rol. Poleis is het meervoud van polis. Veel sportlieden uit verschillende poleis kwamen bij het Olympische Spelen samen bijeen. De Olympische spelen werden gehouden op een neutraal veld. De beheerder van het sportcomplex was Elis hij organiseerde om de 4jaar een olympische Spelen wedstrijd ter eren aan Zeus, de oppergod. De mensen dus de Grieken noemden tussen de 2 Spelen een periode een: olympiade en daar stelden ze zelf hun tijdrekening op af. De Olympische Spelen werden de belangrijkste Spelen van de Griekse wereld. Olympia de economie Ook groeide de bevolking in Olympia en dat zorgde ervoor dat de boeren niet meer voor voldoende voedsel kon zorgen. Omdat de Grieken dan niet voldoende voedsel konden krijgen trokken ze weg. Meestal was dat dan een deel van de bewoners in Olympia. De Grieken zochten dan naar een vruchtbare streek. Daar probeerde ze dan een nieuwe stad te stichten. Ongeveer 800 naar Christus ontstonden er zo door de verhuizing van mensen kolonies. De kolonies lagen langs de kusten van de Middellandse Zee en de Zwarte zee. In de kolonies woonden kolonisten. Die kolonisten verbouwden graan. Heel veel graan. Daardoor werden de voedselvoorraden aangevuld. De voedsel voorraden werden door landbouwproducten aangevuld. Ze werden door de kolonies geïmporteerd. Het gebeurde in een poleis in Griekenland. Daardoor betaalden ze. Ze betaalden met aardewerk, wijn, olijfolie en zilver. Ze exporteerden naar de kolonies. Dus ze betaalden met dingen en niet met munten. Daardoor werden de handelscontacten vergemakkelijkt. Omdat de kolonisten Grieken bleven. Ze bleven de Griekse taal gebruiken. En ze vereerden hun zelfde goden. Vroeger 500 voor Christus voerden ze handel. Ze voerden met honderden handelsschepen van Griekenland en de kolonies op en neer. Ze vormden zo een eenheid op het gebied van…………economie. Zeus een belangrijk persoon. Zeus was de oppergod, vader van goden en mensen. Hij heerste over het heelal. Hij woonde in de heilige berg in Griekenland. De berg heette Olympus De Indo-europese origine van zijn naam wijst erop dat de god door Indo-europese immigranten uit het noorden is geïntroduceerd in Hellas. Waar hij zijn dienst zich vermengde met de verering van inheemse godheden of deze verdrong, bijv. te Dodona. De met allerlei sprookjesmotieven versierde mythe van Zeus’ geboorte en zijn kindertijd op Kreta (zie Amalthea, waar men ook zijn graf aanwees, wijst op een samensmelting van een Voor Griekse vegetatiegod met Zeus. 1. Hemelgod De betekenis van zijn naam is Indo-europees Djev = stralende, verwant met Lat. dies = dag duidt op een verwantschap met de verering van het heldere uitspansel. Zijn meest wezenlijke functie is die van hemelgod. De natuur en al haar verschijnselen waren aan hem onderworpen. Hij slingerde de bliksems, verzamelde de wolken en dreef ze uiteen; regen en sneeuwval werden door hem veroorzaakt. Daarom golden allerlei hoge bergen als zijn verblijf: de Ida op Kreta, de Lycaeus in Arcadië, maar m.n. de Olympus in Thessalië. De adelaar, oorspronkelijk symbool van de bliksem, was zijn heilige vogel, de eik zijn heilige boom; zijn schild was de aegis. Door bliksems, donderslagen, regenboog en de vlucht van vogels gaf Zeus voortekenen aan de mens. 2. Familie relaties De Griekse mythologie noemt Zeus de zoon van Cronus en Rhea. Toen Cronus zijn eigen kroost verslond, werd Zeus door zijn moeder op Kreta verborgen en daar door nimfen opgevoed. Later versloeg hij de Titanen, stootte zijn vader van de troon en onderdrukte de opstand van de Giganten. Zijn relaties met godinnen waren vele (zie De Meter, Dione, Maia, Leto, Themis), doch Hera, zijn zuster, was zijn eerste en voornaamste gemalin. Even talrijk waren zijn verbintenissen met sterfelijke vrouwen (zie Alcmene, Danaë, Europa [mythologie], Leda, Semele). De Griekse fantasie stelde de meeste heroën voor als zoons van Zeus, en allerlei aanzienlijke geslachten poogden hun goddelijke afkomst te bewijzen door een mythische verbintenis van hun stammoeder met de oppergod te postuleren. Naast het aloude Dodona was later Olympia de belangrijkste plaats van Zeus-verering. De Olympische Spelen vierde men ter ere van Zeus en ook de Nemeïsche Spelen waren aan hem gewijd. Bij de Romeinen nam Jupiter geheel de plaats in van de Griekse Zeus.
De 3 gebouwen Dit zijn 3 soorten gebouwen uit Griekenland. Het einde Als ik vroeger leefde zou ik er best willen wonen. Nu wil gewoon in mij eigen huis in Rosmalen wonen. Ik vond het erg leuk om een werkstuk te maken. Het lijkt me nog wel pittig om in Olympia te wonen. Want het gaat er anders aan toe dan hoe we nu leven. Ik zou wel voor een dagje naar Olympia willen met een tijdmachine. Met iemand samen, want anders zou ik me alleen voelen. Ik hoop dat het een goed werkstuk wordt. Deze bronnen heb ik gebruikt. Ik heb verschillende bronnen gebuikt die ik via de computer heb opgezocht. -Encarta -en via Word en Paint de tekst en plaatjes gemaakt.

REACTIES

P.

P.

mooi werkstuk hoor echt top

13 jaar geleden

M.

M.

goed bezig

9 jaar geleden

H.

H.

slecht!!

6 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.