Migratie naar Amerika

Beoordeling 5.7
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • Klas onbekend | 1105 woorden
  • 23 oktober 2003
  • 69 keer beoordeeld
Cijfer 5.7
69 keer beoordeeld

Inleiding Internet opdracht Geschiedenis In dit werkstuk porberen wij antwoord te geven op de vraag: Waarom emigreerden de Hollanders omstreeks de 19e eeuwnaar Amerika? Er zijn vele redenen voor: politieke, persoonlijke, economische en godsdienstige redenen. In dit verslag komen met name de economische redenen naar voren. Hoofdstuk: Deelvragen: 1) Hierin zijn de deelvragen 1 t/m 4 en 15b verwerkt. 2) Hierin zijn de deelvragen 5 t/m 7 en 15a verwerkt. 3) Hierin zijn de deelvragen 8 t/m 10 verwerkt. 4) Hierin zijn de deelvragen 11 t/m 13 verwerkt. 5) Hierin zijn de deelvragen 14 en 15a verwerkt. Verder is er op blz. Nog een conclusie over de onderzoeksvraag. Hoofdstuk 1 Deelvragen 1 t/m 4 en 15b. In de 19e eeuw emigreerden er veel Europeanen naar Noord-Amerika. Alle Europeanen bijelkaar waren het er 30 miljoen. Slecht een hel klein percentage (1%) kwam uit Nederland. In totaal 300.000 mensen emigreerden van Nederland naar Amerika. Meestal om dezelfde redenen. De mensen die naar Amerika vertrokken hadden meestal al familie en vrienden in Amerika wonen. Met die vrienden en familie hadden ze contact via brieven. Zo hoorden zei hoe geweldig het wel niet was in het land van de onbegrensde mogelijkheden. Hier onder staat een brief van iemand die geëmigreerd is naar Amerika en die zijn familie over Amerika schrijft: ‘Ik moet U ronduit verklaren, dat het voor vele behoeftige te wensen was, dat zij hier waren, want armoede is hier onbekend. Zelfs de armste mensen hebben hier hun tafel altijd voorzien van het beste tarwebrood en spek. Zij behoeven hier geen zemelen en roggebrood te eten, en zich ook niet voor 15 tot 20 stuivers per dag moe te werken. Het minste loon van een ambachtsman is: 1 dollar voor een opperman, voor een metselaar 1 dollar 14 en voor een timmerman 1 dollar 12. En hier wordt zelfs in de winter gewerkt, En het loon is net zo hoog in de winter als in de zomer. Want hier kan men ’s winters de hele dag doorwerken, want de dagen zijn langer als in Holland.’ Deze brief is een goed voorbeeld van ‘reclame’ die door de emigranten naar de familie in Holland werd gemaakt. Er worden alleen maar positieve dingen verteld over Amerika en nooit de slechte kanten. Vaak werden er ook nog andere brieven gestuurd naar de familie in Holland. Maar dat ging meer over de reis en over de dingen die ze wel en niet mee hoefden te nemen als ze naar Amerika kwamen: ‘Indien u voornemens hebt om te komen, voorziet U vooral van wollen kleren, vlassen en wollen garen en baaij. Katoen is hier niet duurder als bij U. Breng ook een spinwiel en een klok mee. Klokken zijn hier goedkoop en slecht, tabak is hier duur en slecht. Voor de bootreis moet ui zichzelf van aardappelen, boekweitenmeel, bonen, gedroogd vlees en spel, peper, zout, azijn, koffie en thee voorzien. Dit is een goed voorbeeld hoe de familie hun familie in Holland voorbereide op de reis.
Hoofdstuk 2 Deelvragen 5 t/m 7 en 15a. De meeste mensen die emigreerden hadden vaak 1 hoofdreden om te emigreren naar Amerika. Meestal was dat om economische redenen maar soms ook om godsdienstige redenen. De economische redenen waren het vooral. De meeste mensen die emigreerden waren boeren. En in Amerika waren er lage grondprijzen en dus was het voor een boer aantrekkelijk om in Amerika een grote boerderij te beginnen. Bovendien was de grond zeer vruchtbaar in Amerika. Ook waren de levensonderhoud kosten lager als in Holland, waren er volop grondstoffen, lage belastingen en was er veel werk. Veel werk en een goedkoop leven waren ook de redenen voor Sjoerd Aukes Sipma om naar Amerika te emigreren(naar Lowa). Hij wou net als velen een beter leven als in Holland. En ook hij had, zoals velen, al familie in Amerika wonen waar hij regelmatig contact mee had. Er waren jaren dat er veel mensen emigreerden en er waren jaren dat het wat minder was. Tussen 1847–1857 waren het extreem veel mensen die emigreerden naar Amerika. Vanaf Rotterdam voeren ze dan met de boot naar New York. Reden dat het emigratie cijfer zo hoog was in dat jaar waren onder andere dat er in de jaren daarvoor 3 achter één volgende aardappelen en rogge oogsten mislukt. Terwijl de Amerikaanse economie juist weer aantrok. Dus zag het er een stuk gunstiger uit in Amerika dan in Holland. Bovendien hadden veel mensen al familie in Amerika wonen die reclame maakten voor Amerika, waardoor het nog aantrekkelijker leek om naar Amerika te emigreren. Hoofdstuk 3 Deelvragen 8 t/m 10. De meeste mensen die emigreerden waren boeren. Dus kwamen de meeste emigranten uit: Groningen, Friesland en Zeeland. Daar waren in de 19e eeuw (en nu nog steeds) veel boerderijen. En verhuisden dus ook naar een staat waar veel ruimte was en veel vruchtbare grond. De meeste boeren verhuisden daarom ook naar de staten: 1. South-Dakota
2. Minnesota
3. Iowa
4. Missouri
5. Wisconsin
6. Illinois
7. Michigan
8. Indiana
9. Ohio Hoofdstuk 4 Deelvragen 11 t/m 13
De reis van Holland naar Amerika was een lange zware reis. Eerst moet je met paard en wagen van je dorp naar Rotterdam. Dat duurde een paar dagen. Dan ging je op een schip van Rotterdam naar New York, een reis van ongeveer 200 gulden. Vaak sliep je met veel mensen in 1 hut en waren er veel ziektes aan boort. Geen goeie Hygiëne dus.Na 1861 werd de hygiëne wel verbetert want als je een ziekte had werd je niet toegelaten tot Amerika en moest je op kosten van de schepen weer terug naar Nederland. Ook kwam er een lijndienst tussen Rotterdam en New York waardoor er meer boten voeren en dus minder mensen op 1 schip gingen. Z’n reis duurde 11 dagen. Dan was je in New York. Vanuit daar moest je naar de staat waar je familie leefde of waar jij met je familie wou gaan wonen. Ook dat was nog een hele trip. Meestal ging dat met paard en wagen en met de trein. Dat koste ook nog ongeveer 50 gulden. Als je al deze dingen bijelkaar optelt kom je op ongeveer 300 gulden uit. Dat was voor een familie in de 19e eeuw een flink investering en dan moest er daarna ook nog een huis gekocht worden in Amerika. Schip van de Holland-Amerika-Lijn: Rotterdam II (1886-1899), later bekend als de Edam III Hoofdstuk 5 Deelvraag 14

Assimilatie. Dit begrip is niet of nauwelijks van toepassing wan het betekent juist dat de mensen die emigreerden zich mengden met de bevolking van Amerika, maar ze bleven juist hun eigen tradities houden en bleven bij de groep waarmee ze naar Amerika waren geëmigreerd. Accommodatie. Dit begrip is wel van toepassing want het betekent hoe en of de nieuwkomers de taal, voeding en manieren overnamen. Dat deden ze vrij snel. Want anders konden ze niet veel beginnen in Amerika.

REACTIES

H.

H.

Hey heel leuk we kunnen er in elk geval heel veel mee. Maar heb je ook een bronvermelding oid. waar je alles gevonden hebt? Want dat moeten we er ook bij inleveren. En we hebben tot nu toe eigenlijk nog nergens iets gevonden (behalve hier dan)
Alvast bedankt!!
Hetty

20 jaar geleden

F.

F.

beste yentl
ik vond het een erg goed en duidelijk werkstuk. ik heb alleen een vraag. ik moet een zelfde soort werkstuk maaken maar dan over de ieren en vooral waarom zij mislukte in de VS. het probleem is dat wij geen info hier over vinden.
misschien weet jij een goed boek of een goede website hierover?
groetjes freek

20 jaar geleden

M.

M.

Hoi Yentl,

Wij willen onze praktische opdracht ook over 'Migratie naar Amerika houden.' Wij vinden jouw werkstuk erg goed maar zouden nog wat andere informatie willen hebben. Waar heb je jouw info vandaan?? Zou je ons de bronnen kunnen geven asjeblieft. Alvast THNX

19 jaar geleden

S.

S.

Ik had een vraagje, vanwaar heb je die informatie gehaald, wat waren je bronnen?
Bedankt

17 jaar geleden

D.

D.

Hoeveel sta je voor nederlands

Trouwens wel leerzaam werkstuk

8 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.