Marco Polo

Beoordeling 6.2
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 4e klas havo | 2638 woorden
  • 17 april 2002
  • 864 keer beoordeeld
Cijfer 6.2
864 keer beoordeeld

Persoon
Taal
Nederlands
Vak

INHOUDSOPGAVE
INLEIDING 3
MARCO POLO ( 1254 - 1324) 4
DE MONGOLEN EN HET MONGOOLSE RIJK 6
REIZIGERS 7
MARCO POLO’S REIZEN 8
NA MARCO POLO’S REIZEN 11
CONCLUSIE 12
NAWOORD 12
LOGBOEK 13
BRONNEN 13

Inleiding Dit werkstuk gaat over Marco Polo, over hoe hij heeft geleeft, welke reizen hij heeft gemaakt en wat daar uitgekomen is. We hebben ook wat verteld over de Mongolen en reizigers in het algemeen als basisinformatie. Aan het einde vertellen we of we Marco Polo’s verhalen geloven, en waarom wel of niet. Marco Polo ( 1254 - 1324) Marco Polo was een Venetiaanse koopman, handelsreiziger en ontdekkingsreiziger, hij reisde in 1271 naar China en was daar een tijdlang stadshouder in Yangzhou. In 1295 keerde hij terug naar Venetië. Zijn reisverhalen zijn belangrijke bronnen voor de kennis van Azië. Marco Polo is de zoon van de koopman Nicolo Polo. Nicolo Polo begreep de voordelen van de rechtstreekse handel met het Verre Oosten, waarvan de producten zoals zijde en specerijen in de Middeleeuwen zeer geliefd en duur waren. In 1260 vertrok Nicolo met zijn broer Matteo voor een lange reis naar China, waar ze de toenmalige machthebber Kublai Khan leerden kennen. Ze keerden in 1269 terug naar Venetië. Twee jaar later, in 1271, vertrokken ze samen met Marco Polo opnieuw om het rijk van Khan te bezoeken en omhandel te drijven. In 1275 bereikten ze na een lange reis via Turkije, Tweestromenland, Afghanistan en Kaschgar het hof van Khan in Khanbalik, het tegenwoordige Peking. Marco Polo trad, dankzij zijn kennis van de Mongoolse taal die hij zich al snel eigen gemaakt had, als diplomaat in dienst van de Khan en leerde hij tijdens vele dienstreizen het rijk en enkele buurlanden kennen. Na 17 jaar in China te zijn geweest vertrok Marco Polo met zijn oom en vader in 1292 als escorte van een Mongoolse prinses naar het westen. De prinses moest met een Perzische koning trouwen. Hun reis voerde hen langs de zeeroute vanaf Zuid-China via Java en India, En vandaar naar Perzië, waar ze de prinses afleverden. Via de Zwarte Zee en de Middellandse Zee aanvaarden ze de thuisreis naar Venetië, waar ze in 1295 arriveerden. Tot aan zijn dood woonde hij als koopman in Venetië.Marco Polo raakte in zeeslag tussen de Italiaanse stadstaten Genua en Venetië in 1289 gedurende een jaar in Genuese gevangenschap. In dit jaar dicteerde hij zijn medegevangene het verslag van zijn reisbelevenissen. Zijn verslag stuitte aanvankelijk alleen maar op spot en ongeloof, maar werd in de volgende drie eeuwen veel gelezen en luidde over een lange periode heen het tijdperk van de ontdekkingsreizen in. Zijn boek “Wonderbaarlijke reizen” was het eerste omvangrijke verslag over het Verre Oosten. Hoewel het eerst als leugen afgedaan werd, werd het veel gelezen en besproken. In die tijd bestond de boekdrukkunst nog niet maar het was een erg populair boek dus werden er in Europa met de hand kopieën van gemaakt. Het boek werd in veel talen vertaald en met veel verbazing gelezen. Azië was nu niet meer zo’n groot mysterie geen vaag gebied meer ergens aan het eind van de landkaart. Het verslag van Marco Polo was ook erg spannend voor de lezer om te lezen. Marco Polo is op reis geweest naar het eind van de wereld: Azië. In het begin van de 13de eeuw was Azië door de snelle opkomst van het Mongoolse rijk dichter bij gekomen dan ooit tevoren. Veel mensen herinnerde zich weer de strijd tegen de Mongoolse soldaten die Europa waren binnen gedrongen. Ze waren dus niet zo gerust dat Azië zo dicht bij kwam. En nu was er een boek schreven over iemand die persoonlijk de keizer van Mongolië ontmoet had. 50 jaar voordat Marco Polo geboren was had het volk van Mongolië een nieuwe keizer gekozen: Dzjengis Khan. Khan betekent leider in het Mongools. 50 jaar lang is Dzjengis Khan leider geweest en leidde zijn soldaten door een hele reeks veldtochten. Hij veroverde eerst China en toen verspreide hij zijn Mongoolse rijk over heel centraal-Azie uit. Na de dood van Dzjengis Khan zijn dood namen zijn zonen en kleinzonen zijn taak over en dat had een verwoestend effect voor de rest van de wereld. In 1240 viel een Mongools leger het oosten van Europa binnen en versloeg het Poolse, Duitse en Hongaarse leger. Europa had zijn redding slechts te danken aan de plotselinge dood van de Khan. In 1258 veroverde een ander Mongools leger het grootste gedeelte van het Islamitische deel van de wereld waarbij de stad Bagdad (die meer dan een miljoen inwoners had) werd verwoest. In hetzelfde jaar had Koeblai Khan er ook voor gezorgd dat er veel invallen op het zuidelijk China werden gepleegd. En daarmee maakte hij het werk van zijn grootvader Dzjengis af. 2 jaar later werd Koeblai benoemd tot Grootkhan een alleenheerser van het Mongoolse rijk dat zich uitstrekte van de Middellandse Zee tot bijna aan de Stille Oceaan. De Mongolen en het Mongoolse Rijk

Marco polo reisde vanuit Venetie naar het Mongoolse Rijk. Het Mongoolse Rijk bestond toen der tijd uit Mongolie en het Rijk van de Groot-Khan. Nu kennen we het Mongoolse Rijk als Mongolie en China.In het Mongoolse Rijk leefden de Mongolen. Dit waren een van de Nomadenstammen die geisoleerd leefden in de hoogvlakte in Centraal-Azie. Deze mensen leefden van de jacht en van hun eigen paarden, schapen, geiten en runderen. Nog geen 50 jaar later stonden de Mongolen bekend als de Tataren, door de europeanen werden ze tartaren genoemd met betrekking op het latijnse woord tartaru wat hel betekende.zij werden zo genoemd omdat zij bijna een derde van de werdeld hadden veroverd. Reizigers

Tussen 1150 en 135 reisden veel mensen vanuit Europa naar de Islamitische en Aziatische wereld. Deze groep mensen bestond vooral uit pelgrims, kruisvaarders, missionarissen, handelaren, diplomaten en wetenschappers. Dit waren vooral mannen, de vrouwen bleven thuis of vergezelden hun man heel soms tijdens kruistochten. De vrouwen van adel of geestelijken reisden wel zelfstandig, de vrouwen uit de lage klasse konden zich geen reis veroorloven en bleven dus thuis. De reisomstandigheden waren zeer slecht. Er waren geen goede wegen en er werd overal tolgeld gevraagd, waardoor de reizen steeds duurder werden. Ook waren de reizen niet erg veilig, er waren overal rovers of piraten, waardoor alleen reizen onmogelijk was. Dan was er ook nog een taalprobleem, overal werden andere talen gesproken. De latijnse taal was wel bijna overal bekand, maar niet iedereen sprak die, alleen de mensen van de hogere klassen. Marco Polo’s reizen

De reis naar Koeblai Khan
Marco Polo komt uit een ontdekkingsreizigersfamilie. Het is dan ook niet zo gek dat Marco Polo is gaan reizen. Marco vertrekt op zijn 17de met zijn vader, Niccolo en zijn oom, Matteo opweg naar China. Het is niet zonder voorwaarde dat hij mee mag, Marco Polo moet alles wat ze zien en beleven heel precies opschrijven. De reis begon in 1271. Ze vertrekken naar Koeblai Khan de heerser van Azie/ Mongoolse Rijk, om hem de olie van he t heilige graf te brengen, waar de heerser om gevraagd had toen de broers voor het eerst bij Koeblai Khan waren. In Akko komen de drie reizigers de nieuwe paus tegen. Hij geeft hen de olie en twee monniken in plaatst van de 100 geleerde mee. Ook geeft de paus een pauselijke zegen voor Khan mee. Het eerste deel van de reis heeft Marco Polo afgelegd per boot. Vanaf de Armeense havenstad Laias gaan ze over land verder. De reis over land verloopt moeilijk en is erg gevaarlijk. Er zijn weinig wegen, maar wel veel roversbendes. Wanneer de reizigers nog maar net in Armenie zijn horen ze dat een groep rovers het land plundert en verwoest. De twee monniken besluiten om het hazepad te nemen, maar Niccolo, Matteo en Marco gaan vastberaden verder; dwars door Turkomanie naar het Tweestromenland. via Mosoel en Tebriz bereikten ze uiteindelijk de havenstad Ormuz. De twee monniken hebben Koeblai Khan nooit bereikt. In Ormuz is het zo heet dat er alleen in het water geleefd kan worden. In Ormuz krijgt Marco Polo malaria, maar de Venetianen besluiten toch om verder te reizen. Ze trekken met een karavaan richting Badakshan, omdat het hier lekker koel is geneest Marco gelukkig snel. Ze gaan via de Pamirhoogte, ookwel 'het dak van de wereld' en waar het ijskoud is verder. Het ergste moet dan nog komen: de Gobi-woestijn. Hoewel er maar weinig mensen door het dodenland willen trekken doen de dappere reizigers dat wel. Wegens een gebrek aan voedsel moeten ze echter wel een aantal van hun lastdieren slachten om te overleven. Tot overmaat van ramp verdwalen ze ook nog eens, maar ze komen onderweg een jadekaravaan tegen. Deze karavaan reist eens in de drie jaar naar Khan om hem de mooiste jadestenen aan te bieden. Na een barre toch van ruim 30 dagen door de dorre woestijn komt een groep afgezanten van de Mongoolse heerser hen tegemoet om ze te begeleiden naar de wachtende heerser. De reis naar Koeblai Khan heeft al met al zo'n 4 jaar geduurd. De 17 jaar als gezant van Khan
Marco Polo verblijft 17 jaar in het Rijk van Khan. Hij wordt de persoonlijke gezant van Koeblai Khan, die graag op de hoogte wil blijven van het wel en wee in zijn Rijk. Marco krijgt op deze manier de gelegenheid om vele reizen te maken door China. Hij maakt op zijn reizen veel notities en aantekeningen. Op een van zijn reizen komt Marco bij de Jangtsekiang, die door hem de grootste rivier ter wereld wordt genoemd en waar je wel 120 dagen over doet om hem helemaal af te varen. Een stad waar Marco Polo graag komt is Quinsai, men zegt dat dit zo is omdat de stad hem erg deed denken aan zijn geboortestad Venetie vanwege de vele zijkanaaltjes die de stad doorkruisen. Marco maakt reizen langs de Chinese kust naar het zuiden, onder andere naar Hangzhou. Hij ging landsinwaards nog zuiderlijker, waarschijnlijk zelfs tot in Birma. Hij heeft in zijn boek geschreven dat hij zelfs in India is geweest. Marco Polo is in die 17 jaar onder Khan ook in tibet geweest wat hij beschrijft als 'een heerlijk land om te bezoeken voor een man tussen de 17 en de 24.' In Tibet heerste namelijk het idee dat hoe vaker een vrouw genomen was hoe meer aanzien ze had. Terug naar Venetie

Nicollo en Matteo verlangen erg terug naar hun geboortestad, maar worden steeds door Koeblai Khan tegen gehouden om terug te gaan. Op een dag krijgen ze dan toch de gelegenheid om terug te gaan. De vrouw van koning Agon Khan is gesorven en hij wil een nieuwe vrouw uit dezelfde familie. De drie Polo's begeleiden haar naar het Midden-Oosten. In 1292 vertrekken ze met een schip volgeladen met geschenken en een vrijgeleide van Koeblai. Ze varen over de Chinese Zee langs Borneo en Sumatra naar Ceylon. Marco Polo heeft de gelegenheid om landen te bezoeken en te beschrijven die hij nog nooit eerder had gezien. Vanaf Ceylongaan ze verder naar Calcut aan de kust van India en na 2,5 jaar bereiken ze Omzur weer. Ze reizen na een kleine pauze verder naar Perzie, wat een zware reis geweest is. Van de 600 passagiers komen er maar zestien levend aan waaronder de broers, Marco Polo en de prinses. Ze nemen afscheid van haar en de opdracht van de heerser is voltooid. Het bericht dat Khan overleden is bereikt hun en nu houdt niets ze meer tegen om door te reizen naar Venetie. Vanaf Konstantinopel varen ze langs de Griekse kust en door de Adriatische Zee naar huis. In tegenstelling tot de heenreis is de terugreis bijna geheel over zee. Na 24 jaar zijn de Polo's weer terug, in 1295, in hun geboortestad. Ze zijn nu echter wel een stuk rijker en in het bezit van talloze geschenken van Koeblai Khan. De reis van Marco Plo is de langste reis die een mens ooit gemaakt heeft en hij heeft Christopher Columbus geinspireerd om ook te gaan reizen naar India, met een exemplaar van il Milione aan boord. Na Marco Polo’s reizen

Er wordt door sommige mensen gezegd dat Marco Polo nooit verder is gegaan dan Constantinopel en de Krim. Veel mensen zeggen dat hij alle informatie die hij na zijn reizen verteld heeft uit reisboeken uit Perzie en Arabie, deze boeken waren in het bezit van d familie Polo. Zijn verhalen werden vooral niet geloofd omdat ze niet erg geloofwaardig klonken. De middeleeuwse mensen waren dan wel erg goedgelovig, veel dingen uit zijn verhalen geloofden ze toch niet. Een voorbeeld van de verhalen die het volk niet geloofden was een steen die de mensen uit de bergen haalden en deze liet branden. De ze stenen hielden de warmte langer en beter vast dan hout. Wij weten dat dit steenkool is, maar in die tijd was dit zeer ongeloofwaardig. De middeleeuwse mensen geloofden ook niet dat er daar met papieren munten werd betaald in plaats van goudstukken die hun eigen waarde waard waren. Doordat iedereen dacht dat hij loog, is hij opgepakt tijdens een zeeslag tussen Venetie en genua. In de gevangenis verteld Marco zijn verhalen een een medegevangene, die alles in het frans opschrijft. Na de terugkeer van Marco in 1299 naar zijn geboorteplaats Venetie, wordt zijn manuscript door vele mensen gelezen. Deze mensen geloven hem nog steeds niet en vinden Marco een overdrijver, het boek wordt daarom ook wel ‘Il Milione’ genoemd. Conclusie

We weten nu dat Marco polo grotendeels gelijk heeft en daarom nemen we al snel aan dat hij echt naar China is gereist, en dat hij deze dingen daar echt heeft gezien. Maar doordat hij heelveel dingen erbij heeft verzonnen begint men al snel weer te twijfelen of deze man niet gewoon alles uit de boeken heeft gehaald die zijn familie bezat, of dat hij wel echt heeft bestaan. Wij geloven wel dat Marco Polo deze reizen echt heeft gemaakt, maar dat hij er enkele verhalen heeft overdreven of zelfs helemaal heeft verzonnen. We denken niet dat het hele leven van deze man verzonnen is, omdat hij zo’n bekende ontdekkingsreiziger is, en als hij nooit zou hebben bestaan, zouden de verhalen veel eerder zijn gestopt met rondgaan. Nawoord

We vonden het best leuk om ns werkstuk over Marco Polo te doen, het is een toch een belangrijke reiziger geweest. We hadden in eerste instantie voor dit onderwerp gekozen omdat het ons makkelijk leek om informatie over hem te vinden op internet, maar dit viel behoorlijk tegen. Toch is het ons, vinden wij, redelijk gelukt om er een goed werkstuk van te maken. Logboek
We hebben van te voren afgesproken wie wat ging doen. Marije zou informatie in de biebliotheek zoeken, Nanette op internet en Sanne in de encyclopedieen. Toen we de informatie hadden, zijn we gaan kijken welke hoofdstukken we gingen doen, en wie wat ging doen. Nanette heeft het over Marco polo in het algemaan gehad. Marije over zijn reizen en Sanne over De Mongolen, reizigers wat er uit Marco Polo’s reizen is gekomen en de inleiding en conclusie. Zij heeft ook de teksten bij elkaar gedaan en het werkstuk afgerondt.

Marije
26-3 informatie in de bibliotheek gezocht 30 minuten
30-3 tekst geschreven 30 minuten
2-4 tekst geschreven 45 minuten
7-4 afronden (plaatjes etc.) 15 minuten
Nanette
23-3 informatie op internet gezocht 30 minuten
27-3 tekst geschreven 45 minuten
30-3 tekst geschreven+plaatjes gezocht 30 minuten
5-4 afronden 15 minuten
Sanne
21-3 informatie gezocht op internet 15 minuten
26-3 informatie gezocht in encyclopedieen 30 minuten
30-3 tekst geschreven 20 minuten
7-4 tekst geschreven 30 minuten
8-4 afronden 30 minuten Bronnen

Met Marco Polo naar China door: Ceserani en Ventura bij: Lemniscaat 1978 (hele boek) Marco Polo: over land naar middeleeuws China door: Clint Twist bij: Ars Scribendi blz. 6+7+27
Met beroemde ontdekkingsreizigers op avontuur door: K.A. vd Hoek en anderen bij:Rotterdam 1979 blz.: 30-35 (hoofdstuk Marco Polo) Europa en de buitenwereld bij: Nijgh Versluys 1997 blz,:30-33+45
Een werkstuk van www.scholieren.nl naar: werkstukken; geschiedenis; Marco polo
www.vinden.nl naar Marco polo
De grote encyclopedie 2000 (op de computer) naar: zoeken; Marco polo; tekst en plaatje
Encyclopedie van Elsevier naar: Marco polo

REACTIES

A.

A.

leuk

12 jaar geleden

I.

I.

leuk, joh super goed gedaan

11 jaar geleden

I.

I.

MOET EEN POSTER MAKEN BIJ GESCHIEDENIS OVER MARCO POLO

11 jaar geleden

G.

G.

Wauw superhandig voor mn werkstuk (;

11 jaar geleden

J.

J.

JaJa, bedankt voor de informatie!
Ik heb er een 9 voor gekregen ;p

11 jaar geleden

M.

M.

Wauw, heel handig :)

9 jaar geleden

A.

A.

hallo beste marco polo mede liefhebbers, ik vind het zalig dat dit werkstuk bestaat. echt handig ook goed uitgebreid doeieieieeiei miujn vrienden

8 jaar geleden

L.

L.

LEUK WERKSTUK IK ZIT IN GROEP 8 MAAR IK SNAP HET WEL GOED GEDAAN

8 jaar geleden

K.

K.

wat geweldig ik heb alles over geschreven

8 jaar geleden

O.

O.

Oof

5 jaar geleden

O.

O.

oof wat slecht

5 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.