Marco Polo

Beoordeling 6.2
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 2e klas vwo | 2238 woorden
  • 20 maart 2004
  • 349 keer beoordeeld
Cijfer 6.2
349 keer beoordeeld

Inhoudsopgave Inleiding
Hoofdstuk 1 Hoe was de familie van Marco Polo? Hoofdstuk 2 Hoe verliep de reis van Marco Polo? Hoofdstuk 3 Hoe weten we van de reis van Marco? Hoofdstuk 4 Welk beeld hadden de mensen in de tijd van Marco Polo en zijn verhalen? Conclusie
Bijlagen Inleiding De opdracht is om een werkstuk te maken bij een willekeurig onderwerp uit de middeleeuwen. Hierbij moet je zelf een logische hoofdvraag en deelvragen bedenken en deze goed beantwoorden. Dit werkstuk gaat over het leven van Marco Polo en het beeld dat hij meebracht nadat hij weer terug kwam in Venetië. Marco Polo is een van de bekendste mensen die in de middeleeuwen in Europa hebben geleefd. Ruim 20 jaar heeft hij als koopman en ontdekkingsreiziger de wereld rondgereisd. Toen hij naar huis terug ging kwam hij in de gevangenis terecht, hier vertelde Marco al zijn verhalen van de reizen die hij had gemaakt aan een medegevangene. Deze Rustichello da Pisa was een bekend schrijver en schreef alle verhalen van Marco over zijn fantastische reizen op. De hoofdvraag is: welk beeld bracht Marco Polo van China mee naar Venetië? De deelvragen zijn:-hoe was de familie van Marco Polo? -hoe verliep de reis van Marco Polo? -hoe weten we van de reis van Marco Polo? -welk beeld hadden de mensen in de tijd van Marco Polo en zijn verhalen? Eerst wordt in Hoofdstuk één vertelt wie Marco Polo was en hoe en waar hij leefde. Dan wordt in Hoofdstuk twee de route van de reis en de gebeurtenissen van Marco beschreven. In het derde Hoofdstuk wordt het beeld gegeven dat Marco van China gaf. In het vierde Hoofdstuk wordt een beeld gegeven van hoe de mensen over Marco Polo en zijn fantastische verhalen denken. Hoofdstuk 1 Hoe was de familie van Marco Polo? .1 De eerste reis naar China. Marco Polo werd geboren in het jaar 1254 in Venetië en daar bracht hij zijn jeugd door. Venetië was een drukke havenplaats en in die tijd de grootste handelsstad van Europa. Hij kwam uit een familie van kooplieden. Niccolo zijn vader en zijn twee ooms Maffeo en Marco verdienden hun geld met de handel. Rond het jaar 1250 zette iemand van de familie Polo een zaak op in Sudak, een marktplaats langs de zwarte zee. Zo kon deze handel drijven met kooplieden uit Centraal-Azië die goederen verkochten uit China en India. Deze goederen waren dan eerst over grote afstanden over land vervoerd naar Sudak. Hij kocht deze goederen en nam ze mee naar Venetië om ze daar op markten weer door te verkopen. In 1260 kregen de vader van Marco en zijn oom Maffeo het idee om zelf naar het Verre Oosten te gaan. Daar konden ze zijde en juwelen veel goedkoper krijgen en meenemen naar Europa om ze te verkopen. Op deze manier zouden ze veel meer geld verdienen. Na negen jaar rondreizen kwamen ze eindenlijk in China aan waar ze de machtige heerser Kubilai Chan ontmoetten. Met een boodschap voor de paus en een uitnodiging om nog eens terug te komen laat hij de Polo’s terug naar Venetië gaan. De boodschap van de Chan is of de Venetianen aan hun paus willen vragen om 100 geleerden, monniken en mannen ,,bekwaam in letteren en wetenschap” naar China te sturen om zijn ,,woeste Tartaren” te onderwijzen. Wanneer ze terugkomen in Venetië is paus Clemens VI overleden. Na de verkiezing van de nieuwe paus Gregorius X vertelden de broers aan hem het verzoek van de Chan. Later gaan ze met twee door de paus aangestelde dominicanen voor de tweede keer naar het Verre Oosten op deze reis nemen zij de jonge Marco Polo mee.
Hoofdstuk 2 Hoe verliep de reis van Marco Polo? 2.1 De heenreis. De paus geeft de Polo’s opdracht om de Chan tot het Christendom te laten bekeren en zo tegen de Moslims te laten strijden. In 1271 vertrokken Niccolo en Maffeo Polo voor de tweede keer naar China. Deze keer ging Marco nog maar 17 jaar oud met hen mee. Ze besloten om vanaf de Perzische Golf over zee naar China te reizen. Toen ze zagen dat de schepen niet van ijzeren nagels waren voorzien maar met touwen waren vastgenaaid, kozen ze toch maar voor de lange zuidelijke Zijderoute van ongeveer 11.200 kilometer. Ze hadden 40 dagen nodig om de 4.755 meter hoge vlakte van Pamir over te steken. Daarna moesten ze de Gobiwoestijn oversteken en kregen zo te maken met fata morgana’s en zandstormen. Na een drie en een half jaar durende heenreis komen de Polo’s aan bij het hof van Kubilai Chan. 2.2 Het verblijf aan het hof van de Chan. Kubilai Chan begroette de Polo’s als oude vrienden en ze logeerden in zijn prachtige paleis. Kubilai Chan was onder de indruk van de intelligente jonge Marco en bood hem een baan als speciaal opsporingsambtenaar aan. Marco moest alle verdachte dingen die hij in het land van de keizer zag opschrijven in een rapport. Marco reisde 17 jaar lang in dienst van de keizer door landen in het Verre Oosten, zoals India, Birma en Vietnam. Door deze reizen zag hij China’s gigantische steden, imposante rivieren, ambachtelijke rijkdom, talrijke bevolking en fantastische vloten. Hij keek ook belangstellend naar hoe de mensen er uit zagen, wat voor kleding ze droegen en hoe ze hun huizen bouwden. Hij keek welk voedsel ze verbouwden en hoe ze allerlei voorwerpen maakten, zoals grote schepen maar ook porseleinen kopjes en zijden kleren. In deze 17 jaar werd Marco gouverneur van Yangchow, keizerlijk ambtenaar en buitengewoon gezant.
2.3 De terugreis In 1291 verlieten de Polo’s China en begonnen aan de terugreis naar Venetië. Bij hen was de toekomstige vrouw van de Chan van Perzië, de beeldschone jonge prinses Cocacin. Na drie maanden komen ze aan op het eiland Java. De bemanningsleden van de 14 schepen bouwden daar een sterk fort tegen de kannibalen van het eiland. In deze tijd merkte Marco op dat het eiland een zeer grote variatie aan specerijen bezat. Het duurde twee jaar voor ze Perzië bereikten en van de 600 passagiers op de 14 schepen hadden er maar 18 de reis overleefd, waaronder de drie Polo’s, prinses Cocacin en één hofdame. Cocacin werd veilig afgeleverd maar omdat de oude Arghoen de Chan van Perzië al was gestorven trouwde zij met Ghazan, zijn zoon. 2.4 de aankomst in Venetië. In 1295 kwamen de Polo’s aan in Venetië. Hun familie en vrienden dachten dat ze allang dood waren en vertrouwden de drie reizigers in armzalige Chinese kleren niet. Ze werden ook niet herkend doordat ze nog maar nauwelijks Italiaans konden spreken. Met tranen in zijn ogen moest Niccolo zijn vrouw en kinderen er van overtuigen dat zij echt de drie Polo’s waren. Pas toen zij de zomen van hun kleding hadden opengesneden en er allerlei pracht en praal uit kwam rollen geloofden de mensen, dat het niet drie reizigers waren die uit pure armoede naar huis terugkeerden. Bijlagen literatuurlijst -de wereld in de tijd van Marco Polo Fiona Macdonald (vert. uit het Engels) -beroemde ontdekkingsreizigers Anoek van Rij (vert. uit het Engels) -de wonderen van de Oriënt Anton Haakman (vert. uit het Italiaans) -Marco Polo R.H Schoenmans -Marco Polo (video) Huf, Hans-cristina (Hilversum Teleac/Not) Op dit kaartje is de route te zien die de Polo’s hebben genomen om naar China te gaan.
Hoofdstuk 3 Hoe weten we van de reis van Marco Polo? 3.1 De schriftelijke vastlegging van de reis van Marco Polo. In 1298 raakte Venetië in oorlog met een concurrerende handelsstad, Genua. Hierbij werd Marco Polo bevelhebber van een vloot. Bij een zeeslag werd hij gevangen genomen en belandde in de gevangenis van Genua. Daar in de kerker ontmoette hij een bekende schrijver, Rustichello van Pisa. Om de tijd tot ze vrijgelaten zouden worden te verdrijven vertelde Marco aan Rustichello wat hij had meegemaakt op zijn reizen. In deze verhalen vertelde hij over Hangchow met zijn 12.000 bruggen, Bejing met zijn 38 kilometer stadsmuren, 8 paleizen en een hal groot genoeg om 6.000 mensen van een zitplaats te voorzien en andere ontelbare wonderen. Marco beschreef Kubilai Chan als de machtigste man van de wereld. Rustichello schreef het allemaal op. Rustichello schreef de verhalen in slecht Frans en de aardrijkskundige namen werden fonetisch opgeschreven.Wat in de verhalen niet voorkomt is de Chinese muur, het grootste bouwwerk ooit door mensenhanden gemaakt. Toch moet Marco deze muur gezien hebben, omdat hij eroverheen is gekomen.Verder komt in het verhaal ook niets voor over de vele Godsdiensten, waarvan de aanhangers vredig naast elkaar leefden wat in zijn cultuur onmogelijk was. Ook de al uitgevonden boekdrukkunst en het kompas komen niet voor in zijn boek. De gewoonte om de voeten van vrouwen in te binden wordt ook niet beschreven. Marco’s verhaal werd zorgvuldig met de hand gekopieerd en vertaald in heel veel verschillende talen, zodat grote aantallen mensen van zijn verhalen op de hoogte konden zijn. Hoofdstuk 4 Welk beeld hadden de mensen in de tijd van Marco en zijn verhalen? 4.1 Het fantastische beeld dat Marco beschreef van China. Na zijn vrijlating in 1299 beschreef Marco in zijn verhalen ontelbare wonderen. De verhalen liepen over van de pracht en praal die hij aan het Hof van de Chan was tegengekomen. De mensen begonnen het ongeloofwaardig te vinden. De mensen dachten dat Marco loog en dat hij aan het opscheppen was. Al snel werd hij bekend als de man van de miljoenen wonderen. Dat komt door de verhalen over de miljoenen van de Chan en alle sensationele verhalen. Eén daarvan is dat De Chan vlakbij zijn paleis, dat temidden lag van fonteinen, rivieren en prachtige tuinen en was gebouwd van schitterend wit marmer ingelegd met goud, een fantastich paviljoen van bamboe had. Het paviljoen waar de Chan enorme feesten hield voor wel meer dan 40.000 gasten tegelijk was versierd met draken. Marco vertelde dat het altijd lekker weer was in Sangdu wanneer Kubilai Chan er was, omdat deze tovenaars opdracht gaf toverformules te maken om regen en wolken te verdrijven. Marco schreef ook dat Kubilai Chan een afgericht luipaard had, dat naast hem liep als hij op zijn paard reed en die dan bij het jagen plotseling wegsprong om een hert te doden. De verhalen waren te mooi om waar te zijn. 4.2 Het verdere leven van Marco Polo
Wanneer hij na zijn vrijlating in 1299 weer thuis komt trouwt hij en krijgt drie kinderen, drie dochters. Marco was trots, want rijk zijn, dat was het hoogste wat een koopman in Venetië kon bereiken. Hij woonde in een vrij groot huis genaamd Il Milione, naar alle miljoenen van de grote Chan waarover hij steeds weer vertelde. Marco Polo heeft na zijn vrijlating nog 25 jaar als miljonair en de man van de miljoen wonderen in Venetië geleefd. Marco Polo stierf op acht januari 1324. Hij werd begraven in de kerk van San Lorenzo in Venetië. De kerk is later verbouwd en de precieze rustplaats van Marco Polo is niet meer bekend.
Conclusie Marco Polo is een van de bekendste mensen die in de middeleeuwen in Europa hebben geleefd. Hij was een Italiaanse koopman en ontdekkingsreiziger. Op zijn 17e ging hij met zijn vader en oom mee naar het Verre Oosten. Deze reis naar China legden zij af over de zuidelijke zijderoute en de Gobiwoestijn. De heenreis duurde drie en een half jaar. In China ontving de Chan, heerser over het mongoolse rijk de Polo’s gastvrij. Nadat Marco een door de Chan aangeboden baan als speciaal opsporingsambtenaar had aangenomen reisde hij 17 jaar lang door vele landen in het Verre Oosten. De terugreis begonnen de Polo’s met 14 schepen met daarop 600 passagiers. Bij aankomst in Perzië hebben maar 18 passagiers het overleefd. Wanneer de drie Polo’s in Venetië aankomen worden ze door familie en vrienden niet herkend, omdat zij dachten dat de drie reizigers allang dood waren en omdat de reizigers nauwelijks nog Italiaans konden spreken. Wanneer de drie Polo’s de zomen van hun kleding open sneden en er allemaal pracht en praal uit kwam, geloofden de mensen pas dat de drie reizigers weer terug waren. Bij een zeeslag tegen Genua belandde Marco in de gevangenis en ontmoette daar de bekende schrijver Rustichello van Pisa. Om de tijd te verdrijven tot ze weer vrij gelaten zouden worden vertelde Marco Polo over zijn fantastische belevenissen op zijn reizen. Rustichello schreef dit allemaal op. Later zijn deze verhalen zorgvuldig met de hand gekopieerd en in vele verschillende talen vertaald. Nadat Marco Polo uit de gevangenis kwam, leefde hij nog 25 jaar in Venetië. Hier trouwde hij en kreeg drie dochters. In deze tijd vertelde Marco aan iedereen die het maar wilde horen over zijn fantastische reizen. De verhalen van Marco waren zo sensationeel dat de mensen het ongeloofwaardig begonnen te vinden, omdat het leek alof hij uit een sprookjesboek voorlas. Hij vertelde over wonderen, de pracht en praal van China en over het rijk van de grote en machtige Chan.Wat hij vooral vertelde was van de enorme rijkdom van de Chan. De paleizen, de tuinen en alles er om heen had kennelijk op Mraco ook een overweldigende indruk gemaakt. Andere dingen, zoals de boekdrukkunst, het kompas en de chinese muur worden niet genoemd, terwijl deze zaken toch zeer belangrijk waren. Dus de rijkdom van de Chan en de pracht en praal van China was het beeld wat Marco meenam naar Venetië. Om die reden dachten de mensen, dat Marco een leugenaar was die opschepte om aandacht te krijgen. Op acht januari 1324 is Marco Polo gestorven. Hij is begraven in de San Lorenzo in Venetië maar de precieze rustplaats is niet meer gekend.

REACTIES

M.

M.

mijn vriend heeft een 10 voor zo,n werkstk gekregen hij had een tien en haalde het zo van internet af niet eerlijk man

17 jaar geleden

K.

K.

deze tekst is goe gemaakt ik heb een spreekbeurt
over Marco Polo en eerlijk gezegd is da nogal moeilijk om op te zoeken ik ben heel blijk dat ik op deze site ben terechtgekomen

13 jaar geleden

A.

A.

wauw wel een goede site! ik kan er veel van leren en sommige dingen kan ik overmnemen voor mijn interview opdracht

12 jaar geleden

E.

E.

Deze tekst is waarschijnlijk alleen goed voor NEDERLANDERS of HOLLANDERS want ik als Belg zou dit werkstuk NOOIT gebruiken hoor ! Er staat bijna niks in ! :-)

11 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.