Mao Zedong en het communisme in China

Beoordeling 6.6
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • Klas onbekend | 2206 woorden
  • 12 april 2000
  • 337 keer beoordeeld
Cijfer 6.6
337 keer beoordeeld

Persoon
Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

Inleiding:

Mao Zedong was een groot leider en de revolutionair van China. Hij was de vader van deChinese communistische revolutie. Het Maoisme is de leer die door de meerderheid van de Westerse Marxisten wordt aangehangen. Ik hoop met dit werkstuk zelf meer op te steken over het communisme en speciaal het communisme in China.

Mijn hoofdvraag is: Hoe is het Mao gelukt het communisme in China in werking te stellen? Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden gebruik ik de volgende deelvragen: - Wie is Mao. - Wat voor een middelen heeft Mao gebruikt om aan de leiding te komen.

Hoofdstuk 1 Wie is Mao Zedong of tse-tsoeng (1893-1976)

Mao zedong is geboren in Shao Shan, een dorpje in de provincie Hunan in China. Mao is de stichter van het communisme in China. Hij is een van de grootste revolutionair ooit ter wereld.

Nadat hij op een dorpsschool met de oude Chinese klassieken vertrouwd was geraakt en daarna een onderwijzerspleiding had gevolgd, werd Mao assistent van de bibliothecaris Li Ta-Tsjau op de universiteit van Peking. Hij trad toe tot Li´s Marxistische studiegroep. Op 4 mei ging Mao samen met de wetenschappelijke studiegroep van de universiteit en de studenten de straat op om te demonstreren tegen Het Verdrag van Versailles dat een aantal voormalige consessies in China aan de Japanners toewees. Iedereen die toen demonstreerde werd opgepakt door de politie. Mao heeft hiervoor drie dagen vast gezeten. In 1921 werd Mao één van de 13 oprichters van de Chinese Communistische Partij(CPC). In het zelfde jaar kreeg Mao de leiding over de vakbeweging in de provincie hunan. In zijn rapport over een onderzoek naar de boerenbeweging in Hoenan(1927) stelde Mao, dat een communistische revolutie gebaseerd moest worden op de boerenmassa en niet op het stadsproletariaat.Deze theorie week dus af van het marxistische uitgangspunt. Nadat de communistische partij van China in 1923 een bondgenootchap had gesloten met de Chinese Volkspartij,en individuele communisten lid van de Nationale Volkspartij konden worden sloot Mao zich aan. Hij werkte op verschillende posten in het Guomindang-apparaat(werkwijze van de nationale Volkspartij en de communisten). Hij werd ondermeer het hoofd van het opleidingsinstituut van de boerenbeweging in Quangzhou (provincie in het zuiden van China). Vele boeren geloofden in het communisme door zijn rustige houding en zijn goede toespraken zij vertrouwden hem als persoon. Toen in de lente van 1927 Chiang Kaishek(leider van de Nationalisten die toen der tijd nog aan de macht waren), de communisten van Sjanghai gingen vervolgen, vluchtte Mao naar de bergen van de provincie Kiangsi, waar Tsjoe Te en Lin Piau, de oprichters van het rode leger, zich bij hem voegeden.Het gevolg was dat er al gauw een sowjet-republiek ontstond in het agrarische Kiangsi. In 1934 begon Chiang Kaishek met een grootscheeps beleg van Kiangsi. De communisten, in totaal 100.000 mannen, vrouwen en kinderen, besloten uit te breken - dat werd de legendarische Lange Mars (hierover later meer). Dit was het begin van de burgeroorlog tussen de Communisten en Nationalisten in China. Terwijl het China van de Guomindang bestuurd werd door tirranieke militaire ambtenaren, wisten de communisten van Mao een goede invloed te hebben op de boeren, de ambtenaren oefenden juist de verkeerde invloed op hen uit, zij maakten gebruik van de boeren en slachtte ze ook gewoon af. Deze tijd wordt de "revolutionaire lijn "genoemd. Mao was een voorstander van een nationaal front tegen de Japanners, die vanuit het oosten China aanvielen(WOII).

In december 1939 werd Chiang Kaishek gedwongen mee te spelen met het spelletje van de Communisten waardoor Mao en hij weer aan dezelfde kant kwam te staan. Het gevolg hiervan was dat de communistische strijders het platteland rondom de steden in Noord-Oost China omsingelden en ontzetten.(de Japanners hadden dit in handen). De communisten verdreven de Japanners, zorgden voor een rechtvaardig bestuur en voor herverdeling van het land.Tegen het einde van 1945 (Einde van WOII) was Mao leider van maarliefst negentig miljoen Chinesen (90% van hen stond achter Mao´s ideeën). Doordat China nu bijna een communistisch land was stond Chiang Kaishek weer pal tegen over Mao zijn ideeën. Na een poging van de Amerikanen (onder leiding van George L. Marchall) om Mao en Chiang Kaichek te verzoenen ontstond er weer ruzie tussen Mao en Chiang en werd de burgeroorlog vervolgd.In 1949 werd Chiang verslagen en verdreven naar Formosa, waar hij vermoord werd door soldaten van het rode leger.In hetzelfde jaar werd de Volksrepubliek China uitgeroepen en werd Mao aangesteld als president. Miljoenen boeren kregen stukjes land aangwezen, die later (net als in de Sovjet-Unie) werden samengevoegd tot grote collectieve boeren bedrijven. Duizenden voormalige grootgrond bezitters werden terecht gesteld vele werden gemarteld, opgehangen of geexecuteerd. Mao was niet meer van zijn plek weg te slaan als leider van China doordat de andere partijen afschaft werden en daarna zelfs verboden werden. Mao veranderde de wet over het presidentshap zodat een nieuwe president minstens 45 jaar oud moest zijn en de positie als president maximaal 10 jaar mocht vertegenwoordigen. Mao bleef vanaf 1949 tot 1959 president. Na zijn dood in 1976 bleef het communistische Chinese land dat tot nu toe nog steeds communistisch is.

Hoofdstuk 2: Welke middelen heeft Mao gebruikt om aan de macht te komen?

Mao begon zich al op een jonge leeftijd te interesseren in het Marxisme en vooral het communisme. Dit kwam vooral doordat hij uit een arm boeren gezin kwam en zag hoe goed de rijken het hadden.Hij wilde dit bestaan met grote standen verschillen niet verdrer meemaken en wilde er verandering in brengen.

Mao werd lid van marxistische en revolutionaire studiegroepen, nam deel aan vergaderingen van de CCP, en werd later ook lid van het centraal comite van de CCP. Hij schreef verschillende rapporten over het bestaan van de boeren en probeerde met deze grote politieke partijen te beiinvloeden, zodat zij misschien wat meer verbeteringen in het leven van de boeren zouden bregen. Doordat Mao heeft moeten vluchten voor vervolgingen door zijn politieke gedachten over hoe China zou moeten bestuurd worden, heeft hij tijdens zijn vlucht het Rode Leger opgericht (samen met Tsu-Dhe). Het Rode Leger was een gurillia leger van boeren en arbeiders. Die tegen de Japanners vochten (om hun eigen land te verdedigen)en later in het vervolg van de burgeroorlog ook tegen het beleid van China waren. Doordat er veel omsingelde compagniess tegen de communisten waren bracht dat Mao zozeer in het nauw dat er werd besloten tot een uitbraak.Zo begon de legendarische Lange Mars. De Lange Mars was een trektocht van Jianxi tot de stad Jenan(zie foto), het was eigenlijk een vlucht voor de nationalisten omdat (die zich van hun bondgenoten ontdeed). Tijdens deze mars hebben veel bloederige taferelen afgespeeld er zijn wel 250000 mensen omgekomen. Van het grote machtige Rode Leger was op het einde niet veel meer over. OP DE VOLGENDE PAGINA:ROOD=start/eindpositieBLAUW=afgelegde weg
Dit kwam mede doordat de nationalisten in de bergen gemaakelijk booby traps kon zetten en zo de communisten in de val lokken, verder waren er de bruggen die de communisten soms wel 3 dagen tegen hielden omdat het letterlijk en figuurlijk een shiettent was voor de nationalisten die aan de andere kant van de brug een machine geweer hadden opgesteld. Toen de vrouw van Mao geraakt werd door een kogel ging Mao machteloos door zijn knieeen en vroeg zich af of het wel nut had om verder te gaan.Toen er in de bergen ineens Russische soldaten zag vechten met de nationalisten stond Mao vreemd te kijken de generaal van de Russische geheime militaire had een boodschap van Stalin mee gebracht hierin staond:ik hoop da Carl Marx gelijk krijgt. Dit gaf de Communisten weer moet en ze gingen vervolgde de lange mars. Tijdens de lange tocht verloor Mao zijn neef en vele broers en zussen. Toen ze uiteindelijk aangekomen waren in Jenan werd Jenan uitgeroepen tot het in het westen gestartte ´rode basisgebied´. In de provincie werden meteen de grootgrond bezitters vermoord of afgevoerd.

Het werkstuk gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

Mao werd lid van marxistische en revolutionaire studiegroepen, nam deel aan vergaderingen van de CCP, en werd later ook lid van het centraal comite van de CCP. Hij schreef verschillende rapporten over het bestaan van de boeren en probeerde met deze grote politieke partijen te beiinvloeden, zodat zij misschien wat meer verbeteringen in het leven van de boeren zouden bregen. Doordat Mao heeft moeten vluchten voor vervolgingen door zijn politieke gedachten over hoe China zou moeten bestuurd worden, heeft hij tijdens zijn vlucht het Rode Leger opgericht (samen met Tsu-Dhe). Het Rode Leger was een gurillia leger van boeren en arbeiders. Die tegen de Japanners vochten (om hun eigen land te verdedigen)en later in het vervolg van de burgeroorlog ook tegen het beleid van China waren. Doordat er veel omsingelde compagniess tegen de communisten waren bracht dat Mao zozeer in het nauw dat er werd besloten tot een uitbraak.Zo begon de legendarische Lange Mars. De Lange Mars was een trektocht van Jianxi tot de stad Jenan(zie foto), het was eigenlijk een vlucht voor de nationalisten omdat (die zich van hun bondgenoten ontdeed). Tijdens deze mars hebben veel bloederige taferelen afgespeeld er zijn wel 250000 mensen omgekomen. Van het grote machtige Rode Leger was op het einde niet veel meer over. OP DE VOLGENDE PAGINA:ROOD=start/eindpositieBLAUW=afgelegde weg
Dit kwam mede doordat de nationalisten in de bergen gemaakelijk booby traps kon zetten en zo de communisten in de val lokken, verder waren er de bruggen die de communisten soms wel 3 dagen tegen hielden omdat het letterlijk en figuurlijk een shiettent was voor de nationalisten die aan de andere kant van de brug een machine geweer hadden opgesteld. Toen de vrouw van Mao geraakt werd door een kogel ging Mao machteloos door zijn knieeen en vroeg zich af of het wel nut had om verder te gaan.Toen er in de bergen ineens Russische soldaten zag vechten met de nationalisten stond Mao vreemd te kijken de generaal van de Russische geheime militaire had een boodschap van Stalin mee gebracht hierin staond:ik hoop da Carl Marx gelijk krijgt. Dit gaf de Communisten weer moet en ze gingen vervolgde de lange mars. Tijdens de lange tocht verloor Mao zijn neef en vele broers en zussen. Toen ze uiteindelijk aangekomen waren in Jenan werd Jenan uitgeroepen tot het in het westen gestartte ´rode basisgebied´. In de provincie werden meteen de grootgrond bezitters vermoord of afgevoerd.

De lange mars heeft uiteindelijk de levens gekost aan: Communisten:ruim 240.000 doden
Nationalisten ± 10.000 doden
Grootgrond bezitters:minimaal 300.000
Huur soldaten(nationalisten) 25.000
Russische soldaten(in het geheim vechtend voor de communisten) ±10.000

Dit wil je ook lezen:

Mao wist in 1935 defintief de macht in de partij weten te veroveren. De CCP wist in 1937 de invloed op het platteland zo uitbreiden dat vele boeren gehoorzaamden.In Ya´an werd de basis gelegd voor de bestuurspraktijken waarmee de CCP uiteindelijk heel China zou besturen. Toen in 1939 de Japanners China wilden veroveren kwamen de communisten in een benarde positie. Ze hadden plotseling twee vijanden, vanuit het westen werden ze aangevallen door de nationalisten terwijl uit het oosten de Japanners optrokken.In 1939 moesten, onder druk van de Sovjet-Unie, de nationalisten en communisten samenwerken om de Japanners uit China te verdrijven. De communisten waren gevestigd in het oosten waardoor het Rode leger de Japanners meteen met alle mankracht kon aanvallen. Stad voor stad werden de Japanners verder terug gedreven. Elke stad die de communisten bevrijdden werd een communistische stad. De nationalisten rukten op via het zuiden. De Japanners hadden nu dezelfde druk als de communisten in het begoin hadden. De Japanners konden niet lang stand houden vooral toen Stalin ook Russische troepen naar het front stuurde. Nippon (keizer van Japan) moest zijn troepen uit China terugtrekken. Stalin wilde dat er in China (Net als in de Sovjet-Unie) de communisten aan de macht kwamen. De Russische troepers die in China waren voegden zich bij het Rode leger(Natuurlijk in het geheim). Ondanks een mislukte poging van de Amerikanen om de communisten en de nationalisten vrede te laten sluiten begon het vervolg op de burgeroorlog. De communisten waren veruit in de meerderheid. Ze verdreven Chiang Kaischek (nationalistische leider en keizer van Chona) naar Taiwan. Nadat de overwinning van de burgeroorlog daar was werd Mao staatshoofd van de Volksrepubliek China.Om China communistisch te krijgen zijn er veel doden gevallen misschien wel te veel. Dit zijn de middelen die Mao heeft gebruikt om aan de macht te komen. - Mao is leider van het Rode Leger geworden. - Hij werd hoofd van een grote politiekepartij de CCP. - Toen hij hoofd was heeft hij veel boeren kunnen bewerken. - Hij heeft ook als leider van het Rode Leger een burgeroorlog kunnen beginnen - Hij is de Lange mars begonnen. - Hij verdreef de nationalisten.

Hoofdstuk 3 Communisme in China en nu?

De nieuwe communistische regering stond van het begin afaan voor een reeks loodzware opgaven, waarvan de hereniging van het land zeker niet de makkelijkste zou zijn. Honderdduizenden grootgrondbezitters werden vermoord,de boeren kregen allemaal een klein stukje land die later bij een groot boerenbedrijf van de staat hoorde, de collectivisatie werd ingevoerd. De communisten wilden al het land terug van het ooit machtige China. Binnen een paar maanden was het leger al weer opgerukt om in het zuiden Kanton weer in te nemen, terwijl een deel van het leger in het westen ook al bezig was het Xinjiang-gebied te veroveren. Tibet was nogal een moeilijke opgave doordat er een zekere mate van religieuze vrijheid was toegezegd. De communisten drongen toch verder en vestigden hun militairen door het hele land, dat werd omgedoopt tot het autonome gebied Xingzang. Alleen het innemen van Hongkong en Taiwan leek de krachten van de communisten te boven gaan. Hoewel Hongkong zowel over land als zee moeilijk te beschermen valt besloten de communisten de Britse kolonie niet aan te vallen. Taiwan zou een prachtig slotakkoord zijn van de oorlog en zou ook de overwinning van de Japanners in 1894(overwinning op China) weer goed maken.Dit bleef toch uit. Het eerste jaar van de Chinese Volksrepubliek was een moeilijke en onzekere tijd, maar bracht China ook hoop, doordat de arbeisintensieve wederopbouw van het verwoeste land weer opgang kwam. Hoe sterk de aspecten van het sociale leven ook mochten zijn geworden, extreme vormen van geweld demonstraties tegen het bestuur van de communisten werden afgeslagen en ten strengste verboden men behoorde te luisteren naar de leiders van de communisten. De jaren hierna ging het beter met China.In 1950 werd het eerste vijfjarenplan ingevoerd, dit werd ook nog succesvol afgerond. Toen Mao na tien jaar DE leider van China was geweest trad hij af, zoals in de wet staat die hij zelf had ingevoerd, iedere communist hield de eerste twee jaar na zijn aftreden zijn hart vast ze dachten dat in China (net als in het machtige Sovjet-Unie) barbaren het land zouden overnemen en de staat ineen zou vallen. Dit was niet het geval: de nieuwe president voerde het nieuwe vijf-jarenplan succesvol uit en de Chinese communistische unie bleef bestaan. Nadat Mao op 83 jarige leeftijd stierf werd er op een grandiose manier afscheid genomen van de grote leider. Tot nu toe bestaat het communisme in China nog steeds dit zal waarschijnlijk ook nog een tijd zo blijven.

Conclusie: Hoe is het Mao gelukt om het communisme in China te krijgen.

Doordat Mao de Chinese Communistische partij opgericht had kreeg hij stem en werd leider van de CCP. Mao heeft veel geweld moeten gebruiken doormiddel van het Rode leger, hij heeft de Japanners moeten verdrijven, en de nationalisten. Hiervoor zijn vele Chinesen gestorven. De meeste grootgrondbezitters zijn gestorven door de collectivisatie, hij heeft leider kunnen worden door zijn geloof in het Marxisme. Mede dankzij Stalin werden de nationalisten uit China verdreven. Zo heeft Mao het communisme in China kunnen krijgen.

REACTIES

A.

A.

he thanks voor het werkstuk ik heb er veel an gehad

20 jaar geleden

M.

M.

super werkstuk echt waar bedankt

11 jaar geleden

P.

P.

leuke tekst, maar plaatjes kunnen er ook bij

11 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.