Gezocht: VWO'ers uit de 4e/5e met N&T of interesse in techniek. Doe mee aan een online community over een nieuwe studie en verdien een cadeaubon van 50 euro!

Meedoen
Alle literatuurprijzen

Johannes de Doper

Beoordeling 6.5
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 2e klas vmbo | 1099 woorden
  • 19 januari 2005
  • 203 keer beoordeeld
  • Cijfer 6.5
  • 203 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Musical The Prom verloot een limousine naar je eindfeest!

Zit je middenin je eindexamens en wil je in stijl naar je eindfeest? Doe dan mee aan de winactie en maak kans op een limousine die jou en je vrienden naar jullie eindfeest brengt!

Ja, ik doe mee!
JOHANNES DE DOPER

CONCLUSIE
Wie is Johannes de Doper?

Johannes de Doper was een joods godsdienstleraar die omstreeks het jaar 30 in de provincie Judea, in Palestina predikte. Zijn periode van optreden begon iets voor dat van Jezus en duurde ongeveer even lang. Hij werd ruim een half jaar vóór Jezus geboren. Zijn optreden viel samen met de regering van de Romeinse keizer Tiberius.
Zijn afkomst, optreden en status (profeet) staan vermeld in de vier evangeliën in de bijbel(Nieuwe Testament). Volgens deze evangeliën was Johannes de enige zoon van de priester Zacharias en zijn vrouw Elizabet. Volgens het evangelie van Lucas stamden zij af van een oud priestergeslacht: Zacharias maakte deel uit van de Levitische priesterafdeling van de joodse godsdienst. Elisabet stamde rechtstreeks af van de eerste Israëlische hogepriester Aäron. Zij was onvruchtbaar, tot de aartsengel Gabriël hen de geboorte van hun zoon aankondigde. Zij waren toen al op hoge leeftijd.
Na Johannes' geboorte zong zijn vader een profetisch lofzang, die helemaal in het Lucasevangelie is opgenomen (1:67-80).

Johannes verkondigde de boodschap van bekering en verlossing van alle zonden door de doop. Hij had veel volgelingen en veel mensen lieten zich door hem in de Jordaan dopen. Hij leidde een armoedig bestaan in de woestijn, ging slechts gekleed in een kameelharen mantel en voedde zich met sprinkhanen en honing van wilde bijen.
Tijdens een van zijn doopsessies kwam Jezus naar hem toe, die zich door hem liet dopen. Bij deze gebeurtenis is de Heilige Geest als een duif op Jezus' hoofd neergedaald.
Enige tijd later werd Johannes onthoofd op last van Herodes Antipas de viervorst van Galilea. Traditioneel wordt dit geweten aan de grillen van diens dochter Salomé.
Johannes was de wegbereider van Jezus.

DEELVRAGEN
Wie zijn de ouders van Johannes de Doper?

De vader van Johannes is Zacharias. Hij is een priester die tot de priesterafdeling Abia behoorde.
De moeder van Johannes is Elisabet. Zij stamde af van Aäron.
Beiden waren het vrome en gelovige mensen, die zich strikt aan alle geboden en wetten van de Heer hielden. Ze hadden geen kinderen, want Elisabet was onvruchtbaar en beiden waren al op leeftijd.

Waarom was de geboorte van Johannes de Doper zo bijzonder?

Elisabet was onvruchtbaar en beide ouders waren al op leeftijd. Ook werd de geboorte aangekondigd door een engel des Heeren.


Wat deed Johannes toen hij volwassen was?

Johannes leefde in de woestijn tot de dag aanbrak waarop hij zich bekent maakte aan het volk van Israël bij de Jordaan. In de woestijn at hij sprinkhanen en honing van wilde bijen. Hij droeg kleren van kameelhaar en had een leren riem om.

Wat heeft Johannes de Doper met Jezus te maken?

6 Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes.
7 Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven.
8 Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht.
(Johannes 1: 6-8 uit de Nieuwe Bijbelvertaling)

God stuurde Johannes naar de mensen met de boodschap, dat ze zich moeten bekeren. Hij moest getuigen van het Licht, dat op komst was, om de weg te bereiden voor de Zoon van God.
Door het geloof in Jezus kunnen de mensen zich aansluiten bij God en vrede bij Hem vinden. Vrede met God kun je dus maar op een manier krijgen: via het Kind van Betlehem.

Hoe is Johannes om het leven gekomen?

6 Toen Herodes een feest gaf ter gelegenheid van zijn verjaardag, danste de dochter, Salomé, van Herodias te midden van de aanwezigen, en dat viel bij Herodes in de smaak.
7 Daarom zei hij dat ze zou krijgen wat ze maar zou vragen, en hij bezegelde die belofte met een eed.
8 Door haar moeder daartoe aangezet zei ze: ‘Breng me dan op een schaal het hoofd van Johannes de Doper.’
9 Deze vraag bedroefde de koning, maar omdat hij in het bijzijn van zijn tafelgasten een eed gezworen had, beval hij dat men het haar zou brengen,
10 en hij gaf opdracht Johannes in de gevangenis te onthoofden.
11 Het hoofd werd op een schaal binnengebracht en aan het meisje gegeven, en zij bracht het naar haar moeder.
(Mattheüs 14: 6-12 uit de Nieuwe Bijbelvertaling)
Zijn leerlingen kwamen het lijk halen, begroeven het en gingen daarna naar Jezus om het hem te vertellen.

Wat was het hoogtepunt van Johannes de Doper werk?

Daar komt een man naar Johannes toe. Hij wil gedoopt worden. Maar wat gebeurt er nu? Hij weigert die man te dopen. ,,Nee!” zegt Johannes, ,,dat kan niet. Ik moet door U gedoopt worden, maar U niet door mij”. Die man is de Heere Jezus. Maar de Heere Jezus is immers zonder zonde. Zijn zonden hoeven niet afgewassen te worden. Wat vreemd is dat. Maar Johannes vergat dat Hij gekomen is om alle geboden te doen. De Heere Jezus heeft al de zonden van Zijn volk op Zich genomen. Hij neemt hun plaats in voor God. Daarom lijkt het net of Jezus ook een zondaar is. maar dat is niet zo. De Heere Jezus staat wel in de plaats van Zijn kinderen. Hij draagt hun zonden. De straf van God krijgt Hij. Daarom wil de Heere Jezus Zich ook laten dopen. Ofschoon hij verbaast is, gehoorzaamt Johannes. Hij neemt de Heere Jezus bij de hand en gaat met Hem langs de oever van de Jordaan naar het water. Daar wordt Hij helemaal ondergedompeld in het stromende water. Zo laat de Heere Jezus Zich dopen met al die arme mensen, de tollenaren, soldaten en zondaren. Hij staat met hen in dezelfde rij, maar Hij is zonder zonde. Ook Hij dreigt te verdrinken, maar Hij komt weer op uit het water. Even zeker als Zijn lichaam schoongewassen werd, evenzo zouden door Zijn gehoorzaamheid de zonden van Zijn volk worden weggenomen. Als de Heere Jezus direct daarna weer aan de kant opkomt, bidt Hij tot God. Hij bidt dat de Heilige Geest op Hem mag komen. Zijn gebed wordt verhoord. De hemel scheurt open en een groot licht omschijnt Hem. De heilige Geest komt op Hem. Johannes zag iets wits als een duif op Hem neerdalen. En meteen klonk een stem uit de hemel: ,,Dit is Mijn geliefde Zoon in Wie Ik Mijn welbehagen heb”. God zegt Zelf van de Heere Jezus, dat Hij Zijn Zoon is en dat God wil dat Hij Zijn werk gaat beginnen. Johannes weet nu heel zeker, dat de Messias, de Verlosser voor hem staat.
(Groot Bijbels Dagboek voor jong en oud 28 augustus: Johannes doopt Jezus)

Het hoogtepunt van zijn werk was het dopen van Jezus.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

B.

B.

Gekopieerd van Wikipedia

7 jaar geleden

E.

E.

Waarom kopieer je alles echt flauw kan je het niet zelf ofzo

4 jaar geleden

N.

N.

dit komt direct van wikkipedia

3 jaar geleden