Eindexamens 2024

Wij helpen je er doorheen ›

Italiaanse renaissance

Beoordeling 5.3
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 2e klas havo | 1126 woorden
  • 13 oktober 2009
  • 18 keer beoordeeld
Cijfer 5.3
18 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
3 redenen waarom je echt never nooit niet in het buitenland moet studeren

Studeren in het buitenland, de ultieme droom van veel mensen, toch? Nou,
vergeet het maar! Waarom zou je jezelf onderdompelen in nieuwe culturen,
talen en ervaringen als je ook gewoon thuis in je onesie op de bank kunt
blijven zitten?

Check het hier
Inhoudsopgave
Titelpagina blz. 1
Inhoudsopgave blz. 2
Deel 1 wat is de renaissance precies? Blz. 3
Deel 1 wat is de renaissance precies? Blz. 4
Tekening tijdbalk blz. 5
Kaart Italië blz. 6
Leonardo da Vinci blz. 7
Leonardo da Vinci blz. 8
Leonardo da Vinci blz. 9
Leonardo da Vinci blz. 10
Michelangelo blz. 11
Michelangelo blz. 12
Michelangelo blz. 13
Michelangelo blz. 14
Eigen schilderij blz. 15
Nawoord blz. 16
Einde blz. 17


De Renaissance… Wat is dat nou precies?
De Renaissance is het Franse woord voor ‘wedergeboorte’. De Renaissance duurde van ongeveer 1350 tot 1600 na Christus.

Deze periode heeft de volgende dingen veranderd namelijk de kunst en het menselijk denken.
In de 14e eeuw kregen verschillende geleerden belangstelling voor de kunst en de teksten uit de Klassieke Oudheid. Je kunt dus zeggen dat de Renaissance een wedergeboorte is van de Klassieke Oudheid. Allerlei dingen uit de Klassieke Oudheid komen weer terug in de Renaissance. Zoals de Griekse en Romeinse zuilen.
De kunst veranderde omdat ze in plaats van het gebruik van symbolen wilde laten zien hoe de wereld er in werkelijkheid uitzag. Voor het eerst sinds de Klassieke Oudheid beeldden schilders en beeldhouwers echte mensen af in een echte omgeving.
De mens werd zich steeds meer bewust van zichzelf en van de waarde van ieder individu op zich. Dat betekent dus dat men ieder mens apart steeds belangrijker vond worden. In de Middeleeuwen was het denken van de mens vooral nog gericht op het geloof en wat er na de dood zou gebeuren (het hiernamaals).
In de tijd van de Renaissance is de wetenschap er ook erg op vooruit gegaan. De geleerden ontdekten allerlei uitvindingen. Daarbij kun je denken aan uitvindingen op het gebied van de boekdrukkunst, de geneeskunde, de astronomie (dit heeft met de sterren te maken), scheikunde en ook de natuurkunde.
We kunnen de Renaissance nu ook nog weer onderverdelen in drie perioden:
-De Vroeg-Renaissance …............................... 1300-1500
-De Hoog-Renaissance …................................ 1500-1550
-Het Maniërisme ….......................................... 1550-1600


Jeugd:
Je zou denken dat Leonardo in vinci is geboren maar dat is nogal twijfelachtig. Zijn geboortehuis - een hedendaagse toeristische attractie - staat in anchiano, een dorp vlakbij Vinci op het grondgebied van de stad Florence. Zowel zijn vader als een aantal voorvaderen waren notaio, notaris. Daardoor is zijn geboortedatum en naam overgeleverd. "Leonardo di ser Piero da Vinci" (Leonardo, zoon van meneer Piero uit Vinci) schreef zijn grootvader in het familieboek. Hij overleed in het Franse Cloux en ligt begraven in de Kapel van St. Hubertus in het kasteel van Amboise in Amboise.
Nu komen er een aantal kunstwerken van Leonardo da vinci.

Het Laatste Avondmaal gemaakt in 1498 – hangt nu in het Klooster van Sta. Maria delle Grazie, Milaan, Italië
Mona Lisa of La Gioconda gemaakt in 1503-1505/1507 – hangt nu in Louvre, Parijs
Aanbidding door de Wijzen onvoltooid schilderij gemaakt in 1481 – hangt nu in Uffizi, Florence, Italië
De Maagd en kind met St. Anna is ongeveer in 1510 –hangt nu in Louvre, Parijs
Maagd op de rotsen, Louvre, Parijs, door de meeste historici wordt dit schilderij als de oudste van de twee versies gezien en daarom op 1483–86 gedateerd.
Maagd en kind met St. Anne en Johannes de Doper grote tekening is ongeveer in 1499–1500 – hangt nu in Nationaal Galerij, Londen, UK.
St. Jerome in de wildernis, ongeveer in 1480 gemaakt, hangt nu in Vaticaan. Onvoltooid schilderij.
Dit is een van zijn bekendste schilderijen de Mona Lisa.
Dit is een standbeeld van Leonardo. Hij staat in Florence.
Wat als laatste nog wel leuk is om te weten wat naar hem vernoemd is tenminste ik vond dat heel leuk om te weten.

Vliegveld van Rome: Aeroporto Leonardo da Vinci
Brusselse Franstalige hogeschool: Haute Ecole Léonard de Vinci
Da Vinci College in Zuid-Holland.
Leonardoschool.
Dit was mijn stukje over Leonardo.

Dit is Michelanglo hij staat in Uffizi in Florence.


Jeugd:
De vader van Michelangelo, die heet Lodovico, stamde af van een welvarende koopmansfamilie uit Florence. Lodovico was burgemeester van Caprese. Michelangelo was zes jaar toen zijn moeder stierf. Nadat het gezin naar Florence verhuisde, werd Michelangelo aan een min toevertrouwd. Omdat de min de vrouw van een steenhouwer was, grapte Michelangelo later dat hij de liefde voor de beeldhouwkunst al met de melk van zijn min ingegoten had gekregen.
Michelangelo had als jongetje maar weinig belangstelling voor school, Hij bracht zijn tijd liever door met tekenen. Zijn uitzonderlijke talenten bleken al op jonge leeftijd. Zijn vader had aanvankelijk weinig begrip voor de plannen van zijn zoon. De sociale status van het kunstenaarsberoep, was niet hoog. Toch zette Michelangelo zijn plannen door. Toen Michelangelo zestien was ging hij in de leer bij Domenico Ghirlandaio. Niet veel later scheen hij zich aan te sluiten bij de beeldhouwer Bertoldo di Giovanni, voormalig pupil van Donatello.
Van 1490 tot 1492 stond de jonge kunstenaar onder bescherming van de roemruchte Lorenzo I de' Medici, genaamd Il Magnifico (de prachtlievende). Zo had hij toegang tot de oudheidkundige verzameling in de tuin bij het klooster San Marco. In die jaren verkeerde Michelangelo in kringen van vooraanstaande geleerden en dichters als Marsilio Ficino en Angelo Poliziano.

In 1534 vestigt Michelangelo zich definitief in Rome, waar hij de laatste dertig jaar van zijn leven doorbrengt. Na de dood van Clemens VII neemt de nieuwe paus Paulus III Michelangelo onmiddellijk in dienst. Hij bevindt zich dan op het toppunt van zijn roem. Hier schildert hij zijn: "Het Laatste Oordeel", het beroemde fresco in de Sixtijnse Kapel, in een van de huidige Vaticaanse musea in Vaticaanstad. In 1535 wordt Michelangelo opnieuw benaderd voor een schilderopdracht in de kapel. Deze keer moet de muur achter het altaar beschilderd worden met het Laatste Oordeel. Het fresco wordt in 1541 voltooid. Vanwege het grote Westers Schisma in de 14e eeuw, was de pauselijke kerk in vergevorderde staat van verval. Halverwege de 15e eeuw maakte ze onder paus Nicolaas V plannen voor uitbreiding van de Sint Pieter. Het is paus Julius II die vijftig jaar later tot nieuwbouw besloot en Michelangelo was ook bij hem in dienst. Hij is al de zevende architect van het project. Hij keert terug naar het oorspronkelijke plan van Donato Bramante, die een symmetrische ronde koepel voor ogen had. Het project wordt pas na Michelangelo's dood voltooid.
Ook heeft hij het plein en de trap van Piazza del Campidoglio in Rome ontworpen.

Dit is die trap.
Dood
Michelangelo sterft op 18 februari 1564 in Rome, een paar weken voor zijn 89e verjaardag. Zijn laatste woorden zijn door Vasari opgetekend:"Ik geef mijn ziel terug in de hand van God, mijn lijf aan de aarde, en mijn bezit aan mijn familie". Zijn kunstwerken brengen hem tijdens zijn leven al zoveel roem, dat men hem met Giorgio Vasari wel Il divino Michelangelo, de goddelijke Michelangelo noemt. Zijn werk wordt als groots en uitzonderlijk betiteld en geldt als het hoogtepunt van de Renaissancekunst. Michelangelo ligt begraven in een praalgraf in de Basilica di Santa Croce in Florence.

Dit was mijn stuk over Michelangelo.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.