Havisten uit de bovenbouw gezocht! Vul deze korte vragenlijst over jouw studiekeuze in en maak kans op een Bol.com bon t.w.v. 15 euro.

Doe mee


1. Hoofdvraag: Wat zijn Indianen?

De Indianen waren de eerste mensen in Amerika. Columbus noemde ze indos - Indianen omdat hij dacht dat hij in Indië was aangekomen. De Indianen waren intelligente mensen. Ze wisten veel van verschillende soorten geneesmiddelen. De Indianen hadden ook verschillende soorten talen en omdat er zoveel stammen waren gebruikten ze bij andere stammen de gebarentaal. De Indianen aten als hoofdvoedsel bizonvlees, waarvan ze de huiden gebruikten voor de tenten en de pezen en botten voor touwen of speren en andere middelen die ze nodig hadden.
De Indianen leefden voornamelijk van de jacht. Die speren waren daarom erg handig.


2.Hoe ziet de geschiedenis van de indianen er uit?

De allereerste Indianen zijn waarschijnlijk 20.000 jaar geleden vanuit Azië naar Noord-Amerika gekomen. Ze trokken via de Beringstraat Amerika binnen.
De Beringstraat is een stuk zee dat tussen Alaska & Sibirië ligt. In de ijstijd was de zeestraat droog en kwamen er veel mensen vanuit Azië, Amerika binnengetrokken. In die korte tijd, was het continent snel bevolkt.
Via Groenland kwamen in het jaar 1000 n. Chr. de Noormannen in Amerika. Deze Noormannen noemden de Indianen ‘’Skrealings’’. Ze verdwenen al snel uit Amerika omdat de contacten tussen en de Noordenmannen en de Indianen niet echt goed waren.
In het jaar 1492 n. Chr, ontdekte Columbus Amerika.
Columbus was een Europeaan, en wist dat de aarde rond was. Toen bedacht hij dat je dus ook via het westen naar India kunt varen, niet alleen via het oosten waar je langs de vervelende Kaap de Goede Hoop bij Zuid-Afrika; waar veel boten ten onder gingen. Columbus ging op reis met drie schepen, de reis is gevaarlijk, maar op het laatst krijgen ze land in zicht.
Columbus was zeker dat hij in India was. De inwoners van Amerika noemde hij ‘’Indianen’’. Nu gebruiken we nog steeds die naam voor de oorspronkelijke mensen uit Amerika.


Columbus
Omdat Amerika voor de Europeanen een onbekend stuk van de wereld is, wordt Amerika ook wel ‘’de Nieuwe Wereld’’ genoemd.
Na de ontdekking van Columbus kregen sommige Europese landen oorlog; over wie de macht heeft in Amerika. Vooral tussen de machtigste landen van de wereld in die tijd: de Engelsen, Spanjaarden, Portugezen, Fransen en Nederlanders.
Jammer genoeg, verloor Nederland veel macht in Amerika, dit kwam onder andere omdat Nederland geen geld meer had.
Nu spreken de meeste mensen in Amerika: Engels, in Canada wordt ook nog Frans gesproken en in Mexico Spaans.
Toen de Indianen, de blanken net kenden liep het allemaal heel rustig en vreedzaam. De blanken namen dingen mee die het leven van de Indianen een stuk gemakkelijker maken. Ze namen bijvoorbeeld: lakens, messen, scharen, kammen, naalden, kralen, geweren en paarden mee voor de Indianen mee.
En de kolonisten kregen van de Indianen terug. Dit gebeurde op speciale handelsposten langs de Missouri.
Maar toen werden de handelsposten verkocht aan de Regering, werden de handelsposten omgebouwd tot militaire forten.
Alles veranderde, in 1843 toen de kolonisten door Amerika trokken. Ze brachten allemaal ziektes mee waardoor de Indianen storven, dat kwam omdat ze daar geen weerstand tegen hadden. Er zijn minstens 30.000 Indianen gestorven door de ziektes van de blanken.
De Indianen maakte zich steeds meer zorgen, want de kolonisten namen ook alle dieren, en slachtte ze. Toen gingen ze zichzelf verdedigen, en vielen de karavanen (lange rijen wagens van de reizende kolonisten) aan.

De Prairie-Indianen begonnen ook hun gebied, beschaving en al hun bizons te verliezen. De Indianen moesten voortaan in de reservaten leven in plaats van de Prairie.
Ze probeerde om alsnog in de Prairie te wonen, maar dan werd je vermoord door de soldaten. Er zijn totaal 146 Indianen in 1890 vermoord bij Wounded Knee.
De Indianen verloren toen nóg meer land, en was de beschaving na lange tijd van de Indianen afgelopen.
Pas in 1924 werden de Indianen echte Amerikaanse staatsburgers en werden voor de wet ook echt zo gezien, nu mochten ook zij stemmen/gekozen worden tijdens verkiezingen.
Nu proberen de Indianen terug te komen en land te winnen. In 1986 werd Ben Nighthorse Campbell van de noordelijk Cheyenne gekozen in het Huis van Afgevaardigden. Op dit moment is hij de enige Indiaan die hun volk verdedigt in het Congres. De Prairie-Indianen krijgen ook hulp en geld van het Department voor Indiaanse Zaken voor onderwijs en om hen te helpen hun eigen industrie te ontwikkelen en door de toerisme het nog in de wereld te houden.

3. Hoe leven de indianen?
De Indianen leefde voornamelijk van de jacht. Op een bepaald tijdstip in de lange geschiedenis van de Indianen hebben ze het geheim van de pijl en boog ontdekt.
Dat was een goede verbetering. Want eerst gebruikten ze zware speren, maar daar konden ze niet ver mee gooien. Pijl en boog is handiger voor hun om herten en buffels te doden, die ze als voedsel nodig hadden. Klein wild, zoals konijnen, eekhoorns en vogels vingen ze in strikken, die gemaakt werden van gras en riet. De indianen vingen de vissen in vallen, die werden gemaakt van de wortels van de lork of lariks, of van wilgetakken, of met haken, die ze uit kleine stukjes been gesneden hadden. Huiden van wilde dieren gebruiken de Indianen voor kleding en in sommige gevallen ook voor hun tenten en hutten. De Indianen gebruiken pezen voor naaigaren voor hun kleren, en als vissnoeren.
De Indianen waren echte jagers maar ze werden ook boer. In de loop van de tijd leerde ze veel groenten kweken, die we bijna dagelijks eten.
Het is bijna zeker dat het een erg lang proces was en het is waarschijnlijk begonnen met het verzamelen van groenten in het wild en van zaden, die ze vonden in de moerassen en in open plekken in het bos. Als ze planten vonden die ze bijzonder vonden, hielden ze de planten die er omheen stonden weg zodat de planten de mogelijk hadden om zich uit te breiden. Zo begonnen de Indiaanse boeren langzaam, stap voor stap, gewassen te verbouwen voor huishoudelijk gebruik.
Uit een wilde grassoort ontwikkelden de Indianen een vruchtbare graansoort, maïs, dat is op dit moment Amerika’s belangrijkste voedingsproduct. Bonen, pompoenen en aardappels zijn ook moderne voedingsmiddelen, die van de Indianen afkomstig zijn. Een van hun lievelingsgerechten was een mengsel van maïs en bonen, in vleesnat gekookt. Zij noemen het “succotash”.
Wilde rijst groeit in de moerassige gebieden bij de grote meren en is ook een landbouwproduct, dat de Indianen ontwikkeld hebben. Amerikaanse boeren hebben er nooit een handelsartikel van kunnen maken, omdat een wet hen verbood rijst te
verbouwen.
Ook tabak kweekten de Indianen al vroeg; zij rookten het in lange, stenen pijpen die zij “calumets” noemden en wij “vredespijpen”.

De broodplant, cacao, aardbei en ananas waren andere planten, die de Amerikaanse Indianen verbouwde en die in de rest van de wereld onbekend waren voor de komst van Columbus.
In het algemeen hakten de Indianen geen bossen om voor hun boerderijen, zoals de blanke kolonisten dat later zouden doen. In plaats daarvan plantten zij hun gewassen op natuurlijke open plekken in het bos, of op gronden die vrij gekomen waren door bosbranden. Aangezien zij geen kans zagen de verkoolde stompen uit de grond te halen, zaaiden zij het zaad in zigzag-rijen eromheen.
Het werk op de boerderijen werd verricht door de vrouwen en de oudere kinderen. De mannen jaagden en vochten .
De Indianen gebruikten vogelverschrikkers om hun korenvelden beschermen, net als de boeren nu nog doen. Maar de Indiaanse vogelverschrikkers waren levend. Oude vrouwen, die te zwak waren om ander werk te doen, of kleine kinderen, werden op een verhoogd platform midden in de akker gezet om de kraaien te verhinderen het rijpende graan op te eten.
De meeste Indianen, vooral die van de oostelijke stammen, gebruikten hun eigen namen niet. Zij geloofden dat een vijand, die hen bij hun echte naam noemde, macht over hun ziel. De werkelijke naam van het beroemde opperhoofd Powhanta bijvoorbeeld, was Wahunsonacock. Pocahontas, die beroemd is geworden doordat zij kapitein John Smits het leven redde, was Matoaka. Pocahontas was een bijnaam, die “de speelse” betekende. Pocahontas.
4. Leefden de indianen allemaal op dezelfde manier?

De Indianen hadden allemaal verschillende stammen. De stammen hadden allemaal verschillende talen, gewoontes, etc.
Talen:
Elke stam had weer een andere taal / dialect. Dat kwam doordat; Natuurlijk al die Indianen niet op dezelfde plek woonden. Ook al lagen ze maar een paar mijlen van elkaar, ze spraken een andere taal.
Ze moesten natuurlijk ook met elkaar kunnen communiceren, want elkaar verstaan konden ze niet. Toen bedachten de Indianen een taal die iedereen kan: Gebarentaal. Dat zijn gebaren die je met je handen, armen, vingers geeft, zo konden ze eenvoudige mededelingen aan elkaar ‘vertellen’/ doorgeven.
Taalgeleerden kunnen niet of bijna niet al die verschillende Indianentalen. Want er waren totaal 460 stammen, en dan elke stam een verschillende taal.. En ook zijn sommige stammen ook uitgestorven. Máár zijn wel een paar Indianen talen die vaag op Chinees lijken. Dat kwam waarschijnlijk omdat die Indianen uit Azië kwamen.
Veel Indiaanse woorden maken deel uit van het moderne Amerikaans, vooral namen van plaatsen en rivieren zoals; Missisippi, Tennessee, Ohio en Miami.
Ik zei al dat er ongeveer 460 stammen leefden er in Amerika. Hier zijn een paar bekende stammen op een rijtje en waar ze leefden:
· Apache: op de prairie
· Blackfoot: op de prairie
· Sioux: op de prairie
· Lakota: op de prairie
· Dakota: op de prairie
· Pawnee:op de prairie
· Cheyenne: op de prairie
· Powhatan; in het noord-oosten
· Cherokee: in het zuid-oosten
· Iroquois: in het oosten
· Apache: in het zuiwesten
· Hopi: in het zuidwesten
· Navajo: in het zuidwesten
· Pueblo: in het zuidwesten

Navajo
De Navajo-Indianen vestigden zich pas in de vijftiende eeuw. Eigenlijk waren oorspronkelijk nomaden, die afstammen van de Athapaskanen. De Athapaskanen vestigden zich tussen 700 en 1000 n. Chr.
Vanuit het noorden van Canada naar het zuiden van Noord-Amerika. Daarna gingen de Navajo’s en de Apachen pas ieder hun eigen weg. De Navajo’s bleven in het noorden van Arizona, en de Apachen vestigden zich in het overige deel van Arizona en New Mexico.
De Navajo’s woonden niet in steden omdat ze liever in een kleine dorpjes woonden. Ze jaagden veel en hielden schapen, zo bouwden ze het land op. De Apachen kwamen oorspronkelijk uit het noorden en spraken net als de Navajo’s: Athabaska. Ze bleven nomaden en verspreidden zich over het zuidwesten.
De Iroquois
De stammen der Irokees (Iroquois) ontstonden ongeveer rond 1300 n. Chr.
Onderandere spraken de Iroquoid: Algonquian. Ze waren de beste krijgers van het hele gebied en ze vochten vaak onderling of met andere stammen die óók Algonquian spraken. Vijf Irokees- stammen(de Onondaga, Mohawk, Seneca, Oneida en Cayuga) vormden rond 1560 zich in de League of Five Nations.
Deze bond vormden strijdmacht tegen al hun vijanden, waarond de Huron-stam.
In de League of Five Nations werd er besproken en behandelt met hun geschillen door de Grote Raad die bestond uit vijftig vertegenwoordigers van elke stam.
Uniek binnen deze League of Five Nations was dat vrouwen veel macht hadden. De vrouwen mochten beslissen wie er wel en niet bij de Grote Raad mochten.
De Apachen
Oorspronkelijk betekent de naam Apachen ‘vijanden van de akkers’ omdat de Apachen jagers waren en geen landbouwers. De Apachen beroofde de oogsten van andere indianen. Ze leefden in groepen, van tientallen indianen, Elke groep was zelfstandig en had een leider. Kleine groepen werkten soms samen, bij activiteiten zoals jagen of overvallen.
De Apachen waren bekend als mandenmakers, ze maakte hun manden waterdicht met een speciale weef manier.
De Apachen waren erg gelovig, ze brachten hun doden ver weg bij rotsspleten. Ook verbrandden ze het huis en de bezittingen van de dode. Om te verkomen dat hij op aarde zou komen rondspoken.
Maar... De Indianen leefden niet alleen in stammen.
In het noordwesten en in het zuidoosten hadden de indianen een ongewone manier van leven.
Ze leefden in klassen. Zo had je: bazen en slaven. Iedere indiaan had een wel een plaats in een van de klassen. De hoofdindianen die besloten tot waar je hoorde, maar het had ook wel met je welvaart en macht te maken.
De grootste machthebber was een soort van koning. Hij had een mooi hij had een mooi huis, de mooiste kleding, de meeste slaven. En hij deelde natuurlijk de lakens uit. Van kameraadschap was bij deze indianen nauwelijks sprake.
Clans
Ook een belangrijke eenheid was de clan. De clan was een soort van familie; Ze trokken zich net zo hecht met elkaar op. De clanleden beschouwden elkaar als familieleden, ook al hadden ze niet dezelfde voorouders.
Clans hadden vaak dierennamen. Het dier was de boven natuurlijke vertegenwoordiger van de voorouders, een soort beschermengel: de totem. Het woord totem komt uit het Algonkin en betekent ‘broer’. In het dier van de clan waren symbolische voorouders van de clanleden vertegenwoordigd. Clans hadden belangrijke taken: ze zorgden voor de opvoeding van de kinderen en deden vaak heel veel ingewikkelde godsdienstige plechtigheden van de groep. Omdat een indiaan zijn huwelijkspartner buiten de clan moest zoeken, waren de clanleden vaak uit verschillende stammen afkomstig. De clams hadden natuurlijk ook hun eigen, geheime rituelen, hun eigen symbolen en afbeeldingen.
5. Hadden de indianen ook goden?

De Indianen leefden heel dicht bij de natuur. Volgens hen waren ook de goden in de natuur te vinden. In de eerste plaats waren dat de zon, de maan en de aarde. Maar ook sommige dieren waren heilig voor de indianen, zoals de slang en de arend. Iedere Indiaan had zijn eigen beschermgeest. Dat was een geheimzinnige kracht in een bepaald dier of in een plant. Daardoor werd hij beschermd tegen allerlei gevaren. Elke Indianenstam had zijn eigen medicijnman of medicijnvrouw. Dat was niet alleen een dokter, maar ook een soort priester. Zo’n man of vrouw kende allerlei kruiden die hielpen tegen ziektes. Bovendien kon hij of zij voor de hele stam aan de goden vragen om een goede jacht of een rijke oogst. De Indianen dansten heilige dansen, zongen heilige liederen en aten van heilige planten. Daardoor konden ze in de toekomst kijken. Door het roken van de vredespijp konden ze met hun goden praten. Door hun dromen wisten indianen welke plannen hun goden hadden.
6. Waar kwamen ze vandaan?
De Noord Amerikaanse Indianen hebben allemaal prachtige verhalen verteld, over waar ze vandaan komen. Sommige Indianen beweerde dat Coyote(een wolfachtige kwelgeest)de mensen uit modder maakte. Anderen Indianen dachten dat de geest Raaf hun uit een gaapschelp te voorschijn riep omdat hij zich eenzaam voelde. Tegenwoordig denken archeologen dat Indianen (ongeveer ruim 15.000 jaar geleden of misschien nog wel eerder) in verschillende groepen uit Azië naar Amerika kwamen. Ze beweren dat ze tijden die tocht grasetende dieren volgenden over de landbrug die in de ijstijd Alaska en Siberië verbond. Toen de aarde warmer werd en de grote gletsjers smolten, steeg de zeespiegel zodat de landbrug verdween en plaats maakte voor de Beringstraat. De Indianen trokken langzaam door het onbewoonde landschap naar het zuiden in Noord-Amerika.
De Indianen waren goeie jagers en met hun speer vongen ze hélé grote dieren zoals wolharige mammoet en de langhoornige bizon te lijf. Nadat deze dieren uitgestorven waren, moesten ze maar op kleinere dieren gaan jagen. De Indianen aten ook plantaardig eten.
Reservaten
Er waren gelukkig ook blanke Amerikanen die vonden dat de Indianen ook een eigen woongebied mogen hebben. In 1880 kregen ze speciale aangewezen stukken land van de regering van de Verenigde Staten, waarvan ze hun eigen woongebieden moesten maken. Dat heette reservaten. Eindelijk zou er een eind komen aan de ruzies van de blanken en Indianen en konden de Indianen op hun eigen manier wonen. De reservaat liggen overal in de Verenigde Staten, ongeveer op de plekken waar vroeger hun woonplekken ook lagen. De bewoners van de reservaten mogen ook hun eigen wetten verzinnen, en invoeren. Én ze mochten zelf dingen beslissen over hun land, bijvoorbeeld gingen ze hekken om hun woongebieden neerzetten; dat kwam veel voor. Dan weten de blanken dat daar de indianen wonen.
Vergeleken met vroeger zijn de reservaten erg klein, van de natuur is bijna niets meer over. De families wonen in ‘gewone’ Amerikaanse huizen. De kinderen gaan naar Amerikaanse scholen. Soms vieren de mensen nog een oud indiaans feest. Het is voor de mensen in de reservaten heel moeilijk om werk te vinden en geld te verdienen. Duizenden indianen zijn werkloos en arm.
7. Waarom was de bizon zo belangrijk?
Begin 1800 waren er ongeveer 65 miljoen bizons die in Noor-Amerika leefden. Voor 1800 waren de Indianen die op de bizons jaagden. De bizon was voor de Indiaan een heel belangrijk deel van zijn leven.
Omdat de bizon voor het hele economische leven zorgen.
De bizon zijn huid werd gebruikt voor kleren, schoenen, de huizen van de Indianen tipi’s. Ze gebruikten organen voor bijvoorbeeld; touw en draad. En soms staken ze ook de mest nog op, als ze te weinig hout hadden.
Sommige Indianenstammen die in het oosten en langs de kust van de Grote Oceaan woonden en op de grote vlakte, woonde niet op een vaste plaats. Zij trokken rond met hun tenten, telkens naar een andere plaats en ze volgden de kudde bizons, die over de grote, eindeloze vlakten graasden.
De Indianen hadden geen economische problemen. Ze jaagden ter paard op de bizon, waarbij ze er nooit meer doden dan dat er nodig was, zodat het aantal bizons nooit afnam.
reat Plains is een bijzonder gebied, waar veel bizons leven. Daar woonden dus ook veel Indianen.
Er waren verschillende manieren om de bizons te vangen:
Rituele vangst.
Ze lokten de bizons met zeldzame stenen, die vorm hadden van een bizon die.En ze gebruikten vuur om ze in een hindernis te lokken. Ze hadden het vuur helemaal om de alle bizons en één opening dus daar stonden de Indianen met de stenen in de vorm van een bizon.
Verkleed als wolf.
De indianen gingen vroeger ook als wolf verkleed met pijl en boog en speren. Ze hadden dus ook een vacht van een wolf, die ze eerst hadden gevangen voor de vacht, en dan gingen de Indianen op jacht. Onder de vacht van de wolven zagen de bizons hun niet.
Paarden + speren +pijl
Indianen gingen meestal met 5-en of 6-en aanvallen op bizons. Dat deden ze altijd met speer of pijl en boog.
Er werd net zo lang op bizons gejaagd tot dat er genoeg was voor het eten.
Buffalo jump.
Een veiliger manier was de Buffalo jump. De indianen jaagden de bizons dan op door te gillen en te zwaaien, zodat de dieren in de richting van een afgrond liepen. De geschrokken dieren renden dan over de rand en vielen te pletter.
8. Waarom hebben de indianen totempalen?
De Indianen hadden totempalen om de natuur te eren, of om de oorsprong van de familie of hun stam te vertellen. Ook werden totempalen gebruikt om hun grondgebied af te zetten. De meeste Indianen wisten dat het niet verstandig was om grapjes te maken over wilde dieren. De indianen dachten dat de dieren konden toveren! Ze dachten dat de wilde beesten hun toverkracht alleen gebruikten om indianen in nood te helpen, maar als ze boos waren dan waren pijn of een verschrikkelijke dood je lot. Volgens Indianen kunnen niet alleen de dieren toveren. Alles wat leeft heeft natuurlijke krachten. Om te alten zien dat ze van het leven hielden versierden indianen hun totempalen met dieren, planten en mensen.
De uit cederhout gesneden totempalen zijn niet alleen bewerkte stukken hout met afbeeldingen van mensen en dieren, maar ook een soort familiewapen. Vaak wordt op de paal de oorsprong van de familie, de stam of het ontstaan van de aarde en haar bewoners uitgebeeld. Totems werden ook wel aan de rand van een bos of naast een rivier neergezet. Totempalen vertelden zoveel over het verleden van indianen, dat je ze kunt “lezen” als een geschiedenis boek.
9. Waarom was het cijfer 4 zo belangrijk voor de Indianen?
Voor de meeste stammen in Noord-Amerika is het cijfer 4 een heilig getal.
Er zijn 4 windstreken:
· het Westen
· het Noorden
· het Oosten
· het Zuiden
Er zijn 4 verdelingen in de tijd:
· de Dag
· de Nacht
· de Maan
· het Jaar
Er zijn 4 verdelingen van alles wat uit de grond komt:
· de Wortels
· de Stengel
· het Blad
· de Vrucht
Er zijn 4 wezens die ademen:
· zij die kruipen
· zij die vliegen
· de viervoetigen
· de tweevoetigen
Er zijn 4 dingen boven de wereld:
· de Zon
· de Maan
· de Hemel
· de Sterren
Er zijn 4 verschillende goden:
· de helpers van de Grote Goden
· de Goden
· de Goden onder hen
· de Geesten
Er zijn 4 perioden in het leven van de mens:
· de Babytijd
· de Jeugd
· de Volwassenheid
· de Oude dag
En tenslotte: de mens heeft 4 vingers aan iedere hand, 4 tenen aan iedere voet, en ook de duimen met de grote tenen vormen samen het getal 4.
10. Waar woonden de Indianen in?
Tipi’s
De meeste mensen denken dat indianententen wigwams heten. Toch is dit niet zo. Wigwams zijn koepelvormige hutten, bedekt met matten van stro. Ze zijn veel moeilijker te bouwen en te verplaatsen dan de Tipi’s. De Tipi’s zijn tenten die snel afgebroken en opgezet kunnen worden. Het zijn perfecte woningen voor nomadische indianen. Wigwams werden wel gebruikt door de indianen van de oostkust, zij bleven een lange tijd op dezelfde plaats.
In de Tipi zaten de mannen meestal aan de noordkant en de vrouwen aan de zuidkant. Voor feesten en ceremonies werden de Tipi’s in cirkels gezet, daarbinnen werd het feest gevierd.
Tipi’s waren gemaakt van bizon huiden.
Toen de allereerste Indianen bestonden vervoerden ze hun spullen op een slee die getrokken werd door honden.
Zo’n honden slee heet een Travois.
Later toen de Indianen paarden hadden werden Tipi’s
steeds groter. De binnenkant was toen even groot als een kleine garage.
In de Tipi’s hadden ze stoelen van riet en andere meubels. Dekbedden waren van bizon huiden.
Intussen vonden de blanken dat de overgebleven indianen een eigen woongebied moesten houden. De regering van de V.S. besloot om daarvoor speciale stukken land aan te wijzen, reservaten. Daar zouden de indianen op hun eigen manier kunnen leven. Dan zou er een eind komen aan de ruzies en oorlogen tussen
blanken en indianen.
11. Wat voor kleding dragen indianen?
De Sioux die op de Prairie woonden, maakten hun Mosassins (zo noemden de schoenen van hun) door twee stukken bizonhuid (één voor de zool en één voor de bovenkant) aan elkaar te naaien. De Prairie- indianen, maakte hun mocassins uit één stuk leer, dat ze naar boven omvouwden en aan de bovenkant dichtnaaien. De vormen en kleuren van de kralen waren bedoeld om de drager in harmonie met de natuur te brengen.
Veren zijn voor bijna alle Indianen in heel Amerika belangrijk, maar niet voor allemaal. Iedere groep Indianen draagt de veren anders in het haar en voor iedere groep betekenen de veren iets anders. De soort veren is afhankelijk van de vogels die in het gebied voorkomen. Tegenwoordig is bij de meeste Indianen in Noord-Amerika de verentooi van de Sioux in de mode.
Sommige kledingstukken werden bij feesten gedragen. Een voorbeeld; Een hertleren tenue van de Sioux: Het was gemaakt van twee hertenhuiden - een voorkant, een voor de rugkant, met een extra lap voor het schouderstuk. Het tenue heeft in Sioux- stijl franjes en het schouderstuk is mooi versierd met kralen.
De indianen droegen allerlei soorten sieraden: kettingen, armbanden, ringen enz.. Ze beschilderden hun gezicht en lichaam en veel van de Indianen hadden tatoeages.
Haarstijl en haarversierselen waren een belangrijk middel om er anders uit te zien dan anderen maar toch te voldoen aan de tradities van de stam. Sommige groepen smeerden hun haar in met modder en maakte er allemaal vormen van.
Hoofddeksels werden door veel stammen gemaakt, van materialen die ze om zich heen in de natuur vonden. De indianen in Californië weefden zonnehoeden van rietsoorten.
Veel mensen denken bij traditionele Indianenkleding aan jasjes met franjes, veren hoofdtooien en vlechten, maar niet alle Indianen dat. Wat voor kleding de volken droegen hing af van waar en hoe ze leefden. Stammen in noordelijke en noordoostelijke gebieden hadden warme kleding nodig omdat het daar natuurlijk kouder was.
Conclusie.

De Indianen zijn een stam met hun eigen cultuur die leven in Amerika.
Ze zijn ontdekt door de kolonist uit Europa ‘Columbus’.
De Indianen leven van de jacht. Eerst gebruikten ze speren om op dieren te jagen. Na een tijdje werd de pijl en boog ontdekt. Dit was een erg handig wapen om op dieren te jagen. De Indianen waren echte jagers maar ze werden ook boer. In de loop van de tijd leerden ze veel groenten kweken.
Niet alle Indianen leefden op dezelfde manier. De Indianen hadden een heleboel verschillende stammen. Er waren totaal 460 verschillende stammen. Ook leefden de Indianen in clans, dat is een soort hechte familie. De zon, de maan en de aarde waren er heilig voor de Indianen. Maar ook dieren waren belangrijk voor ze. De bizon was belangrijk voor de Indianen omdat ze het voor heel veel dingen nodig hadden. Ze gebruikten de huiden voor tentdoeken en de botten als wapens. De Indianen hadden totempalen om de natuur te eren of om de oorsprong van de familie of stam te vertellen. Voor de meeste stammen in Noord-Amerika wat het cijfer 4 een heilig getal omdat veel dingen met de 4 te maken hadden bijvoorbeeld: de 4 windstreken: noord, oost, zuid west. De indianen wonen in Tipi’s.
Dit was onze korte samenvatting over ons werkstuk: ‘Indianen’

Bronnenlijst.
Website’s:
- http://www.biemolt.nl/indianen/geschiedenis.html
- http://mediatheek.thinkquest.nl/~klb025/geschiedenislink.htm
- http://koolschijn.com/indianen/
- http://www.iselinge.nl/scholenplein/pabolessen/03042dwildewesten/03042dwildewesten/wildewesten/index.htm
- http://users.telenet.be/apacheke/html/apachen.html
- http://kimmerd.websitemaker.nl/indianen/2007183
- http://www.docukit.nl/inhoud/docukit.asp?tree=NEW107&nummer=NEW107
Boeken:
- De wereld van indianen. Door: Marion wood.
- Tipi's, totems en tomahawks.
- Het leven van de Noord-Amerikaanse Indianen. Door: Theo Vijgen.


REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

R.

R.

Er zitten een klein paar foutjes in maar ja ieder doet zn eigen werk.

8 jaar geleden

I.

I.

heel leerzaam ik heb er echt iets aan gehad! dankjewel.

6 jaar geleden

K.

K.

ik vind deze sait heel erg fijn , want ik ben mijn vriendin aan het helpen

3 jaar geleden

A.

A.

te lang

3 jaar geleden

A.

A.

bedankt ik vond wat ik moest vinden

3 jaar geleden

Jip

Jip

ja precies dat heb ik ook!

11 maanden geleden

Jip

Jip

thanks! echt superfijn, ik moest voor school een werkstuk maken over "de apachen" ( een indianenstam) en door deze site ben ik heel wat te weten gekomen over de apachen/de indianen (;

11 maanden geleden