Griekse mythologie

Beoordeling 6.1
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 4e klas havo | 4866 woorden
  • 18 juni 2003
  • 626 keer beoordeeld
Cijfer 6.1
626 keer beoordeeld

Inhoud
1) Wat is Griekse mythologie?
2) Waar staat elke god voor en wat is de reden daarvoor?
3) Wie was de allerbelangrijkste god en waarom
4) Wie waren andere belangrijkste goden?
5) Hoe zag de stamboom van de Griekse goden eruit?
6) Wat is de invloed van de Griekse mythologie in ons dagelijks leven?

Hoe is de Griekse mythologie ontstaan?

Ontvoering van Persephone door Hades

Inleiding

Voor het vak geschiedenis kreeg ik de opdracht om een werkstuk te maken. Het onderwerp mocht je zelf kiezen. Ik heb zelf een groot boek over mythen en legendes en daar staat een groot hoofdstuk in over de Griekse mythen en goden. De mythen over de Griekse goden vind ik zelf ook de leukste. Ik heb er zelf veel over gelezen en ik ben er zelf ook geïnteresseerd in daarom ben ik op internet gaan zoeken daar kwam ik genoeg informatie tegen om een werkstuk erover te maken.
De hoofdvraag van dit werkstuk is: Hoe is de Griekse mythologie ontstaan?

Door deze vraag te kunnen beantwoorden heb ik zeven deelvragen gesteld:
1) Wat is Griekse mythologie?
2) Waar staat elke god voor en wat is daar de reden voor?
3) Wie was de allerbelangrijkste god en waarom?
4) Wie waren andere belangrijke goden?
5) Hoe zag de stamboom van de Griekse goden eruit?
6) Wat is de invloed van de Griekse mythologie in ons dagelijks leven?

Ik heb mijn best gedaan om deze vragen goed uit te werken en zo de hoofdvraag te beantwoorden.

Deelvraag 1: Wat is Griekse mythologie?

De mythe informeert ons over het wereldbeeld van de oude Grieken. Dit wereldbeeld is in onze moderne maatschappij nog steeds aanwezig in ons denken, bestaan en ontwikkeling. Mythe betekent ''woord''. Veel woorden en wijsheden vinden hun oorsprong in de Griekse oudheid en zijn nog steeds actueel.

Het vermogen om te denken is een groot geschenk aan de mens door alle tijden heen. Door middel van het denken begrijpt de mens, bestaat hij, creëert hij en ontwikkelt zich. Kennis, heeft zijn grenzen. Men wil graag zijn grenzen verleggen, en zo het volmaakte verstand creëren. Zo komt het dat de mens in lang vervlogen tijden wilde weten, leren, omdat hij zich zwak voelde in een oneindige wereld. Hij dacht na over het begin en het einde en al die bovennatuurlijke zaken . Door middel van denken probeerde hij de wereld zich zo voor te stellen dat het in zijn tijdsbeeld paste. Hij maakte gebruik van de directe informatie die hij in zijn omgeving kon vinden, van zijn kennis en ervaring en met zijn fantasie maakte hij de ontbrekende stukken erbij. Hij creëerde zo een "mythe" want dat was zijn waarheid. Het geloven daaraan maakte hem zeker van de wereld die hij om zich heen creëerde. Daarom accepteren we de mythe in die zin dat hij ons uitleg geeft, informatie verschaft en een verklaring geeft van een vroegere orde van zaken in de wereld.


Inhoud
De inhoud van de Griekse mythologie is best moeilijk te begrijpen. Ze proberen het onverklaarbare toch te verklaren. Er is een oneindige rij verhalen uit verschillende periodes en van verschillende oorsprong en men heeft zijn uiterste best gedaan daar enige orde in te scheppen, en dat niet alleen. Er was heel wat studie voor nodig om de verscheidene parallel verlopende mythische en geschiedkundige verhalen en feiten met elkaar te vergelijken en op te schrijven. De Griekse mythen zijn niet zomaar "sprookjes" zij geven een beeld over wat er allemaal in hun tijd gaande was. De zeden en gewoonten, de godsdienst en de angst voor het mysterieuze, bovennatuurlijke, van een volk van wie de geschiedenis duizenden jaren geleden begon, zijn allesbehalve een mythe. Want al mogen dan de goden en de fantastische strijden van helden met bovennatuurlijke wezens aan de fantasie ontspoten zijn, zij kwamen toch voort uit een grote waarheid die stelde en vandaag de dag nog stelt dat bepaalde mensen in dit hoekje van de wereld, zoveel eeuwen voor Christus, steden bouwden, de natuur temden, vreemde volken overwonnen, reizen maakten, koloniën stichtten uitmuntten in de kunst, lichaam en geest ontwikkelden en die mensen, dat waren Grieken!

"Mythologie" is een Grieks woord dat in alle talen gebruikt wordt en de waarde heeft van die rijke schat die tot in onze dagen bewaard is gebleven voor de gehele mensheid. De gouden erfenis van Homerus Hesiodos, van de grote tragische, lyrische en zoveel andere Oude schrijvers is de trots van ons volk. Want zonder dat zou er geen Europese ontwikkeling zijn, want zonder de mythes zou de wereldliteratuur een stuk armer zijn.

Waar en wanneer
Het is moeilijk te zeggen waar en wanneer deze verhalen zich afspelen dat is omdat elke mythe ergens anders afspeelt. De een speelt zich op de Acropolis in Athene, en de andere weer in Delphi. Ze spelen zich echter wel allemaal af in het oude Griekenland. Wanneer dat deze mythen zich afspelen is ook moeilijk te zeggen, want ook dat verschilt per mythe, sommige zijn van 1200 voor Christus en andere nog ouder.

Een voorbeeld van een mythe

De tragedie van Oedipus

Oedipus, zoon van koning Laius en zijn vrouw Iocaste van Thebe ( de hoofdstad van Boeotië), was als baby te vondeling gelegd nadat was voorspeld dat hij zijn vader zou doden en zijn moeder zou huwen. Hij werd gevonden door de kinderloze koning Polybus van Corinthe. Oedipus groeide op zonder iets te weten over zijn afkomst en voorspelling. Toen hem alles werd verteld door het Orakel van Delphi besloot hij niet naar huis te gaan, waardoor hij juist de opeenvolging van gebeurtenissen in gang zette die hij wilde vermijden. Bij het verlaten van Delphi ontmoette en doodde hij koning Laius die aan het Orakel wilde vragen hoe hij Thebe kon bevrijden van de Sfinx, een monster dat zijn onderdanen doodde als ze haar raadsel niet konden oplossen. Oedipus wist niet wie de man was die hij had gedood en ging naar Thebe, doodde de Sfinx. Hij werd daar koning en trouwde met Iocaste. Toen brak de pest uit en gaf het Orakel de moordenaar van Laius de schuld. Oedipus besefte dat hij dat was. Al gauw werd zijn afkomst bekend. Ontzet hing Iocaste zich op en Oedipus stak zich de ogen uit

Deelvraag 2: Waar staat elke god voor en wat is daar de reden voor?

Ik heb hier een paar goden omschreven. In de derde deelvraag staan de belangrijkste goden beschreven. Deze goden zijn minder belangrijk, maar komen ook veel voor.


Deze goden ga ik bespreken:
- Aphrodite
- Apollo
- Ares
- Artemis
- Hephaistos
- Pallas Athene

Aphrodite
Aphrodite is de godin van de liefde, de vruchtbaarheid en de schoonheid. Haar vader was Uranus. Ze werd geboren uit zijn zaad. Dit gebeurde toen Cronos zijn vader van de troon wilde stoten en hem daarom ontmande. Uit het zeeschuim ontstond Aphrodite. Dat betekent haar naam ook letterlijk.
Men zei dat Aphrodite een hele mooie, jonge vrouw was. Omdat ze zo mooi was beeld men haar nu nog altijd naakt uit.
Aphrodite was getrouwd met Hephaistos. Deze keuze had ze niet zelf gemaakt, want Hephaistos was lelijk en mank. Hera had deze beslissing genomen. Ondanks dat had ze ook een relatie met Ares. Met hem kreeg ze ook een kind: Eros, die Aphrodite zou helpen als god van de liefde. Aphrodite werd ook nog verliefd op Anchises, waarmee ze later een kind mee kreeg: Aeneas, een beroemde held uit Troje.

Hephaistos wist natuurlijk best dat Aphrodite vaak vreemd ging met Ares. Daarom verzon hij een list. Hij maakt een net, waarvan de draadjes zo dun waren dat je ze niet kon zien. Op en dag zei hij dat hij er een dagje tussenuit moest. Hij was de deur nog niet uit of Ares en Aphrodite lagen al in bed. Hephaistos gooide het net over het bed, zodat ze verstrikt kwamen te zitten. Hephaistos riep alle goden bij elkaar om naar dit schandaal te komen kijken.

Apollo
Apollo is de god van de voorspelling, de god van het goede en het schone, de dichtkunst en de muziek, zorgde voor orde en rust en hield de rechtspraak in de hand. Omdat Apollo zoveel taken had werd hij gezien als één van de belangrijkste goden van de Olympus.
Hij was de zoon van Zeus en Leto en de tweelingbroer van Artemis die hem hielp met geboren worden.
Artemis en Apollo beschermden hun moeder goed en verdedigden haar op dezelfde manier. Eens toen een vrouw Niobe aan het opscheppen was dat ze meer kinderen had dan Leto, zorgden Apollo en Artemis ervoor dat het er evenveel werden.
Apollo is nooit getrouwd geweest, maar had ondanks dat vele kinderen. Hij was ook de allereerste god die verliefd werd op zijn eigen geslacht. De jongen op wie hij verliefd was, was ook verliefd op hem.
Apollo was een god die je bevriend moest houden, want als hij een stad liefhad, hielp hij de mensen daar genezen, maar haatte hij een stad, dan zond hij er allerlei ziektes op af.

Apollo was ook de waarzegger die over het orakel van Delphi regeerde. Hij sprak daar priesters toe via een rotsspleet in de grond. Deze vertaalde zijn uitspraken en vertelden die aan
de mensen. Het symbool voor Apollo is een pijl en boog.

Ares
Ares was de god van de ruwe oorlog. Hij was de zoon van Hera en Zeus.
Hij had een verhouding met Aphrodite. Ze hadden samen drie kinderen. Ares had nog vele andere kinderen die niet verwekt waren bij Aphrodite.
Ares hield heel erg veel van oorlog voeren. Het gekke was alleen dat hij, dan weer bij de ene, dan weer eens bij de andere partij meevocht. Omdat hij zo bloeddorstig was, haatten veel goden hem. De enige die hem niet haatten waren Aphrodite en Hades.
Ares was bij de Romeinen erg geliefd, omdat ze erg veel van oorlog voeren hielden.


Artemis
Artemis is de godin van de maan en van de jacht. Daarom werd ze gezien als de beschermster van de kuisheid en de jagers. Altijd als ze ergens naartoe ging werd ze omgeven door herten.
Ze was de dochter van Zeus en Leto, de zus van Apollo. Ze was een hele strenge godin en liet het niet na om iemand te straffen. Ze strafte mensen die de wetten overtraden.
Artemis had een zilveren boog en pijlen. Deze waren gemaakt door Hephaistos. Hij had ervoor gezorgd dat ze nooit mis schoot.
Jonge Spartanen zorgden er altijd voor dat Artemis met hen bevriend bleef. Artemis was namelijk heel sportief en gehard door de vrije natuur. Deze Spartanen vonden deze eigenschappen voor zichzelf ook wel positief.
Artemis was nooit getrouwd geweest en was, in tegenstelling van sommige andere goden, zeer kuis. Deze kuisheid vereiste ze ook van haar medegoden. Eens was een Nimf door Zeus verleid. Ze strafte deze Nimf door haar in een beer te veranderen. Zeus redde haar en zette haar aan de hemel als sterrenbeeld: de grote beer. De zoon van Zeus en de Nimf werd als kleine beer aan de hemel gezet.

Hephaistos
Hephaistos was de god van het smeedwerk en het vuur. Hij was de zoon van Hera en Zeus.

Hephaistos was mank, omdat zijn vader hem van de Olympos had gegooid. Dit deed Hera, omdat ze hem ontzettend lelijk vond en hem niet op de Olympos wilde laten leven. Gelukkig viel hij in zee waar Thetis hem vond. Zij voedde hem negen jaar lang op in een grot. Toen Hephaistos wat ouder was geworden bleek dat hij ontzettend veel kon doen met goud zilver, brons en tin. Hij kon daar de mooiste en wonderbaarlijkste dingen van smeden. Hephaistos maakte vaak iets voor Thetis, omdat zij hem had opgevoed. Toen Hera op een dag zag wat voor moois Thetis had, vroeg ze wie dat gedaan had. Thetis vertelde dat en Hera had meteen spijt dat ze hem van de Olympos had afgegooid. Hephaistos mocht terugkomen en maakte vele mooie dingen voor de goden en hun kinderen.
Omdat Hera spijt had van zijn daad, zorgde hij ervoor dat Hephaistos Aphrodite kreeg als vrouw. De lelijke Hephaistos en de mooie Aphrodite hadden drie kinderen.
Men dacht dat Hephaistos in de Etna woonde. Als de vulkaan dan uitbarstte dacht men dat het kwam doordat hij weer iets aan het smeden was.

Pallas Athene
Pallas Athene was de godin van de wijsheid, wetenschappen en kunsten. Ze was ook de godin van de vredige oorlog. Zij zorgde er altijd voor dat een oorlog niet al te gruwelijk werd. Athene was ook de beschermvrouwe van de Acropolis in Athene. Vandaar dat ze Athene genoemd wordt.
Men zei dat Athene allerlei dingen uitvond om het leven van de mensen minder zwaar te maken; de ploeg, de boot. Ook werd gezegd dat ze mee had gedacht om het paard van Troje te maken.
Ze werd geboren uit het hoofd van Zeus toen Hephaistos zijn schedel met een bijl deed splijten. Zeus was verliefd op Metis, nog voordat hij met Hera getrouwd was. Zeus had Metis zwanger gemaakt, maar het orakel voorspelde Zeus dat zijn dochter eens heel belangrijk zou zijn. Zeus was zo geschrokken dat hij Metis met kind en al op at. Toen Zeus op een dag verschrikkelijke hoofdpijn kreeg, stuurde hij Hermes naar Hephaistos. Deze sloeg op zijn hoofd en Athene kwam er in volle wapenuitrusting uit. Het meisje dat hier uitstapte was net zo intelligent als Metis en zou voor altijd maagd blijven.

Deelvraag3: Wie was de belangrijkste god en waarom?

Zeus was de oppergod, vader van de goden en mensen, heerser over het heelal. De betekenis van zijn naam is Stralende dag. De natuur en al zijn verschijnselen waren onder zijn controle. Hij slingerde de bliksems, verzamelde de wolken en dreef ze uiteen; regen en sneeuwval werden door hem veroorzaakt.

De adelaar, oorspronkelijk symbool voor de bliksem, was zijn heilige vogel, de eik zijn heilige boom en zijn schild was de aegis, een uitdrukking voor hemelse machten uitgebeeld als geitenvel omzoomt met slangen. Door bliksems, donderslagen, regenbogen, de vlucht van vogels en door het ruisen van heilige eiken gaf Zeus voortekenen aan de mens. Hij handhaaft rechten en wetten van orde en goede zeden. Wie meineed pleegt en de gastvrijheid schendt werd zwaar gestraft. Ook is hij de beschermer van huis en haard. Hij was een voorbeeld voor koningen en helden door zijn mannelijke kracht, behendigheid en dapperheid. De Grieken eren Zeus door om de vier jaar in Olympia en om de twee jaar in Nemea de Olympische Spelen te houden. Zeus was bekend over heel Griekenland toen de godenverhalen plaats vonden. In iedere stad of dorp waren meestal tempels aan hem geweid. Locale godheden brachten de plaatselijke inwoners meestal in contact met Zeus, vandaar zijn vele vrouwen, geliefden en kinderen, en het ontstaan van nieuwe goden en halfgoden.

In de beeldende kunst wordt Zeus vaak uitgebeeld als een machtig en vorstig man met baard en indrukwekkende haren. Bij de wat oudere beelden droeg Zeus een krans van eikenbladeren, later een lauwerkrans van laurier.
Tot zijn attributen behoren een scepter, een offerschaal, een adelaar of een kleine Nikè, een bliksemschicht en een wereldbol. Elk attribuut symboliseert een bepaalde kracht waarover Zeus beschikte en de volgorde was op belangrijkheid geschikt.

Het beroemdste beeld van Zeus staat in een tempel in Athene. De Griekse beeldhouwer Phidias, die ook de bouw van de Acropolis in Athene leidde, maakte het twaalf meter hoge standbeeld van Zeus rond 435 voor Christus. Zeus is zittend afgebeeld maar dat zijn hoofd bijna het plafond raakte, zodat we de indruk zouden krijgen dat Zeus het dak van de tempel zou om ver stoten zodra hij opstond.
In zijn rechterhand hield de oppergod een gevleugelde overwinningsfiguur die de triomf bij de Olympische Spelen symboliseerde en in zijn linkerhand een met metaal ingelegde sceptor die zijn status als koning der goden bevestigde. Op de scepter stond een adelaar, het symbool van de hemelgod zelf.
Het beeld was van ivoor gemaakt, voor zijn kleding en sandalen was zelfs goud gebruikt. Ook zijn in de zijn kleding kleine lelies en dieren teruggevonden en er zijn sporen bij het gezicht van Zeus terug gevonden van olijftakken die als krans diende. Hij zat op een troon met ebbenhout en ivoor. In die troon waren mythologische voorstellingen en figuren ingekrast, en versierd met edelstenen en goud. Er werd olijfolie over het beeld gegoten om te voorkomen dat de ivoor zou gaan barsten.


Waarom was Zeus de oppergod?
De Griekse godenwereld was polytheïstisch, dat betekent dat de wereld bestond uit een groot aantal goden die samen een grote familie vormen; die op de Olympus, een hoge berg en met sneeuw bedekte in het noorden van Griekenland, woonden.
Ook ontstonden er goden van het vuur, de hemel, het water, de aarde, maar ook van de akkerbouw, de wijn of de liefde. Dat waren de mooie, goede, mensvriendelijke goden en aan de andere kant ook donkere, mysterieuze, vijandelijke goden die slecht waren voor de mensen.

Het ontstaan van de wereld werd verklaart dat alles door een chaos in een onmetelijke ruimte veranderde.
De eerste goden waren Gaia, de moeder aarde, en Eros, de liefde. De echtgenoot van Gaia heette Uranos, de hemel. Het echtpaar had twaalf kinderen: de twaalf tinanen. (reuzen)
De bekendste titanen zijn: Rhea, Kronos, Tethys, Okeanos, Hyperion, Mnemosyne en Themis. Bekende titaan-kinderen zijn: Atlas, Prometheus en Helias.
Kronos, de jongste titaan beroofd zijn vader (Ouranos dus) van zijn positie als alleenheerser over het heelal. Kronos werd heerser van het heelal. Zijn zuster en tevens ook zijn echtgenote Rhea regeerden samen de wereld in de gouden eeuw.
Ouranos liet dit natuurlijk niet zomaar toe en sprak een soort vloek over Kronos uit: Een bloedeigen zoon van Kronos zal hem onttronen. Om dat te voorkomen verbant hij al zijn kinderen, alleen Zeus kon gered worden door een list van Kronos zijn echtgenote Rhea. Wanneer Kronos de baby opeist, geeft zij haar man een met stenen gevulde deken en in zijn woede merk hij niets op.

Zeus werd in de tussen tijd opgevoed door de nimfen (halfgodinnen) en hij werd gezoogd door de geiten op de berg “Dicte” op het eiland Kreta. Hij werd een sterke, volwassene en machtige man. Zeus komt tegenover zijn vader te staan en dwingt hem zijn macht op te geven en de titanen vrij te laten. Dat werd een vreselijke strijd maar Zeus kreeg steun van de overgebleven Titanen. Samen met zijn broeders overwint hij Kronos. De slechte titanen en Kronos worden de diepe, duistere afgrond van de Tartatus, het diepste gedeelte van de onderwereld gegooid en achter bronzen deuren opgesloten.
Nu was Zeus heerser van het heelal. Maar hij verdeelde de macht met zijn broers.
Zeus was opperheerser en ook heerser over het hemelrijk, Poseidon over de zee en de wateren en Pluton is heerser over de onderwereld en het schimmelrijk.

Om zeker te zijn over zijn macht moet Zeus nog een gevecht aan gaan tegen de Giganten, sterke reuzen, wiens lichaam in twee slangen, in plaats van benen, uitloopt. Samen met Hercules heeft Zeus zijn machtspositie niet verloren.

Hij huwde met Hera en kreeg enkele kinderen bij verschillende vrouwen. Zijn lievelingsdochter was Athene, die uit zijn hoofd is geboren.

Deelvraag 4: Wie waren andere belangrijke goden?

In deelvraag vier heb ik al een aantal goden besproken. In deze deelvraag beschrijf ik goden die wat vaker voorkomen in mythes.

Deze goden ga ik beschrijven:
- Gaia
- Kronos
- Hades
- Poseidon
- Rhea
- Hera

Gaia
Gaia was de godin van de Aarde. Ze was de moeder en echtgenote van Ouranos (de hemel) en samen met hem heeft ze achttien kinderen gekregen. Haar naam komt ook voor als Ge of Gaea. Een titel van Gaia was Pangaea en deze titel droeg ze in het bergaltaar in Thrakië. Andere titels voor de godin waren Ida, Panorama, Olympia en Universele Bergmoeder.
Ze is niet alleen de vrouw van Ouranos maar ook zijn moeder. Kinderen van Ouranos en Gaia waren de Cyclopen, de Hetaconcyren en de Titanen. De Titanen waren een ras van reuzen, het waren zes zonen en zes dochters die met elkaar huwden.


Kronos
Kronos was de jongste zoon van Gaia en Ouranos. Hij ontmande zijn vader en werd daarna de oppergod. Kronos trouwde met zijn zus Rhea, en uit dit huwelijk kwamen 6 Olympiërs: Hestia, Dementer, Hera, Hades, Poseidon en Zeus. Nadat ze geboren waren werden ze verslonden door Kronos behalve Zeus. Zeus werd beschermd doos zijn moeder en slaagde er in om Kronos te overwinnen.

Hades
Hades was de god van de Onderwereld. Hij was de broer van Zeus en Poseidon. Poseidon had een paar bijnamen zoals: ‘god van kostbare metalen’,’god van rijkdom’ en koning van de doden. Hades betekent letterlijk de onzichtbare. Hades is de eerste zoon van Rhea en Cronos die geboren werd en opgeschrokt. Hades mocht de Onderwereld nooit verlaten. Hij zat daar opgesloten in het verre westen, aan de rand van de wereld. Het was voor Hades verboden om op de Olympos te komen

Poseidon
Poseidon was de god van het water en de zee. Soms werd Poseidon de Aardschokker genoemd. Hij had een drietand en daarmee beheerste hij alles op zee en als een aardbeving was kreeg hij daar de schuld van.
Poseidon was de zoon van Cronos en Rhea en dus de broer van Zeus en Hades. Poseidon was heel belangrijk in de strijd waarin Zeus de Titanen wilde verslaan. Hij nam Chronos gevangen met zijn drietand.

Poseidon wilde met Thetis trouwen, maar het orakel voorspelde hen, dat hun zoon Poseidon van de troon zou stoten. Daarom besloot Poseidon maar met de zus van Thetis, Amphitrite te trouwen. Eerst wilde ze dit niet en vluchtte de bergen in. Poseidon stuurde een boodschapper naar haar toe om haar over te halen terug te komen, en dat deed ze ook. Ze kregen drie kinderen, maar net als Zeus was Poseidon niet erg trouw.
Poseidon woonde in een mooi paleis onder de zee, maar was vaak op visite op de Olympos.

Rhea
Rhea is een dochter van Gaia en Ouranos en echtgenote van haar broer Kronos. Uit dit huwelijk kwamen de eerste Olympiërs voort. Ze was de Moeder der goden. Ze had verschillende titels die allemaal naar een andere functie wijzen. Als dodengodin werd ze ook Coronis (kraai) genoemd; als Coronis was ze ook de maagdelijke moeder van Asclepius, de god van de genezing. Als Britomartis was ze de Maagd, als Diktynna de Wetgeefster van de berg Dikte. Net als Cybele werd ze Magna Mater, 'Grote Moeder', genoemd, of Magna Mater deorum Idaea, 'Grote moeder van de goden, vereerd op de berg Ida'. Een berg Ida bestond zowel op Kreta als in Klein-Azië. Voor Rhea werden orgiastische rituelen gehouden. Uit haar cultus is het huidige 'moederdag' voortgekomen. Feesten voor de Grote Moeder Cybele/Rhea werden in Klein-Azië gevierd op de idus (de 14e) van maart, dus met volle maan. De cultus voor Rhea verspreidde zich door Griekenland van de -zesde tot de -vierde eeuw, en werd in het jaar -205 in Rome geïntroduceerd. Rhea was beschermgodin van de smeden.

Hera
Hera is de koningin van de goden, beschermelinge van het huwelijk en dochter van Rhea en Cronos.
Zeus wilde met Hera trouwen, maar Hera wilde dat niet, totdat Hera medelijden kreeg met Zeus die zich in een gedaante van een koekoek aandeed. Ze drukte hem tegen haar boezem. Direct kreeg de koekoek zijn ware gedaante terug en verkrachtte Hera. Die nu wel met Zeus moest trouwen. Zeus was heel ontrouw aan Hera, waardoor ze vaak ruzie hadden. Elke keer als Zeus weer een ander had, probeerde ze trucs uit te halen, zodat de relatie over zou gaan. Toen de maat vol was, bij Hera en de andere goden, bonden ze hem vast met touwen met wel meer dan honderd knopen. Omdat Hera de initiatiefnemer was, hing Zeus haar in de hemel op met gouden kettingen.
De andere goden durfden niets te doen. Maar uiteindelijk liet Zeus Hera vrij als ze beloofde nooit meer tegen hem in opstand te komen.


Deelvraag 6:Wat is de invloed van de Griekse mythologie in ons dagelijks leven?

Ook vandaag de dag komen we de Griekse goden nog regelmatig tegen, ook al denk je er soms niet bij na, maar ze zijn nog in heel veel dingen terug te vinden.

In de Renaissance kwam de belangstelling voor de Griekse oudheid weer opzetten, veel dichters en schrijvers, maar ook toneelschrijvers gebruikten de Griekse mythologie weer om het publiek te trekken. Zelfs Shakespeare gebruikte deze oude verhalen om weer nieuw en ander publiek te trekken en te boeien. Dat lukte vaak ook, want er was veel belangstelling voor en veel mensen vonden het leuke verhalen die nog interessant waren ook.
In de kunst werden de goden ook gebruikt. In beeldhouwwerken en schilderijen kwamen de figuren van de goden weer terug. Eerst in de originele vorm en later ook in de abstracte kunst. In de abstracte kunst werden ze dus uitgebeeld in een heel andere vorm dan de originele vormen.

Deze machtige figuren waren ook terug te zien in de literatuur. Bijvoorbeeld in stripboeken en veel mythen en sagen zijn weer opnieuw uitgebracht. In de stripboeken werden de verhalen onder andere Jason, Perseus en Theseus opnieuw verteld, maar ze kregen ook een nieuw gezicht door middel van de tekenstijl van de tekenaar en door de moderne manier waarop ze verteld en getekend werden

Een voorbeeld dat iedereen kent is Superman, hij stamt ook af van de Griekse goden al zou je dat nou niet meteen zeggen. Eerst was hij beschreven als een soort Hercules maar later toen hij op het witte doek verscheen, gespeeld door Steeve Reeves, leek hij helemaal niet meer op Hercules. Maar als je zijn eigenschappen zou vergelijken met die van de echte Hercules, zoals hij beschreven is in de oude verhalen, is het een en dezelfde persoonlijkheid.


Walt Disney heeft ook geprofiteerd van deze oudheden, dit bedrijf heeft namelijk in 1997 de tekenfilm Hercules ontwikkeld. Deze tekenfilm is ontzettend populair geworden, vooral onder de jongere kinderen. Maar ook de ouders vonden het een leuke film. Zo krijgen de kinderen eigenlijk toch een soort geschiedenisles die ze leuk vinden en zonder dat ze het zelf in de gaten hebben. Nu een jaar gelden of zo is er ook een tekenfilmserie van Hercules. In deze serie vecht hij voor gerechtigheid, helpt de zwakkere en de armen. In deze serie komt hij ook nog een heleboel andere goden tegen, goede en slechte. Tegen sommige moet hij vechten en andere helpen hem weer om te vechten.

Iedereen in Nederland kent de voetbalclub Ajax. Maar wat veel mensen niet weten is dat de club vernoemd is naar de Griekse god Ajax. Ook als je goed naar het logo kijkt dan zie je dat het niet zomaar een paar lijntjes zijn, maar het hoofd van deze god moet vormen.

De psychologie van nu heeft ook een nieuwe theorie opgesteld. In elk persoon hier op aarde zitten een aantal goden verwerkt. Elke god had namelijk zijn of haar typerende eigenschappen en mensen van nu hebben dezelfde eigenschappen als de goden van toen. Door middel van die eigenschappen kunnen de psychologen veel te weten komen over jou persoonlijkheid en jij zelf ook. Niet iedereen wil dat, maar bijvoorbeeld als je met jezelf in de knoop zit kunnen ze erachter komen hoe je het op moet lossen en bij criminelen kunnen ze hun gedrag verklaren en kijken hoe deze mensen in de toekomst zullen veranderen.

Deelvraag 5: hoe zag de stamboom van de Griekse goden eruit?

Gaia
Ouranos Gaia
Kronos Rhea Tethys Okeanos Hyperion Mnemosyne Themis
Hestia Dementer Poseidon Amphitrite

Zeus Hades
Pallas Athene

Ik heb de belangrijkste goden en godinnen in de stamboom gezet want als ik alle goden zou doen dan zou het heel onoverzichtelijk worden. Zeus had 23 vrouwen en 28 kinderen maar als ik die allemaal in de stamboom zou zetten dan zou niemand het snappen.

Nawoord

Ik vond het heel leuk om dit werkstuk te maken, ik ben er altijd al geïnteresseerd in geweest en nu weet ik er meer van. Ik ben niet echte problemen tegen gekomen. Ik heb iedere week wel een keer aan het werkstuk gewerkt en hierdoor ben ik ook niet in tijdnood gekomen, ik had voor mijn eigen al een soort planning gemaakt en heb me daar ook aangehouden. Ik heb veel informatie van internet afgehaald en daarna in mijn eigen woorden verwerkt. Het viel me op dat veel informatie in moeilijk taalgebruik stond, dat was best wel lastig. Ik heb zelf het boek Mythen en legenden van Neil Philip, hier heb ik veel aan gehad. De stamboom was niet zo moeilijk maar ik wist niet of ik alle goden erin moest zetten maar dat leek mij nogal moeilijk. Tijdens de lessen op school heb ik vaak in de mediatheek aan het werkstuk gewerkt. Ik vond het fijn dat we veel tijd aan het werkstuk mochten besteden tijdens de les. De verhalen over Griekse goden begrijp ik nu beter omdat ik de achtergrond van de goden nu beter ken. Ik vond het verrassend hoeveel dingen nu nog te maken hebben met de Griekse mythologie. De meeste werkstukken heb ik samen met iemand gemaakt maar ik vond het best wel fijn om nu eens een werkstuk alleen te maken omdat ik dan zelf kon beslissen waar en wanneer ik aan het werkstuk wilde werken.


Bronvermelding

www.geschiedenis.pagina.nl
www.klassieketalen.pagian.nl
www.mythologie.pagina.nl
www.oudheid.nl
www.grieksemythologie.com
www.wereldwonderen.pagina.nl

Neil Philip,’ Mythen en legenden’. The House of Books ,2001, Vianen/ Antwerpen.

REACTIES

..

..

het is niet Uoranos, maar Uranus!
8-D

13 jaar geleden

J.

J.

6 jaar geleden

B.

B.

miep, zo heet de kat van mijn vriendin ook! :-) echt waar!!

13 jaar geleden

J.

J.

wow, echt een goed stukje tekst! bedankt hiervoor :D

13 jaar geleden

K.

K.

henkie zo heet de kat van mn buurmeisje ook, echt waar!!!!!!

12 jaar geleden

M.

M.

weet iemand ook wanneer griekenland ontstaan is?

12 jaar geleden

J.

J.

ik kan veel met dit stukje tekst. thank you;-)

11 jaar geleden

J.

J.

het is trouwens TartarUs, niet TartarOs

11 jaar geleden

A.

A.

dat beeld van zeus waar je het over hebt bestaat niet, het is 1 vd 7 wereldwonderen en is al duizenden jaren geleden door brand verloren gegaan. ik weet niet waar je die tekst vandaan hebt, maar er klopt niks van!

11 jaar geleden

Z.

Z.

Mythe = verhaal niet woord, dat is logos!

11 jaar geleden

M.

M.

Meer weten over mythologie? ECHTE Latijnse mythen lezen in stripvorm, met de Nederlandse vertaling ernaast? Een vervolg-jeugdroman vol mythologie? Dat staat allemaal op:
- http://booxalive.nl/klassieke-strips/
- http://booxalive.nl/phaethon/
- http://booxalive.nl/curculiokorenwurm/
- http://booxalive.nl/dido-en-aeneas/
- http://booxalive.nl/toon-in-de-bocht/
Veel plezier daar!

10 jaar geleden

*.

*.

ik maak nog een beter werkstuk en ik zit in groep 8 er is bijna niks van waar

10 jaar geleden

L.

L.

nou dan moet je het lekker zelf weten dan krijg je misschien wel een 1

9 jaar geleden

P.

P.

Leuk werkstuk. Alleen jammer dat je zei dat Athene een godin was, Eigenlijk moest dat Athena zjin. Athene is de stad die naar de godin is vernoemd.
P.S. ik zit in groep 7.

9 jaar geleden

P.

P.

Waar is de zevende deelvraag?

9 jaar geleden

P.

P.

Athena had de Nike het was niet Zeus.

9 jaar geleden

L.

L.

Ajax was geen god, maar gewoon een sterfelijk mens.

8 jaar geleden

L.

L.

eerst komt 6 en daarna komt 5

8 jaar geleden

!.

!.

Kronos is geen oppergod maar een titaan dus dan zou hij meer een oppertitaan zijn geweest!

7 jaar geleden

E.

E.

een beetje ingewikkeld maar dat is mythologie al

7 jaar geleden

J.

J.

Deelstaat 6 staat er niet bij

6 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.