Hoe kies jij een studie?

Daar zijn wij benieuwd naar. Vul onze vragenlijst in en bepaal zelf wat voor beloning je daarvoor wilt krijgen! Meedoen duurt ongeveer 7 minuten.

Meedoen

Eerst schoolstrijd, dan godsvrede

Beoordeling 3.8
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 4e klas havo | 411 woorden
  • 2 april 2002
  • 61 keer beoordeeld
Cijfer 3.8
61 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Overweeg jij om Politicologie te gaan studeren? Meld je nu aan vóór 1 mei!

Misschien is de studie Politicologie wel wat voor jou! Tijdens deze bachelor ga je aan de slag met grote en kleine vraagstukken en bestudeer je politieke machtsverhoudingen. Wil jij erachter komen of deze studie bij je past? Stel al je vragen aan student Wouter. 

Meer informatie
1. VERZUILING
Verzuiling betekent (letterlijk): de groei van aparte “werelden”. In ons geval wilt men ons aantonen dat er verzuiling was tussen christen-democraten en de socialisten, liberalen en communisten tussen de twee wereldoorlogen. Dit wil zeggen dat b.v. het onderwijs, de pers, de ziekenzorg, het cultureel werk e.d. een katholieke of een socialistische of een liberale kleur kreeg. Er was heel weinig contact dus tussen de verschillende groepen in de maatschappij en zo ontstonden er dus in België 3 machten. 2. SCHOOLSTRIJD
De schoolstrijd voltrok zich in 2 fasen, nl. a. Onder de CVP-regeringen (1950-1954), dus een katholieke macht, met als minister van onderwijs: Harmel

b. Na de verliezingen van 11 april 1954, een regering gevormd van socialisten en liberalen, met als minister van onderwijs: Collard
a. De schoolwetten van Hamel: de vertegenwoordigers van het officieel en het vrij onderwijs moeten adviezen formuleren i.v.m. de oprichtingen en de leerprogramma’s van rijksscholen, en over de erkenning van katholieke scholen + de katholieken krijgen een controlerecht op het rijksonderwijs. De mensen namen hem kwalijk omdat hij de katholieken een controlerecht gaf op het rijksonderwijs. b. De socialisten haalden de verkiezingen van ’54 omdat ze beloofden de duur van de legerdienst te verminderen. Ze maakten een coalitie met de liberalen en vormden dan een regering onder van Acker. De ideeën van onderwijsminister Collard: de wetgeving Hamel te neutraliseren, subsidies aan de katholieke scholen drastisch te verminderen en op tal andere vlakken de katholieken te discrimineren. Er was dus een grote spanning tussen de 2 kampen. 3. GODSVREDE De CVP(= Christelijke VolksPartij) haalde de verkiezingen van 1 juni ’58. Reeds enkele weken na de verliezingen gingen 3 katholieke, 3 socialistiche en 3 liberale politici aan tafel zitten. De godsvrede was er!! Zoals men het zegt: “na regen komt zonneschijn”! Het is toch tot pacificatie gekomen omdat men niet vergat dat de schoolstrijd uit de hand was gelopen omdat de katholieken voor ’54 en de socialisten en liberalen later, overtuigd waren dat zij gelijk hadden, en dan alleen dachten om macht en meer macht te hebben over de anderen. En dat men in zulke situaties niet aan denkt om b.v. een compromis te sluiten maar wel dat we onze macht aan de anderen zal kunnen aantonen door b.v. ingrepen in het onderwijs te doen. De 3 vertegenwoordigers van elk partij legden het schoolpact in ’58 vast. In het schoolpact staan er veel punten, enkelen ervan zijn: - Het voorgezet onderwijs moet kosteloos zijn voor iedereen. - Wijzigen van de politieke effecten van de verzuiling - Enz.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.