Dictatuur van Stalin

Beoordeling 6.6
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • Klas onbekend | 2662 woorden
  • 8 juni 2009
  • 35 keer beoordeeld
Cijfer 6.6
35 keer beoordeeld1. Wie was Stalin?

Toen Stalin geboren was heette hij Joseph Geor Dzhugashvili, toen hij tiener was veranderde hij zijn naam in Koba. Dat is de naam van een bekende Georgische bandiet en rebel. De naam Stalin betekent man van staal. Doordat hij geen medelijden toonde en hij zelf vond dat hij niet kapot te maken was noemde men hem later Stalin. Hij vond dit zelf een goede naam en maakte daarom daarvan zijn officiële naam.

Joseph Stalin is geboren op 21 december 1878 in Georgië. Zijn vader was schoenmaker en omdat Stalin niet zo sterk was als zijn broers vond zijn vader dat hij veel minder waard was. Daarom mishandelde zijn vader Stalin. Mannen moesten voor het geld kunnen zorgen en sterk zijn en op dieren kunnen jagen. Maar Stalin was helemaal niet zo als zijn vader en broers. Later bleek dat Stalin niet sterk was en niet zo goed kon jagen als zijn broers omdat hij ziek was. Hij had de ziekte Tuberculose (TBC). Stalin was iemand die zijn hersenen gebruikte en niet zijn spieren. Hij was liever aan het leren. Toen zijn vader uiteindelijk inzag dat Stalin echt goed kon leren, spaarden ze en konden zijn opleiding gaan betalen. Hij mocht dus een universitaire opleiding doen. Zijn moeder was wel heel lief. Maar hij was ook het lievelingetje van zijn moeder. Dat kwam omdat ze erg op elkaar leken qua uiterlijk. Ze hadden namelijk dezelfde kleur ogen en haar. Omdat hij heel goed kon leren en omdat bijna al zijn broers overleden waren, mocht Stalin gaan studeren.


Stalin ging studeren voor leraar, en misschien als hij heel goed werd als geestelijke. Dat was de wens van zijn vader. Dat moest hij ook doen want anders zou hij toch niet goed genoeg zijn om de familienaam te dragen. Zijn vader vond dat dit zijn laatste kans was om dit te bewijzen. Toen Stalin 15 jaar was wist hij al alles van rechten dat kwam omdat hij goed zijn best deed op school en vooral in rechten was hij erg geïnteresseerd. Toch had hij het later voor zichzelf een beetje verpest. Dat kwam omdat hij extreme plannen had om de politiek te veranderen. Hij wilde dat hij alles kon bepalen en mensen die tegen hem waren dat hij die kon doden. Hij wilde macht hebben en laten zien hoe alles moest. Hij vond dat hij het allemaal wel beter wist dan anderen. Door deze plannen werd Stalin in 1899 van zijn opleiding gestuurd. Maar er was nog een redenen waarom hij van zijn opleiding werd gestuurd. Hij had namelijk zijn examens gemist. Dat kwam omdat hij verder werkte aan zijn plan om de Sovjet-Unie te kunnen regeren. Doordat hij zijn examens nooit gemaakt heeft is hij ook niet geslaagd en heeft hij dus ook geen universitair diploma gehaald. Zijn vader was erg teleurgesteld in hem en begon hem steeds meer te mishandelen. Zijn moeder nam het daarom voor hem op en daardoor werd zij ook mishandeld.

Stalin werd verliefd op een vrouw die Jekatarina heette. Ze waren samen best gelukkig en toen ze elkaar pas 4 jaar kenden vroeg Stalin Jekatarina ten huwelijk. Ze zijn in 1903 getrouwd. Ze waren erg gelukkig maar 4 jaar later in 1907 overleed Jekatarina. Jekatarina stierf een natuurlijke dood. Er waren wel verhalen over dat Stalin haar vermoord zou hebben maar daar zijn geen bewijzen van. Maar aan de woorden die hij zei toen Jekatarina overleden was bleek toch wel dat hij veel van haar hield. Hij zei: Jekatarina was de enige die mijn stenen hart kon doen smelten. Ze hadden ook samen een zoon Jakov Dzjoegasjvili. Maar Stalin kon het niet goed met hem vinden. Dat kwam omdat hij te veel op hem leek. Dat vond hij zelf niet maar zijn moeder zei dat. Stalin vond dat hij niet sterk genoeg was om zijn zoon te zijn. Dat hij het niet verdiende om op de wereld te zijn. Doordat Stalin dit soort dingen tegen zijn zoon zei werd zijn zoon depressief hij had een poging tot zelfmoord gedaan door zichzelf neer te schieten dit was niet gelukt. Stalin zei toen tegen hem dat als hij zelfs dat niet kon dat hij niets meer met hem te maken wilde

hebben. Nadat Stalin dat gezegd had, hadden zijn zoon en hij geen contact meer met elkaar. In de oorlog werd zijn zoon naar een concentratie kamp gestuurd in Siberië en hij is daar aan zelfmoord overleden. De precieze oorzaak is niet bekend maar veel mensen zeggen dat hij overleden is omdat hij tegen hoogspanningsdraden is gelopen.

Een paar jaar later is Stalin nog een keer getrouwd. Deze keer was dat met Nadezjda Alliloejeva. Hij was niet zo gelukkig als met zijn eerste vrouw maar dat liet hij niet merken. Van haar heeft hij nog een zoon Vasili en een dochter Svetlana gekregen. Nadezjda is overleden in 1932 aan een ziekte Maar weer zeggen mensen, dat het anders is gegaan. Ze zeggen dat Stalin haar vermoord heeft omdat ze ruzie zouden hebben gehad. En weer andere zeggen dat ze zelfmoord heeft gepleegd omdat ze ruzie had met Stalin en de ruzies niet meer aan kon. Stalin zijn tweede zoon Vasili zat bij de luchtmacht toen zijn moeder overleed ging het niet goed met hem en hij raakte aan de drank. Een aantal jaar later overleed hij doordat hij teveel alcohol had gedronken. Svetlana emigreerde een aantal jaar later naar de Verenigde Staten dit deed ze omdat ze het niet meer leuk vond bij haar vader Stalin.

Op vijf maart 1953 om 9.59 uur is Stalin overleden. Hoe hij precies is dood gegaan weet niemand. En niemand weet ook onder welke omstandigheden Stalin overleden is. In de kranten stond dat hij overleden is aan een beroerte. Sommige zeggen dat hij vergiftigd is door Beria. Hij zou dat gedaan moeten hebben omdat hij in de gaten kreeg dat Stalin tegen hem was en hem wilde vermoorden. Maar het is niet zeker of het waar is. Daarom is Beria niet vermoord of opgesloten. Maar weer andere mensen zeggen dat hij vermoord is door zijn lijfwacht. De lijfwacht van Stalin ontkende dat natuurlijk. Er is omdat er te weinig bewijs was of hij nou vermoord was of geen onderzoek gestart en de lijfwacht van Stalin is dus ook niet vermoord.

Stalin's lichaam werd bewaard in het mausoleum naast het Kremlin, het gebouwencomplex van de regering aan het Rode Plein in Moskou. Hij lag naast het lichaam van Lenin. Ze lagen naast elkaar omdat Stalin en Lenin allebei dictators waren en omdat Stalin dat voordat hij overleed had gezegd omdat ze goed konden samenwerken. Ze werden allebei gekoeld bewaard zodat hun lichamen niet zouden bederven en zouden gaan stinken. Ook werden ze gekoeld bewaard zodat ze er nog net zo uitzagen als toen ze overleden gevonden werden. Alleen Lenin ligt daar nog omdat Stalin in 1961 gecremeerd op initiatief van de politiek leider Chroetsjov. De urn staat nu nog op een heel bescheiden plaats aan de muur van het Kremlin.


Stalin heeft zelf niet gewild dat hij daar neergezet zou worden omdat hij dat te gewoon vond hij vond dat dat was voor het volk en niet voor mensen die een universitaire opleiding gevolgd. Hij vond zichzelf daar veel te belangrijk voor.

2. Wat hield de dictatuur van Stalin in?
Om deze vraag te beantwoorden moeten we eerst weten wat een dictatuur is.
Een dictatuur is een vorm van regeren waarbij 1 partij of 1 iemand alle macht heeft. Diegene wordt dan niet gecontroleerd door een parlement. Ze hebben daar dus geen democratie, wij hebben in Nederland wel een democratie.

Stalin had een ideaal beeld van de maatschappij zonder een standensamenleving. Rond 1900 was meer dan de helft van de bevolking boer. Er waren maar weinig mensen die een opleiding hadden gevolgd en er waren nog minder mensen die een universitaire opleiding hadden gevolgd. Door de grote armoede werden steeds meer mensen het eens met de ideeën van Stalin. Stalin kreeg hierdoor ook veel aanhangers. Dat zorgde er ook voor dat hij meer macht kreeg. De ideeën die Stalin had heetten communisme. Er mocht absoluut geen God of adel zijn, iedereen zou zelf een eigen leven moeten maken en kunnen bepalen wat hij of zij wilde. Communisme is het tegenovergestelde van kapitalisme. Bij kapitalisme heb je wel een standensamenleving. Het economische systeem moest zo zijn dat alle producten en alle materialen die ervoor nodig zijn om dat product te kunnen maken van de staat zouden moeten zijn. Iedereen zou dan zoveel producten kunnen maken als je zelf wilde en je zou het kunnen ruilen tegen andere producten. Zo zou iedereen gelijk zijn en zou iedereen genoeg eten en luxe hebben.

Stalin was iemand die altijd alles zelf wilde bepalen en beslissen. Zo vond hij ook dat de Communistische Partij de enige partij was die mocht bestaan en die alle beslissingen mocht nemen. Ook vond hij dat hij daar de leider van moest zijn omdat hij alles het beste kon bepalen. Hij wilde niet alleen de baas van Rusland worden maar hij wilde de baas worden van heel de Sovjet-Unie. Dat wilde hij omdat hij dan een heel sterk leger kon maken omdat naast de Sovjet-Unie allemaal vijanden waren. Hij vond dat hij dat allemaal in 10 jaar kon veranderen. Dat deed hij door:


• een 5 jarenplan te maken en uit te voeren
• (denkbeeldige) vijanden uit te schakelen

In de 5 jarenplannen werd opgeschreven wat wie moest doen in de komende vijf jaar. Er stond bijvoorbeeld precies in hoeveel graan en tarwe de boeren moesten verbouwen en hoeveel staal de arbeiders moesten produceren. De vijfjarenplannen waren geen groot succes. In1932 ontstaat er een hongersnood, doordat de boeren niet genoeg voedsel hadden kunnen verbouwen vanwege mislukte oogsten. Hierdoor hadden de arbeiders ook honger en daardoor konden zij niet hard meer werken, ga jezelf maar na als je honger hebt. Een logisch gevolg hierop was dan ook het vijfjarenplan op het gebied van de staalproductie niet gehaald werd. Het ging niet goed met de Sovjet-Unie. Na het mislukken van het tweede vijfjarenplan begint Stalin steeds meer te twijfelen aan zijn volk en denkt dat zij het expres verkeerd doen. Stalin begint overal om zich heen verraders te zien waarvan hij denkt dat ze hem van zijn functie als leider af willen zetten. Hij wil zijn leiderschap verzekeren en begint mogelijke verraders uit te schakelen of op te sluiten met als gevolg dat er veel ontevredenheid en angst ontstaat onder de bevolking van de Sovjet Unie.
Met het vijfjaren plan probeerde Stalin te bereiken dat hij veel macht kreeg. In het begin lukte dat hem ook maar later toen de mensen inzagen dat ze er eigenlijk alleen maar slechter van werden. (behalve met de economie dan)

In 1937 werd duidelijk dat de productie gestegen was en dat alles wat Stalin gedaan had dus al zijn ideeën effect had op de economie. De overheid maakte steeds meer winst
maar de boeren bleven slecht betaald krijgen. De staat kreeg op een gegeven moment 4x zoveel geld als dat ze eerst kregen dat was dus ontzettend goed. Maar zelfs toen gingen de salarissen niet omhoog.
Helaas waren er niet alleen maar goede kanten aan het 5 jarenplan. Er waren ook erg veel slechte kanten aan. Op het platteland kwamen er heel veel problemen. Er vielen honderdduizenden doden. Dat kwam door de slechte organisatie. De boeren werden niet op de hoogte gehouden van de plannen en de machines waren te gevaarlijk. Ook wilde Stalin te veel doen in 5 jaar. De boeren maakten erg lange werkdagen en raakten oververmoeid. Boeren stierven daardoor. Of als ze gewond waren gingen ze sneller dood omdat ze geen goede weerstand hadden en dus erg kwetsbaar waren.


Denkbeeldige vijanden werden uitgeschakeld door ze te vermoorden maar vooral door ze naar strafkampen te sturen.

3. Wat waren de gevolgen van Stalin zijn dictatuur voor de Sovjet bevolking?
Het volk was natuurlijk als eerste niet heel erg blij met Stalin. Hij bepaalde alles en het volk voelde zich bedrogen omdat hij had beloofd dat alles beter zou worden met de economie. Dat was natuurlijk ook wel zo, met de economie dan. Want met de rest bijvoorbeeld hoe het met de mensen zou gaan. Met de mensen ging het alleen maar slechter. Er was weinig te eten en er was te veel werk te doen. Mensen raakten helemaal uitgeput. Doordat ze ook nog eens moesten werken met machines die gevaarlijk waren voor hen. Ook was het zo dat als ze ziek waren ze snel dood gingen omdat ze een slechte weerstand hadden.

Dat werd natuurlijk nog alleen maar slechter toen Stalin met het idee kwam om het vijfjarenplan te maken. Dit werd gemaakt voor de economie. Toen waren de mensen al wel wat blijer. Er kwamen allemaal machines en de mensen dachten dat het allemaal beter zou gaan worden. Dit was natuurlijk helemaal niet zo. Alles werd juist alleen maar slechter. Doordat de machines van slechte kwaliteit waren hadden de mensen het alsnog erg zwaar. Ze moesten bijna nog meer werk verrichten. Want ze moesten eerst nog leren met die machines om te gaan. En als ze dan iets fout deden werden ze geslagen. En als ze heel vaak iets fout deden werden ze naar kampen gestuurd.

Op die kampen was het onwijs koud. Dat kwam omdat de kampen in Siberië waren.
Dit is een poort naar 1 van die kampen.

Eigenlijk waren het niet eens Stalin zijn politieke ideeën waar de bevolking het zo moeilijk mee heeft gehad. Het was eigenlijk zijn zieke argwaan. Hij zocht overal wat achter het was echt niet normaal meer. Steeds als iemand iets zei of deed dacht hij dat dat tegen hem bedoeld was. Maar dat was natuurlijk lang niet altijd zo. hij dacht dat omdat hij best veel macht had. hij liet de mensen waarvan hij dacht dat die tegen hem waren doodschieten of hij liet ze opsluiten in de kampen.

Tussen het jaar 1937 en het jaar 1938 vonden de grote zuivering en schijnprocessen plaats. Stalin liet iedereen oppakken waarvan hij dacht dat ze iets tegen hem wilde beginnen. Hij bracht ze voor de rechtbank maar eigenlijk was dit helemaal geen eerlijk proces. Iedereen wist dat Stalin alles van te voren al bedacht zou hebben. Hij was zelfs daar de baas. De rechter luisterde naar Stalin. Hij was namelijk bang om zelf anders vermoord te worden of dat hij naar zo’n kamp werd gestuurd. Iedereen zelfs al hadden ze het niet gedaan zeiden dat ze het wel gedaan hadden. Dat deden ze omdat Stalin ze dan misschien strafvermindering zou gaan geven. De Zuivering leken eerst best positief te werken voor Stalin maar toen in 1941 trok Duitsland Rusland binnen merkte Stalin dat het eigenlijk super stom was wat hij gedaan had. Hij had iedereen laten uitmoorden die in het leger zat. Omdat hij dacht dat ze zijn macht wilden afnemen. Dus hij stuurde hele dorpen en steden naar de plekken waar gevochten wordt. Het maakte hem helemaal niet uit hoeveel doden er waren als hij de strijd maar won. Ze hebben geen precieze berekening kunnen maken hoeveel doden er zijn maar er zijn in de 2e wereld oorlog ongeveer 22 miljoen doden gevallen.


Door de oorlog was het westen van de Sovjet-Unie grotendeels verwoest. Het westen was voor de landbouw en industrie het belangrijkste gebied. Hierom ging Stalin verder met zijn strakke bewind. Hij liet het volk keihard werken en weer met een vijfjarenplan die op de bevolking zware druk legde. Het lukte hem weer om het land op te bouwen en het vijfjarenplan met succes te voltooien.
Toen kwam er een periode aan na de oorlog, de naoorlogse periode. In die periode kon Stalin een feestje vieren want hij was als 1 van de leiders die ervoor zorgde dat Hitler verdreven werd. De Stalin-cultus die al ver voor de oorlog begonnen was bereikte toen zijn hoogtepunt.
In het begin van de jaren 50 begon Stalin zijn wantrouwt gedrag weer. hij bereide opnieuw een grote zuivering voor en hij dacht weer dat iedereen tegen hem was. toen hij eindelijk zijn plannen klaar had overleed Stalin.


REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.